Máte
otázku?

Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Banská Bystrica

Otázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. V roku 2010 som si zobral pôžičku od spoločnosti POHOTOVOSŤ, ale nevedel som ju splácať. Následne prišlo súdne vymáhanie, exekučné konanie a z pôvodnej sumy 876 EUR to naraz preskočilo na viac ako 7000 EUR. Toto exekučné konanie však bol minulý rok súdom pozastavené. Medzitým na základe odporúčania exekútora som už zaplatil približne 2000 EUR. Teraz sa ozvala jedna vymáhacia spoločnosť s požiadavkou zaplatiť do piatich dní vyše 4000 EUR. Ako alternatívu ponúkajú možnosť refinancovania cez spoločnosť POHOTOVOSŤ a počas troch rokov splatiť tento "dlh" v mesačných splátkach po 150 EUR. Nevem, čo by som mal v tejto situácii robiť. Poradíte mi, prosím?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

Dobrý deň. Neuviedli ste na základe čoho je exekučné konanie prerušené, prípadne pozastavené ako uvádzate. Ak exekučné konanie začalo na základe rozhodcovského rozsudku môže sa stať, že exekučné konanie bude zastavené, vzhľadom na to, že tento rozsudok bude vyhlásený za neplatný. Odporúčam Vám navštíviť advokáta osobne s príslušnými listinami. Pokiaľ prebieha exekučné konanie, aj keď je pozastavené Vy nemáte právo disponovať so svojim majetkom a platiť akejkoľvek spoločnosti. O všetkých úkonoch musí dopredu vedieť súdny exekútor, ktorý exekúciu vedie. Preto nedoporúčam platiť vymáhačskej spoločnosti a vyhľadať advokáta, prípadne centrum právnej pomoci. 

Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, má exekútor právo zabaviť niečo z domu, v ktorom dlžník nevlastní majetok, ale iba má trvalý pobyt, prípadne právo dožitia v tomto dome? Ďakujem za odpoveď. V.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 24.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak dlžník nie je vlastníkom domu, potom dom nemôže byť predmetom exekúcie. Predmetom exekúcie môže byť len majetok, ktorého vlastníkom je povinný v exekučnom konaní.

Ak má povinný v dome zriadený trvalý pobyt, potom je predpoklad, že má v ňom aj svoje veci a preto exekútor v súlade s ust. exekučného poriadku si môže vynútiť vstup do domu a exekvovať veci povinného okrem vecí vylúčených z exekúcie. Možnosťou na strane osoby, ktorá je vlastníkom vecí v dome je podať vylučovaciu žalobu na súd, čo znamená, aby súd určil, že konkrétne veci nemôžu byť predmetom exekúcie, keďže patria inej osobe ako povinnému v exekučnom konaní.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne dlhu, ktorý som mala voči nebankovej spoločnosti. Pred piatimi rokmi som prešla osobným bankrotom, pričom táto nebanková spoločnosť bola zahrnutá v konaní. Všetko bolo v poriadku až do včera, keď sa mi ozvala vymáhačská spoločnosť s tým, že dostali poverenie vymáhať od mňa dlžnú sumu. Pôvodne som dlžila sumu okolo 1 000 eur, no teraz požadujú 14 000 eur a hrozia, že ma dajú na súd, ak nezaplatím do piatich dní, aj napriek tomu, že som absolvovala osobný bankrot. Osoba, s ktorou som hovorila, mi povedala, že ich moja situácia nezaujíma a že sumu musím uhradiť v stanovenej lehote. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň, zjednodušene povedané: nič neuhradzujte, ani jeden jediný cent. Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplýva, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.  Telefonické vyhrážky neberte do úvahy.

 


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím, poraďte mi, som zúfalá. Dnes mi pani v nebankovej spoločnosti oznámila, že od roku 2003 mám u nich dlhy z pôžičiek. Začala mi cez telefón vyhrážať súdmi. Neviem o tom, že by som od nich pôžičku brala a dokonca vraj i dve. Ďakujem, s pozdravom, K.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 26.10.2023)

Dobrý deň, ak vo veci nie je vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz alebo rozsudok/, ktorý by vás zaväzoval k úhrade dlžnej sumy, potom nič neuhradzujte, neposkytujte žiadne svoje osobné údaje.
Nemenovanej pani oznámte telefonicky, že ak nebankovej spoločnosti niečo dlhujete, čo bude musieť na súde preukázať, aby podala žalobu na súd a súd rozhodne. Ak však ide o rok 2003, je viac ako pravdepodobné, že žiadna žaloba podaná nebola a naviac prípadná pohľadávka neban. spoločnosti je premlčaná v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Nič neuhradzujte, ani jeden jediný cent.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. V minulosti som si vzala pôžičku od nebankovej spoločnosti a zaplatila som len istú čiastku z nej. Potom som prestala platiť. Dnes mi volala jedna pani z inej spoločnosti, ktorá zrejme prevzala pohľadávku. Teraz neviem, či mám začať platiť, alebo čo mám robiť.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 07.08.2023)

Dobrý deň, úvodom treba uviesť, že na základe telefonického rozhovoru nič neuhradzujte.

Podstatné vo vašom prípade je to, kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili či už na istine a úrokoch a od kedy ste v omeškaní s úhradou neuhradenej splátky. Platí totiž všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zjednodušene povedené, ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako 3 roky a nebanková spoločnosť nepodala žalobu na súd, nárok nebankovej spoločnosti je premlčaný a v prípade, že by teraz podali žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním aj na uvedené zákonné ustanovenie. Nebankovej spoločnosti a ani spoločnosti, ktorej bola vaša prípadná pohľadávka postúpená nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy. Neuhradzujte nič.

Odporúčam vo veci krátku konzultáciu u advokáta, prípadne sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci vo vašom okrese, aby preštudovali vaše doklady.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred 12 rokmi mi bolo súdom pozastavené exekučné konanie voči nebankovej spoločnosti. Pred pár dňami mi opäť upomínajú a tvrdia, že je tam neuhradená suma vo výške 6 000 eur. Súd to pozastavil, pretože som si bola vedomá, že som už zaplatila väčšiu sumu, ako bola tá, ktorú som si pôvodne požičala.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 07.08.2023)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : na telefonáty nereagujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

Nič neuhradzujte ani jeden jediný cent. Spoločnosti len odkážte, že ak sú právneho názoru, že ich nárok je dôvodný, potom nech podajú žalobu na súd.

V prípade problémov nás kontaktujte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mala som požičané peniaze od nebankovej spoločnosti, ktoré som neplatila kvôli práci. Chcela by som sa spýtať, čo mám robiť v situácii, keď ma spoločnosť vložila do evidencie exekútorov, súd to však zamietol a teraz mi neustále volajú a vyhrážajú sa, že exekútor je len forma vymáhania a že si idú po svojej ceste - napríklad, že podajú trestné oznámenie o podvode na úvere, a podobne. Neustále sa mi vyhrážajú, neviem, ako mám postupovať. Poradíte, prosím?

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 24.07.2023)

Dobrý deň,
ak súd zamietol návrh na vykonanie exekúcie, zrejme neexistuje exekučný titul prípadne návrh bol podaný po 10 rokoch od právoplatnosti a vykonateľnosti exekučného titulu. Ak je náš predpoklad správny, potom vymáhačskej spoločnosti nepomôže ani trestné oznámenie. Nedajte sa zastrašovať a spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia. Nič neuhradzujte, ani jeden cent.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, môže ten istý dlh vymáhať súčasne exekútor a vymáhací spoločnosť? Platím exekútorovi, no rovnakú sumu žiada aj vymáhacia spoločnosť. Kontaktujú ma každý deň a vyhrážajú sa.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň,
na výzvy a telefonáty vymáhačskej spoločnosti nereagujte a nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, ani žiadnu listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.
V otázke uvádzate, že pohľadávka na úhradu ktorej vás vyzýva aj vymáhačská spoločnosť, je už predmetom exekúcie, preto nie ste povinná v žiadnom prípade vymáhačskej spoločnosti nič uhradzovať, lebo vec je predmetom exekúcie. Napriek uvedenému predpokladáme, že vymáhačská spoločnosť od vás chce uhradiť ďalšie sumy v eurách, povedané rečou zákona - nezákonné úroky, na ktoré nemajú právny nárok, lebo im v ich nezákonnej výške /úžera/ neboli priznaní súdnym rozhodnutím. Vymáhačskou spoločnosťou sa nedajte zastrašovať !


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc. Môj otec si zobral pôžičku od nebankovej spoločnosti, už zaplatil sumu vyššiu ako 5000 eur, ale bohužiaľ zomrel. Teraz sme sa ocitli v dedičskom konaní. Otec nevlastnil nič, avšak nebanková spoločnosť od nás žiada ďalších takmer 6000 eur. Nevieme, ako ďalej postupovať. Je možné sa vzdať dedičstva, alebo existuje iné riešenie? Ďakujem.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že Váš otec ako poručiteľ nič nevlastnil. Ak je to tak, potom v súlade s ust. Civilného mimosporového poriadku bude dedičské konanie zastavené a prípadný nepatrný majetok bude vydaný tomu, kto sa postaral o pohreb otca ako poručiteľa. V tomto prípade preto dedič, ktorý sa postaral o pohreb poručiteľa nie je povinný uhradiť prípadné dlhy poručiteľa a nikto tieto dlhy od tohto a ani ostatných potomkov poručiteľa nemôže vymáhať ani súdnou cestou.


Z otázky predpokladáme, že vo veci prípadného dlhu Vášho otca ako poručiteľa neexistuje žiadne súdne rozhodnutie a preto na listy nebankovej spoločnosti nie je potrebné reagovať.

Nebankovej spoločnosti nič neuhradzujte, lebo zrejme ide len o nimi vypočítané úžernícke úroky, na ktoré v zmysle ust. Obč. zákonníka nemajú právny nárok.  Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.


Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Pred 3 rokmi som uzavrela osobný bankrot. Mal som rôzne pôžičky, ktoré som nezvládala splácať. A doteraz ma oslovujú z nebankovej spoločnosti a žiadajú odo mňa pokračovanie splácania. Čo by som podľa vás mala robiť ďalej? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 16.06.2023)

Dobrý deň, riešenie je jednoduché : nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

Nebankovej spoločnosti odkážte, že ak sú právneho názoru, že ich nárok je opodstatnený, nech podajú žalobu na súd. Súd však žalobu zamietne.


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj priateľ si pred 12 rokmi pôžičal z určitej spoločnosti sumu vo výške 12 000 slovenských korún. Mesiac čo mesiac splácal po 3300 korún. Celkovo už zaplatil takmer 17 000 korún, ale poslednú splátku kvôli zmene práce nezaplatil. V dôsledku toho ho spoločnosť po roku vynesla na súd. Súdne konanie skončilo v neprospech spoločnosti. Tento rok však začali opäť vyvolávať konflikty a vyhrážajú sa mu exekúciou, ak nezaplatí 6000 eur. Napriek opakovaným žiadosťam o dodanie dokumentu týkajúceho sa tohto dlhu nás ignorujú a neustále mu vyhrážajú. Dokonca volajú aj jeho synovi z rôznych čísiel a odkazujú na rôzne veci. Majú vôbec právo takto sa správať, aj keď súd už raz rozhodol v neprospech spoločnosti? Nejedná sa o podvod, keďže nikdy sa k nám ničoho takého nepošlo? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

(odpoveď odoslaná: 11.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak vo veci neexistuje právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým by bol Váš priateľ zaviazaný k úhrade dlžnej sumy, potom nič neuhradzujte. Výzvy formou SMS prípadne emailu ignorujte. Nedajte sa zastrašovať.

Spoločnosti môžete uviesť, že ak sú toho právneho názoru, že ich požiadavka je oprávnená, aby podali žalobu na súd. Vzhľadom na okolnosť, že súd už raz žalobu zamietol a aj uplynula premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky, súd žalobu zamietne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava