Máte
otázku?

Aký trest hrozí za alkohol za volantom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešov

Otázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, aký trest dostanem, keď som svojou hlúposťou nafúkal 0,66 promile? Toto už bolo druhýkrát - pri prvom prípade som mal nad jedno promile, dostal som trest v podobe zákazu vedenia motorových vozidiel na 20 mesiacov a aj peňažný trest. Teraz neviem, čo ma čaká. Ďakujem.

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

Dobrý deň, z Vašej otázky mi nie je zrejmé, či Vám namerali hodnotu alkoholu v dychu vo výške 0,66 mg/l alebo sa jedná o hodnotu 0,66 promile. Predpokladám, že sa jedná o druhú možnosť. V takom prípade ste sa síce nedopustili trestného činu Ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, ale dopustili ste sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch. V zmysle citovaného zákona v spojení so zákonom o cestnej premávke, Vám môže byť uložená sankcia zákazu viesť motorové vozidlá a pokuta. Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.

Trápi vás "Aký trest hrozí za alkohol za volantom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom? (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký trest hrozí za jazdu za volantom s hodnotou tri promile alkoholu v krvi. K tomu ešte nárazil do iného automobilu a odišiel z miesta činu. Neskôr prišla polícia, zadržala ho a odviedla ho v putách do cely predbežného zadržania. Po vystriedzvení vypovedal a bol prepustený. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa bude jednať o trestný čin. Uvidíte ako skutok kvalifikujú orgány činné v trestnom konaní, avšak v danom prípade by malo ísť o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky § 289 ods. 1 Trestného zákona:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   V prípade však, že ide o prvý podobný skutok, tak uloženie trestu odňatia slobody podľa nášho názoru je málo pravdepodobné. Páchateľovi však bude pravdepodobne uložený trest zákazu činnosti, prípadne aj peňažný trest. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom? (Správne právo)

Dobrý deň, môj priateľ nafúkal dva promile a následne sadol za volant. Môžete mi, prosím, povedať, čo mu teraz hrozí?

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

(odpoveď odoslaná: 06.03.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade by sa mohlo jednať o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa ustanovenia § 289 Trestného zákona:

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.  

Tieto prípady však väčšinou končia podmienkou.  


Podotázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom? (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aký trest dostane osoba, ktorá nafúka 0.22 promile zostatkového alkoholu? Ďakujem.

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

(odpoveď odoslaná: 03.08.2022)

Dobrý deň,
podľa súdnej praxe, ak je hodnota alkoholu pod 1 promile, nejde o trestný čin ale o priestupok. Podľa toho akú presnú skutkovú podstatu by Vám polícia kládla za vinu by Vám hrozilo nasledovné:

A) za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch

- vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,

Tu hrozí pokuta od 200 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti do piatich rokov,

B) za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona o priestupkoch

 

- ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu3a) alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,

Tu hrozí pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.


Trápi vás "Aký trest hrozí za alkohol za volantom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom? (Správne právo)

Dobrý deň. Zistil som, že mám pozitívny výsledok v dychovej skúške; konkrétne 0,2 mg/l. Na mieste mi bol odobratý vodičský preukaz. Aké sankcie môžem reálne očakávať pri tejto nízkej hodnote, teda pri zbytkovom alkohole? Je možné to vyriešiť "len" finančnou pokutou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň, podľa § 22 ods. 1 pís. e) zákona o priestupkoch, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Za uvedený priestupok Vám môže byť uložená pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov.


Podotázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom? (Správne právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Nadýchal som 0,66 promile alkoholu a po druhé 0,72. Chcel by som vedieť, aký postih ma môže čakať. Je to po prvýkrát za 11 rokov, čo vlastním vodičský preukaz. Navyše, už som nazbieral 5 bodov. Je možné podať námietku na predchádzajúce pokuty, aby som nedosiahol 12 bodov - "vybodovanie"? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2016)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke neuvádzate,či ste dostali pokutu na Slovensku, alebo v Českej republike. Na Slovensku sa neuplatňuje bodový systém tak, ako v Českej republike a nakoľko sa naša advokátska kancelária neorientuje na české právo, nedokážeme Vám podať presnú odpoveď. Odporúčam Vám obrátiť sa na českého advokáta, ktorý Vám poskytne detailné a presné informácie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aký trest hrozí za alkohol za volantom? (Správne právo)

Aký trest dostane osoba, ktorá bola už po druhýkrát zadržaná políciou za jazdu pod vplyvom alkoholu? Neviem, koľko promile jej namerali. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aký trest hrozí za alkohol za volantom?

(odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, ak bola hladina alkoholu v krvi nižšia ako 1 promile, nepôjde o trestný čin ale o priestupok. 

Ak by to bol trestný čin, ešte prichádza stále do úvahy podmienečné odsúdenie. Je však potrebné sa pripraviť na to, že trest zákazu činnosti môže byť 2-3 násobný oproti pôvodnému trestu. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aký trest hrozí za alkohol za volantom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.