Máte
otázku?

Odblokovanie účtu v exekučnom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Trenčín

Otázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Dobrý deň. Exekútor mi zablokoval účet. Poslal som mu email a dostal som odpoveď, že môj zamestnávateľ zaslal správu o zrážkach z mzdy a exekútor vydal príkaz na odblokovanie účtu. Avšak zrejme ešte musí zaslať do banky príkaz na odblokovanie. Chcem sa spýtať, koľko času to môže trvať, než exekútor tak urobí a banka účet odblokuje. Príkaz na odblokovanie bol vystavený 28.01.2016.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Dobrý deň,

Exekučný poriadok, ako zákon, ktorým sa spravuje exekučné konanie ustanovuje, že v prípade, ak bol vydaný príkaz na odblokovanie účtu v banke, tento príkaz sa doručí banke prostriedkami elektronickej komunikácie alebo do vlastných rúk a banka účet odblokuje ihneď po doručení príkazu na odblokovanie účtu.

Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na nasledovné. Exekútor mi práve zablokoval účet v banke, kde mi zostatok ukazuje -75 193,10 eur. Chcel by som vedieť, či mi aj napriek tomu príde plat z práce na takýto účet? Ďakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 05.06.2023)

Dobrý deň, ak nezmeníte formu úhrady mzdy u zamestnávateľa, tak áno - mzda bude uhradená na tento bankový účet. Odporúčam vo veci kontaktovať zamestnávateľa obratom a to s tým, že výplatu mzdy realizoval /exekučné zrážky budú zrejme už vykonané/, aby zostatok mzdy Vám vyplatil v hotovosti. Je to možné v zmysle § 131 ods. 4 Zákonníka práce :

"Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodnú inak."

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Moja kolegyňa má účet zablokovaný exekútorom. Pred dvoma týždňami nastúpila do práce, no stále nenahlásila zamestnávateľovi číslo účtu. Je možné, že jej na mzdu siahnu, ak si ju nechá poslať na cudzí účet?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 07.02.2023)

Dobrý deň,
riešením vo Vašim prípade nie je posielanie mzdy na cudzí účet, lebo zamestnávateľ sa aj tak dozvie z potvrdenia o zamestnaní od bývalého zamestnávateľa, že sú vykonávané zrážky zo mzdy, ako aj bývalý zamestnávateľ je povinný exekútora informovať, že už nevykonáva zrážky zo mzdy.

Možnosťou na strane Vašej kolegyne je, aby si mzdu nechala vyplácať v pokladmi zamestnávateľa v hotovosti.


Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, môj manžel má dlh na daniach z príjmov FO voči Finančnej správe. Dnes mi zablokovali môj osobný účet v hodnote tohto dlhu, pričom môj manžel nie je ani majiteľom, ani disponentom tohto účtu. Mala banka právo zablokovať môj osobný účet bez môjho vedomia? S pozdravom, M.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 18.02.2021)

Dobrý deň, povinnosťou banky bolo konať na základe doručeného daň. exek. príkazu v súlade s ust. § 108 daňového poriadku. Nie je podstatné to, že manžel nie majiteľom alebo disponentom bank. účtu, ale to, že ste manželia a fin. prostriedky na Vašom účte patria do BSM.
Ak by ste však vedeli preukázať, že fin. prostriedky na bank. účte ste nadobudli napr. dedením, potom túto okolnosť musíte namietať a preukázať správcovi dane.

 

 

 


Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám exekúciu na bankovom účte, ktorý som zrušila, pretože som sa pomocou bankomatovej karty nedostala k výberu dôchodku. Ak si otvorím nový účet, môže ho exekútor dodatočne blokovať? Podotýkam, že exekúcia nenadobudla účinnosť a pri zrušení pôvodného exekvovaného účtu som dobrovoľne splácala spoločnosti, ktorá podala podnet na začatie exekúcie.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 27.12.2020)

Dobrý deň,
je viac ako pravdepodobné, že aj nový bankový účet bude exekútorom zablokovaný.

Odporúčame kontaktovať Ústredie Soc. poisťovne a nechať si posielať dôchodok poštovou poukážkou. Bližšie informácie nájdete na stránke Ústredia Soc. poisťovne.


Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám exekútora na účte. Peniaze, ktoré tam mám, pochádzajú len z rodinných dávok a tieto by nemali podliehať exekúcii. Má právo zadržať mi ich?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vašu otázku, či môže exekútor siahnuť na rodičovský príspevok, tak odpoveď je, že exekútor nemôže siahnuť na rodičovský príspevok, pretože rodičovský príspevok je vylúčený z exekúcie.

Exekútor vám však môže zablokovať účet, pričom nerozlišuje aké peniaze sú na tomto účte uložené.

Preto je najlepšie nechať si posielať rodičovský príspevok na iný účet alebo vyplácať na pošte.

Tiež máte právo požiadať exekútora, aby vám uvoľnil z peniaze z účtu v určitej výške. Ak máte zasielanú mzdu alebo iné príjmy (rodinná dávka) na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. 

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

V danej časti, ktorú vám exekútor nemôže blokovať (rodinné prídavky) na účte, by mala banka na pokyn exekútora odblokovať na účte, a to každý mesiac. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám otázku. Už dva roky mám v banke blokovaný účet, ktorý je možno aj zrušený, kvôli mnohým exekúciám. Ani neviem, ktorý exekútor mi účet zablokoval. Mala som viacero exekúcií. Splácala som pôžičky z jednej a aj z druhej banky. Na treťú mi z Banky zrážali sumu priamo zo mzdy. Na moju otázku, kto mi účet zablokoval, mi v banke nevedeli konkrétne odpovedať. Na zablokovanú kartu mi ešte prišla suma peňazí z bývalej práce a PNky. Kedyž som bola v nemocnici, nebol čas sa tým zaoberať, tak kartu mala moja mama. Keď chcela vybrať peniaze, tatrabankový bankomat kartu zhltol. Odvtedy mi neprišlo žiadne informácie o zablokovanej karte. Nevie niekto, čo by som mala robiť v tejto situácii?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 20.07.2019)

Dobrý deň, pokiaľ je účet zablokovaný v exekučnom konaní, nie je možné ním disponovať na základe bankomatovej karty.

Ohľadom bankomatovej karty sa musíte informovať priamo v banke.

Ak Vám na účet prišla mzda a nemocenské dávky, je treba podľa ust. § 104 ods. 2 exekučného poriadku požiadať banku o vyplatenie prostriedkov  nepodliehajúcich exekúcii (citujeme) :

"Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor."

Príslušné tlačivo na uvoľnenie prostriedkov z účtu v banke by Vám mala poskytnúť Vaša banka a po jeho potvrdení exekútorom Vám banka vyplatí sumu prostriedkov, ktoré nepodliehajú exekúcii.

Tlačivo v Tatra banke sme nenašli, posielame pre Vašu informáciu link na inú banku ako vzor ako toto tlačivo má vyzerať /https://365.bank/media/1484540/oznamenie-majitela-uctu-o-uplatneni-naroku-na-sumu-zo-mzdy.pdf/.


Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či v prípade exekúcie na sumu 500 eur môže exekútor zraziť tieto peniaze zo mzdy (zákonom stanovenú časť) a súčasne mi zablokovať účet, aby som sa nedostal k zvyšku výplaty. Je možné, aby urobil obe tieto úkony naraz, aj keď som zamestnaný a svoje dlhy splácam riadne?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň,  predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. exekučného poriadku platí :
" § 65 : Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti."

§ 94  : (1) Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. 
(2) Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o peňažné prostriedky na vkladovom účte.11)

§ 95  ods. 3 : Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. To neplatí, ak chce povinný uspokojiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie."

 

Ako vyplýva zo zákonných ustanovení, exekútor v jednom exek. konaní môže vykonať exekúciu aj niekoľkými spôsobmi, tento spôsob musí byť však primeraný vymáhanej povinnosti. 

Pri zablokovaní účtu v banke banka môže zablokovať účet len do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

Vieme, že táto situácia je pre Vás veľmi stresujúca, ale musíte písomne požiadať súdneho exekútora, aby Vám odblokoval účet v banke vzhľadom na výšku vymáhanej pohľadávky a už vykonávané zrážky zo mzdy


Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám taký problém, že mi exekútor zablokoval účet i auto. O tejto skutočnosti som nevedela, dovtedy, kým som auto nepredala a pokúsila som sa to prepísať na nového majiteľa, avšak bez úspechu. Požiadala som exekútora, aby mi majetok odblokoval, ale nesúhlasil. Teraz neviem, ako mám postupovať, pretože auto som už predala, ale nemôžem ho prepísať na nového majiteľa. Inak, svoj dlh splácam pravidelne každý mesiac, keďže sme sa tak dohodli. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 02.09.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 61d/ exekučného poriadku po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. Nakladanie s majetkom v rozpore s uvedeným zákazom nemá vplyv na platnosť právneho úkonu, ale takýto právny úkon je voči oprávnenému v exek. konaní neúčinný. Nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať.

Sme názoru, že exekútor by súhlas na predaj motorového vozidla udelil avšak za podmienky, že kúpna cena za MV by bola poukázaná na účet súdneho exekútora na úhradu Vášho dlhu voči povinnému. 

Na základe uvedeného odporúčame požiadať exekútora o súhlas s tým, že predajnú cenu prevediete na účet exekútora. Bez uvedeného exekútor motorové vozidlo neodblokuje.

 

 


Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či exekútor má právo zablokovať účet môjho manžela, ak som na ňom len ako spoludisponentka. Samozrejme, exekúciu mám ja. Momentálne som na materskej dovolenke. Ďakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne  :

 

1./ Podľa ust.§ 147 Obč. zákonníka platí :

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

2./ Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ pohľadávka vznikla aj bez súhlasu Vášho manžela, t.j. požičala ste si bez jeho vedomia, potom exekútor môže siahnuť aj na účet manžela, pokiaľ peniaze na ňom patria do BSM, teda napr. bola by mu na uvedený účet zasielaná mzda.

3./ Pokiaľ by na uvedenom účte v banke boli peniaze, ktoré napr. Váš manžel zdedil alebo napr. dostal ako dar, potom by musel podať žalobu na súd na vylúčenie veci z exekúcie, čo by však musel preukázať.

4./ V otázke nepíšete kto Vám peniaze požičal /banka alebo nebanková spoločnosť/, preto odporúčame samotnú zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, komisia pre posudzovanie podmienok v spotreb. zmluvách, adresa : Župné nám. 13, 81103 Bratislava. Je možné, že  zmluva obsahuje tzv. neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú jej neplatnosť a potom by ste boli povinná uhradiť len istinu a teda bez poplatkov a bez úrokov. Nevieme, akú sumu ste si požičala  - istina a akú sumu ste doteraz uhradili, to je dôležité. Preto je potrebné zmluvu poslať na posúdenie.

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu pre posúdenie celej  záležitosti, k čomu by sme však potrebovali doklady, ktorými disponujete.

 

 

 

 


Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý večer. Mám takú to otázku. Daňový úrad na základe príjmov FO kde mi vznikla daň vo výške 586. 48 €, ktorú som mala zaplatiť a po dohode so správcom dane som sa dohodla na splátkach Bolo mi umožnené zaplatiť po 100 € čiže som dala prvú splátku 100. 48  € Druhá bola 100. 33 € Tretia bola 100. 50 € Čiže mi zostalo ešte zaplatiť 285. 17 €. Keď mi nevesta previedla splátku 102. 50 € na účet a zadala príkaz na platbu pre daň. úrad a po potvrdení príkazu zistila, že účet je v mínuse vo výške 277. 60 € tak som volala do SLSP, kde vlastním účet tam mi povedali, že to dal zablokovať daňový úrad. Volala som správcu dane a dal mi kontakt na pána čo to rieši. Vysvetlila som mu, že som sa dohodla so správcom dane na splátkach a zrazu mám blokovaný účet. Na základe tel.dohody s exekútorom som sa dohodla, že mám zaplatiť čiastku 285.17 € a všetko bude v poriadku a mám zahájiť príkaz na platbu kde mi zaslal údaje na aké číslo účtu ma byt realizovaný príkaz a mám zavolať do banky, že súhlasí so zrealizovaním príkazu vo výške 285. 17 € Banka žiadala nejaké potvrdenie o danej dohode a opäť som kontaktovala exekútora, ktorý mi sľúbil, že sa tam zástaví osobne alebo telefonicky, lebo tieto potvrdenia sa už nevydávajú. A hneď ako bude platba prijatá tak mi bude účet odblokovaný. Nie, že som to nechcela platiť, ale mala som ústnu dohodu, a preto sa chcem spýtať ak mi banka povedala, že ta čiastka tam je a exekútor mi dal číslo účtu a všetko potrebné na zrealizovanie platby tak nevidím dôvod, aby banka danú čiastku vo výške  285,17 € nepustila, keď dobre vidí, že platba smeruje na exekučný úrad, ktorý dal zablokovať účet a na danom účte je čiastka 386.50 €. A na príkaz mi príde, že je to nezrealizované pre nedostatok financií tak tomu nerozumiem. Viete mi poradiť alebo pomôcť. Ďakujem. S pozdravom.

 

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

(odpoveď odoslaná: 18.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V otázke uvádzate dosť veľa informácií, z ktorých vyvstávajú podľa nás dva okruhy problémov.

1./ Úhrada dane správcovi v splátkach :

Podľa ustanovení daňového poriadku správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane. Podľa Vami uvedených informácií ste tieto platila. Následne uvádzate, že k úhrade zostala suma 285,17 €. Následne vznikli nezrovnalosti v úhrade cez banku a správca dane Vás informoval, že  vymáhanie dlžnej sumy bolo postúpené súdnemu exekútorovi. Tu musíme uviesť, že v zmysle ust. exek. poriadku Vám malo byť doručené upovedomenie o začatí exekúcie, z ktorého by ste zistila dlžnú sumu s príslušenstvom. O upovedomení o začatí exekúcie sa nezmieňujete.  Vyvstáva otázka, či Vám bolo predmetné upovedomie  zaslané a aj doručené do vlastných rúk.

 

2./ Následne v otázke píšete, že ste komunikovala so súdnym exekútorom a ten Vám dal ústny prísľub o návšteve banky, kde Váš účet je už zablokovaný a je na ňom dostatok finančných prostriedkov na úhradu dlžnej sumy. 

Tu uvádzame, že podľa ust. § 94 a nasl. exekučného poriadku  "exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva.  Exekútor poverený vykonaním exekúcie 

a) prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného

b) upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva."

Následne je banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi.

Uvádzame súčasne, že exekútor komunikuje s bankou elektronicky. Ak existujú technické prekážky elektronickej komunikácie  tak exekútor  doručuje písomnosti v písomnej forme.

Záver :

Keďže sa v otázke nezmieňujete o upovedomení o začatí exekúcie a ani o písomnej forme komunikácie zo strany súd. exekútora, odporúčame  kontaktovať súdneho exekútora o vysvetlenie, resp. oznámenie stavu veci a aj o odblokovanie účtu.

 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.