Máte
otázku?

Ako riešiť podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako riešiť podvod?

Dobrý deň, dnes ma oklamali na istom internetovom bazári. Pri nákupe hry, za ktorú som zaplatil 40 eur, mi prišiel iba obal bez CD. Adresa aj meno predávajúceho neexistujú. Kamarátka mi povedala, že pravdepodobne polícia takýto prípad nebude riešiť. Existuje nejaké iné riešenie? Platba bola realizovaná na účet. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Dobrý deň. Pri tak malej sume by nešlo o trestný čin, nakoľko výška škody by musela presiahnuť 266 EUR. Mohlo by ísť o priestupok. Škodu si môžete vymáhať v občianskoprávnom konaní. Avšak musíte zaplatiť súdny poplatok vo výške 16,50 EUR, aby súd vôbec začal konanie a musíte mať presné údaje predávajúceho, aby ho súd vedel identifikovať a nájsť. Bez presných osobných údajov a adresy bude podanie žaloby neúspešné. 

Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Poslala som na účet 53 eur za balík, avšak nič mi neprišlo. Je možné toto nejakým spôsobom vyriešiť, keďže sa zdá, že ma oklamali o peniaze?

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade treba zistiť či mal predávajúci na dodanie tovaru určenú nejakú lehotu, ak áno a nedodržal ju, tak sa dostal do omeškania. V takom prípade mu určite dodatočnú primeranú lehotu, pričom, ak tovar nedodá ani v danej lehote, tak môžete od zmluvy odstúpiť. Následkom odstúpenia od zmluvy bude povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia, a teda predávajúci Vám bude musieť Vaše peniaze vrátiť. 

Neuvádzate od koho ste daný balík kúpili, ak ste však tovar objednávali cez internet, napríklad z nejakého e-shopu, teda od osoby, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, tak môžete od zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu, nakoľko ste spotrebiteľom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od prevzatia tovaru, pričom je však možné odstúpiť aj predtým, než Vám bol tovar dodaný. 

Čo sa týka trestného činu podvodu. Uvedená suma 53 eur nedosahuje výšku ustanovenú trestným zákonom ako malú škodu, musí to byť aspoň 266 eur a 1 cent, a teda v takomto prípade by nešlo o trestný čin podvodu. Stále by však mohlo ísť o priestupok a páchateľovi by mohla byť uložená pokuta.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, pred šiestimi rokmi mi jeden pán ponúkol, že keď mu dám 1000 eur, tak za dva týždne budem mať 3000 eur. Ide o to, že dodnes som tie peniaze nevidela. Stále tvrdí, že mi ich pošle, že mám čakať, ale dodnes mi žiadne neposlal. Ešte predtým, než som mu tie peniaze dala, mi finančne pomáhal, ale vždy napísal, že je to dar. Ako to mám riešiť ďalej? Ďakujem. Erika

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
úvodom si dovoľujeme vysloviť pochybnosť, že by bolo možné z 1000 € pri investovaní prísť k sumu 3000 €. Zrejme to nebolo čestné jednanie zo strany dotyčného. Nepíšete v otázke, či ste peniaze posielali bankovým prevodom, a teda máte dôkaz o ich zaslaní, a či máte minimálne emailovú komunikáciu o tom, že aspoň vložené peniaze Vám vráti. AK by ste vec postúpili na súd a nemali by ste žiadne dôkazy o vrátení peňazí, potom súd by Váš návrh zamietol aj s poukázaním na ust. § 101 Obč. zákonníka, podľa ktorého platí všeobecná premlčacia doba 3 roky.

Odporúčam vo veci spísať s menovaným uznanie dlhu podľa inštrukcií uvedených na našej stránke https://uznanie-dlhu.sk/. Následne budete mať doklad resp. dôkaz o tom, že sa predlžuje premlčacia doba na 10 rokov odo dňa uznania dlhu dlžníkom a to v zmysle ust. § 110 a § 558 Obč. zákonníka :

"§ 110 : (1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

"§ 558
Uznanie dlhu
Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

 


Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, zakúpila som si šaty na internetovej stránke www.moje-saty.sk. Hoci tam uvádzajú, že šaty budú vyzerať presne ako na fotke, opak je pravdou. V podmienkach majú uvedené, že peniaze nevracajú, ale len vystavia poukážku na kúpu iných šiat. Ja však nemám záujem o šaty, ktoré sú úplne iné ako na fotkách. Peniaze odmietajú vrátiť s odôvodnením, že si to môžem vybavovať súdnou cestou a prípadne sa obrátiť na právnika. Dá sa s tým niečo robiť? Šaty stáli 139 eur a ešte som musela platiť aj poštovné na vrátenie tovaru, aj keď chyba nastala na ich strane. Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že tovar kúpený v eshope ste vrátili predávajúcemu a že o tomto vrátení máte aj doklad. Predávajúci tovar už aj prevzal a odmieta vrátiť peniaze, ponúka peňažnú poukážku na kúpu iného tovaru.

Vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 9 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho:

"1/ Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

5/ Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že predávajúci je povinný vrátiť Vám peniaze do 14 dní odo dňa kedy od Vás tovar prevzal. Ak Vám peniaze vrátené neboli, odporúčam maximálne jednu výzvu formou emailu a poskytnutie lehoty na vrátenie peňazí s upozornením pre predávajúceho, že ak peniaze nebudú vrátené, vec oznámite Slov. obchodnej inšpekcii. Podnet na Slov. obchodnú inšpekciu je treba podať podľa sídla predávajúceho s priepisom na Ústredný inšpektorát Slov. obchodnej inšpekcie. Slov.obchodná inšpekcia síce peniaze nevymôže, ale je väčší predpoklad, že peniaze vrátené budú.

Ak by k vráteniu peňazí nedošlo, dlžnú sumu od predávajúceho budete musieť vymáhať cestou súdu.


Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, ako by som mal riešiť podvod s autom. Našiel som na internete stránku na predaj automobilov. Zo začiatku komunikovali so mnou, poslali mi zmluvu, ja som im poslal peniaze, oni mi odpísali dátum dodania automobilu a odvtedy už ubehli 3 týždne a už mi neodpovedajú. Mám nejakú šancu získať tie peniaze späť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
nevieme, či ste si vopred overili spoločnosť (obchodný register, históriu spoločnosti, recenzie, a pod.), od ktorej ste chceli kúpiť motorové vozidlo, a teda či sa nejedná o podvod.

Odporúčame spoločnosti napísať email, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. V súlade s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa ej spoločnosť povinná Vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 kalendárnych dní. Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, odporúčame podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.


Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, dohodol som sa s jedným pánom na výmenu reproduktorov. Poslal mi fotografie, všetko vyzeralo v poriadku. Poslal som mu tiež na dobierku reproduktor, no on mi neodoslal nič. Ako môžem tento problém riešiť? Môžem ho nahlásiť?

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
v takomto prípade by sa malo jednať o zámennú zmluvu. Najskôr by som ho odporúčal vyzvať, aby Vám obratom zaslal Vami požadovaný reproduktor. Píšete, že ste to poslali na dobierku. Ak platil riadne cenu reproduktora, tak to nemôže byť podvod, pretože on za Vami odoslanú vec riadne zaplatil. Ak ale platil len poštovné a mal Vám poslať druhý reproduktor, tak v takom prípade, ak od začiatku mal úmysel Vám jeho reproduktor neposlať a zároveň má Váš reproduktor vyššiu hodnotu ako 266 eur, by teoreticky mohlo ísť o podvod. Najskôr ho odporúčam vyzvať a až následne to prípadne riešiť na polícii. Ak by to nebol podvod podľa trestného práva, stále by to mohol byť minimálne priestupok proti majetku.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, na stránke Mobiluj.sk som si kúpila telefón za sumu 227 eur, avšak bohužiaľ, nikdy mi neprišiel. Keď som požiadala o vrátenie peňazí, odpovedali mi, že spoločnosť je v konkurze. Aká je možnosť, že získam svoje peniaze naspäť? Ako by som mala túto situáciu riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 
v uvedenej veci prípadná sťažnosť na postup predávajúceho na Slovenskú obchodnú inšpekciu nepomôže.
Keďže  je mnoho nespokojných zákazníkov, podanie trestného oznámenia prichádza do úvahy, či však dosiahnete následne vrátenie peňazí je otázne, keďže sa jedná  o taliansku spoločnosť.
Pokiaľ ste platbu uhradili platobnou kartou cez platobnú bránu je treba kontakotvať banku a žiadať o zrušeie transakcie.


Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém. Kúpil som cez internet motorku, presnejšie cross motorku. Predávajúci mi tvrdil, že motorka je v dobrom stave. Išli sme si ju pozrieť, ale dovolil nám ju vyskúšať len trochu a to ešte len po blate, kde sa nedalo ísť rýchlejšie. Na ceste nám to vyskúšať nedovolil, pravdepodobne preto, že tam by sme motorku lepšie otestovali a určite by sa pokazila. Napriek tomu sme ju kúpili, pretože na začiatku behala. Predpokladali sme, že je v dobrom stave, ako tvrdil predávajúci. Lenže, keď sme motorku doniesli domov a chceli sme sa na nej voziť, motorka po pár metroch vypadla a potom už ani nechcela ísť. Takže sme museli motorku domov tlačiť. Dnes sme motorku skúšali zase, aby sme zistili, či bude robiť rovnaký problém. Motorka naštartovala ako vo zvyku, ale keď sa motor nahrial, po niekoľkých metroch jazdy opäť vypadla a teraz už ani nechce štartovať. Vyskytla sa ďalšia chyba, o ktorej predávajúci musel vedieť, no zatajil ju. Keď som mu volal, chválil sa, že mi predal motorku v dobrom stave. To ma už naozaj vytočilo. Ako môžem veriť, že motorka je v dobrom stave, keď nefunguje? Chcem sa opýtať: keď mám aj SMS od predávajúceho, v ktorej mi píše, že motorka je v dobrom stave, je to podľa vás podvod? Oklamal nás, pretože motorka nefunguje a potrebuje opravu, takže sa ani nemôžem voziť. Nemám ani 950 eur a oprava bude stáť možno až 600 eur. Budem vďačný za každú radu. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, či máte uzatvorenú kúpnu zmluvu v písomnej forme alebo nie.

Predpokladáme, že ste motorku kupovali od fyzickej osoby - nepodnikateľa a Vy ste tiež kupovali motorku ako kupujúci - nepodnikateľ a že máte doklad o úhrade kúpnej ceny. 

Keďže sa jedná o hnuteľnú vec, kúpna zmluva nemusí byť uzatvorená v písomnej forme, otázkou je preukázanie stavu veci v čase kúpi veci.
Ďalej podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.
§ 597
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Na základe Vami uvedeného stavu v otázke odporúčame písomne doporučeným listom odstúpiť od kúpnej zmluvy s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenia Obč. zákonníka s uvedením vád predmetu kúpi - motorky a žiadať vrátenie kúpnej ceny vo Vami uvedenej lehote.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a predávajúci je povinný Vám vrátiť kúpnu cenu oproti vráteniu predmetu kúpi - motorky.

V prípade, že k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, budete musieť vec odstúpiť na súd.

 


Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, stali sme sa obeťami podvodu. Chceli sme zahranične kúpiť tovar v hodnote 3900 eur. Všetko na prvý pohľad vyzeralo byť v poriadku - prišla nám kupnopredajná zmluva a dokonca aj doklady týkajúce sa tovaru. Avšak po zaplatení požadovanej sumy nám po dvoch dňoch prišiel e-mail, v ktorom požadovali ďalších 1200 eur na prepravu - sumu, ktorú sme už nezaplatili, keďže všetky náklady na prepravu mal pokryť predávajúci. Potom nám prišiel e-mail s tým, že nám vracajú platbu späť, no samozrejme, do dnešného dňa nám žiadne peniaze neprišli. Kontaktovala som predávajúceho cez iný e-mail a ten mi okamžite odpovedal. Už sme požiadali banku o vrátenie peňazí, avšak dva týždne sa nič nedeje a na polícii sme zatiaľ neboli. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

pri predmetnej sume 3 900 EUR, by mohlo ísť o trestný čin, nakoľko výška škody musí presiahnuť 266 EUR. 

Na základe vami uvedených skutočností máme za to, že predávajúci sa dopustil trestného činu podvodu, odporúčame podať trestné oznámenie, v ktorom opíšete, ako sa mal tento skutok stať. Zároveň môžete v trestnom konaní vzniesť nárok na náhradu škody. Následne budete v postavení poškodeného a budete mať právo sa v trestnom konaní vyjadrovať, či zúčastňovať úkonov.

Aj napriek tomu však máte právo domôcť sa svojich peňazí inak. Môžete sa obrátiť na občianskoprávne súdy (po odstúpení od zmluvy) a podať žalobu o splnenie povinnosti alebo prípadne z dôvodu omeškania predávajúceho máte nárok i na vrátenie bezdôvodného obohatenia vo výške 3 900 EUR. Bezdôvodné obohatenie vzniká od momentu, kedy objednávka, resp. kúpna zmluva už neexistuje, či nie je platná. Uvedené docielite tak, že predávajúcemu doručíte list s doručenkou, v ktorom z dôvodu jeho omeškania sa s tovarom, od zmluvy odstupujete (možné pokým vám nedodá tovar). Podľa Občianskeho zákonníka máte právo odstúpiť od zmluvy. Dňom doručenia odstúpenia od ,,kúpnej" zmluvy, zmluva zaniká a na strane predávajúceho dochádza k bezdôvodnému obohateniu. On má peniaze, ale vy nemáte tovar.  Ak nedisponujete adresou, môžete odstúpenie od zmluvy predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu.  

Avšak musíte zaplatiť súdny poplatok, aby súd vôbec začal konanie a musíte mať presné údaje predávajúceho, aby ho súd vedel identifikovať a nájsť. Bez presných osobných údajov a adresy bude podanie žaloby neúspešné.  Následné trovy konania sa potom v konaní znášajú v pomere úspešnosti strán sporu.

V prvom rade vám odporúčame zvážiť ešte mimosúdnu dohodu a požiadať o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov, aby ste predišli zdĺhavému konaniu a zbytočnému plateniu trov konania, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť omnoho väčšie ako samotná hodnota sporu.  


Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať? Mám problém s dobierkou z Česka zo stránky fatalgang.cz. Objednal som si tam nejaké mikiny a dresy a mali tam dopravu za 12 eur tak, že tovar by mal prísť do 7-10 dní. Už však prešlo 17 dní a nič mi neprišlo. Na moje e-maily nereagujú a na stránke nemajú uvedené telefónne číslo. Prišiel mi iba e-mail z banky o prebehnutom platbe cca 94 eur. Neprišiel mi ani informačný e-mail o akceptovaní objednávky. Čakám už je to 17 dní, tak sa obraciam na vás, pretože si začínam myslieť, že je to podvod nejakého "obchodníka", ktorý si založil internetovú stránku a nemá na sklade tento tovar. Platba je možná iba prostredníctvom kreditnej karty.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pozerali sme predmetnú stránku, kde nie sú v podstate žiadne informácie, ktoré by tam mali byť podľa českej legislatívy, ako aj podľa ust. zákona na ochranu spotřebitele, nie je tam dokonca uvedený ani predávajúci, ani obchodné podmienky. Recenzie na uvedenú firmu sme nenašli žiadne, žiaden tel. kontakt, v obchodnom registri Česka sme rovnako nenašli zmienku o tom, že by tam bola registrovaná firma s uvedeným názvom.

Riešenia, aj keď nemôžeme zaručiť výsledok, aký očakávate - vrátenie peňazí, odporúčame nasledovné : 

1./ Odstúpte písomne od objednávky, keďže adresa nie je, tak emailom a žiadajte obratom o vrátenie peňazí.

2./ Požiadať Vašu banku, aby sa obrátila na banku príjemcu, že platba bola vykonaná omylom na nesprávny účet, ktorá banka následne by mala osloviť banku príjemcu peňazí s Vašou požiadavkou na ich vrátenie. Výsledok zaručiť nemôžeme, ale za pokus  to stojí.

3./ Nahláste predmetnú podnikateľskú stránku a ich konanie Českej obchodnej inspekci (link : coi.cz), prípadne obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum SR.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, stala som sa obeťou podvodu. Poslala som prevodom na účet v zahraničí sumu peňazí, a to 385 eur, s očakávaním, že mi bude prepísané na účet 1 000 000 eur. Po prevode od mňa však žiadajú ďalších 3160 eur ako daň, ktorú im však nezaplatím. Čo mám urobiť, aby som dostala svoje peniaze naspäť?

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň, 

nie je reálne možné, aby Vám niekto za poplatok 385 € poslal na účet sumu 1 mil €., aj napriek tomu, že požaduje daň 3160 €. 

Odporúčame len požiadať o vrátenie peňazí obratom a podanie trestného oznámenia. Ale keďže sa jedná zrejme o zahraničného "dodávateľa" nedávame tomu veľkú šancu na úspech. Odporúčame podvod oznámiť aj Slovenskej obchodnej inšpekcie, NBS a na prokuratúru.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.