Máte
otázku?

Odblokovanie účtu v exekučnom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Dobry den. Exekutor mi zablokoval ucet, pisal som mu mail a dostal som odpoved, ze zamestnavatel zaslal spravu o zrazkach zo mzdy a exekutor dal prikaz na odblokovanie uctu, ale musi este zaslat do banky prikaz na odblokovanie. Chcem vediet, kolko to moze trvat, pokial tak exekutor uskutocni a banka odblokuje ucet. Prikaz na odblokovanie bol 28.01.2016.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Dobrý deň,

Exekučný poriadok, ako zákon, ktorým sa spravuje exekučné konanie ustanovuje, že v prípade, ak bol vydaný príkaz na odblokovanie účtu v banke, tento príkaz sa doručí banke prostriedkami elektronickej komunikácie alebo do vlastných rúk a banka účet odblokuje ihneď po doručení príkazu na odblokovanie účtu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň prajem, mám exekútora na účte, ale tam mám peniaze len z rodinných dávok, ktoré nepodliehajú exekúcií. Má právo mi ich zadržať?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vašu otázku, či môže exekútor siahnuť na rodičovský príspevok, tak odpoveď je, že exekútor nemôže siahnuť na rodičovský príspevok, pretože rodičovský príspevok je vylúčený z exekúcie.

Exekútor vám však môže zablokovať účet, pričom nerozlišuje aké peniaze sú na tomto účte uložené.

Preto je najlepšie nechať si posielať rodičovský príspevok na iný účet alebo vyplácať na pošte.

Tiež máte právo požiadať exekútora, aby vám uvoľnil z peniaze z účtu v určitej výške. Ak máte zasielanú mzdu alebo iné príjmy (rodinná dávka) na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. 

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa

V danej časti, ktorú vám exekútor nemôže blokovať (rodinné prídavky) na účte, by mala banka na pokyn exekútora odblokovať na účte, a to každý mesiac. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám otázku. Dva roky mám blokovaný účet asi aj zrušený v banke mám viacej exekúcii ani neviem kto aký exekútor mi to zablokoval mala som viacej tých exekúcii no splacala som jednu banku, aj druhu pôžičky, tretiu mi dali zrážky zo mzdy v banke mi nevedia povedať presne kto mi účet zablokoval vtedy. Na tu zablokovanu kartu mi prišla suma ešte s bývalej roboty a pnka. Ako som bola v nemocnici nebol čas to riešiť tak kartu mala mama, a keď chcela vybrať peniažky kartu tatrabankovy bankomat zhltol. Neprišlo mi od dodnes žiadne info o blokovanej karte. Čo mám robiť.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2019)

Dobrý deň, pokiaľ je účet zablokovaný v exekučnom konaní, nie je možné ním disponovať na základe bankomatovej karty.

Ohľadom bankomatovej karty sa musíte informovať priamo v banke.

Ak Vám na účet prišla mzda a nemocenské dávky, je treba podľa ust. § 104 ods. 2 exekučného poriadku požiadať banku o vyplatenie prostriedkov  nepodliehajúcich exekúcii (citujeme) :

"Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor."

Príslušné tlačivo na uvoľnenie prostriedkov z účtu v banke by Vám mala poskytnúť Vaša banka a po jeho potvrdení exekútorom Vám banka vyplatí sumu prostriedkov, ktoré nepodliehajú exekúcii.

Tlačivo v Tatra banke sme nenašli, posielame pre Vašu informáciu link na inú banku ako vzor ako toto tlačivo má vyzerať /https://365.bank/media/1484540/oznamenie-majitela-uctu-o-uplatneni-naroku-na-sumu-zo-mzdy.pdf/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, pokiaľ mám exekúciu na 500 eur, môže mi exekútor tieto peniaze nechať zraziť s zo mzdy(zákonom stanovenú časť) a zároveň mi zablokovať účet, aby som sa nedostal ku zvyšku výplaty? Môže urobiť tieto úkony obidva naraz aj napriek tomu, že som zamestnaný a svoje dlhy si riadne splácam ?

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň,  predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :
Podľa ust. exekučného poriadku platí :
" § 65 : Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti."

§ 94  : (1) Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. 
(2) Ustanovenia o prikázaní pohľadávky z účtu v banke možno použiť aj vtedy, ak ide o peňažné prostriedky na vkladovom účte.11)

§ 95  ods. 3 : Povinný stráca dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie prostriedkov na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. To neplatí, ak chce povinný uspokojiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie."

 

Ako vyplýva zo zákonných ustanovení, exekútor v jednom exek. konaní môže vykonať exekúciu aj niekoľkými spôsobmi, tento spôsob musí byť však primeraný vymáhanej povinnosti. 

Pri zablokovaní účtu v banke banka môže zablokovať účet len do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

Vieme, že táto situácia je pre Vás veľmi stresujúca, ale musíte písomne požiadať súdneho exekútora, aby Vám odblokoval účet v banke vzhľadom na výšku vymáhanej pohľadávky a už vykonávané zrážky zo mzdy


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám taký problém, že exekútor mi zablokoval účet aj auto, o čom som ani nevedela (že zablokoval aj auto) len vtedy som sa to dozvedela, keď som auto predala a chcela som to prepísať na nového majiteľa a nedalo sa lebo mi zablokovali! Žiadala som exekútora, aby mi odblokoval, no nesúhlasil. Ako mám teraz postupovať? Pretože ja som už auto predala len to nemôžem prepísať naň ho. Ináč svoj dlh splácam v splátkach pravidelne každý mesiac, lebo sme sa dohodli. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 61d/ exekučného poriadku po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov. Nakladanie s majetkom v rozpore s uvedeným zákazom nemá vplyv na platnosť právneho úkonu, ale takýto právny úkon je voči oprávnenému v exek. konaní neúčinný. Nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať.

Sme názoru, že exekútor by súhlas na predaj motorového vozidla udelil avšak za podmienky, že kúpna cena za MV by bola poukázaná na účet súdneho exekútora na úhradu Vášho dlhu voči povinnému. 

Na základe uvedeného odporúčame požiadať exekútora o súhlas s tým, že predajnú cenu prevediete na účet exekútora. Bez uvedeného exekútor motorové vozidlo neodblokuje.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma exekútor právo blokovať účet môjho manžela, keď ja som na ňom len ako spoludisponent. Samozrejme exekúciu mám ja. Som na materskej. Ďakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

 

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne  :

 

1./ Podľa ust.§ 147 Obč. zákonníka platí :

"Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov."

2./ Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ pohľadávka vznikla aj bez súhlasu Vášho manžela, t.j. požičala ste si bez jeho vedomia, potom exekútor môže siahnuť aj na účet manžela, pokiaľ peniaze na ňom patria do BSM, teda napr. bola by mu na uvedený účet zasielaná mzda.

3./ Pokiaľ by na uvedenom účte v banke boli peniaze, ktoré napr. Váš manžel zdedil alebo napr. dostal ako dar, potom by musel podať žalobu na súd na vylúčenie veci z exekúcie, čo by však musel preukázať.

4./ V otázke nepíšete kto Vám peniaze požičal /banka alebo nebanková spoločnosť/, preto odporúčame samotnú zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, komisia pre posudzovanie podmienok v spotreb. zmluvách, adresa : Župné nám. 13, 81103 Bratislava. Je možné, že  zmluva obsahuje tzv. neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú jej neplatnosť a potom by ste boli povinná uhradiť len istinu a teda bez poplatkov a bez úrokov. Nevieme, akú sumu ste si požičala  - istina a akú sumu ste doteraz uhradili, to je dôležité. Preto je potrebné zmluvu poslať na posúdenie.

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu pre posúdenie celej  záležitosti, k čomu by sme však potrebovali doklady, ktorými disponujete.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý večer. Mám takú to otázku. Daňový úrad na základe príjmov FO kde mi vznikla daň vo výške 586. 48 €, ktorú som mala zaplatiť a po dohode so správcom dane som sa dohodla na splátkach Bolo mi umožnené zaplatiť po 100 € čiže som dala prvú splátku 100. 48  € Druhá bola 100. 33 € Tretia bola 100. 50 € Čiže mi zostalo ešte zaplatiť 285. 17 €. Keď mi nevesta previedla splátku 102. 50 € na účet a zadala príkaz na platbu pre daň. úrad a po potvrdení príkazu zistila, že účet je v mínuse vo výške 277. 60 € tak som volala do SLSP, kde vlastním účet tam mi povedali, že to dal zablokovať daňový úrad. Volala som správcu dane a dal mi kontakt na pána čo to rieši. Vysvetlila som mu, že som sa dohodla so správcom dane na splátkach a zrazu mám blokovaný účet. Na základe tel.dohody s exekútorom som sa dohodla, že mám zaplatiť čiastku 285.17 € a všetko bude v poriadku a mám zahájiť príkaz na platbu kde mi zaslal údaje na aké číslo účtu ma byt realizovaný príkaz a mám zavolať do banky, že súhlasí so zrealizovaním príkazu vo výške 285. 17 € Banka žiadala nejaké potvrdenie o danej dohode a opäť som kontaktovala exekútora, ktorý mi sľúbil, že sa tam zástaví osobne alebo telefonicky, lebo tieto potvrdenia sa už nevydávajú. A hneď ako bude platba prijatá tak mi bude účet odblokovaný. Nie, že som to nechcela platiť, ale mala som ústnu dohodu, a preto sa chcem spýtať ak mi banka povedala, že ta čiastka tam je a exekútor mi dal číslo účtu a všetko potrebné na zrealizovanie platby tak nevidím dôvod, aby banka danú čiastku vo výške  285,17 € nepustila, keď dobre vidí, že platba smeruje na exekučný úrad, ktorý dal zablokovať účet a na danom účte je čiastka 386.50 €. A na príkaz mi príde, že je to nezrealizované pre nedostatok financií tak tomu nerozumiem. Viete mi poradiť alebo pomôcť. Ďakujem. S pozdravom.

 

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V otázke uvádzate dosť veľa informácií, z ktorých vyvstávajú podľa nás dva okruhy problémov.

1./ Úhrada dane správcovi v splátkach :

Podľa ustanovení daňového poriadku správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane. Podľa Vami uvedených informácií ste tieto platila. Následne uvádzate, že k úhrade zostala suma 285,17 €. Následne vznikli nezrovnalosti v úhrade cez banku a správca dane Vás informoval, že  vymáhanie dlžnej sumy bolo postúpené súdnemu exekútorovi. Tu musíme uviesť, že v zmysle ust. exek. poriadku Vám malo byť doručené upovedomenie o začatí exekúcie, z ktorého by ste zistila dlžnú sumu s príslušenstvom. O upovedomení o začatí exekúcie sa nezmieňujete.  Vyvstáva otázka, či Vám bolo predmetné upovedomie  zaslané a aj doručené do vlastných rúk.

 

2./ Následne v otázke píšete, že ste komunikovala so súdnym exekútorom a ten Vám dal ústny prísľub o návšteve banky, kde Váš účet je už zablokovaný a je na ňom dostatok finančných prostriedkov na úhradu dlžnej sumy. 

Tu uvádzame, že podľa ust. § 94 a nasl. exekučného poriadku  "exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykoná jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva.  Exekútor poverený vykonaním exekúcie 

a) prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného

b) upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva."

Následne je banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi.

Uvádzame súčasne, že exekútor komunikuje s bankou elektronicky. Ak existujú technické prekážky elektronickej komunikácie  tak exekútor  doručuje písomnosti v písomnej forme.

Záver :

Keďže sa v otázke nezmieňujete o upovedomení o začatí exekúcie a ani o písomnej forme komunikácie zo strany súd. exekútora, odporúčame  kontaktovať súdneho exekútora o vysvetlenie, resp. oznámenie stavu veci a aj o odblokovanie účtu.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Exekútor mi stiahol sumu z účtu - pohľadávku. Na účte boli peniaze, teraz mi exekútor odblokuje účet sám alebo musím o to požiadať? Chodí tam i manželova výplata i rodinné prídavky, i moja výplata. Chcem sa spýtať než odblokuje účet, tak mám nárok vybrať nejaké peniaze? Ďakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2017)

Dobrý deň, po ukončení exekučného konania súdny exekútor sám odblokuje Váš bankový účet. Nakoľko však Vaša situácia súri (aby nezostala rodina bez peňazí) odporúčam Vám skontaktovať sa so súdnym exekútor a požiadať ho o čo najskoršie odblokovanie účtu. Kým však máte účet blokovaný, máte v zmysle ustanovenia § 104 ods. 1 Exekučného poriadku nárok na sumu vo výške 165,- €, ktorá nepodlieha exekúcii. Rovnako ak na Váš účet chodia finančné prostriedky, ktoré nepatria Vám je možné požiadať banku o odblokovanie tejto časti. Musíte však vyplniť formulár banky. Ak je však exekučné konanie už ukončené, rýchlejšie vybavíte odblokovanie celého účtu ako jednotlivých súm, ktoré nepatria Vám.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň! Chcel by som sa opýtať, ako dlho môže exekútor blokovať účet? A vôbec, prečo mi pan  súdny exekútor  účet, keď z prijmu mám exekučné zrážky? Odo dňa 5. 10. 2016, kedy bol môj účet na moje meno zablokovaný, už tento účet nepoužívam a mám nový účet pod dievčenským menom, lebo tak mi tento ušet nemôže exekútor zablokovať. Samozrejme, že z bezpečnostných dôvodov nie som na tom novom účte ani disponent, mám iba kartičku k účtu a bankomatovú kartu, tak, že si svoj príjem viem bezpečne vybrať a nehrozí mi blokácia na tom účte. To bolo jediné riešenie pred blokáciou, otvoriť si účet na dievčenské meno, tak na tento účet exekútor nemá dosah a nemôže ho blokovať. Ale späť k môjmu starému účtu, ktorý bol na moje meno. Ako dlho ho môže exekútor blokovať? Lebo na koľko od blokácie 10/2016 už tento účet nepoužívam a plánujem ho zrušiť. Pre mňa je výhodnejšie a bezpečnejšie mať účet pod iným menom, kôli exekútorom. Prečo exekútor nezastaví exekúciu pre nemajetnosť? Zbytočné mi to tam rastie a je pre mňa nereálne takú sumu zaplatiť. Bolo by možné zastaviť exekúciu pre nemajetnosť? Lebo čím viac to bude rast, tým je menšia šanca peniaze odo mňa vymôcť, keď že nemám ani majetok. Ďakujem Vám za odpoveď a prajem Vám príjemný deň.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň,

podľa ustanovení exekučného poriadku banka môže blokovať účet do výšky samotnej pohľadávky. Skutočnosť, že je účet blokovaný neznamená, že ho nemôžete zrušiť.
V otázke píšete, že prečo exekútor nezastaví exekúciu pre nemajetnosť. Otázka nemajetnosti musí byť v exekučnom konaní preukázaná a naviac máte zrážky zo mzdy, takže o nemajetnosť sa zrejme nejedná. Môžete podať návrh na zastavenie exekúcie, ale uvedená skutočnosť nemajetnosti musí vyplývať zo samotného exekučného spisu, súd bude vo veci dotazovať súdneho exekútora, tak aj oprávneného.

Otázka zriadenia iného účtu na iné meno : Podľa ust. exek. poriadku platí, že exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.

Chceme upozorniť aj na ust. § 243a/   trestného zákona - trestný čin marenia exekučného konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, môže exekútor zablokovať dva účty v dvoch rozličných bankách? A stiahnuť dve rovnaké sumy na jednu exekúciu? Alebo stiahnuť dlh 50% v jednej banke a 50% v druhej? Čo ak stiahne viac ako ma? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň. Exekútor môže vykonávať exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke aj vo vzťahu k dvom rôznym účtom povinného. Nie je pritom vylúčené, aby polovicu exekvovaného dlhu stiahol z jedného účtu a druhú polovicu z druhého. Nie je však prípustné, aby exekútor zexekvoval viac, než je priznané exekučným titulom a než predstavujú trovy exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobry den, este sa chcem spytat, može exekutor zablokovat učet este skor ako mi bola doručená od neho listina? Dakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2016)

Dobrý deň,

áno, súdny exekútor môže zablokovať sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva na účte povinného ešte skôr, ako mu bola od exekútora doručená prvá zásielka.

Súdny exekútor je totiž podľa § 95 Exekučného poriadku oprávnený prikázať banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného.

Súdny exekútor po tom, ako prikáže banke zablokovanie sumy z účtu povinného vo výške pohľadávky a jej príslušenstva upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného aj povinného.

Exekučný príkaz - teda samotný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke - však exekútor vydá až do 14 dní po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii (resp. po tom, ako bolo exekútorovi doručené rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní (Procesné právo (civilné))

Dobry den, ako dlho trva banke odblokovanie uctu, ked uz dal exekutor prikaz na odblokovanie. Dakujem.

Odpoveď: Odblokovanie účtu v exekučnom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň,

Exekučný poriadok, ako zákon, ktorým sa spravuje exekučné konanie ustanovuje, že v prípade, ak bol vydaný príkaz na odblokovanie účtu v banke, tento príkaz sa doručí banke prostriedkami elektronickej komunikácie alebo do vlastných rúk a banka účet odblokuje ihneď po doručení príkazu na odblokovanie účtu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odblokovanie účtu v exekučnom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku