'

Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 23. 6. 2016

Otázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Dobrý deň, som učiteľka na ZŠ. Po oznámení známok na vysvedčení, hneď pribehol starý rodič jedného žiaka piatej triedy hodnoteného stupeň 4 (dostatočný) za mnou do školy a snažil sa ma prehovoriť na lepšiu známku. Keď neuspel, na druhý deň prišla za mnou matka, ktorá mi oznámila, že požiadajú o komisionálnu skúšku. Povedala som jej, že je to ich právo. Boj o známku rodičov týmto neskončil. Matka navštívila riaditeľku školy a oznámila jej nepravdivý údaj, ktorý má môže poškodiť v zamestnaní, ohroziť moju vážnosť u kolegov a u ďalších rodičov a žiakov školy. Matka sa pred riaditeľkou ústne vyjadrila, že jej syn cítieva zo mňa na hodinách alkohol. Riaditeľka pred matkou zareagovala tak, že mi dá fúkať (naraz viacerým učiteľom). Do školy chodievam denne na aute a alkohol nepijem. Prosím poraďte mi, ako sa môžem brániť.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Dobrý deň, vzhľadom na to, že oznámená nepravdivá skutočnosť matkou dieťaťa je spôsobilá značnou mierou poškodiť Vás najmä v zamestnaní, ale aj narušiť rodinné vzťahy, mám za to, že matka dieťaťa svojím konaním naplnila skutkovú podstatu trestného činu ohovárania upraveného v ustanovení § 373 Trestného zákona. Na základe toho Vám odporúčam (máte právo) podať trestné oznámenie na najbližšom orgáne Policajného zboru SR. Pri podávaní trestného oznámenia je potrebné uviesť čo najpresnejší popis priebehu skutku (t.j. oznámenia matky dieťaťa o tom, že údajne požívate alkoholické nápoje) a tiež popísať konajúcemu policajtovi následok jej konania (t.j. že Vám teraz hrozí, že Vás zo zamestnania vyhodia, resp. že Vám budú v zamestnaní robiť ťažkosti...). Z oznámenia musí byť zrejmé, že konanie matky dieťaťa je spôsobilé značnou mierou Vás poškodiť v zamestnaní. Po podaní trestného oznámenia budú orgány činné v trestnom konaní konať z úradnej povinnosti, tzn. že bez nutnosti podávania ďalších návrhov. V tejto veci budú najmä vypočutí všetci zainteresovaní, nakoľko o tomto skutku matky dieťaťa nie sú žiadne iné dôkazy (jedine keby túto skutočnosť oznámila riaditeľke listom alebo inou formou). 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, či je možné riešiť, keď exmanželka neustále písomným prejavom v listoch, novovytvorených emailoch neustále atakuje moju osobu aký som neschopný, nestarám sa o syna atď, písomne atakuje na priateľku, jej rodinu, mojich rodičov, a posiela aj listy im. Ja si plním všetky povinnosti, syn bude mať 18 rokov. Dva roky odolávam, nereflektujem. So synom som v normálnom konatkte.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2019)

Dobrý deň,

požiadajte bývalú manželku písomne, aby upustila od útokov na Vašu novú rodinu, rodinu Vašej priateľky, Vašich rodičov.

Ak s uvedeným konaním neprestane, môžete Vy, ako aj Vaša priateľka, jej rodičia, Vaši rodičia podať oznámenie o obec o spáchaní priestupku - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch.

Ochrany sa musia domáhať osoby, voči ktorým sa Vaša bývalá manželka priestupku dopustila, teda koľko napadnutých osôb, toľko oznámení na obec.

V zmysle zákona o priestupkoch bývalej manželke môže byť uložená pokuta až 99 €. 

Pokiaľ  ide o  výživné na syna, v zmysle ustálenej judikatúry po dovŕšení 18. roku veku mu môžete posielať výživné na jeho vlastný bankový účet, teda priamo synovi, a nie bývalej manželke. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, bývala priateľka o mne zverejnila príspevok na fb kde ma označila za zlodeja a vandala plus moje meno, telefonne číslo, adresu. Začali mi prezvanat neznáme tel.čísla. Dôvernú informáciu o mojom súkromí (že navštevujem psychológa) čo mi vôbec psychicky nepomohlo. Je to priestupok alebo trestný čin za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 373 ods.1 Trestného zákona by konanie vašej bývalej partnerky mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohovárania. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V konečnom dôsledku však výška a druh uloženého trestu závisia od okolností daného prípadu a od možného pričítania kvalifikačných znakov skutkovej podstaty daného trestného činu. To či konanie páchateľa bude teda kvalifikované ako trestný čin alebo ako priestupok závisí od konkrétnych okolností daného prípadu, teda najmä od skutočnosti či uverejnenie nepravdivého údaju vám mohlo objektívne spôsobiť ujmu.

Ozvite sa nám, ak by ste mali záujem na konzultácii, prípadne na podaní trestného oznámenia, skúsime Vám pomôcť.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu z právnického hľadiska. Pracujem ako predavačka už takmer 30 rokov. Moja terajšia vedúca ma obvinila na základe akýchsi nedokázateľných faktov, že beriem si s pokladni peniaze čo by mi ani vo sne nenapadlo. Prosto nemá na mňa žiadne dôkazy. Môžem ju udať za spôsobenie duševnej ujmy?

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.04.2019)

Dobrý deň, 

požiadajte  resp. navrhnite vykonanie mimoriadnej inventúry.

Zákonník práce hovorí v ust. § 184 a nasl. kedy sa musí vykonať inventarizácia.

Nehovorí však o tom, kedy sa môže vykonať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, pre určitým časom sme jednému operátorovi nepredĺžili zmluvu. Po čase som zistil, že na google maps pri recenziách na našu firmu uviedol nepravdivé informácie o firme (ľudia pracujú v nedôstojných podmienkach a pod.) a tiež názor na moju osobu. Dnes mi ten pán opľul čelné sklo. Viete mi poradiť, ako postupovať? Ide o nejaký trestný čin, resp. priestupok? Ďakujem PH

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ viete identifikovať osobu, ktorá Vám napísala negatívnu recenziu a teda s určitosťou, že sa jedná o zamestnanca mobilného operátora, požiadať ju, aby Vás kontaktoval priamo mobilný operátor so svojimi požiadavkami voči Vašej firme.

Možnosťou je obrátiť sa priamo na mobilného operátora avšak bez osobných atakov na predmetnú osobu, ktorá Vám píše negatívne recenzie.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo mám robiť v prípade, že ma ohovárajú cez sociálne siete. Šíria nepravdivé informácie, ktoré podľa môjho názoru mi poškudzujú moju povesť aj moje dobré meno. Z ich strany došlo v správach aj k vyhrážaniu, že mi môže byt ublížené. Chcela by som vedieť ako mám v tejto veci postupovať, keďže sa bojím chodiť niekde sama, že si ma títo ľudia odchytia. Dopredu ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2019)

Dobrý deň, z Vami uvedených tvrdení vyplýva, že by mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestných činov ohovárania a nebezpečného vyhrážania. 

§ 360 Trestného zákona: "Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok."

§ 373 Trestného zákona: "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Na základe vyššie uvedeného by bolo možné podať trestné oznámenie. V prípade týchto trestných činov odporúčame podať trestné oznámenie na prokuratúre. V trestnom oznámení uvediete všetky skutočnosti, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Svoje tvrdenia môžete podložiť aj napríklad screenshot-mi z týchto správ a vyjadrení na sociálnych sieťach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Otec môjho priateľa o mne rozširuje klamstva, že som “lacné dievča”, ktoré ho ma len na spanie, čo hovorí celej svojej rodine, všetkým ľuďom z dediny a ďalším čím poškodzuje moje dobre meno. Taktiež o mne rozširuje rôzne klamstva. Preto by som sa chcela spýtať, či sa toto jeho správanie považuje len za priestupok alebo aj trestný čin a o radu, čo v takomto prípade robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň,

ak o Vás dotyčný rozširuje nepravdivé informácie, ktoré sú spôsobilé spôsobiť Vám ujmu v podobe zníženia vážnosti u spoluobčanov, či poškodenie dobrej povesti a mena, potom je možné sa brániť, a to buď podaním žaloby na ochranu osobnosti, podaním trestného oznámenia, alebo podnetu na prešetrenie priestupku.

To, či ide o priestupok, alebo o trestný čin záleží od vážnosti ujmy a posúdenie závisí od orgánov činných v trestnom konaní. Ak podáte trestné oznámenie a orgány činné v trestnom konaní usúdia, že nejde o trestný čin, ale mohlo by ísť o priestupok, odstúpia spisový materiál okresnému úradu na prejednanie priestupku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Už pol roka trvá ohováranie od mojej nadriadenej. Prekážam jej ako predsedníčka odborovej organizácie. Na účel ohovárania napísala list, ktorým sa pokúsila podmieňovať, že ak neodstúpim, resp. ma neodvolajú, list odošle. Následný týždeň prikázala mojim podpredsedníčkam list vziať a dať ho povinné prečítať všetkým zamestnancom na pracovisku. Na tieto kolegyne kričala z pozície nadriadenej, takže nakoniec list nosili po kolegoch. V liste okrem iného ma označuje za klamárku - "klamstva jej nie sú cudzie". Pokúsila som sa podať trestne oznámenie, ale policajt nevedel, ako to naformulovať, čo zapísať, stále odo mňa žiadal vyjadriť "škodu", ktorá sa mi stala. Došlo však k poškodeniu môjho dobrého mena medzi kolegami. Následne sa nadriadená snažila zdiskreditovať moju osobu ďalšími hromadnými mailami. Stav trvá od januára až po súčasnosť. Ako správne naformulovať trestne oznámenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň,

v tejto situácii máte niekoľko možností. Ak došlo k zásahu do Vášho dobrého mena, alebo cti, môžete sa brániť podaním žaloby na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka a okrem ospravedlnenia žiadať prípadne aj finančné zadosťučinenie.

Ďalej je možné situáciu riešiť aj podaním trestného oznámenia pre trestný čin ohovárania. Podľa ustanovenia § 373 Trestného zákona Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Policajt podľa môjho právneho názoru nepostupoval správne, pretože tento trestný čin nie je majetkovým trestným činom, a preto sa nevyžaduje spôsobenie majetkovej škody. Stačí, že sa konaním dotyčnej osoby naplnia znaky vyššie uvedenej skutkovej podstaty.

Rozhodnutie, ktorú z možností zvolíte, je na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať ako pokračovať v prípade, keď mňa a moju rodinu a mojich priateľov ohovára psychicky narušená osoba a každý kto ju nepozná, jej verí.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2017)

Dobrý deň, podajte oznámenie na políciu. Oni si ju zavolajú a bude musíte podať vysvetlenie. Ak nie je spôsobilá na právne úkony a je jej ustanovený opatrovník, skúste kontaktovať priamo tohto opatrovníka. To či bola pozbavená na právnych úkonoch zistíte potom z výsledku šetrenia políciou. Ak nie je pozbavená spôsobilosti na právne úkony, potom jej konanie môže byť priestupkom alebo trestným činom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím Vás som zástupkyňa v MŠ. Dvaja rodičia sú kvôli starej p. zástupkyni proti mne a začali si vymýšľať veci, že som použila rodičovské peniaze na rekonštrukciu kúpeľne, že si neplním svoje povinnosti, nechávam deti bez dozoru, nadávam deťom, čo podotýkam nie je pravda. Ohovára ma po dedine a bojkotuje občanov proti mne. Viete mi prosím poradiť? Vďaka.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vás ohovárajú, podajte trestné oznámenie. Pokiaľ ich nezastavíte, bude to pokračovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosím Vás, ako mám postupovať. Na základe infozákona som si vyžiadala od základnej školy poskytnutie informácie. Podotýkam, že na uvedenej škole robila sestra účtovnícku, kde spolu s bývalou riaditeľkou spreneverili peniaze, začo boli aj odsúdené. Nová pani riaditeľka danej školy si vyhľadala môjho zamestnávateľa, že, či vie, čo som zač, z akej rodiny pochádzam a ma si na mňa dať pozor, že som spolčená so sestrou, s bývalou riaditeľkou, a že sme jedna mafia. Dosť zásadným spôsobom mi to ublížilo v zamestnaní. Čo mi poradíte, ako mám postupovať, pretože nejaké právne kroky chcem podniknúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohováranie, osočovanie, hanobenie dobrého mena

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2017)

Dobrý deň, 

pokiaľ o Vás dotyčná osoba šírila nepravdivé informácie, ktoré Vám spôsobili ujmu v spoločnosti, konkrétne v zamestnaní, konala v rozpore so zákonom. Jej konanie by bolo možné považovať minimálne za zásah do dobrého mena a postihnúť prostriedkami, podľa Občianskeho zákonníka, napr. vo forme žaloby a žiadosti o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Okrem toho by bolo dané konanie možné posudzovať napr. ako priestupok, prípadne, ak by bolo preukázané, že jej konaním došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu, aj ako trestný čin (napr. trestný čin ohovárania).

Odporúčam Vám požiadať ju, aby sa Vám písomne ospravedlnila a uviedla, že išlo o nepravdivé výroky, ktoré sa nezakladajú na pravde. Ak sa domnievate, že svojím konaním sa mohla dopustiť trestného činu, môžete podať aj trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk