Trest domáceho väzenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 13. 8. 2015

Otázka: Trest domáceho väzenia

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať,  som už odsudený a rosudok je už právoplatný od 16.1.2015 a podával som si dva krát žiadosť o odklad trestu, kde mi bola žiadosť zamietnutá. Dala by sa podať žiadosť, aby som dostal domáce väzenie miesto väzenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Ďakujem 

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

Dobrý deň

právoplatné rozhodnutie je rozhodnutie nezmeniteľné a záväzné, tzn. proti nemu už nemožno podať riadny opravný prostriedok. Prii určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na najmä na spôsob spáchania činu, jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť nápravy. Podľa Trestného zákona možno páchateľovi uložiť taký druh trestu a v takej výmere, ako je ustanovená v tomto zákone. 

Na uloženie trestu domáceho väzenia je potrebné splnenie podmienok a to 1) trest sa ukladá páchateľovi prečinu a 2) vzhľadom na povahu činu a možnosť nápravy páchateľa nie je potrebné uložiť trest odňatia slobody.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Trest domáceho väzenia (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď. Raz som mal podmienku na 6mesiacov za spreneveru. Teraz sa zase stala vec a prokurátor už podal obžalobu na súd. Dá sa nejak požiadať o domáce väzenie? Nakoľko mám dve malé deti a žijem v podnájme. Ďakujem.

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

Trest domáceho väzenia ako alternatívny druh trestu k trestu odňatia slobody upravuje ustanovenie § 53 Trestného zákona. V zmysle predmetného ustanovenia je možné uložiť trest domáceho väzenia páchateľovi prečinu a súd ho môže uložiť najviac na obdobie dvoch rokov. Pri rozhodovaní o treste sa súd zaoberá všetkými okolnosťami a na základe týchto záverov rozhoduje aký druh trestu uloží. Pri rozhodovaní o uložení trestu domáceho väzenia súd skúma okrem iného aj splnenie ďalších hmotnoprávnych podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované v § 53 ods. 1 Trestného zákona.     

Prečinom sú všetky trestné činy spáchané z nedbanlivosti a úmyselné trestné činy, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Na bližšiu analýzu prípadu, najmä skutočnosť, či spĺňate hmotnoprávne podmienky pre uloženie trestu odňatia slobody by sme potrebovali vedieť okolnosti daného prípadu. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, môžeme vám zabezpečiť kvalifikované zastúpenie v konaní pred súdom, poprípade sa môžeme dohodnúť na osobnej konzultácii, kde by sme vás mohli informovať o možnostiach vašej obrany podľa príslušných trestnoprávnych predpisov.   


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trest domáceho väzenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako zrušíme domáce väzenie. Máme v rodine osobu, ktorá je v domácom väzení. Táto osoba však vyvádza a neváži si, že sme mu umožnili domáce väzenie. Ako máme postupovať?

Odpoveď: Trest domáceho väzenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň. Premenu trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody upravujú najmä nasledujúce ustanovenia:

Ustanovenie § 53 ods. 5 Trestného zákona: "Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu."

Ustanovenie § 435 ods. 3 Trestného poriadku: "Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia alebo uložené obmedzenia alebo povinnosti, súd na verejnom zasadnutí uznesením premení tento trest alebo jeho zvyšok na nepodmienečný trest odňatia slobody; pred týmto rozhodnutím musí byť odsúdený vypočutý."

Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení je zrejmé, že k premene zvyšku trestu domáceho väzenia na nepodmienečný trest odňatia slobody by malo dôjsť vtedy, ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia alebo uložené obmedzenia alebo povinnosti. Ak takáto situácia nastala, môžete to oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi, resp. príslušnému súdu, ktorý je oprávnený na rozhodnutie. Príslušným súdom je súd, v ktorého obvode sa má trest domáceho väzenia vykonávať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk