Máte
otázku?

Ako riešiť podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako riešiť podvod?

Pekný deň, dneska ma oklamali na istom internetovom bazáre. Išlo o somu 40 euro, kupoval som si hru. Prišiel len obal bez CD, adresa aj meno neexistujú. Kamarátka mi hovorila že vraj polícia to nebude riešiť. Je iné riešenie. Dobierka bola na účet. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Dobrý deň. Pri tak malej sume by nešlo o trestný čin, nakoľko výška škody by musela presiahnuť 266 EUR. Mohlo by ísť o priestupok. Škodu si môžete vymáhať v občianskoprávnom konaní. Avšak musíte zaplatiť súdny poplatok vo výške 16,50 EUR, aby súd vôbec začal konanie a musíte mať presné údaje predávajúceho, aby ho súd vedel identifikovať a nájsť. Bez presných osobných údajov a adresy bude podanie žaloby neúspešné. 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať ako by som mal riešiť podvod z autom. Našiel som na nete stránku na predaj automobilov zo začiatku komunikovali poslali mi zmluvu, ja som im poslal peniaze, oni mi odpísali dátum dodania automobilu a od vtedy už ubehlo 3 týždne a už mi neodpovedajú. Mám dáku šancu tie peniaze získať naspäť ? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
nevieme, či ste si vopred overili spoločnosť (obchodný register, históriu spoločnosti, recenzie, a pod.), od ktorej ste chceli kúpiť motorové vozidlo, a teda či sa nejedná o podvod.

Odporúčame spoločnosti napísať email, že odstupujete od kúpnej zmluvy a žiadate vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. V súlade s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa ej spoločnosť povinná Vám vrátiť zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 kalendárnych dní. Ak k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, odporúčame podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, dohodli sme sa s jedným pánom na výmenu reproduktorov poslal mi fotky všetko vyzeralo fajn, poslal som mu na dobierku reproduktor a on mi neposlal nič.
Ako to môžem riešiť?
Môžem ho udať?

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
v takomto prípade by sa malo jednať o zámennú zmluvu. Najskôr by som ho odporúčal vyzvať, aby Vám obratom zaslal Vami požadovaný reproduktor. Píšete, že ste to poslali na dobierku. Ak platil riadne cenu reproduktora, tak to nemôže byť podvod, pretože on za Vami odoslanú vec riadne zaplatil. Ak ale platil len poštovné a mal Vám poslať druhý reproduktor, tak v takom prípade, ak od začiatku mal úmysel Vám jeho reproduktor neposlať a zároveň má Váš reproduktor vyššiu hodnotu ako 266 eur, by teoreticky mohlo ísť o podvod. Najskôr ho odporúčam vyzvať a až následne to prípadne riešiť na polícii. Ak by to nebol podvod podľa trestného práva, stále by to mohol byť minimálne priestupok proti majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň,
cez stránku mobiluj. Sk som si kúpila telefón za 227 eur, no bohužiaľ nič mi neprišlo. Keď som žiadala spať peniaze, odpísali mi, že spoločnosť je v konkurze. Aká je možnosť, že peniaze získam spať? Ako situáciu riešiť ?
Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 
v uvedenej veci prípadná sťažnosť na postup predávajúceho na Slovenskú obchodnú inšpekciu nepomôže.
Keďže  je mnoho nespokojných zákazníkov, podanie trestného oznámenia prichádza do úvahy, či však dosiahnete následne vrátenie peňazí je otázne, keďže sa jedná  o taliansku spoločnosť.
Pokiaľ ste platbu uhradili platobnou kartou cez platobnú bránu je treba kontakotvať banku a žiadať o zrušeie transakcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám taký problém kupoval som motorku cez internet teda presnejšie crossku predievajúci mi hovoril, že motorká je v dobrom stave boli sme ju pozrieť no dovolil nám ju vyskúšať len trochu aj to len po blate kde sa moc nedalo ísť rýchlejšie a na ceste mám to dovoliť nechcel lebo vedel pravdepodobne, že tam by sme lepšie otestovali motorku, a že by sa pokazila ináč nakupnuť nakopla bežala tak sme ju vzali, že pravdepodobne, že bude v dobrom stave ako hovoril, lenže doniesli sme motorku domou a chceli sme sa na nej voziť motorká po pár metroch vozenia skapala potom už ani nechcela ísť tak tlačili sme motorku domou dnes sme motorku skúšali zase, či bude zase toto robiť motorká naštartovala ako v cera, keď sa motor nahral niekoľko metrov vozenia motorká skapala a teraz nechce ani nakopnúť lebo vyskytla sa ďalšia chyba, o ktorej predievajúci musel vedieť len to zatajil chceli sme sa volal som mu chceli sme sa normálne nejak dohodnúť no on stále, že on mi predal ju v dobrom stave už ma to vytočilo som mu hovoril, že v dobrom stave, že motorká neide? Tak chcem sa spýtať, že keď mám aj spraví od neho sms, že mi písal, že je v dobrom stave, či je to podľa Vás podvod, keďže nás takto oklamal a motorká nefunguje musí do opravy tak nemôžem sa ani voziť a nemám ani 950e a oprava bude stat možno aj 600e pravdepodobne budem rad za každú radu ďakujem vopred.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate, či máte uzatvorenú kúpnu zmluvu v písomnej forme alebo nie.

Predpokladáme, že ste motorku kupovali od fyzickej osoby - nepodnikateľa a Vy ste tiež kupovali motorku ako kupujúci - nepodnikateľ a že máte doklad o úhrade kúpnej ceny. 

Keďže sa jedná o hnuteľnú vec, kúpna zmluva nemusí byť uzatvorená v písomnej forme, otázkou je preukázanie stavu veci v čase kúpi veci.
Ďalej podľa ust. Občianskeho zákonníka platí :
"§ 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.
§ 597
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým."

Na základe Vami uvedeného stavu v otázke odporúčame písomne doporučeným listom odstúpiť od kúpnej zmluvy s poukázaním na vyššie uvedené zák. ustanovenia Obč. zákonníka s uvedením vád predmetu kúpi - motorky a žiadať vrátenie kúpnej ceny vo Vami uvedenej lehote.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a predávajúci je povinný Vám vrátiť kúpnu cenu oproti vráteniu predmetu kúpi - motorky.

V prípade, že k vráteniu kúpnej ceny nedôjde, budete musieť vec odstúpiť na súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, stali sme sa obeťami podvodu. Chceli sme kúpiť zo zahraničia tovar v hodnote 3900 eur všetko vyzeralo byť v poriadku prišla nám kupnopredajná zmluva dokonca aj doklady od tovaru ale po zaplatení požadovanej sumy nám asi o dva dni prišiel mail kde požadovali ďalších 1200 eur na prepravu čo sme už nezaplatili lebo všetky náklady mal hradiť predávajúci. Potom prišiel mail o tom, že nám vracajú platbu spať ale samozrejme do dnešného dna nič neprišlo. Znova som písala na daný inzerát z inej mailovej adresy a samozrejme ma hneď obratom predávajúci kontaktoval. Banku sme už požiadali o vrátenie peňazí, ale dva týždne sa nič nedeje na polícii sme ešte neboli ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

pri predmetnej sume 3 900 EUR, by mohlo ísť o trestný čin, nakoľko výška škody musí presiahnuť 266 EUR. 

Na základe vami uvedených skutočností máme za to, že predávajúci sa dopustil trestného činu podvodu, odporúčame podať trestné oznámenie, v ktorom opíšete, ako sa mal tento skutok stať. Zároveň môžete v trestnom konaní vzniesť nárok na náhradu škody. Následne budete v postavení poškodeného a budete mať právo sa v trestnom konaní vyjadrovať, či zúčastňovať úkonov.

Aj napriek tomu však máte právo domôcť sa svojich peňazí inak. Môžete sa obrátiť na občianskoprávne súdy (po odstúpení od zmluvy) a podať žalobu o splnenie povinnosti alebo prípadne z dôvodu omeškania predávajúceho máte nárok i na vrátenie bezdôvodného obohatenia vo výške 3 900 EUR. Bezdôvodné obohatenie vzniká od momentu, kedy objednávka, resp. kúpna zmluva už neexistuje, či nie je platná. Uvedené docielite tak, že predávajúcemu doručíte list s doručenkou, v ktorom z dôvodu jeho omeškania sa s tovarom, od zmluvy odstupujete (možné pokým vám nedodá tovar). Podľa Občianskeho zákonníka máte právo odstúpiť od zmluvy. Dňom doručenia odstúpenia od ,,kúpnej" zmluvy, zmluva zaniká a na strane predávajúceho dochádza k bezdôvodnému obohateniu. On má peniaze, ale vy nemáte tovar.  Ak nedisponujete adresou, môžete odstúpenie od zmluvy predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu.  

Avšak musíte zaplatiť súdny poplatok, aby súd vôbec začal konanie a musíte mať presné údaje predávajúceho, aby ho súd vedel identifikovať a nájsť. Bez presných osobných údajov a adresy bude podanie žaloby neúspešné.  Následné trovy konania sa potom v konaní znášajú v pomere úspešnosti strán sporu.

V prvom rade vám odporúčame zvážiť ešte mimosúdnu dohodu a požiadať o vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov, aby ste predišli zdĺhavému konaniu a zbytočnému plateniu trov konania, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť omnoho väčšie ako samotná hodnota sporu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem sa spýtať mám problém s dobierkou z česká zo stránky fatalgang. Cz objednal som si tam nejaké mikiny a dresy an mali tam dopravu za 12 eur tak, že do 7-10dni a už je to 17deň a nič mi neprišlo a ktomu nereagujú na moje emaily na stránke nemajú telefónne číslo prišiel m email iba z banky o prebehnutej platbe cca 94 eur, neprišiel mi ani informačný emial o akceptovaní objednávky, čakám a už je to 17 deň tak sa obraciam na Vás, pretože si začínam myslieť, že je to podvod nejakého "obchodníka", ktorý si založil internet. stránku a nemá ten tovar a platba je tam iba prostredníctvom kreditnej karty.

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pozerali sme predmetnú stránku, kde nie sú v podstate žiadne informácie, ktoré by tam mali byť podľa českej legislatívy, ako aj podľa ust. zákona na ochranu spotřebitele, nie je tam dokonca uvedený ani predávajúci, ani obchodné podmienky. Recenzie na uvedenú firmu sme nenašli žiadne, žiaden tel. kontakt, v obchodnom registri Česka sme rovnako nenašli zmienku o tom, že by tam bola registrovaná firma s uvedeným názvom.

Riešenia, aj keď nemôžeme zaručiť výsledok, aký očakávate - vrátenie peňazí, odporúčame nasledovné : 

1./ Odstúpte písomne od objednávky, keďže adresa nie je, tak emailom a žiadajte obratom o vrátenie peňazí.

2./ Požiadať Vašu banku, aby sa obrátila na banku príjemcu, že platba bola vykonaná omylom na nesprávny účet, ktorá banka následne by mala osloviť banku príjemcu peňazí s Vašou požiadavkou na ich vrátenie. Výsledok zaručiť nemôžeme, ale za pokus  to stojí.

3./ Nahláste predmetnú podnikateľskú stránku a ich konanie Českej obchodnej inspekci (link : coi.cz), prípadne obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum SR.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť podvod? (Občianske právo)

Dobrý deň, Stala som sa obeťou podvodu. Poslala som na účet prevodom v zahraničí sumu peňazí vo výške 385 e, s tým, že prepisu na mňa konto obsahujúce sumu 1, 000, 000 e. Ale po prevode odo mňa chcú ďalších 3160 e daň, ktorú im však nezaplatím. Čo mám robiť, aby som dostala naspäť peniaze?

Odpoveď: Ako riešiť podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň, 

nie je reálne možné, aby Vám niekto za poplatok 385 € poslal na účet sumu 1 mil €., aj napriek tomu, že požaduje daň 3160 €. 

Odporúčame len požiadať o vrátenie peňazí obratom a podanie trestného oznámenia. Ale keďže sa jedná zrejme o zahraničného "dodávateľa" nedávame tomu veľkú šancu na úspech. Odporúčame podvod oznámiť aj Slovenskej obchodnej inšpekcie, NBS a na prokuratúru.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť podvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku