Máte
otázku?

Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. V roku 2010 som zobral pôžičku od spoločnosti POHOTOVOSŤ a nevedel som platiť. Potom prišlo súdne vymáhanie, exekučné konanie a zo sumy 876 EUR zrazu bolo vyššie 7000 EUR. Toto exekučné konanie ale minulý rok bol súdom pozastavené. Medzitým, ale ja  som na základe odporúčania exekútora zaplatil okolo 2000 EUR. Teraz sa ozvala jedna vymáhacia spoločnosť, aby som zaplatil do piatich dni vyššie 4000 EUR alebo ešte je možnosť refinancovať spoločnosťou POHOTOVOSŤ a za 3 roky po 150 EUR splatiť tento"dlh". Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. Neuviedli ste na základe čoho je exekučné konanie prerušené, prípadne pozastavené ako uvádzate. Ak exekučné konanie začalo na základe rozhodcovského rozsudku môže sa stať, že exekučné konanie bude zastavené, vzhľadom na to, že tento rozsudok bude vyhlásený za neplatný. Odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne s príslušnými listinami. Pokiaľ prebieha exekučné konanie, aj keď je pozastavené Vy nemáte právo disponovať so svojim majetkom a platiť akejkoľvek spoločnosti. O všetkých úkonoch musí dopredu vedieť súdny exekútor, ktorý exekúciu vedie. Preto nedoporúčam platiť vymáhačskej spoločnosti a vyhľadať advokáta, prípadne centrum právnej pomoci. 

Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mal by som na Vás otázku asi to počujete často : v roku 2008 som si zobral pôžičku, ktorú som nesplatil z istých dôvodov. Dnes sa mi ozvali, že z danej sumy 330 eur požadujú 8000 € a viac viete mi povedať aké sú moje možnosti? Ďakujem pekne.
Dokonca mám papier z súdu kde sa písalo, že tej spoločnosti nemám platiť nič. Lukáš

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 20.06.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste si zobrali pôžičku od nebankovej spoločnosti 330 €, následne z textu otázky vyplýva, že vec bola zrejme na súde, kde súd žalobu zamietol pre uplynutie premlčacej doby, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Žaloba zo strany nebankovej spoločnosti resp. vymáhačskej spoločnsoti bola podaná po uplynutí premlčacej soby. Teraz sa vám ozvali a žiadajú uhradiť 8000 €.
Z dôvodu právnej istoty zistite na vašom príslušnom okresnom súde, či proti vám bola podaná nejaká žaloba a kedy min. za psoledné 3 roky /podľapoloženej otázky a adresy v nej uvedenej ide o Okresný súd v Prešove/.

Ak žaloba podaná nebola, nebankovej resp. vymáhačskej spoločnosti nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy, resp. prísľub, že vykonaním čiastočnej úhrady z vašej strany vám zbytok dlhu odpustia.

Ak by žaloba teoreticky bola podaná, čo nepredpokladáme vzhľadom na dátum poskytnutia pôžičky a už vydané súdne rozhodnutie, potom nás kontaktujte. V tomto prípade rovnako platí, nič neuhradzujte.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať : v roku 2013 som mala pôžičku od spoločnosti pohotovosť doteraz sa mi nikdo neozval až včera a vymáhajú odo mňa dlh, ale ja mám osobný bankrot a stále si tvrdia svoje, že to nato nespadá a treba dlh uhradiť. Vedeli by ste mi poradiť čo a ako ďalej. Ďakujem pekne. Renáta

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste si zobrali spoterb. úver v roku 2013, pričom vo veci nebol nikdy vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorý by Vám uložil povinnosť uhradiť zostatok spoterb. úveru. Podľa znenia otázky ste prešli osobným bankrotom.
Ak Vás v súčasnosti kontaktujte veriteľ /je rok 2022/, potom veriteľovi nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba, a teda veriteĺ mal dostatok čas. priestoru na jej uplatnenie cestou súdu. Veriteľovi ak by Vás kontaktoval, len emailom oznámte, že ste prešli osobným banktorom a odkážte ho na prísl. číslo konania na súde. Samotné rozhodnutie si vie veriteľ dohľadať na internete.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Cca v roku 2005 som si zobrala 300 € pôžičku od Pohotovosti, zhruba pol roka som pravidelne splácala, potom som prišla o zamestnanie, ochorela som a nemala som to z čoho platiť. Celé roky sa mi nikto neozval, až pred dvoma rokmi. V roku 2020 som prešla osobným bankrotom.
Každodenné telefonáty a správy s vymahačskej spoločnosti neprestávajú aj napriek tomu, že som ich oboznámila písomnou formou a ak telefonicky o osobnom bankrote a právoplatnosti rozsudku. Prosím poraďte mi čo ďalej. Ďakujem. Mária

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň, ak je situácia taká, ako uvádzate v otázke, potom nebank. spoločnosti nič neuhradzujte, na SMS správy nereagujte, rovnako ani na písomné správy nebank. spoločnosti. Môžete im maximálne oznámiť, že ak sú toho právneho názoru, že im niečo dlhujete, nech podajú žalobu na súd. Uvádzame však, že súd žalobu zamietne aj s poukázaním na právny stav uvádzaný v otázke, ako aj na ust. § 101 a § 583 Obč. zákonníka.

Nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
2017 braný úver 1650 €, dnes list od advokátky na 2950 €. Nič som neplatila, lebo vredy sa hovorilo, že nemá sa platiť, lebo si neprávom účtujú veľké úroky. Toto je pohotovosť. 1 list po 4 rokoch. Čo mám robiť? Alena

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 29.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste si zobrali spotreb. úver v roku 2017 v sume 1650 €. Dnes 29.7.2021 Vám prišiel list od advokátky na úhradu 2950 €.  Splátky ste neplatili žiadne.

Ak je to tak, že ste dosiaľ neuhradili žiadnu splátku,  odporúčame kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta Vášho trvalého bydliska a zistiť, či voči vám bola podaná nejaká žaloba zo strany veriteľa. Ak žaloba podaná nebola, potom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, ani dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Nárok veriteľa s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka je premlčaný. Všeob. premlčacia doba je tri roky, ktorá začína plynúť dňom, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Ak na súde zistíte, že žaloba podaná nebola, na list advokátky môžete, ale nemusíte reagovať, prípadne jej uviesť, že nárok veriteľa je premlčaný s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
kontaktovali ma z inkasného centra Pohotovosti, že mám uhradiť pohľadávku, ja som však exekútorovi všetko uhradila. Ako mám reagovať ?
Istina činila 350 €, zaplatila som skoro 4 000 €,  je to právne v poriadku? Tvrdia, že som s platila iba časť dlhu to sa vraj tak robí. Príde mi to ako podvod, vďaka.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 01.06.2021)

Dobrý deň,
z Vašich predchádzajúcich otázok vyplýva, že ste pohľadávku uhradzovali na základe platobného rozkazu alebo rozsudku súdu cestou súdneho exekútora, ktorá pohľadávka je uhradená.

Ak Vás teraz kontaktovala  nebanková spoločnosť, aby ste uhradili ďalšie sumy, zrejme úroky z omeškania a pod., potom nič neuhradzujte.  Aby ste boli povinná uhradiť ďalšiu sumu vo veci by musel byť vydaný rozsudok alebo platobný rozkaz, teda v zmysle zákona exekučný titul, ktorý by bol podkladom pre vymáhanie nároku zo strany nebank. spoločnosti.

Nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak by Vás opätovne kontaktovali telefonicky, oznámte im tiež telefonicky, že ak sú toho právneho názoru, že ich pohľadávka je zákonná, aby túto uplatnili cestou súdu. Následne vznesiete námietku premlčania. Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že neexistuje žiadny rozsudok alebo platobný rozkaz, ako aj vzhľadom na obsah Vašich predchádzajúcich otázok a našich odpovedí, že nebank. spoločnosť žalobu nepodá, lebo platí  všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a dlžnú sumu ste už uhradili v exek. konaní. Nič neuhradzujte.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť.
Ešte v roku 2000 som si zobrala od spoločnosti Pohotovosť pôžičku vo výške 10000 Sk, vrátiť som mala 18000 Sk. Nakoľko som ju nesplácala postúpili to na Kriminálnu políciu, kde sa to vyšetrovalo a vyšetrovateľ my odporučil, aby som to zaplatila ak môžem čo som aj urobila a tým sa vyšetrovanie skončilo. Spoločnosť pohotovosť žiadala zaplatiť ešte ďalšie úroky, ale to som im už nezaplatila.
Asi po 2 rokoch my prišiel papier zo súdu, že žiadne úroky platiť nemám a ich požiadavka bola zamietnutá. A teraz posledné 2 roky ma denno denne bombardujú, že im mám uhradiť 265,39 euro úroky, ale ktoré im ja zaplatiť odmietam.
Je možné podať trestne oznámenie za neustále obťažovanie, ale na koho by som sa mohla obrátiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pôžičku ste brali niekedy v roku 2000, ktorú ste aj uhradili.

Nepbanková spolčonsoť pdoala návrh na súd, v ktorom zrejme žiadala opätovne uhradzovanie ďalších úrokov, ktorý návrh bol súdom zamietnutý.

Nebank. spoločnosť užíva formu komunikácie formou telef. hovorov, k čomu uvádzame, že tieto je potrebné ignorovať a nijako nereagovať.  Nič neuhradzujte.

Možnosťou je, ak by vás opätovne kontaktovali, aby ste im oznámili, že ak voči vám majú nejakú pohľadávku, aby túto uplatnili cestou súdu podaním žaloby na príslušný súd a aby kópiu žaloby s doruč. pečiatkou súdu poslalu aj vám ako dopor. zásielku.

Trestné oznámenie v tomto smere nepomôže.

 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mám prosím otázku na JUDr. Ficeka, ohľadom spoločnosti Pohotovosť, a exekútora JUDr. K., ktorý vymáha odo mňa pohľadávku za túto spoločnosť. Prišiel mi príkaz na začatie exekúcie, (v októbri 2020), kde je návrh oprávneného na vykonanie exekúcie a vymoženie pohľadávky z roku 2008 - oprávnený je Pohotovosť. Na základe tohoto príkazu, v novembri 2020 som Vás oslovila plátenou poradňou. Od novembra 2020 si, dopisujem, s JUDr. K., žiadala som o vysvetlenie prečo sa teda naďalej vo veci koná, že exekúciu považujem zo zákona zastavenú a žiadam o vysvetlenie. Na to som dostala odpoveď, že stará exekúcia sa nezastavuje, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch dosiahnutý výťažok aspoň 15 eur. A, že to evidujú ako platbu z 10. 7. 2019. Na to som opäť reagovala, že ja som žiadnu platbu nevykonávala ani v roku 2019 ani minimálne 9 rokov dozadu. Opäť som dostala odpoveď začiatkom marca 2021, že požadujú ďalšie trovy exekúcie. Tak som opäť písala a žiadala o opätovne zastavenie exekúcie, (december 2020), keďže som skutočne nič neuhrádzala a na moje veľké prekvapenie mi prišla odpoveď, že evidujú platbu na úhrady pohľadávky za posledných 18 mesiacov zo dna 23. 12. 2020! Tak toto ma utvrdilo v absolútnom podvode, čo logicky vyplýva, že keď žiadam o zastavenie exekúcie, od minulého roku, tak samozrejme nebudem tam nič hradiť. Poprosím o radu, ako s týmto naložiť a postupovať, lebo je jasné, že úhrady tam vkladá sám exekútor alebo niekto ním poverený zo spol. Pohotovosť. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 29.03.2021)

Dobrý deň,

ak je situácia taká, ako uvádzate v otázke, teda že ste neuhradili žiadnu splátku, treba podať návrh na súd na zastavenie exekúcie v zmysle ust. zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčasne v návrhu uviesť všetky okolnosti, ako uvádzate v otázke (platby cudzou osobou na účel splatenia dlhu ato z dôvodu, aby exekúcia nemusela byť zastavená v zmysle cit. zákona.
Súčasne odporúčame podať sťažnosť na súdneho exekútora na Slovenskú komoru exekútorov, kde rovnako uvediete vyššie uvedené okolnosti. Ak Slov komora exekútorov Vašej sťažnosti nevyhovie, potom treba požiadať Ministerstvo spravodlivosti  SR o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou (§ 218a/ exek. poriadku).
Všetky návrhy a stažnosti treba podať písomne.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
moja mamička v roku 2017 zobrala pôžičku, sumu 2400 e od spoločnosti Pohotovosť. Mesačne mala splácať po 87 e. Ako dôchodkyňa takúto sumu nevedela splácať a od roku 2018 po dohode s osobou, ktorá sprostredkovala pôžičku sa dohodla, že môže splácať aj po 20 e mesačne, dôležité je, aby splácala pôžičku. Takáto dohoda bola len ústna. Moja mamička každý mesiac pravidelne splácala pôžičku po 20 e, má o tom aj potvrdenie. Každý mesiac dostávala sms správu- upozornenie od spoločnosti Pohotovosť, aby nezabudla uhradiť v mesiaci do 20-ého 20 e splátku. Do dnešného dňa nikto ju nekontaktoval, že to nie je v poriadku. Včera obdržala list - Predžalobnú výzvu na úhradu dlžnej sumy od právneho zástupcu, ktorého splnomocnila spoločnosť Pohotovosť. Do 3 kalendárnych dni ma uhradiť 4111,86e (pohľadávku 1710e+ príslušenstvo 2180, 58e (v zmluve dohodnuté úroky, zmluvná pokuta, úroky z omeškania)+ trovy vo výške 221, 28e). V prípade neuhradenia sumy v stanovenej lehote, budú vymáhať súdnou cestou. Moja mamička má nízky dôchodok, nevie do 3 dni uhradiť takúto sumu, neviem ako postupovať. V liste je uvedená len emailová adresa, žiadny telefonicky kontakt. Majú právo takúto sumu vyžadovať? Kontaktovať ich a požiadať o mimosúdnu dohodu - o splátkový kalendár? Alebo počkať na súd a tam požiadať o splátkový kalendár? Ako mám postupovať? Poraďte mi prosím. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 28.03.2021)

Dobrý deň,
nevieme od koho ste obdržali predžalobnú výzvu, pokiaľ je tam uvedená len emailová adresa, ale v otázke uvádzate, že ide o právneho zástupcu. Advokát by takúto výzvu len s uvedením emailovej adresy neposlal. Z otázky ďalej vyplýva, že Vaša matka - dôcgiodkyňa - si zobrala v roku 2017 pôžičku od nebankovej  spoločnosti 2400 €, pričom spoločnosť resp. jej zástupca žiada uhradiř 1720 € plus úroky a poplatky 2180,58 plus trovy zastupovania. Podľa Vašej otázky a našich prepočtov mama uhradila zatiaľ celkom cca 1800€  (87 € x 12 plus 20 € x cca 38 mesiacov). To je len konštatovanie.

Ust. § 11 zákona o spotrebiteľských úveroch upravuje dôsledky porušenia povinností zo strany veriteľa na poskytnutý spotrebiteľský úver, ktorý sa za stanovených zákonných podmeinok považuje za bezúročný a bez poplatkov. Podľa ust. § 11 ods. 2 cit. zákona platí :

"Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42. "

 

Poukazujeme na cit. ustanovenie z dôvodu, že Vaša mama, predpokladáme, že v čase poskytnutia pôžičky bola dôchodkyňa, a teda povinnosťou veriteľa /nebank. spoločnosť/ bolo okrem iných podľa § 7 ods. 1 cit. zákona pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru; zjednodušene povedané, povinnosťou nebankovej spoločnosti bolo zisťovať príjem Vašej matky a jej prípadnú schopnosť spotreb. úver aj splácať a pokiaľ si nebank. spoločnosř túto povinnosř nesplnila, posklytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Tieto povinnosti si zrejme nebank. spoločnosť nesplnila.

Odporúčame vo veci poslať zmluvu o spotreb. úvere na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /poslať len kópiu zmluvy/ a následne po posúdení budete vedieť ako postupovať. Nepodpisujte uvedenej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach z dôchodku. Zmluva bude zrejme vzhľadom na vyššie uvedeného posúdená ako ubvádzame vyššie, teda bez poplatkov a bezúročne a bude potrebné uhradiř len rozdiel v poskytnutej pôžičke a uhradených splátkach.

Ak sa s nebank. spoločnosťou nedohodnete, riešením bude len podanie na súd o určenie bezpoplatkovosti a bezúročnosti spoteb. úveru.

Spoločnosti môžete uviesť, že ste zmluvu o spotreb. úvere poslali na posúdenie na MS SR aj s citáciou vyššie uvedených zák. ustanovení (§ 7 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona o spotreb. úveroch). Od spoločnosti nežiadajte žiadny splátkový kalendár.

 

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa prosím opýtať, kde zistím koľko mám ešte splatiť nebankovke. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,

 

ak je veriteľom nebanková spoločnosť, môžete ju kontaktovať so žiadosťou o oznámenie zostatku Vášho dlhu a príslušenstva. Odporúčam Vám však pozerať sa na takéto vyčíslenie kriticky, pretože je takmer pravidlom, že nebankové spoločnosti vyčísľujú k dlhom aj také plnenia, na ktoré by podľa práva nárok nemali mať (rôzne sankcie, pokuty úroky a pod.). Prvý krok je však vždy vyčíslenie dlhu a potom sa treba v kontexte zmluvy pozrieť na to, či sú vyčíslené nároky oprávnené. 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať na pohotovosť potrebujem niečo zistiť
Dá sa telefonicky?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 18.02.2021)

Dobrý deň,
napíšte otázku. Na telef. poradenstvo sa môžete objednať podľa inštrukcií uvedených na úvodnej stránke - časť kontakty, prípadne čast Dohodnúť konzultáciu

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)Dobrý deň.
chcem sa opýtať v minulosti som zobral pôžičku cez pohotovosť.
Nakoľko som nemal peniaze na vyrovnanie narástla mi tam veľká suma, neviem číslo zmluvy.
Bolo to v roku 2005. Požičanú sumu som bral cca 850 eur.
Je alebo respektíve bolo na mne začaté exekučné konanie
Sumu som zaplatil už cez 2000 eur.
Kontaktujú má rôzne čísla, nechcú mi dať podrobné info, len mi hovoria že mám dlh 6900 eur a že polku odpustia a pod... reči, vyhrážky
Kontaktoval som aj pána Krutého exekútora povedali mi, že dlh má nech neplatím, tým čo mi vola ale im oni zase. 
Začarovaný kruh.
Otázka na vás : viete mi zistiť či mám dlh a koľko a ako mám postupovať, nemám peniaze a som na úrade práce s troma deťmi sám.
Dlžnú sumu som zaplatil nedá sa s tým niečo robiť ?


Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 18.02.2021)

Dobrý deň,
ak vo veci bola nariadená exekúcia, potom treba uhradiť len sumu podľa rozhodnutia súdu a náklady exek. konania, nič viac.

Na telefonáty , SMS neraegujte !

Kontaktujúcej spoločnosti oznámte, že ak sú toho právneho názoru, že niečo im niečo dlhujete, aby podali žalobu na súd a aby Vám poslali kóiu žaloby s doručovacou pečiatkou súdu. Súd však žalobu zamietne pre uplynutie premlčacej doby  - všeob. premlčacia doba je tri roky v zmysle ust. par. 101  Obč. zákonníka.

Nič viac neuhradzujte !


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
asi v r. 2010 som zobrala od spol. pohotovosť pôžičku 400 eur, splatila som cca 300 eur, môj dlh sa navýšil na sumu 2890 eur ktoré vymáhajú. Som vlastníkom 1/2 domu po rodičoch, na ktorý mi dali záložné právo. Stále sa vyhrážajú ako mám prosím postupovať?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke, či bol vo veci vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok.

Ak nebol vydaný plat. rozkaz ani rozsudok a nebanková spoločnosť nepodala návrh - žalobu na súd, potom je ich nárok premlčaný. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v.zmsl/e ust. § 101 Obč. zákonníka.

Vyčíslenie dlhu nebank. spoločnosťou nie je podstatné.

Kontaktuje Váš okresný súd podľa miesta trvalého bydliska, či nebank. spoločnosť podala žalobu a presne kedy.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
zobrala som si úver z nebankovky, cca 5 rokov od Pohotovosti cca 1500 eur a nezaplatila som žiadnu splátku. Teraz posledného pol roka mi vyvolávajú a píšu sms, že mám zavolať kvôli odpusteniu dlhu. Nič mi neprišlo za tie roky písomne, lebo sa vravelo, že nemáme nič platiť, že nebankovky žalujú, že pýtajú veľké úroky. Čo mám robiť?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 03.02.2021)

Dobrý deň,
ak ste zobrali pôžičku pred 5 rokmi a neuhradili ste žiadnu splátku, potom je nárok veriteľa premlčaný. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeb. premlčacia doba 3 roky.

Nič neuhradzujte a na SMS a telef. výzvy nereagujte.

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Pred 3 rokmi som postúpil osobný bankrot všetko prebehlo v poriadku a bol som právoplatne odľžený, už je tomu 3 roky a už som aj splatil pôžičku CPP. Spoločnosť Pohotovosť nebrala na vedomie, že som odlzeny atď., volali mi každý deň aj smsky chodili atď. Moja správkyňa tam tiež volala, ako aj ja, potom to na 1 a pol roka skončili a pred dňom to začalo znovu. Viete mi s tým pomôcť ako sa ich zbaviť už nadobro. Ďakujem Miro


Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 28.01.2021)

Dobrý deň,
na SMS a telefonické výzvy nereagujte. Spoločnosť vie, ako mala postupovať. Samotné zmluvy s nebank. spoločnosťami obsahujú mnohé podmienky, ktoré v zmysle ust. Obč. zákonníka, ako aj ustanovení zákonov na ochranu spotrebiteľa, sú neprijateľné a teda neplatné.

Na SMS a telef. výzvy nereagujte, môžete im telefonicky oznámiť, že pokiaľ je ich právny názor taký, že sú v práve, aby vo veci podali žalobu na súd. Súd však ich žalobu zamietne aj z dôvodu uplynutia premlčacej doby. Oznámte im, aby s Vami komunikovali výlučne písomne formou doporučeného listu.

Nepodpisujte im žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach zo mzdy alebo dohodu o splátkach.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa Vás spýtať a poradiť.  Dňa 23.5.2017 som si z Pohotovosti vzala pôžičku 1050 €, zaplatiť som mala 1360 €.  Poslednú splátku som uhradila dna 22.8.2017.
Od vtedy nič. Posielali mi správy, vyvolávali.  Dňa 14.12.2020 mi prišla predžalobá výzva, kde žiadajú 2067 € a píšu tam, že som uzatvorila zmluvu dna 12.9.2017, no ja mám v zmluve dátum 23. 5. 2017.
Môže byt tento dlh premlčaný? Ako mám postupovať? Som nezamestnaná. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 15.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste si zobrali pôžičku od nebankovej spoločnosti, pričom zmluva bola podpísaná 23.5.2017 v sume 1050 €, dlžnú sumu s úrokmi vo výške spolu 1360 € ste uhradili celkom dňa 22.8.2017.

Predpokladáme, že máte všetky doklady o úhrade dlžnej sumy.

Pokiaľ Vás teraz nebanková spoločnosť kontaktovala, aby ste ešte uhradili 2067 €, uvádzame, že v zmysle ust. § 101 a nasl. Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba tri roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Ak ste dlh s prísl. uhradili ako uvádzate v otázke, nič viac neuhradzujte, nepodpisujte nebankovej spoločnosti žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Tvrdenie spoločnosti, že ste zmluvu uzatvorili dňa 12.7.2017, nie je podstatné Ak Vám bola výzva spoločnosti zaslaná doporučene, napíšte im email, že ak sú toho právneho názoru, že dlh nie je uhradený, aby vec postúpili na súd a aby Vám zaslali kópiu žaloby s doručovacou pečiatkou súdu.

Nič neuhradzujte, dlh ste uhradili podľa zmluvy.


Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 15.01.2021)

Dobrý deň,
ako sme už uviedli, platí všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a to 3 roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.  Podľa ust. § 103 Obč. zákonníka platí, že "ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."

Zhrnutie : Keďže ste poslednú splátku uhradili 22.8.2017, splatnosťou nasledujúcej splátky - niekedy v mesiaci 09/2017, začala plynúť trojročná premlčacia doba, ktorá uplynula v 09/2020.

Vo veci odporúčame, aby ste kontaktovali Váš prísl. okresný súd a zistili, či spoločnosť voči Vám podala žalobu. Ak žaloba nebola podaná najneskoršie v 09/2020, potom je nárok veriteľa  - nebank. spoločnosti premlčaný. Ak toto zistíte, že žaloba nebola podaná v lehote 09/2020, nič neuhradzujte.

Nebank. spoločnsoti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach, alebo nejakú listinu, že ak časť uhradíte, zostatok dlhu Vám odpustia.

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím mohli by ste mi poradiť. Zobrala som pôžičku od spoločnosti Pohotovosť 600 €  19.10.2015 a mala som splatiť 912 €. Nevedela som to na začiatku platiť. Podali na mňa trestné oznámenie z podvodu. Oznámenie prišlo do práce a aj zo zrážkami zo mzdy a to už bola suma 1139 €. V práci vedeli v akej som situácii, tak sme sa dohodli, že mi budú strhávať 20 €. Bola som aj na polícii, vypovedala som v akej situácie som bola, že budem splácať 20 € mesačne. Z výplaty mi to strhávajú už od 5. 11. 2016, tak že už mi ostáva cca 140e splatiť. Každý deň volajú, píšu, že mám vyplatiť do 5 dni 2500 € a tak mi odpustia časť dlhu, ktorý je 6000 € bez toho čo som splatila do teraz. Chcela by som vedieť, že keď vyplatim tých 1139e, tak je dlh vyplatený? Neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste si zobrali pôžičku z nebank. spoločnosti Pohotovosť, kde ste mali uhradiť 912 €. Keďže ste splátky neuhradili v lehote, spoločnosť podala trestné oznámenie a toto zrejme bolo zaslané aj zamestnávateľovi,  zrejme aj so žiadosťou od uvedenej spoločnosti, aby Vám vykonávali zrážky zo mzdy na základe už podpísanej dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali spolu so zmluvou o spotreb. úvere - pôžičke ešte v roku 2015. Ak by ste predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, nebank. spoločnosť by Vám neposkytla pôžičku.  Uvádzame, že  čase podpísania zmluvy o spotreb. úvere a súčasnom podpísaní dohody o zrážkach zo mzdy ste neboli v omeškaní so splátkami, preto v prípade súdneho konania by súd určil dohodu o zrážkach zo mzdy za neplatné okrem iných aj preto, že ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku.

V súčasnosti hradíte po 20 € od 5.11.2016/, zatiaľ spolu cca 960 - 980 €.

Odporúčame písomne dopor. listom požiadať zamestnávateľa, aby nevykonával zrážky zo mzdy, keďže predmetná dohoda je v rozpore s ust. Obč. zákonníka a ust. zákonov o ochrane spotrebiteľa ako uvádzame vyššie. Zamestnávateľ nevykonaním zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy z roku 20154 neporuší žiadny zákon. Upozornite zamestnávateľa, že ak zrážky zo mzdy bude naďalej vykonávať, vo veci  sa obrátite na súd so žalobou, aby súd prikázal určil zamestnávateľovi zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy.

Pokiaľ ide o výzvy nebank. spoločnosti na úhradu 2500 €, resp. 6000 €, na tieto nereagujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach alebo dohodu o splátkach; sľuby o odpustení ak uhradíte 2500 € sú rozprávkou. Nedajte sa zastrašovať.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)Dobrý den. Dohodla som sa v práci, že už mi nebudú vykonávat zražky zo mzdy a preto by som sa chcela spýtať, že keď doplatím nebank. spoločnosti ešte tých cca 140 €, aby tá suma bola 1139 € ako požadovali, bude moj dlh vyplatený? Ďakujem.


Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
Váš zamestnávateľ nech nevykonáva zrážky zo mzdy.

Podľa našich výpočtov ste doteraz uhradili cca 960 až 980 €, požičali ste si  600 €, spoločnosť nepodala žiadnu žalobu na súd. Nič viac neuhradzujte ani tých 140 € a rovnako ani zamestnávateľ. Ak by nebank. spoločnosť teraz podala žalobu na súd, súd jej žalobu zamietne z dôvodu premlčania v súlade s ust. § 101, § 103 a § 583 Obč. zákonníka.

Nebank. spoločnosti nič nepodpisujte, žiadne uznanie dlhu, dohodu o zrážkach, dohodu o splátkach a podobne.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mám dlh v pohotosti s.r.o 700 € a 70 € chcela som sa dohodnúť na splátkach po 20 € a to od januára 2021. Som teraz nezamestnaná a prvú podporu dostanem až v januári. Ale mňa odbila, že mám zaplatiť do konca decembra po 70 €. Čo mám spraviť.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste si požičali 700 € od nebank. spoločnosti, nepíšete však kedy /presný dátum/, koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu či ide o istinu, alebo úroky a rôzne poplatky a kedy ste uhradili poslednú splátku. Neuvádzate, či dohoda o splátkach resp. zmene ich výšky bola uzatvorená písomne, alebo ide len o telefonické rozhovory s neban. spoločnosťou.

K tomu uvádzame, že pokiaľ od úhrady poslednej neuhradenej splátky uplynuli viac ako tri roky (všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky) a nebanková spoločnosť nepodala žalobu na súd, potom je pohľadávka premlčaná.

Vo veci odporúčame zmluvu o spotreb. úvere resp. pôžičke poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvu posúdi /pošlite len kópiu zmluvy/. Vaša zmluva, ako vyplýva aj z mnohých súdnych rozhodnutí, bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky a preto bude v zmysle ust. § 53 ods. 5 Obč. zákonníka neplatná.

Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Nedajte sa nimi šikanovať. Spoločnosti môžete oznámiť, že ste zmluvu o spotreb. úvere resp. pôžičke poslali na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR za účelom jej posúdenia v zmysle ust. Obč. zákonníka a ustanovení zákonov o ochrane spotrebiteľa. Do posúdenia zmluvy MS SR nič neuhradzujte.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V roku 2003 som zobral pôžičku 14 000 Sk od spoločnosti POHOTOVOSŤ
Poslednú splátku 2000 Sk som zaplatil ručne vyplnenou poukážkou, neuznali to! Vyhrážali s exekútorom. A vlastne žiadali celú sumu aj s úrokami, skoro 20 000 Sk.
Boli sme aj na súde, kde vlastne od nich nikto nebol prítomný, súdny rozkaz bol zaplatiť poslednú splátku. Zaplatil som, ale neprestali nás obťažovať. Tento rok som sa požiadal o osobný bankrot, oddľženie a 11. 08. 2020 bol vyhlásený konkurz. 3 mesiace som nemal ani telefonát ani sms od nich. Správca konania 01.12.2020 zrušil konkurz, lebo za 90 dni nikto sa neprihlásil, takže nikto nič nežiada. 3 dni potom sa to začalo. 4 - 5 krát denne volajú, 2 - 3 sms denne s ponukou o odpustenie časti dlhu.
Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ide o zmluvu o pôžičke z roku 2003, požičanú sumu resp. jej zostatok ste uhradili na základe súdneho rozhodnutia. Konkurz bol zrušený. Nikto neprihlásil žiadnu pohľadávku.

K neprihláseniu pohľadávky spoločnosťou Pohotovosť došlo z dôvodu, že táto je v celosti premlčaná. Z uvedeného dôvodu Vás aj teraz kontaktujú telefonicky, SMS a podobne, s tým, že časť dlhu Vám odpustia ak zrejme uhradíte nimi určenú sumu.

Uvádzame a odporúčame Vám, aby ste nič neuhradzovali, nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, keďže dlh neexistuje, keďže ste ho uhradili. Nedajte sa nimi šikanovať. Môžete im uviesť, že ak sú toho právneho názoru, že im niečo dlhujete, aby podali žalobu na súd. Aj keby podali žalobu na súd, súd žalobu zamietne, keďže ich nárok je premlčaný.

Nič neuhradzujte.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem píšem Vám kvôli spoločnosti 'Pohotovosť' stále mi volajú posielajú sms bral som si od nich 300 euro zaplatil som asi 2 alebo tri splátky a teraz mi volali, aby som do 5 dni zaplatil skoro 10000 euro. Mám aj z roku 2015 rozhodnutie súdu, že sa exekúcia zastavuje. Volala mi nejaká pani z pohotovosti, že to môžem splácať, chcela splátku 150 euro som jej povedal, že som bez práce a nakoniec mi znížila splátku na 70 euro, a že to mám splácať do 10. dňa v mesiaci. Nič som nepodpísal žiadny splátkový kalendár, tak sa Vás chcem spýtať, či to mám platiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 29.10.2020)

Dobrý deň,
ak Vás takto stále kontaktujú, môžete im napísať list a upozorniť ich na to, že pokiaľ neprestanú, podáte na nich trestné oznámenie pre nebezpečné prenasledovanie. Ak by to neprestalo, potom odporúčam zvážiť to, že podáte dané trestné oznámenie a zároveň aj návrh na súd na nariadenie neodkladného opatrenia. Ako dôkaz priložíte SMS a výpis hovorov + potvrdenie o podaní trestného oznámenia. Súd by im mohol zakázať Vás kontaktovať.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom nebankovej spoločnosti Pohotovosť. Každý deň ma kontaktuje nejaká vymáhačská spoločnosť ohľadom splatenia dlhu voči nebankovej spoločnosti pohotovosť pýtajú odomňa astronomickú sumu niečo cez 12000 EUR a ja som si nikdy od nich nič nepozicial dozvedel som sa len, že asi v roku 2010 som si od nich zobral pôžičku 500 EUR.

Ja im stále trvdim, že som si od tej spoločnosti nič nebral a oni, že klamem. Takže otázka znie čo mám teraz robiť nikdy nebola zaplatená žiadna splátka a ani som nikdy zmluvu s Pohotovosťou nevidel. Ďakujem za odpoveď s pozdravom 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 21.04.2020)

Dobrý deň p. Vančo,
ak Vám niečo poslali fyzicky na vašu adresu, bolo by vhodné, aby ste aj vy reagovali doporučeným listom (priamo Pohotovosti), že žiadnu pôžičku ste si od nich nepožičali. Určite by na súde neuspeli s tým, že zo sumy 500 eur bude za 10 rokov 12.000 eur. Určite tú sumu neplaťte. Ak Vás otravujú tie vymáhačské spoločnosti, môžete im tiež napísať doporučený list, že aby Vás žiadnym spôsobom nekontaktovali, inak sa obrátite na súd. Do mesiaca by to mohlo prestať. Ak by pokračovali, mohli by ste podať na nich žalobu na súd. Dalšia možnosť je zablokovať si telefónne číslo v mobile, rátajte s tým, že majú okolo 15-20 rôznych čísel, tak postupne by ste si zablokovali každé z nich.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)Raz mi poslali nejaký dopis ale bol len hodený v schránke automaticky som ho vyhodil lebo ja s nimi nič nemám a tie telefonáty sú na dennom poriadku dnes mi volali a hneď sa pýtali na zamestnanie a že či som schopný splácať že mi odpustia časť dlhu.Hned som im povedal že ja im nemienim zaplatiť ani cent a že neni normálne pýtať taký úrok aký pýtajú..pani začala po mne ziapať že som klamár a že to postúpi na vymáhanie.som jej povedal nech sa páči a položila mi telefón.Dal by som to aj k súdu ale vôbec neviem ako na to keď ja s nimi žiadnu zmluvu nemám a oni mi ju odmietajú poslať bavia sa somnou len cez telefón. dakujem Vám veľmi pekne.


Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 21.04.2020)

To je typické pre tieto spoločnosti. Dôležité je, aby ste si preberali poštu, ak by náhodou poslali žalobu na súd, aby ste sa mohli účinne brániť a súdne konanie neprebehlo bez Vás. Ak by sa to stalo a podali by na vás žalobu, tak mi napíšte, pomôžem Vám s tým. Ak ta pôžička bola v roku 2010, tak je to už s vysokou pravdepodobnosťou premlčané. Ak by to nebolo premlčané, už by to dali na súd, oni ale vedia, že tú sumu nevymôžu, preto telefonujú. Takže sa nemusíte obávať a iba si zablokujte to číslo.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)Ďakujem Vám veľmi pekne ste ma potešili.Ja som im aj povedal nech to dajú k súdu že žiaden súd nebude akceptovať taký úrok ale aj tak mam z toho obavy a vôbec sa mi k tomu súdu ta pani nevyjadrila.budem len čakať na nejakú postu od nich a potom Vám to sem pošlem.cisla od nich už mam nejaké ktoré sú zablokované ale vždy sa nájde nejaké noveVždy mi volali s predvoľbou 02 to je Bratislava tie už som asi zablokoval všetky a dnes volali s Trnavskou predvoľbou 033.hadam sa to čím skôr vyrieši nech môžem kľudne spávať..ďakujem ešte raz veľmi pekne

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať nakoľko mám tiež exekúciu od spol. Pohotovosť vedenú exek. P. K.  Podala som námietky voči nej, zrážali mi splátky do depozitu a aj naďalej zrážajú už aj suma je adekvátna exekúcii. Súd mojim námietkam vyhovel, ale exek. sa odvolal na krajský súd. Ale stále mi vyvolávajú a vypisujú, že som dlžná voči nebankovke 10 000 €, že to môžem zaplatiť alebo na splátky. A vedia mi aj odpustiť časť dlhu. Som z toho už zmätená, že ako mám ďalej postupovať ?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň, 

ak ste dlh, ktorý je v exekučnom konaní uhradili podľa exekučného titulu, ktorým je platobný rozkaz alebo rozsudok, neuhradzujte žiadnu sumu naviac.

Z otázky usudzujeme, že Vás kontaktuje nebanková spoločnosť, ktorá žiada uhradiť naviac 10 000 €, zrejme ide o nejaké nimi vypočítané úroky a poplatky, ktorá suma nebola predmetom súdneho konania a preto nie je právny dôvod, aby ste čokoľvek naviac uhradili. Nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste zrejme uznali premlčaný dlh.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, poprosil by som o radu manžel bral v roku 2011 úver 1150 eur z nebank. spoločnosti, splácam splátky asi 9 mesiacov riadne ale manžel prišiel o zamestnanie tak sme platili ako sme mohli v roku 2018 v septembri sme sa informovali aký tam máme dlh a povedali, že 1100 eur a v októbri 2018 prišlo manželovi do učtárne zostatok dlhu 2900 eur so zrážkami so mzdy nakoľko sme sa sťahovali neviem nájsť úverový zmluvu ani doklady o zaplatení 26. 9.2019 som ich žiadala, aby mi zaslali úverovú zmluvu a doklady o zaplatení dnes mi povedali, že to prijali ale žiadnu odpoveď mi nedali. Ďakujem s pozdravom G.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 04.11.2019)

Dobrý deň, 
na internete sa nachádza množstvo rozsudkov ohľadom uvedenej spoločnosti, kde spotrebitelia žalujú predmetnú spoločnosť o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú podpísal aj  Váš manžel pri spisovaní zmluvy o pôžičke.

V stručnosti, Vášmu manželovi bola predložená na podpis formulárová zmluva, ktorej obsah nemohol nijako ovplyvniť a bez podpísania predmetnej dohody o zrážkach zo mzdy by mu nebola poskytnutá pôžička. Naviac v dohode o zrážkach zo mzdy určite nie je uvedená dlžná suma, ktorá ani v čase jej podpísania nebola známa

Odporúčame vo veci, aby manžel požiadal písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, keďže vo veci je resp. bude podaný návrh na súd o určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy. Naviac podľa ust. ZP je povinnosťou zamestnávateľa vyplácať mzdu a nevyplatením mzdy sa môže dopustiť trestného činu.
Nebankovej spoločnosti napíšte, že považujete dohodu o zrážkach zo mzdy za neplatnú a že vo veci podáte návrh na súd na vyslovenie jej neplatnosti a môžete ich upozorniť, že budú znášať trovy súdneho konania. Súčasne im napíšte, že vznášate námietku premlčania.

Ak by Vás spoločnosť následne kontaktovala, že chcú podpísať uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach, nič im nepodpisujte, lebo by ste uznali premlčaný dlh

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Prešove, sp. zn. : 20Co/63/2018 :
"... Dôvodom absolútnej neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy je jej neurčitosť, pretože neobsahuje celkovú sumu, ktorá sa má zraziť zo mzdy žalobcu na zaplatenie úveru s prísl.. Uzavretá dohoda o zrážkach zo mzdy je aj v rozpore s § 5a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, pretože ide o typovú formulárovú dohodu vopred pripravenú žalovaným ako veriteľom s tým, že ju žalobca musel podpísať súčasne so zmluvou o úvere a neobsahovala označenie platiteľa, mzdy a výšku dohodnutých zrážok. ...Z obsahu dohody o zrážkach zo mzdy vyplýva, že bola formulovaná jednostranne v neprospech žalobcu ako spotrebiteľa. ...Inštitút dohody o zrážkach zo mzdy umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na majetok dlžníka bez predchádzajúceho odobrenia súdom či iným nezávislým tribunálom. V podstate ide o exekúciu majetku s tým rozdielom, že ju nevykonáva súd ale spravidla podnikatelia. Pritom ide okrem iného aj o otázku, či dlh existuje a v akej výške. Výšku dlhu si veriteľ sám diktuje, vykonávajú sa zrážky zo mzdy dlžníka a dlžník nemá možnosť ich priamo zastaviť. Dlžník je tak vystavený jedine konaniu a rozhodovaniu veriteľa."

Odporúčame tiež poslať úverovú zmluvu resp. zmluvu o pôžičke na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde pošlite kópiu zmluvy o úvere resp. pôžičke.
Odporúčame kontaktovať advokáta na podanie žaloby alebo spotreb. centrum na jej podanie. V žalobe môžete poukázať aj na vyššie uvedený rozsudok.
Poznamenávame, že podľa ust. § 4 zákona o súdnych poplatkoch je konanie, v ktorom spotrebiteľ domáha ochrany svojho práva na súde podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je oslobodené od platenia súdneho poplatku.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či inkasne konanie môžem považovať za exekúciu, alebo nie? Ide o to, že chcem vyhlásiť osobný bankrot, ale podmienkou je exekúcia. Mám nejaké úvery a nie som schopný ich naďalej splácať. Viete mi prosím poradiť. Vopred Vám veľmi ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 13.10.2019)

Dobrý deň, 

Podľa ust. § 166  zákona o konkurze a  reštrukturalizácii platí, že o oddlženie môže fyzická osoba žiadať za splnenia nasledovných podmienok:
- Osoba musí byť fyzickou osobou, pričom sa nerozlišuje to, či ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa; stačí, aby išlo o fyzickú osobu.
- Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
- Osoba musí preukázať, že sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie (napr. daňové exekučné konanie, exekučné konanie podľa exekučného poriadku a pod.).

- Osoba musí mať poctivý zámer. V zmysle citácie zákona (§ 166g) "dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil."

Zákon kvalifikuje nepoctivý zámer aj negatívnym vymedzením a to napr. ak zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom, atď.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že vymáhačské spoločnosti a platby zo strany dlžníkov na ich účet nie sú považované za "exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie."


Nepíšete bližšie okolnosti ohľadom neschopnosti splácať úvery prípadne pôžičky,kedy ste si zobrali úver - pôžičku a koľko, aká suma bola k dnešnému dňu je uhradená. Je možné, že vaša zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky dojednané v rozpore s ust. § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré podľa cit. ustanovenia § 53 ods. 5 sú neplatné.
Ak od Vás vymáha pôžičku alebo úver tzv. vymáhačská psoločnosť, je možné, že zo strany banky neboli dodržané ust. zákona o bankách a zákona o spotrebiteľských úveroch a úver resp. pôžičku už preplácate, čím vzniká na strane vymáhačskej spoločnosti bezdôvodné obohatenie.

Odporúčame zmluvy, ktoré máte uzatvorené s bankou alebo nebankovou spoločnosťou poslať na posúdenie na Komisiu pre  posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. Následne bude zrejme potrebné podať žalobu o neplatnosť spotrebiteľskej zmluvy o úvere príp. pôžičke a žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia.
Nepodpisujte vymáhačskej spoločnosti žiadne uznanie záväzku, prípadne dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo vy ste mohli uznať premlčanú pohľadávku.

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2006 som si zobrala úver od spoločnosti Pohotovosť vo výške 400 e, niečo som splácala  a ostatnú čiasku mi bolo stiahnuté z účtu a taktiež nasledovným zablokovanim účtu, niekoľko rokov to bolo v poriadku a pred 3 mesiacmi prišiel exekútor, ktorý bol poverený od pána exekútora Krutého, že vraj to spoločnosť predala jemu, spísal mi majetok to bolo auto a požadoval odo mňa mesačne splátky v o výške 300e, tej doby som bola nezamestnaná a táto čiastka bola pre mna nemysliteľná a tak som nezaplatila o mesiac som sa zamestnala ako opatrovateľka na slovensku pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Keď som bola schopná splácať, počas mojej neprítomnosti, lebo toho času som bola v práci v Nemecku prišiel povereny pán od pána exekútora krutého a zobral mi vozidlo, ktoré mu manžel musel odovzdať, pretože prišiel v sprievode policajtov a jediným vlastníkom vozidla som ja. PO príchode na Slovensko som ihneď kontaktovala exekútorský úrad s dohodu na splátkach aj vo výške 300 e ale marne nedočkala som sa odozvy a ešte aj naďalej odomňa vymáha spoločnosť Pohotovosť dlh vo výške 400 e a exekútorský úrad vo výške 1170 e, som toho názoru, že mi bo odňaté vozidlo neprávom, pretože toho času som bola zamestnaná osoba a mohli mi byt udelené zrážky zo mzdy alebo umožniť splátkový kalendár, prosím pomôžte mi s mojim problémom ďakujem Vám.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 08.10.2019)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že vo veci bol vydaný rozsudok alebo platobný rozkaz, kde vám bola uložená povinnosť zaplatiť určitú sumu veriteľovi. Následne veriteľ POHOTOVOSŤ podal návrh na vykonanie exekúcie. 
Usudzujeme, že v pôvodnom súdnom konaní pred okresným súdom ste zrejme nevyužili všetky právne prostriedky na svoju obranu ako napr. namietanie neprijateľných zml. podmienok, nezákonnosť úrokov a poplatkov a pod.

Podľa ust. § 59 exek. poriadku je exekútor oprávnený na uspokojenie práva na peňažné plnenie vykonať úkony na zistenie majetku postihnuteľného exekúciou v rozsahu primeranom vymáhanému nároku a ten postihovať  núteným výkonom rozhodnutia v exek. konaní. 

Odporúčame ohľadom zobratého MV kontaktovať  súdneho exekútora písomne keďže zrejme hodnota MV a výška vymáhaného nároku, resp. jeho zostatku nie je primeraná zostatku dlhu a súčasne požiadať o splátky podľa  §  61g/ exekučného poriadku (citujeme) :
"Žiadosť povinného o splátky
(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

 

V otázke uvádzate, že na žiadosť o splátky ste neobdržali žiadnu odpoveď, zrejme táto žiadosť bola podaná po lehote v zmysle písm. f/.

Sme názoru, že o splátky môžete požiadať aj teraz a exekútor so súhlasom oprávneného povolí splátky (§ 61g/ ods. 3 exek. poriadku).

V otázke ďalej uvádzate, že dlh je z roku 2006 a teraz skoro po 13 rokoch vás kontaktuje POHOTOVOSŤ, aby ste im uhradili ďalšiu sumu 400 €. Ak veriteľ - POHOTOVOSŤ nemá žiadny nový exekučný titul, okrem toho, ktorý je predmetom exek. konania, nič im neuhradzuje, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani platenie v splátkach. Ak by vás kontaktovali, požiadajte ich, aby svoje nároky voči vám uviedli písomne doporučeným listom na vašu adresu prípadne vec postúpili na súd, kde vznesiete námietku premlčania a súd ich zaviaže k plateniu trov konania, vrátane trov právneho zastupovania vašej osoby.

Vo veci nie je vylúčené, aby ste súčasne na súdneho exekútora podali sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov v zmysle ust. § 218a/ exek. poriadku, ktorú sťažnosť je komora súdnych exekútorov povinná vybaviť bezodkladne, najneskoršie do dvoch mesiacov od jej doručenia. Ak by sťažnosť na exekútora nebola vybavená riadne a včas, môžete požiadať Ministerstvo spravodlivosti SR, aby vybavenie sťažnosti prešetrili.

Sťažnosť na súdneho exekútora je treba podať písomne.

 

 


 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Exekútorom bola splatená časť dlhu Pohotovosti. Teraz vymáhacia spoločnosť chce ešte 2600 € do piatich dní. Mám to zaplatiť alebo ignorovať.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň. Nebankové spoločnosti mávajú často voči svojim klientom prehnané nároky, ktoré by im súdy nepriznali a ktoré by sa v rámci exekúcie nedali ani vymáhať. Nie je teda vylúčené, že ak ďalšie nároky vymáha vymáhacia spoločnosť mimo exekúcie, ide o nároky, ktoré by sa v rámci exekúcie vymáhať nemohli.

V zadanej otázke uvádzate, že ste uhradili časť dlhu. V takom prípade je na mieste doplatiť dlh do takej výšky, do akej Vám to uložil súd, resp. v akej výške to vymáha exekútor.

Pritom ak sa vec rieši exekučne, odporúčam Vám uhradiť dlh v rozsahu, v akom sa vymáha v exekúcii, ostatné nároky veriteľa (ktoré presahujú rámec exekúcie) nemusia byť oprávnené.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prosím mohli by ste mi poradiť. Zobrala som pôžičku nebank. spoločnosti 750 eur. Nevedela som to na začiatku platiť. Došlo mi, že podávajú na mňa treste oznámenie voči podvodu. Oznámenie prišlo do práce a aj zo zrážkami zo mzdy. Bola som na polícii, som vypovedala v akej situácie som, že som schopná splácať 20e mesačne. Z výplaty mi to strhávajú už asi dva roky. Dnes sa mi volali, že som tam stále dlžná nejakých 3000e, a keď im vyplatim 500e do 5 dni, tak mi odpustia časť dlhu. Teraz neviem čo mám robiť, poraďte mi prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 25.09.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že pôžička bola vo výške 750 €, nepíšete kedy ste ju zobrali a akú sumu ste k dnešnému dňu uhradili celkom. 
Odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR a následne budete vedieť vec riešiť podľa výsledkov posúdenia.
Je viac ako pravdepodobné, že zmluva bude posúdená ako bezúčročná a bez poplatkov; následne budete musieť podať návrh na súd o určenie bezpoplatkovosti a bezúročnosti zmluvy, teda budete musieť zaplatiť len istinu. Je mnoho rozsudkov vo veci uvedenej nebank.  spoločnosti.
Neuhradzujte žiadnu sumu 500 €, ako od Vás požadujú s tým prísľubom, že časť nimi určenej dlžnej sumy z 3000 € vám odpustia, keďže nebank. spoločnosti len o to, aby ste v podstate uznali predmetný dlh a v podstate na ich strane vznikne bezdôvodné obohatenie.
Vykonávanie zrážok zo mzdy zo strany zamestnávateľa len na základe zmluvy o  spotreb . úvere je tiež neprijateľnou zml. podmienkou, v ktorej veci sa tiež môžete obrátiť na súd, aby zakázal zamestnávateľovi zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy. Tiež môžete písomne požiadať zamestnávateľa, aby sa zdržal vykonávania predmetných zrážok, nevykonávaním zrážok zo mzdy na základe dohody predloženej nebank. spoločnosťou sa váš zamestnávateľ nedopustí porušenia práv. predpisu; naopak platí, že nevyplatenie mzdy je trestným činom.

Nedajte sa zastrašovať žiadnymi telefonátmi o nejakom ďalšom neexistujúcom dlhu 3000 €.


 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, s Vašou odpoveďou súhlasím, ale vymáhacia spoločnosť tvrdí, že iba určitá časť dlhu bola vyplatená prostredníctvom exekúcie zvyšok dlhu vymáhajú oni. Je to v súlade so zákonom? Mne to pripadá ako neoprávnené obohacovanie sa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby sa veriteľ domáhal v exekúcii splatenia iba časti dlhu. Je to však viac než nepravdepodobné, nakoľko ak by mal exekučný titul na celú pohľadávku, nenapadá ma logický dôvod, prečo by si exekučne uplatňoval iba časť.

Ako pravdepodobnejšie sa mi javí to, že exekučný titul sa vzťahoval iba na časť dlhu, ktorý vznikol v súlade so zákonom. Zvyšok mohol byť v rozpore so zákonom (napr. neprimerane vysoké sankcie - úroky, penále, pokuty a pod.),a teda sa naň exekúcia vzťahovať nemohla. Ak je tento predpoklad správny, tak z pohľadu veriteľa nebol splatený celý dlh. Na druhej strane nárok, ktorý je z pohľadu veriteľa neuspokojený, môže byť v rozpore so zákonom. V takom prípade nie je dôvod, aby ste veriteľovi, resp. danej vymáhacej spoločnosti čokoľvek platili.

Je bežnou praxou, že vymáhačské spoločnosti vyzývajú ľudí na úhrady v takom rozsahu, v akom by to cez súd a exekúciu nikdy neprešlo.

Ak by totiž išlo o riadnu, zákonnú časť dlhu, určite by sa riešila exekučne. Ak tomu tak nie je a vymáhacia spoločnosť si nárokuje na časť dlhu, ktorý je v rozpore so zákonom (napr. neprimerané pokuty, úroky a iné sankcie), potom nie je dôvod na to, aby ste uhrádzali akékoľvek ďalšie sumy.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám vyplatenú pohľadávku u exekútora voči nebankovke Pohotovosť, ale vymáhanie pohľadávok tvrdí, že musím zaplatiť ešte 1300 €.
Na kvitancii od exekútora je však napísané, že pohľadávka bola vyrovnaná. Odvtedy prešli už dva roky. Poraďte mi, prosím Vás, čo mám urobiť.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň. V našom právnom prostredí je exekúcia v zásade jediným právom aprobovaným (dovoleným) spôsobom, ako nútene vymôcť neuhradenú pohľadávku. Pokiaľ v súvislosti s Vašou nesplatenou pohľadávkou prebehlo riadne exekučné konanie, výsledkom ktorého bolo uhradenie celej exekvovanej pohľadávky s príslušenstvom, nevidím žiaden dôvod na to, aby si od Vás veriteľ nárokoval akékoľvek ďalšie sumy. V tomto smere teda môžete veriteľovi s poukazom na kvitanciu od exekútora uviesť, že pohľadávka bola riadne uhradená a nie je žiadny dôvod doplácať akékoľvek ďalšie sumy.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám exekúciu z nebank. spoločnosti  z roku 2006, doteraz som nezaplatil nič, nevedel som o nej. V roku 2015 Požiadali o zmenu exekútora a dodnes to je na súde a nerozhodli. Nebank. spoločnosť mi napísala, že jej dlžím 1050 eur a exekútor, že 8500 eur. Ta pani z nebankovej  spoločnosti  mi povedala, že ta suma je prehnaná a tých 1050 eur im môžem splácať po 200 eur mesačne. Od nového roku sa majú staré exekúcie zastaviť, čo mám spraviť podľa Vás ? Mám je to splácať, alebo komunikovať len z exekútorom, alebo počkať na súd kým nerozhodne o novom exekútorovi ? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň, 
otázkam nebankovej spoločnosti  sa venujeme v mnohých našich odpovediach.
Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť doklady, ktorými disponujete (platobný rozkaz, rozsudok, návrh na  vykonanie exekúcie).
Ak vo veci prebieha exekučné konanie a nebanková spoločnosť Vás kontaktovala, aby ste jej uhradili 1050 €, pričom podala návrh na vykonanie exekúcie, odporúčame, aby ste nepodpisovali žiadne uznanie záväzku ani platenie v splátkach a podobne. 

Exekútor bude vychádzať len z návrhu na vykonanie exekúcie a teda zo súdnych rozhodnutí a exekučného poriadku a nebank. spoločnosť  bude postupovať tak, aby dosiahla úhradu svojej pohľadávky voči Vám, preto odporúčame najprv nechať si skontrolovať doklady odborníkom na spotrebiteľské právo.

Ak si nemôžete dovoliť platenú právnu pomoc, odporúčame návštevu Centra právnej pomoci.

Naša advokátska kancelária by Vám tiež mohla pomôcť, ale potrebovali by sme vidieť doklady, aby sme Vám poradili. 

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu podľa inštrukcií na úvodnej stránke ficek.sk.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Neuviedla som, že manžel zobral od banky 2000 eur pôžičku asi v roku 2014. No on ju dlhší čas nesplácal, a tak sa tento dlh dostal do vymáhačskej spoločnosti a výška dlhu narástla na 4 000 eur. Momentálne splácam mesačne splátku po 100 eur každý mesiac. No už naďalej nedokážeme tento dlh splácať, keďže ja som nezamestnaná a manžel ma malý príjem a k tomu platíme podnájom. Preto sa Vás pýtam, či by bolo možné prepísať dlh na druhu osobu, ktorá je ochotná tento dlh naďalej splácať ak by sme dostali súhlas od tej vymáhačskej spoločnosti. V skutočnosti môj manžel ešte za slobodná zobral pôžičku svojim rodičom, lebo ju potrebovali. A teraz manželov otec je ochotný tento dlh splácať, keďže on ma nato už dosť finančných prostriedkov.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 18.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky usudzujeme, čo sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by zaväzovalo Vášho manžela k úhrade zostatku pôžičky. Postúpenie pohľadávky na vymáhačskú spoločnosť neznamená, že došlo k plynutiu novej premlčacej lehoty, ktorá jetri roky od nezaplatenia poslednej splátky.

Nárast dlhu z 2000 € ako požičanej sumy na sumu 4000 €, ktorú sumu zrejme vyčíslila vymáhačská spoločnosť, je v príkrom rozpore s ust. Obč. zákonníka.

Zmluvu o pôžičke s bankou pošlite na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv so žiadosťou o jej posúdenie, kde uvediete aj to, koľko ste doteraz uhradili, kedy ste uhradili poslednú splátku a ostatné okolnosti, ktoré uvádza vymáhačská spoločnosť.

Po posúdení zmluvy odporúčame podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré budete žiadať od toho, komu ste peniaze uhradili.

Neuhradzujte už žiadne splátky a v prípade, že by Vás vymáhačská spoločnosť kontaktovala písomne, neuznávajte dlh ani žiaden súhlas so splátkovým kalendárom, je možné, že dlh je premlčaný.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, práve sme v takej situácii, že môj manžel zobral v minulosti ešte pred sobášom pôžičku okolo 2000 €. Momentálne sme v takej situácii, že nezvládneme splácať dlžnú sumu, ktorá ešte ostala. Tento dlh sa už dostal do vymáhačskej  spoločnosti. Moja otázka znie, dá sa manželov dlh, či jeho pohľadávka pripísať na druhu osobu napríklad na iného rodinného príslušníka, ktorý je ochotný tento dlh naďalej splácať ?

 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 17.07.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že manžel má dlh cca 2000 € zrejme pôžičky od nebankovej spoločnosti.
Neuvádzate však kedy dlh vznikol, aký je jeho zostatok k dnešnému dňu, koľko doteraz uhradil a kedy bola uhradená posledná splátka. 
V prvom rade je potrebné riešiť tieto otázky a až následne to, či za Vášho manžela niekto druhý uhradí.
Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí :
"Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz."

Keďže ide o spotrebiteľský spor platí aj ust. § 54a/ Obč. zákonníka :
"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."
Odporúčame vymáhačskej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie záväzku, ani splátkový kalendár, keďže je možné, že by ste uznali premlčaný dlh.
Zmluva o pôžičke bude určite obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú neplatnosť zmluvy a manžel v prípade posúdenia zmluvy súdom by bol povinný zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov, teda len sumu, ktorú si manžel v skutočnosti aj požičal.
Pokiaľ  vec nebola postúpená  na súd od nebank. spoločnosti, odporúčame krátku konzultáciu u advokáta prípadne v centre na ochranu spotrebiteľa. 

K samotnej otázke uvádzame, že bez posúdenia všetkých okolností, ktoré uvádzame aj vyššie, neodporúčame, aby dlh prevzala iná ďalšia osoba. Poznamenávame, že to, aby oficiálne sa dlžníkom stala iná osoba, k tomuto by musel mať manžel súhlas vymáhačskej spoločnosti ako veriteľa a mohlo by dôjsť k platbám, na ktoré uvedená spoločnosť nemá žiadny zákonný nárok.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ak bola brána pôžička v roku 2010 a dátum splatnosti bol do roku 2016 nebola zaplatená ani jedna splátka môžu poslať dohodu o vykonaní zrážok zo mzdy na zamestnávateľa, keď je už rok 2019?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

z otázku usudzujeme, že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu o pôžičke, ktorú ste podpísali s nebankovou spoločnosťou alebo bankou.

Vo Vašom prípade zrejme súčasťou spotrebiteľskej zmluvy o pôžičke je dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá v zmysle  ust. Občianskeho zákonníka sa považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Jedná sa o tzv. formulárovú zmluvu, ktorej obsah ste nemohli ovplyvniť a bez jej podpísania by Vám nebola poskytnutá pôžička.

Splatnosť, ktorú uvádzate v otázke, je splatnosť celej pôžičky podľa dohodnutej výšky splátok, teda do 2016.

Citujeme z rozsudku KS Nitra, sp. zn. : 9Co/190/2016 :

 "Súd v danom prípade poukazuje na závery Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík pri MS SR z  21.1.2011 pod č. 8636/2010-110.98,113,179, ktorým v bode 9 Komisia dospela k záveru, že dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená podľa § 551 OZ je zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa a je v rozpore s ustanovením § 53 OZ, keďže spotrebiteľ je už v čase vzniku nútený uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy. Výkon zrážok zo mzdy je pritom súkromným procesom, ktorý nepodlieha nijakej autorizácii a verifikácii primeranosti a spotrebiteľ môže byť vystavený neprijateľnému konaniu zo strany dodávateľa. Z uvedeného dôvodu ide preto o neprijateľnú zmluvnú podmienku. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená medzi žalobcom a žalovaným k zmluve o úvere pod č. 405701321 je neprijateľnou zmluvnou podmienkou v zmysle § 53 ods. 1 a 5 OZ z dôvodu, že žalobca ako spotrebiteľ bol nútený predmetnú dohodu vo vzťahu k žalovanému ako veriteľovi podpísať ako neoddeliteľnú súčasť formulárovej zmluvy o poskytnutí úveru a tým sa dobrovoľne podrobiť vykonávaným zrážkam bez možnosti zabránenia ich vykonávania za predpokladu, že tieto sú uplatňované veriteľom z neprijateľných zmluvných klauzúl, resp. z neplatnej časti právneho úkonu pre rozpor so zákonom alebo dobrými mravmi."

 

Ak by bola dohoda o zrážkach zo mzdy zaslaná zamestnávateľovi, budete sa musieť obrátiť na súd, aby prikázal zamestnávateľovi zdržať sa vykonávania zrážok zo mzdy, keďže sa jedná o neprijateľnú zmluvnú podmienku. 

Predtým akoby ste podali žalobu o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy zo strany zamestnávateľa, požiadajte písomne zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy nevykonával, nakoľko je to v rozpore s ust. Zákonníka práce; nevykonávaním zrážok zo mzdy sa zamestnávateľ nedopustí žiadneho porušenia zákona, keďže neexistuje exekučný titul /platobný rozkaz alebo rozsudok, ktorým by ste boli zaviazaná k úhrade dlžnej sumy), a naviac dlžná suma je premlčaná.

Ak by Vás písomne kontaktoval veriteľ - spoločnosť od ktorej ste si požičali peniaze, nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani dohodu o splátkach, lebo by ste uznali premlčaný dlh.

V prípade sporu nás kontaktujte.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať na zamestnávateľa prišla dohoda o zrážkach zo mzdy kvôli pôžičke, o ktorej nemám ani tušenie podľa toho čo poslali bola zobraná pôžička v poštovej banke v roku 2010 a splatnosť pôžičky bola do roku 2016. Súdne príkazy neboli začaté ani mne osobne nič doručené, na zmluve o pôžičke je veľmi divný podpis, ktorý nieje určite môj, ako by som mal prosím postupovať, keďže pracujem v zahraničí a momentálne niesom na Slovensku a zamestnávateľ mi povedal, že do 30 dni musí dať odpoveď firme, ktorá zaslala dohodu o vykonaní zrážok. Ďakujem Bihari.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň, 

predpokladáme, že zamestnávateľ Vám poslal aj výzvu vymáhačskej spoločnosti.

Oznámte vymáhačskej spoločnosti Vy priamo, že žiadnu zmluvu o pôžičke ste nepodpísali, teda že spochybňujete podpis na zmluve, že dlh je naviac premlčaný a v prípade súdneho konania budete žiadať znalecký posudok znalcom z odboru grafológia.

Rovnaký list pošlite aj zamestnávateľovi a súčasne mu oznámte, že v prípade, že bude vykonávať zrážky zo mzdy, že sa obrátite na súd s návrhom na nariadenie pozastavenia zrážok zo mzdy. Zrážky zo mzdy je možné vykonávať len v súlade s ust. Zákonníka práce prípadne na základe exekučného príkazu.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Je možné aj v mojom prípade uplatniť premlčaciu dobu ? Mám uhradiť jednorazovú splátku veriteľom, aby sa mi dlh znížil? Alebo mám naďalej platiť dohodnutú splátku s oddlžovacou spoločnosťou ?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

v otázke bližšie nešpecifikujete kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili doteraz a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Predpokladáme, že  ide o nebankovú spoločnosť a je možné, že zmluvu v prípade súdneho konania by vyhlásil za neplatnú pre neprijateľné zmluvné podmienky.

Zrejme ste v omeškaní nejakú dobu a predložili Vám dohodu o splátkovom kalendári alebo uznanie záväzku, ktoré môžu byť pre Vás krajne nevýhodné a mohli by ste uznať premlčaný dlh. 

Neodporúčame podpisovať žiadne uznanie záväzku ani žiaden splátkový kalendár, ani uhradzovať žiadnu splátku ako uvádzate v otázke bez porady s advokátom prípadne ak si advokáta nemôžete dovoliť, treba využiť služby  nejakého spotrebiteľského centra, aby Vaša doklady prekontrolovali.

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, kde požiadate písomne o prekontrolovanie Vašej zmluvy, ktorú im súčasne v kópii zašlete. Zmluva by mala byť posúdená v pomerne rýchlom čase /cca jeden mesiac/. 

Podľa ust. § 54a/ Občianskeho zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa informovať, či môže spoločnosť POHOTOVOSŤ vymáhať až cca 6800 €, pokiaľ pôvodná pôžička bola 1000 €. Zdá sa mi to príliš veľa, aj keď som danú pôžičku nesplatil. Je to v rámci zákona? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 09.05.2019)

Dobrý deň, 

vo Vami uvedenom prípade je dôležité kedy ste si požičali 1000 €, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Ak od úhrady poslednej splátky uplynuli viac ako tri roky a zostatok dlžnej sumy by bol postúpený na súd, vznesiete námietku premlčania.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o splátkach, lebo by ste mohli uznať premlčaný a nezákonný dlh.

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, zobral som si do prenájmu podnik s priateľkou(V nájomnej zmluve sme obaja. Ostatné veci sú písané už len na mňa). Odstupné za prevádzku bolo 30. 000 e. Každý sme si zobral pôžičku. Po 15. 000 e ( doba splácanie 7 rokov- 360 mesačne na jedného). Obe pôžičky sa platili z tržieb v krčme(teda som to platil aj za priateľku). O krčmu som sa staral ja a aj s.r.o. je len na mňa, pretože priateľka mala a aj stále ma svoju prácu. Po 4 rokoch splácania sme sa rozišli. Po rozchode mi priateľka začala robiť naprieky, lebo som si našiel inú priateľku. A tak nakoniec pod psych. nátlakom som podpísal papier o odstúpení z prevádzky, a že jej budem platiť 560 e mesačne po dobu 7 rokov. Ale už jej to nezvládam platiť a je to neúmerne k tomu čo si požičala a čo splácam stále ja. Dá sa toto považovať za úžeru ? Papier som podpísal v zlom psych. rozpoložení a chcel som mať od nej už pokoj. Viete mi poradiť ako mám ďalej s ňou postupovať ? Už rok jej platím 560 e mesačne a pôžička jej konci budúci rok. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Marek.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 26.04.2019)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke uvádzate, že ste si zobrali pôžičky po 15 000 € x 2, ktoré splácate po 360 € mesačne spolu 7 rokov, a to Vy ako aj Vaša priateľka, teda spolu by malo byť zaplatených cez 60 000 €.
Nepíšete v otázke, či ste pôžičky brali ako podnikatelia ako fyzické osoby  - nepodnikatelia.
Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na MS SR  na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv a následne podľa výsledku posúdenia súdne napadnúť  ich neplatnosť.


2./ Zrejme ste so svojou priateľkou nemali žiadnu zmluvu ohľadom podnikania v prevádzke, kde ste použili peniaze z pôžičky na zaplatenie odstupného. Nevieme z akého dôvodu ste jej podpísali zmluvu o odstúpení prevádzky Vám a tak jej platíte 560 € mesačne po dobu 7 rokov, to podľa nášho názoru nemá opodstatnenie, keďže ona neinvestovala do prevádzky nič, len zobrala pôžičku v banke /nepíšete či sa nejedná o nebankovú spoločnosť/, a preto podľa nášho názoru do úvahy prichádza iba vyrovnanie toho záväzku voči banke resp. nebankovej spoločnosti.
nevieme aký zákon je citovaný v zmluve, kde ste sa zaviazali hradiť priateľke 560€ mesačne, či v tomto vzťahu vystupujete ako podnikatelia, alebo zmluva je spísaná podľa ust. Obč. zákonníka, či jej mesačnú splátku 560 € hradíte na účet v banke (predpokladáme, že áno, a že máte o tom aj doklady).
Pre samotné právne úkony všeobecne platia ust. Občianskeho zákonníka

"§ 37 : (1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
"§ 39 :  Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


Podľa ust. § 265 Obchodného zákonníka platí  pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov :
"Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu."

Odporúčame nechať zmluvu medzi Vami, na základe ktorej platíte býv. priateľke 560 € nechať posúdiť advokátovi a ďalšie splátky už neplatiť, aby sa napadla jej neplatnosť podľa zákona.
Môžete nás kontaktovať.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na nasledovný problém. Dohoda o splátkach s vymáhačskou spoločnosťou bola podpísaná v roku 2015. Pravidelne sa splácal dlh podľa tejto dohody v určených mesačných splátkach. Celkovo sa mala vyplatiť nimi vypočítaná čiastka (istina + úroky z omeškania + náklady spojené s uplatnením pohľadávky), ktorú oni označili ako dlžnú sumu istina s príslušenstvom. Splátky sa mali uhrádzať v pravidelných 41 splátkach. Dlh je doposiaľ splatený v 40 splátkach. Posledná splátka už nemala byt plnej výške mesačnej splátky. Spoločnosť si ale nárokuje ďalšie peniaze vo výške ďalších 4 plných mesačných splátok s odôvodnením, že sú to úroky z omeškania. Pýtam sa preto, či majú právo žiadať ďalšie úroky z omeškania, keďže tieto sú už v dlžnej čiastke zarátané. V písomnej dohode sa nič také z ich strany neuvádza. Len to, že musí byt celková dlžná suma vyplatená. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste podpísali dohodu o splátkach v roku 2015 s pravidelnou úhradou splátok z Vašej strany.

Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že táto dohoda spĺňa podmienky  Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách /napr. : požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie/, ako aj v rozpore s ust. § 588, kde je uvedené, že "ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."
 

Obdobný prípad neplatnosti dohody o splátkach rozhodoval aj Krajský súd v Trenčíne, sp. zn. : 6Co21/2015  /citujeme/ :

"Dohodou podpísanou odporkyňou nedošlo k účinnému uznaniu záväzku s následkami predĺženia premlčacej lehoty na dobu 10 rokov. Ide v podstate o navrhovateľom vopred pripravenú formulárovú dohodu, obsahom ktorej je vyhlásenie „odporcu“ o uznaní záväzku. Takéto konanie navrhovateľa súd považuje za konanie v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, pretože navrhovateľ využitím mylných informácií chcel dosiahnuť uznanie dlhu v záujme predĺženia premlčacej doby i keď odporkyňa nemala vôbec vedomosť a ani vôľu takéto vyhlásenie urobiť a v skutočnosti ho ani neurobila, keďže podpísala nevyplnenú Zmluvu bez toho, že by zo strany navrhovateľa bola s jej obsahom riadne oboznámená. Takéto konanie súd považuje za nekalú obchodnú praktiku v zmysle § 8 ods. 4 citovaného zákona, aj za rozporné s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ a predmetný úkon je teda neplatný aj v zmysle § 39 OZ.Na záver súd uvádza, že z obsahu Zmluvy vyplýva, že obsahuje viacnásobné neprijateľné zmluvné podmienky a súčasne nesúlad so z.č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, predovšetkým s jeho ustanoveniami § 4, čo má za následok, že poskytnutý úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 4 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z.)."  

Odporúčame, aby ste zmluvu o pôžičke, ako aj Dohodu o splátkach poslali na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, prípadne môžete využiť  spotrebiteľské centrum na ochranu spotrebiteľa na posúdenie

Je viac ako pravdepodobné, že  zmluva o pôžičke obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a preto je neplatná, rovnako aj dohoda o splátkach. Ak by súd vyslovil, že zmluva o úvere a dohoda o splátkach sú neplatné, museli by ste zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov, teda Vami vykonané splátky nad istinu - požičanú sumu by Vám museli vrátiť.

Samotná dohoda o splátkach bola Vám zrejme predložená na nejakom tlačive /tzv. formulárová dohoda/, ktorej obsah ste nemohli ovplyvniť a je možné, že ste hradili premlčaný dlh a nezákonné úroky a rôzne poplatky účtované nebankovou prípadne vymáhačskou spoločnosťou.

Odporúčame Vám  zmluvy aj dohodu poslať na posúdenie na MS SR, žiadnu splátku už neuhradzovať, vyzvať spoločnosť na vrátenie bezdôvodného obohatenia a už nič neuhradzovať. Následne podať žalobu o neplatnosť dohody a vydanie bezdôvodného obohatenia.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, mám problém zo spoločnosťou Minipôžička. Denno denne mi nabiehajú úroky z omeškania, upomienky mi žiadne neposielajú iba si účtujú, nereagujú na nič iba stroho mi odpísali toto: Zároveň ste sa v zmysle cl. 18 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere a upravujú rámcové podmienky poskytnutia úveru, zaviazali, v prípade, ak sa dostane do omeškania s úhradou svojho dlhu, k úhrade zákonného úroku z omeškania v sadzbe a určeného v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. Z. V znení neskorších predpisov, k úhrade zmluvnej pokuty za omeškanie so splátkou úveru, a to vo výške 0, 15 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a k úhrade zmluvnej pokuty paušálnej náhrady nákladov spojenú s upomienkou vo výške 3 e za každú zaslanú upomienku(ktorú mi neposlali ani jednu! ) Niečo som si už o nich čítal nie som jediný prípad. Prosím ako mám postupovať? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke nepíšete podstatné náležitosti, a to kedy ste si požičali peniaze, akú sumu ste si požičali, či suma bola poskytnutá v hotovosti alebo prevodom na účet, koľko ste doteraz celkom uhradili /istina, úroky, poplatky, a kedy ste uhradili poslednú splátku.

Pokiaľ Vás nebanková spoločnosť kontaktuje telefonicky, zrejme ich požiadavky nie sú už zákonné a využívajú rôzne formy vrátane nátlaku a zastrašovania, vrátane telefonického obťažovania.

Uvádzame, že podľa ust. § 9a/ ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa platí :

"Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine."

Odporúčame telefonáty ignorovať s tým, aby ste nebankovej spoločnosti telefonicky oznámili, aby všetky požiadavky voči Vašej osobe vzniesli písomne doporučeným listom.

Ak by Vám bola predložená v písomnej alebo emailovej forme nejaká forma dohody o uznaní dlhu, alebo o splátkach, tieto v žiadnom prípade nepodpisujte, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem chcem Vás poprosiť o pomoc alebo o informácie čo ďalej robiť som zúfalá. Mám 3 exekúcie a 3 vymáhačské spoločnosti. Platím si všetko z výplaty ako sa len dá. Chcem sa spýtať, keď som si brala pôžičky okolo roka 2014 a do dnešného dna nie sú náhodou premlčané? Ako to zistím alebo ako to zastaviť, už nevládzem ďalej takto živoriť s minimálnej mzdy viem, že som si za svoje dlhy zodpovedná ale naozaj nevládzem. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Blanka Šavelova.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ K otázke exekúcii sa vyjadriť nemôžeme, nakoľko nevidíme doklady, resp. pokiaľ exekúcia nie je vykonávaná zákonným spôsobom je treba sa brániť.
2./ Vymáhačské spoločnosti : V otázke uvádzate, že sa jedná o pôžičky z roku 2014, neuvádzate však výšku požičanej sumy, koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to či sa jedná o istinu alebo roky, poplatky pre nebankovú spoločnosť prípadne banku, kedy ste uhradili poslednú splátku.
Odporúčame zmluvy s nebankov. spoločnosťami alebo bankami poslať na posúdenie na Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava.


Pokiaľ Vás kontaktuje písomne vymáhačská spoločnosť alebo veriteľ /spoločnosť, ktorá Vám požičala peniaze/, aby ste podpísali splátkový kalendár alebo uznanie záväzku, alebo nejaké ručenie,  tieto v žiadnom prípade nepodpisujte. 

Ak ste si požičali peniaze v nebank. spoločnosti, s najväčšou pravdepodobnosťou zmluvy budú obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky a v prípade súdneho konania by súd vyhlásil zmluvy za neplatné, teda boli by ste povinná uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov.
Nepíšete v otázke výšku požičanej sumy ako ani ďalšie okolnosti úhrad k dnešnému dňu,  preto odporúčame ak ste požičanú sumu uhradili, ďalšie splátky neuhradzovať. 

Otázne je či pôžička nie je premlčaná, ale na zodpovedanie tejto otázky by sme potrebovali vedieť podrobnosti.

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať nakoľko som evidovaná na Úrade práce od 01. 04. 2019 a u zamestnávateľa som mala zrážky voči exekúcii do depozitu nakoľko som podala námietky voči exekúcii. Bude postačovať ak exekútorovi dám vedieť, že som ukončila pracovný pomer?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, v uvedenej veci platí ust. § 85 exekučného poriadku :

"(1) Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie. Do jedného týždňa musí povinný takisto exekútorovi oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy.

(2) Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, že povinný u neho prestal pracovať. Zároveň zašle exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy povinného vykonal a vyplatil, a oznámi exekútorovi, pre ktoré pohľadávky bol vydaný príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz a aké poradie majú tieto pohľadávky."


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa Vás opýtať ako dlho môže súd rozhodovať voči námietkam proti exekúcii. Námietky som podala 09/2015 a dá sa to niekde zistiť ?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, informujte sa na prísl. okresnom súde, ktorý vydal poverenie a na ktorý ste poslali námietky, prípadne aj súdneho exekútora.

Prípadne  rozhodnutie vo veci urgujte písomne.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán JUDr. Ficek, chcela by som sa spýtať na otázku, či je možné mať v zmluve uvedené aj IČO aj rodné číslo. Mama z finančnej tiesne si zobrala od nejakého súkromného investora úver. Avšak nevedela do podpisu zmluvy o koho sa jedna. Vybavovala jej to nejaká pracovníčka, ktorá zháňala klientov. Mama je však naletela. Donútila ju po 60 rokoch čiže už v predčasnom dôchodku založiť živnosť s tým, že je to len formalita, ktorú však môže za týždeň zrušiť. Mama tak aj spravila. Dotyčná dáma vedela o všetkom, že mama v čase, keď mala byt podpísaná zmluva bola na PN a čakateľka na vyjadrenia Sociálnej poisťovne ohľadne predčasného dôchodku. Dovtedy mala vyplácaný len nejaký preddavok a zamestnať sa nemohla. Vdovský jej krátili na polovicu čiže 100 EUR. Tu sa chcem len spýtať, či je možné po právnej stránke do zmluvy uviesť aj IČO aj rodné číslo v hlavičke. Ide o prípad kedy mama nezvládala splácanie a spol. jej išla dražiť byt. Ja som medzitým podala na súd žalobu a neodkladné opatrenie čo sme získali a súd ešte nie je ukončený. Chcú totiž dosiahnuť to, že zmluva bude podľa obchodného zákonníka avšak mama nikdy nepodnikala. Bolo na ňu zo strany žalovaného podané aj trestne oznámenie vo veci úverového podvodu. Ďakujem za Vás čas a odpoveď, ktorá by mi mohla pomôcť v súdnom konaní a nechať mamu dožiť v byte, na ktorý celý život s otcom pracovali. S pozdravom P.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 23.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, že predávajúci ako poskytovateľ úveru Vašu mamu podviedol v tom, že musí mať vybavené živnostenské oprávnenie na to, aby jej bol úver poskytnutý. Obchodný zákonník fyzickú osobu ako spotrebiteľa nechráni nijakým spôsobom a sú tam pomerne dlhšie lehoty na vymáhanie dlžnej sumy s príslušenstvom.

To, že na Vašu mamu podali trestné oznámenie, je len zásterkou resp. prostriedkom na vyvolanie strachu a obavy, aby Vaša mama dlžnú sumu uhradila podľa zmluvy o úveru, kde nepochybne boli porušené zo strany predávajúceho - poskytovateľa o  spotrebiteľských zmluvách podľa ust. Obč. zákonníka a ustanovenia zákonov o ochrane spotrebiteľa, takže nie je potrebné sa nechať zastrašovať.

Podľa ust. § 52 Obč. zákonníka platí :
"(1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 
(2) Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva."

Pokiaľ súd vydal neodkladné opatrenie, poskytol Vám už právnu ochranu. V ďalšom súdnom konaní pochybujeme o tom, že predávajúcemu ako poskytovateľovi úveru bude poskytnutá ochrana v tom, že súd posúdi zmluvu o úvere ako zmluvu súladnú so zákonom. Sme názoru, že zmluva bude vyhlásená za neplatnú, Vaša mama však bude musieť uhradiť istinu bez úrokov a poplatkov, o ktorej povinnosti pokiaľ nedôjde k dohode s poskytovateľom úveru, bude musieť rozhodnúť súd. 

Spotrebiteľské zmluvy podľa ust. Obč. zákonníka nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa,  ktoré zákon pomenúva ako neprijateľné podmienky, 

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré 
-  má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
- prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli
- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, 
- požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie, 

Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
Obč. zákonník vyslovene upravuje, že zabezpečenie splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom zabezpečovacieho prevodu práva je pri spotrebiteľskej zmluve neprípustné. 
 

Vo veci odporúčame poslať zmluvu na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava, ktoré zmluvu posúdi za cca jeden mesiac.

Uvedenie IČO do zmluvy ako aj rodného čísla nie je v rozpore so zákonom , vo Vašej zmluve je IČO uvedené z tohto dôvodu, aby poskytovateľ úveru dôvodil svoj postup odkazom na ust. Obchodného zákonníka, čo je pre neho výhodnejšie. 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Sumu som si požičala v januári 2018 jednalo sa výšku 450 eur, ktorú som mala zaplatiť do 30 dni spolu s ich odmenou vo výške 120 eur preto to bolo spolu 570 eur oni si však každý deň rátajú úroky, ktoré presiahli sumu už vo výške 410 eur čiže teraz ešte okrem zostatkové sumy z 570 eur čo je ešte nejakých 120 eur žiadajú ďalších 420 eur úroky z omeškania preto neviem ako ďalej a čo by ste mi radili. Či zaplatiť zvyšok sumy čiže tých 120 eur a tie úroky už nie alebo ako pokračovať ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 22.03.2019)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ste požičanú sumu 450 € uhradili.

Odporúčame zmluvu o pôžičke poslať na posúdenie na Komisiou pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava. Zmluva by mala byť posúdená za dva až tri mesiace, ktoré posúdi Vašu zmluvu z hľadiska toho, či bola uzatvorená v súlade s ust.  Obč. zákonníka a ust. zákona o spotrebiteľských úveroch.

Je treba si uvedomiť, že peniaze Vám neboli požičané bezúročne, ale odmena za poskytnutie pôžičky vo výške 120 € nie je sumou, ktorá by bola v súlade so zákonom, odmena za poskytnutie pôžičky sa považuje za nekalú obchodnú praktiku, ktoré sú v zmluvách neprípustné.

Odporúčame napísať  spoločnosti, v ktorej ste si peniaze, že zmluvu o pôžičke ste poslali na posúdenie na MS SR a na základe výsledkov posúdenia ich budete kontaktovať s výsledkom prešetrenia MS SR.  Oznámte im súčasne, že zmluvnú odmenu 120 € neuhradíte, lebo sa jedná o nekalú obchodnú praktiku. 

Odporúčame Vám teda uhradiť len sumu, ktorú ste si požičali, teda bez zmluvnej odmeny a úrokov z omeškania. Úroky z omeškania Vám už nerastú, resp. len v malej sume, keďže ste uhradili skoro celú istinu; teda zatiaľ treba doplatiť len celú istinu do  sumy 450 €.

 

 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, touto cestou by som sa chcela informovať o možnostiach, ktoré by vedeli vyriešiť môj problém. Pred nejakou dobou som sa dostala do finančných ťažkosti a svoje problémy som sa snažila riešiť krátkodobou pôžičkou v spoločnosti minihotovosť. Však nastal problém, že som to nedokázala uhradiť naraz preto po vyzve do mojej práce som sa dohodla zo zamestnávateľom na zrážkach zo mzdy vo výške 50 eur. Suma, ktorú som im mala vrátiť bola 570 eur, zaplatila som im sumu vo výške 469 eur avšak oni si naúčtovali ďalšiu sumu vo výške necelých 410 eur čo sú vraj podľa nich úroky, ako mám postupovať môžu si účtovať také úroky ak sa jedna o krátkodobú pôžičku musí im ich aj splatiť som z toho zúfalá.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate podstatnú informáciu a to kedy ste si peniaze požičali a koľko €, kedy ste uhradili poslednú splátku.
V otázke uvádzate  sumu 570 €, otázkou je či sa jedná o požičanú sumu, alebo sumu vymáhanú  spoločnosťou s ich úrokmi a poplatkami.

Zmluva s predmetnou spoločnosťou Minipohotovosť  určite obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.

Pokiaľ zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe dohody s Vami, požiadajte zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy prestal vykonávať. 

Podľa ust. § 131 ods. 3  Zákonníka práce platí :

"Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu."

Týmto osobitným. predpisom podľa cit. ustanovenia sa rozumie napr. exekučný poriadok. Rozhodne týmto osobitným predpisom nie je ak zašle Minipohotovosť žiadosť zamestnávateľovi, aby vykonával z Vašej mzdy zrážky.

Požiadajte zamestnávateľa písomne, aby prestav vykonávať zrážky z Vašej mzdy pre uvedenú spoločnosť; zamestnávateľ tým, že prestane vykonávať zrážky z Vašej mzdy sa nedopustí porušenia žiadneho zákona ! Takže neplaťte žiadne úroky a nimi vyčíslené poplatky.

Dajte nám prosím vedieť ako ste dopadli, je to pre nás dôležité.


 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom hypotéky, ktorú som si požičala od nebankovky Triangel a teraz to ma VÚB banka. Bolo. By možné skontrolovať zmluvy. Lebo to je neúnosne tie splátky a koľko promblemou s toho roky mám. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 15.03.2019)

Dobrý deň, pre aspoň čiastočné zodpovedanie otázky by sme museli vedieť kedy presne ste si požičali peniaze, v akej výške €, koľko ste doteraz spolu uhradili bez ohľadu na to či sa jedná o istinu, úroky, poplatky a podobne a kedy ste uhradili poslednú splátku; prípadne napíšte do podotázok upresnenie,  aby sme Vám pomohli.


Zrejme zmluva bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú podľa ust. Obč. zákonníka neplatné, o čom môže rozhodnúť súd, a teda budete povinná uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov,  prípadne  žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia zmierčou cestou alebo cestou súdu.

Odporúčame zmluvy o pôžičke /úvere/ poslať na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, Bratislava.


 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť spoločnosť Pohotovosť ma telefonicky otravuje, že nemám zaplatenú istinu vo výške 300 eur a úroky z omeškania 5000 eur staré 14 rokov, stále ma telefonicky každý deň otravujú a vyhrážajú sa my, že to dajú na súd a budem platiť ešte viac ako mám v takej veci postupovať vopred ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň,

ak Vás spoločnosť PIHOTOVOSŤ bude kontaktovať opätovne telefonicky, požiadajte ich, aby Vám svoju požiadavku vzniesli v písomnej forme doporučeným listom s predložením všetkých písomných podkladov a dokladov, ktorými odôvodňujú svoje právo, prípadne, ak sú názoru, že ich pohľadávka je oprávnená, aby túto postúpili na súd, kde prostredníctvom svojho advokáta vznesiete námietku premlčania. Trovy konania budete žiadať, aby hradil v celom rozsahu žalobca = POHOTOVOSŤ. 
 

Poznamenávame, že všeobecná premlčacia lehota je 3 roky.

Teda ak sa jedná o dlžnú sumu spred 14 rokov a vo veci nebolo vydané súdne rozhodnutie, pohľadávka je premlčaná. 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pán advokát Ficek, prišiel mi list s oznámením, že pohľadávky voči mojej osobe postúpila akási firma eos ksi, v liste neboli žiadne informácie o akú pohľadávku ide ani nič konkrétne. Po telefonáte mi oznámili, že mám dlh niekde spred 11 rokmi cEz Quatro od o2 žiaden Exekútor mi, ale nikdy nevolal a na okresnom súde nemám žiaden dlh. Vedeli by ste mi poradiť kde by som sa dozvedela viac ako postupovať, keď mám pocit, že je to dlh, ktorý som v minulosti dávno zaplatila u exekútora ale nemám doklad predsa to bolo veľmi dávno. Alebo ako si preveriť, či vôbec ide o nejaký dlh. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 16.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Pokiaľ Vás kontaktovala vymáhačská spoločnosť písomne a následne len telefonicky oznámili, že dlhujete nejaké peniaze, požiadajte ich aby Vám Vašu požiadavku vzniesli v písomnej forme doporučeným listom s uvedením všetkých okolností podstatných pre ich nárok, na základe ktorého Vás kontaktujú.

Nepodpisujte žiadne uznanie záväzku ani splátkový kalendár, neuhradzujte žiadnu sumu ani čiastočne.

Pokiaľ ste mali v minulosti exekúciu a toto exekučné konanie je právoplatne skončené, a aj keď nemáte už doklady, vo veci ej možné zistiť stav na príslušnom okresnom súde podľa Vašich osobných údajov. 

Kontaktujte príslušný súd na informoačnom centre. Zoznam súdov nájdete na stránke www.justice.sk - súdy /https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?ftq=Okresn%C3%BD+s%C3%BAd+bratislava/. 

V súčasnosti je jediným exek. súdom Okresný súd Banská Bystrica. Pokiaľ by malo byť voči Vám vedené v súčasnosti exek. konanie, toto sa dá zistiť na stránke centrálneho registra exekúcií - www.cre.sk.

Je pravdepodobné, že spoločnosť chce od Vás nejaké ich poplatky a nezákonné úroky. Ak vo veci nie je žiadne právoplatné súdne rozhodnutie, nemáte sa čoho obávať. 

V prípade potreby nás kontaktujte a napíšte otázku do podotázok.

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať v mene môjho brata, ktorému prišli prednedávnom dve žaloby o zaplatení dlžnej sumy od nebankovej spoločnosti. On o týchto pôžičkách vôbec nevedel, jeho manželka v tom čase zneužila jeho osobné údaje a sfalšovala jeho podpis na ich vybavenie. Medzitým sa rozviedli. Ako má ďalej postupovať. Je potrebné v prvom rade podať trestné oznámenie? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 14.02.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka predstavuje v podstate dva okruhy právnej problematiky :

1./ Žaloba nebankovej spoločnosti : Pokiaľ Váš brat predmetné zmluvy nepodpísal, je potrebné  sa vyjadriť na súd, že podpisy na zmluvách nie sú jeho a požiadať o znalecké dokazovanie znalcom z oblasti písmnoznalectva, žiadať predvolanie osôb na strane veriteľa, ktorá zmluvu za veriteľa aj podpísala.

Vo veci súčasne môže na konajúci súd oznámiť, že vo veci podáva aj trestné oznámenie.

Otázka podpísania zmluvy bývalou manželkou Vášho brata je predmetom dokazovania po podanom trestnom oznámení, a keďže chybu urobil l veriteľ, ten by mal vedieť kto zmluvu s nebankovou spoločnosťou podpísal a že dopustil takýto podvod.

2./ Len pre Vašu informáciu ohľadom samotnej žaloby uvádzame nasledovné : Neuvádzate, kedy bola zmluva uzatvorená, aká suma bola požičaná a kedy, aká suma je k dnešnému dňu uhradená. Z našich skúseností môžeme uviesť, že zmluva bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky, a preto nebude platná, o čom však musí rozhodnúť súd, a teda bude potrebné zaplatiť len istinu bez úrokov a poplatkov. Je možné, že dlžná suma je aj premlčaná . Všeobecná premlčacia doba je tri roky, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz (§ 101 Obč. zákonníka), spravidla od nezaplatenia poslednej splatnej splátky.

Ak Váš brat zmluvu s nebankovou spoločnosťou nepodpísal, nie je dôvod aby sa k tejto vyjadroval.

Nech sa stará nebanková spoločnosť o to, aby k takýmto podvodom z dôvodu na jej strane nedošlo.

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Prišla my výzva na zaplatenie 200 eur. Od Intrum BA správa a vymáhanie pohľadávok, produkt nepovolené prečerpanie. Vôbec neviem asi som nezrušil účet, je to z roku 2004 - 2005. Musím to zaplatiť alebo už to je premlčané. Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 27.01.2019)

Dobrý deň, 

zrejme nejaké nedoplatky na bankovom účet alebo poskytnutej pôžičke boli postúpení na predmetnú spoločnosť.

Predpokladáme, že v samotnej výzve nie je uvedená špecifikácia Vášho záväzku či údaje o pôvodnom veriteľovi.  

Ak by sa jednalo o pohľadávku z roku 2004 - 2005, potom je nárok premlčaný  keďže dlžná suma nebola postúpená na súd a následne súdnemu exekútorovi.

Odporúčame nič neuznávať, teda ako dlžnú sumu, ani žiadne splátky prípadne splátkový kalendár.

Maximálne odporúčame spoločnosti napísať, že pokiaľ sú toho právneho názoru, že niečo dlhujete, aby Vám uviedli a predložili písomné doklady, na základe ktorých k predmetnému výsledku dospeli, a súčasne im môžete oznámiť, že v prípade vymáhania cestou súdu vo veci vznesiete námietku premlčania /všeobecná premlčacia lehota je 3 roky/. 

Súčasne podľa § 54a/ Občianskeho zákonníka platí :

"Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť; ustanovenie § 151j ods. 2 tým nie je dotknuté. Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť možno len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel."


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na Vás otázku bral som z nebankovej spoločnosti v roku 2010 pôžičku vo výške 800e stým, že vrátim 1 600 e a do dnešného dna mi podali celkovú sumu uhradenia 17 106 e chcem sa Vás opýtať môže narásť alebo je to z ich strany platné toto žiadať ? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 04.10.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že v roku 2010 ste si požičali od nebank. spoločnosti 800 € a mali ste vrátiť 1600 €, čo je o 100 % viac. Teraz od Vás požadujú 17 106 €, čo je astronomická suma.

V otázke nepíšete koľko ste z dlžnej sumy 800 € uhradili, resp. koľko ste doteraz na úhradu 800 € pôžičky uhradili vrátane úrokov a poplatkov a kedy ste uhradili poslednú sumu. Pokiaľ bola posledná splátka uhradená pred viac ako 3 rokmi, potom je treba vzniesť námietku premlčania a už nič neuhradzovať. 

Nebank. spoločnosť ma svoje "vlastné" kalkulačky, kde si sama určuje svoje nezákonné úroky a poplatky.

Ešte dodatok :

Zo stránky Finstat vyplýva, že nebank. spoločnosť má dlhy voči Soc. poisťovni, a dlh voči Finančnej správe SR. 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2008 som si od spoločnosti Pohotovosť požičala sumu 10 000 slovenských korún zaplatiť sme mali dvakrát toľko, keďže sme sumu nesplatili čo áno viem je naša chyba ale v 2014 mi prišlo zaplatiť 3360 euro čo som nebola schopná zaplatiť. Suma už do dnešného dna je vraj okolo 6000 euro do práce mi prišiel príkaz na strhávanie zo mzdy ako postupovať? Je normálne taký vysoký úrok? Zaplatené mame 450 euro čo sme posielali ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

ak už prebehlo aj súdne konanie a prebieha exekučné konanie, je potrebné, ak máte dojem, že na danú sumu nárok nemajú, podať návrh na zastavenie exekúcie, ktorý je potrebné odôvodniť. Pokiaľ ide o navýšenie sumy, tá sa pokojne mohla po takejto dobe navýšiť tým, že sa kumulovali úroky z omeškania.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Vprilohe Vám posielam všetky dokumenty čo mám od firmy EOS, bohužiaľ som stratil zmluvy od pôžičky v Slovenskej Sporiteľne, takže nemôžem doložiť kedy a koľko som si vzal pôžičku. U firmy EOS mám istinu zaplatenú. V july som im posielal dopis, ktorý je tiež v prílohe, na ten mi ešte neodpísali, iba na mail poslali splátkový kalendár na splatenie úrokov. Bohužiaľ som teraz vo finančnej kríze, takže im nemôžem platiť 200 eur, takže som žiadal o zníženie splátky. Tak mám otázku, či mi ešte bude rast konečná suma, ak budem mesačne posielať npr. 20 eur, v telefóne mi tvrdili, že nie, ale na papieri nič nemám. Za Vašu odpoveď predom ďakujem. Chcel som Vám poslať prílohy, ale nejde mi to tu nikde vložiť. Dá sa Vám to poslať nejakým iným spôsobom. Ešte raz ďakujem Kurčík.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, 

predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Treba vedieť, že spoločnosť EOS je vymáhačskou spoločnosťou, ktorá zrejme na základe zmluvy prevzala od Slov. sporiteľne pohľadávku na základe zmluvy.
Pokiaľ ste zmluvy stratili  resp. ich neviete nájsť, požiadajte Slov. sporiteľňu o zaslanie kópie Vašej zmluvy a rozsahu uhradenia Vašej pôžičky, vrátane dátumov úhrady. Slov. sporiteľňa v zmysle ust. zákona o spotrebiteľských úveroch je povinná Vám predmetné doklady poskytnúť bez ohľadu na to, že pohľadávku postúpila na vymáhanie EOS.

 

Podľa §  9  zákona o spotreb. úveroch platí :
"Veriteľ je povinný na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť mu jedno vyhotovenie fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a všeobecných obchodných podmienok poskytnutia spotrebiteľského úveru vrátane ich zmien za trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere bezplatne. Za každú ďalšiu žiadosť o vyhotovenie fotokópie podľa prvej vety môže veriteľ požadovať úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov spojených so zhotovením fotokópie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a s jeho odoslaním. Veriteľ na svojom webovom sídle zverejňuje aj všeobecné obchodné podmienky vrátane ich zmien."

 

Všetko žiadajte písomne a ak by Vás spoločnosť EOS kontaktovala, žiadajte predloženie dokladov, na základe ktorých pohľadávku vymáha.

Žiadnu pohľadávku neuznávajte, ani nežiadajte zníženie splátky a podobne,  lebo by ste mohli uznať ich neoprávnenú pohľadávku. 
Poznamenávame, že všeobecná premlčacia lehota na vymáhanie pohľadávky je podľa ust.  Občianskeho zákonníka 3 roky od splatnosti.

Nedajte sa nimi zastrašovať, telefonické hovory a posielanie splátkových kalendárov využívajú len na vyvíjanie nátlaku a získanie obohatenia na Váš úkor.Treba vzniesť námietku premlčania.

Doklady sa dajú poslať len na hlavný email advokat@ficek.sk.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či sa môžem nejako brániť. U firmy EOS mám dlh u, ktorého som istinu zaplatil a chcú po mne ešte cca. 6000 eur ako úrok a nejaké ich poplatky. Podľa môjho právnika, ktorý ma zastupoval má byt výška týchto poplatkov cca 1200 eur. Posielal som im doporučený dopis s dotazom o vysvetlenie toho rozdielu sumy a dodnes mi neodpísali. 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 06.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

EOS ako aj Vy viete je vymáhačská spoločnosť, ktorá pre veriteľov vymáha ich pohľadávky.

V otázke neuvádzate kedy ste si peniaze požičali a akú sumu a kedy bola požičaná suma uhradená resp. posledná splátka. 

Ako je Vám určite známe, pokiaľ  ste si požičali peniaze od nejakej nebankovej spoločnosti, súdy tieto prípady posudzujú ako spotrebiteľské zmluvy v zmysle ust. § 52 a a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona o spotrebiteľských úveroch. Je skôr pravdepodobné, že Vaša zmluva obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a súd by ju vyhlásil za neplatnú a boli by ste zaviazaná len k úhrade istiny bez úrokov a poplatkov.

Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky od splatnosti pohľadávky.  Úroky sa premlčujú tiež v lehote 3 rokov od ich splatnosti.

V prípade, že Vás bude spoločnosť EOS kontaktovať s tým, aby ste pohľadávku uznali písomne, pohľadávku neuznávajte. Prípadne Vám môžu ponúknuť, aby ste si na  nimi vyčíslené poplatky a úroky  6000 € ako uvádzate v otázke zobrali pôžičku alebo úver za účelom ich splatenia, toto tiež nerobte.

Prípadne uveďte do podotázky podrobnejšie informácie /dátum požičania a koľko, koľko zaplatené, kedy posledná splátka/.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Príjemný dobrý deň, želám. Rada by som Vás požiadala o pomoc. Uzavrela som zmluvu s fz. Aquatip a.s. a s Quatro dna 17. 09. 2015 na tovar v hodnote 1, 455, -Eur. Po obdržaní splátkového kalendára som s hrôzou zistila, že do akej miery tento tovar preplácam, preto som dna 14. 10. 2015 svoju dlžobu vyplatila. Bolo mi vysvetlené, že keď do 30 dni od podpísania zmluvy vyplatím faktúru a ešte pred termínom prvej splátky, podľa sp. Kalendára neplatím žiaden poplatok. V dobrej viere som tak učinila. Po 31 mesiacoch som obdržala od VÚB Banka a.s., SMS, že mám zaplatiť splátku 4. 59 Eur mesačnú splátku. Požiadala som o vysvetlenie. Oznámili, že dlhujem 21. 36 E. Táto suma nekorešponduje ani so sumou ročnej % miery nákladov (21, 87 E). Keď som sa písomne informovala ako k tejto sume došli a prečo až po uplynutí 31 mesiacov, dostala som ďalší list – Pokus o zmier, kde už žiadajú omeškané splátky 48, 82 Eur. „Nezabudnite, na skutočnosť, že zvýšením delikvencie dôjde k vyhláseniu splatnosti úveru a celý dlžný zostatok budeme žiadať vyplatiť jednorazovo aj s úrokmi z omeškania, o ktoré sa bude istina denne navyšovať až do jej vyplatenia. “ Samozrejme text v e-maily nie je totožný s listom. Prosím o právne vysvetlenie, či skutočne VÚB ma nárok, takýmto spôsobom vymáhať od ľudí. Mám za to, že, keď Quatro zistilo nejaký nedoplatok malo ma vyzvať ihneď po splatení. Od nich okrem ďalších ponúk na ďalšie pôžičky som nič nedostala. Keďže som splatila dlžnú sumu do 30 dni od dodania tovaru ešte pred termínom prvej splátky- nejde o predčasne splatenie zmluvy. Som 69 ročná dôchodkyňa. Musím skonštatovať, že aj samotné uzavretie zmluvy medzi Aqutip bol podvod a nátlak. Ale nesťažujem sa, urobila som chybu, som podľahla. Očakávam Vašu správu. So srdečným pozdravom. G. K. 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 18.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že zmluva bola podpísaná v 09/2015 a celú dlžnú sumu ste uhradili v 10/2015 ešte pred splatnosťou prvej splátky; preto je potrebné vychádzať z predpisov účinných v uvedenom období.

Podľa ust. Občianskeho zákonníka, zákona o spotrebiteľských úveroch a zákona o ochrane spotrebiteľa, je viac pravdepodobné, že v prípade súdneho konania by bola zmluva posúdená ako bezúročná a bez poplatkov a to z nasledovných dôvodov :

1./ Podľa zákona o spotreb. úveroch č. 129/2010 Z. z. /verzia účinná od 01.04.2015 do 29.09.2015/ dôsledkom porušení  cit. zákona je to, že úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, okrem iných aj v prípade, že zmluva nemá požadované náležitosti, v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa, veriteľ /Qautro/ spotrebiteľský úver poskytne finančnými prostriedkami v hotovosti. Za hrubé porušenie povinnosti veriteľa /Quatro/ sa považuje poskytnutie úveru bez toho, aby posúdil schopnosť splácania úveru spotrebiteľom bez akýchkoľvek údajov o jeho príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Podľa cit. zákona je veriteľ pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru.
Predpokladáme, že tieto povinnosti splnené pri predajnej akcii splnené neboli. 

2./ Pre postúpenie pohľadávky veriteľa /Quatro/ na VÚB sa vzťahujú ust. Občianskeho zákonníka. Pôvodný veriteľ /Quatro/ bol povinný Vás ako spotrebiteľa bezodkladne písomne informovať o postúpení pohľadávky. Spoločnosť Quatro Vám zrejme postúpenie pohľadávky nijako neoznámila. VÚB, ktorej výzvy sú stále na rôzne sumy, v prípade súdneho konania  bude musieť preukázať existenciu pohľadávky voči Vám, jej výšku, ako aj právny základ.

Záver : 

Odporúčame Vám pokiaľ Vám výzva bola zaslaná doporučene, oznámiť VÚB, že nesúhlasíte s nimi vyčíslenou pohľadávkou, nakoľko ste dlžnú sumu uhradili  a aby Vám oznámili právny základ existencie a výšky pohľadávky nielen odkazom na zmluvu. Súčasne im môžete oznámiť, že v prípade vymáhania súdnou cestou budete v súdnom konaní žiadať, aby súd určil že zmluva je bezúročná a bez poplatkov nakoľko je v rozpore s ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka /spotrebiteľské zmluvy/.

Maximálne čo môžete ešte vo Váš prospech urobiť, je  poslať zmluvu na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách na  Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava  813 11, kde jednoduchým listom požiadanie o posúdenie zmluvy, ktorú im zároveň zašlete v kópii. 

Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, v roku 2017 som vzala z nebankovky Pohotovosť sumu 200 € , zaplatila som im sumu 330 €, poslednú splátku 30 €, som im nezaplatila, keďže nebankovka zanikla. Teraz ma každý deň kontaktujú, že som nesplatila úver, a že z tých 30 €, mi narástla suma na 570 €, v priebehu pol roka, 1 krát mi len prišiel od nich list, že mi ponúkajú ďalší refinančný úver. Prosím ako postupovať ?

 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 15.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky pre nás vyplýva, že pôžičku ste uhradili bez súdneho konania.

Sme názoru, vychádzajúc ako z Občianskeho zákonníka,  zákonov o ochrane spotrebiteľa  a z mnohých rozsudkov ohľadom predmetnej spoločnosti, že Vaša žaloba na súd o určenie pôžičky ako bezúročnej a bez poplatkov a o určenie neprijateľnosti zmluvných podmienok, by bola úspešná. Z uvedeného by vyplývalo, že by ste od nich mohla vymáhať sumu 130 €.  V otázke nepíšete, či ste im nepaltili aj nejaké poplatky za spísanie zmluvy, ako aj to, či suma 200 €  Vám bola poskytnutá v hotovosti, čo je v rozpore so zákonom.

Uvedenej spoločnosti neodporúčame nič podpisovať, žiadne refinancovanie úveru, nakoľko toto predstavuje pre Vás iba pascu zo strany spoločnosti na uznanie nimi určenej sumy 570 €, ktorá však v konečnom dôsledku by bola navyšovaná o ďalšie poplatky a úroky.

 

Odporúčame Vám poslať Vašu zmluvu na posúdenie  na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor ochrany spotrebiteľa, Komisii pre posudzovnanie podmienok spotrebiteľských zmlúv, adresa : Župné nám. 13, 81311 Bratislava. Obvykle zmluvu posúdia do   2- 3 mesiacov. Zmluva bude najskôr posúdená ako bezúročná a bez poplatkov, a tak budete môcť od nich vymáhať preplatok 130 €. Otázkou je, či za spísanie zmluvy ste spoločnosti neplatili ďalšie poplatky, ktorú sumu by ste tiež vymáhali.

Pri žiadosti na MS SR uveďte všetky sumy, ktoré ste spoločnosti uhradili, aj to, či úver Vám bol poskytnutý v hotovosti alebo na účet v banke.

Maximálne čo by ste mali urobiť, je v prípade telefonátu oznámiť im, aby všetky výzvy Vám zasielali poštou ako doporučenú zásielku. Nedajte sa nimi zastrašovať.

 

©
 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môžem sa spýtať, že v roku 2003 som si zobrala z nebankovej spoločnosti pôžičku 10.000,- Sk a teraz mi poslali list, že chcú vrátiť 6.950,- eur. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň. Ak ste pôžičku brali v roku 2003, je tu viac než vysoká pravdepodobnosť, že aj keby ste ju dodnes nesplatili, zrejme je už pohľadávka nebankovky premlčaná (všeobecná premlčacia doba je totiž v občianskoprávnych veciach 3 roky od splatnosti). Ak teda veriteľ svoju pohľadávku neuplatnil v premlčacej dobe na súde, viete sa efektívne brániť tým, že namietnete premlčanie.

Okrem premlčania sa mi tiež javí vysoký nepomer medzi požičanou sumou a sumou, ktorú od Vás veriteľ teraz požaduje. Domnievam sa, že ide neadekvátny nárok, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako je možné, že mňa zas otravuje pohotovosť pred 9 rokmi som brala pôžičku 9000sk splacala som pravidelne už mi chýbali len 3 splátky na to mi ponúkli ďalšiu pôžičku tak som si zobrala ďalších 6000sk len potom som došla o prácu nevedela som splácať po 4 rokoch mi došlo od exekútora 5000e, to som vyplatila mám aj doklad o tom a teraz mi volajú pohotovosť, že tam mám 11tisíc eur. Neviem, čo mám teraz robiť.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň, nie je možné, aby sa zo sumy 9000 Sk a 6000 Sk stala suma 5000 eur a ešte 11000 eur. Napíšte mi, či máte všetky doklady o pôžičkách a tiež súdne rozhodnutie, ak ich bolo viac tak všetky. Ak nemáte súdne rozhodnutie, choďte na súd a vyžiadajte si ho (ich). Potom sa môžeme na to pozrieť.

 

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať v roku 2009 som bral pôžičku s pohotovosti 5.000 Sk, a ony si tam pripočítali úžernícke trovy raz toľko, dva roky do zadu súd to zastavil a ony stále ma otravujú o dlžnej sume. Čo mám robiť? Pekný deň.

 

 

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 06.03.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ je vec právoplatne skončená, nemáte sa čoho obávať.

V prípade, že by Vás telefonicky kontaktovali, odporúčame Vám im len povedať, aby s Vami komunikovali jedine doporučenými písomnými zásielkami. Súčasne im oznámte, že ich praktiky zverejnite prostredníctvom Spotrebiteľského centra, ktoré súčasne kontaktujte (https://spotrebitelskecentrum.sk/).

 

 

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prišiel mi do práce list s Pohotovosti, že mi majú strhávať peniaze pôžička okolo 800e a ja som zaplatil doteraz okolo 600e a už som nemal na splátky tak som posielal po 10e a oni žiadajú okolo 3600 e a vo firme mi chcú strhávať peniaze na základe listu s Pohotovosti. Nie je to exekúcia ani súdne rozhodnutie. Prosím Vás má právo mi zamestnávateľ strhávať každý mesiac peniaze, keď tie úroky sú prehnané a je to až vydieranie. Prosím o pomoc odpoveď. Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 02.01.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Len poznámka hneď na úvod : Z otázky nie je celkom zrejmé koľko eur ste ši požičali. Ak dobre chápeme otázku a poýičali ste  si 800 €, vrátili ste cca 600 € a veriteľ Pohotovosť požaduje  3600 €, je to neprípustná úžera.

Oznámte písomne svojmu zamestnávateľovi, že na základe toho, že spoločnosť Pohotovosť zaslala žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy, tieto vykonávať zamestnávateľ nemôže. 

Možnosť uspokojenia pohľadávky zrážkami zo mzdy nemôže byť dojednaná vopred, už pri podpise samotnej  spotrebiteľskej zmluvy, čo zmluva s Pohotovosťou zrejme je. Zrážky zo mzdy sú neprijateľnou zmluvnou podmienkou, pričom v zmysle ustanovenia § 53 Obč. zákonníka spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

O spotrebiteľskej zmluve platí vyvrátiteľná zákonná domnienka podľa § 53 ods. 3 Obč. zákonníka, že nie je individuálne dojednaná, teda že ju spotrebiteľovi predložil veriteľ /u Vás Pohotovosť/ na podpis a spotrebiteľ, tedy Vy ste nemohli ovplyvniť jej obsah. Ak by Pohotovosť tvrdila opak, v prípade súdneho sporu je na nej dôkazné bremeno. 

Zamestnanec má právo na mzdu. Nevyplatenie mzdy je trestným činom podľa § 214 Trest. zákona, ktorý delikt by mohol postihnúť aj inšpektorát práce. 

 

Podľa ust. § 54 ods. 1, 2 Obč. zákonníka zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie, k tomuto stavu dochádza súhlasom resp. podpísaním dohody o zrážkach zo mzdy pri podpise samotnej spotreb. zmluvy Vami ako spotrebiteľom.

 

Vo veci Vám odporúčame, aby ste zmluvy o pôžičke alebo úveru, ktorú ste uzatvorili s Pohotovosťou, poslali na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, na komisiu pre posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, adresa : Župné nám. 13, 813 11 Bratislava. Výsledok bude zrejme ten, že zmluva je bezúročná a bez poplatkov a budete musieť uhradiť len istinu. 

Veľa zmlúv už bolo predmetnou komisiou  posúdených a výsledok je ten ako uvádzame vyššie. 

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Ak bola exekúcia zastavená za nedoručenie dostatočných dokumentov tak vymahacska spoločnosť ma právo žiadať nejaké úroky, keďže už som zaplatil istinu a aj cca 300 % naviac? Súdny exekútor mi poslal aj "vyúčtovanie" za tu exekúciu. Na koho sa mám obrátiť ak potrebujem pomoc pri zastupovaní a nedisponujem finančnými prostriedkami na zaplatenie advokáta?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 04.07.2017)

Vymáhačská spoločnosť sa môže obrátiť na súd so žalobou. Len súd určí či je jej nárok oprávnený alebo nie. Stáva sa často, že súdy takéto žaloby zamietajú, nakoľko úroky a zmluvné pokuty sú neprimerané a sú neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Preto Vám určite odporúčam vyhľadať advokáta, prípadne Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje právne služby bezplatne, prípadne určí advokáta, ktorý Vás bude zastupovať bezplatne. Pobočky má v každom väčšom meste. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku