Máte
otázku?

Ako je to s družstevným bytom po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako je to s družstevným bytom po rozvode

Dobrý deň, chcem sa informovať, ako je to s družstevným bytom nadobudnutým počas manželstva. Môj otec so ženou kúpili družstevný byt (z dedičstva po otcových rodičoch) v ktorom nebývali. Pred 4 rokmi sa rozviedli. Nemajú vyporiadané BSM, nakoľko nikto z nich o to nepožiadal. V byte od začiatku býva môj starký. Byt teraz chceme odkúpiť do osobného vlastníctva na môjho otca. Má jeho bývalá manželka na družstevný byt nejaký nárok? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a prajem pekný deň. S pozdravom 

Odpoveď: Ako je to s družstevným bytom po rozvode

Dobrý deň  

v prvom rade je rozdiel či členstvo v bytovom družstve a právo užívať byt bolo zdedené, alebo nastal prevod (kúpou) členských práv a povinností. 

 

Pri družstevnom byte sa nenadobúda byt do výlučného vlastníctva, ale sa prevádzajú len členské práva a povinnosti, teda stávate sa členom družstva a získavate nájomnú zmluvu k predmetnému bytu a teda právo byt užívať.

Prevod družstevného bytu môžu určovať aj stanovy bytového družstva. Teda najdôležitejšie je zistiť, či členské práva boli zdedené alebo prevedené (kúpené). Pokiaľ ich nadobudli počas manželstva tak, že členské práva kúpili, samozrejme má exmanželka právo na podiel. Dôležité je však upozorniť, kedže rozvod prebehol pred 4 rokmi a BSM nebolo vyporiadané, že podľa § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.”

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako je to s družstevným bytom po rozvode (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa informovať načo mám nárok po 10 rokov manželstva. Mám nejaký nárok na byt? Ak byt je družstevný a podiel na ňom ma manželova mama. Manžel tvrdí, že byt je jeho, máme spolu dve deti. Ďakujem.

Odpoveď: Ako je to s družstevným bytom po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
ak je byt vo vlastníctve matky manžela, na tento byt nemáte nárok ani jeden z Vás. Byt nepatrí do Vášho spoločného majetku. Jedine na čo by ste mohli mať nárok je vrátenie peňazí, ak ste do bytu investovali spoločné peniaze z manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako je to s družstevným bytom po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku