Máte
otázku?

Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akú šancu má môj brat získať do svojej starostlivosti, prípadne získať striedavú starostlivosť nad 1,5-ročným synom? Jeho manželka podala návrh na rozvod z dôvodu fyzického napadnutia zo strany môjho brata. Tvrdí však, že sa len bránil a neúmyselne jej zlomil prst, pretože ho ona udierala do hlavy. Túto situáciu neoznámila polícii. Mohol by za to môj brat ísť do väzenia? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Dobrý deň, rozhodnutie o tom, ktorému z rodičov súd zverí dieťa do osobnej starostlivosti, zohľadňuje mnoho faktorov ako na strane rodičov, tak i na strane dieťaťa. Rozhodujúcim kritériom je však záujem maloletého dieťaťa. Ďalšie okolnosti, ktoré majú vplyv na rozhodnutie o zverení sú najmä otázky: osobnosti rodiča, vzťahu rodiča k dieťaťu, postoja rodiča k právu dieťaťa stýkať sa s druhým rodičom, rodinného zázemia rodiča a kontinuita prostredia pre dieťa a ekonomické podmienky rodiča. Uvedené kritéria platia i pre rozhodnutie o striedavej osobnej starostlivosti. Preto ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. 

Okolnosti možného fyzického násilia môžu byť predmetom konania o rozvod manželstva, nakoľko súd pri rozvode zisťuje jeho príčiny. O skutočnosti, či sa Váš brat mohol dopustiť niektorého z trestných činov, sa vzhľadom na nedostatok informácii, nemôžem s istotou vyjadriť, aj keď uplatnenie trestnoprávnej zodpovednosti nepovažujem za pravdepodobné. Aby mohlo začať trestné stíhanie proti Vášmu bratovi, musia sa prokurátor resp. policajt dozvedieť, že došlo k okolnostiam, ktoré nasvedčujú, že mohol byť spáchaný trestný čin, čo v tomto prípade zatiaľ nie je splnené. 

Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa poradila. S manželom sme vydatí asi 5 rokov, ale žijeme v jednej domácnosti už dlhšiu dobu. Spolu máme tri deti: 15-ročnú dcéru a 9- a 5-ročných synov. Pracujem v Rakúsku ako opatrovateľka a som psychicky a fyzicky týraná manželom. Mám možnosť zostať pracovať a bývať v Rakúsku, no stále viac ma strach bráni vrátiť sa domov. Chcela by som zistiť, či je možné vysúdiť si deti do Rakúska a bývať tam s nimi. Manžel sa síce o deti stará, ale nemá s nimi takmer žiadny rodičovský vzťah. Keď som v práci, deti sú takmer stále samy doma a stará sa o ne dcéra. Manželovi je prvoradé fitnes a hokejbalové zápasy a tréningy. Na to všetko užíva steroidné prípravky, kvôli ktorým je agresívny. Ak by to bolo možné, prosím Vás o radu a postup, ako získať deti k sebe.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 07.07.2017)

Dobrý deň. Neuviedli ste, či zároveň máte záujem o rozvod Vášho manželstva. Súd v rámci rozvodu manželstva bude automaticky viesť aj konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom. Ak podáte návrh v návrhu treba uviesť, že požadujete deti zveriť do Vašej osobnej starostlivosti, akú navrhujete výšku výživného a taktiež či žiadate upraviť styk otca s maloletými deťmi. O úprave práv a povinností bude rozhodovať súd, konania sa však zúčastní aj kolízny opatrovník, ktorý prešetrí pomery v rodine a vyjadrí sa nielen k osobnej starostlivosti, ale ak k výške výživného a k úprave styku. V prípade potreby môžete do konania navrhnúť pribrať aj znalca. Či budú deti zverené do Vašej osobnej starostlivosti je momentálne ťažké posúdiť, všetko to bude závisieť od mnohých faktorov a prihliadať sa bude hlavne na záujem maloletých detí. Pokiaľ aj budete mať deti zverené do Vašej osobnej starostlivosti to automaticky neznamená, že môžete deti odviesť do zahraničia. S ich presťahovaním do zahraničia musí súhlasiť aj otec detí. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta na Slovensku, ktorý Vám pomôže s návrhom a bude Vás sprevádzať aj celým súdnym konaním. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, mám štyriročnú dcérku a pred štyrmi mesiacmi som sa odsťahoval od manželky. Manželka sa neustále hádala a provokovala, dokonca si ma nahrávala do mobilu. Dcérka je moja biologická a súhlasil som s tým, aby ju manželka osvojila, čo sa udialo pred približne rokom. Avšak po osvojení sa jej správanie úplne zmenilo a robila všetko pre to, aby ma psychicky zničila. Preto som sa odsťahoval k rodičom. Teraz mi nedovolí vidieť dcéru. Požiadala ma, aby som podpísal dokumenty, ktoré by jej umožnili mať dcéru výhradne v svojej starostlivosti, inak použije nahrávku, kde sa jej vyhrážam. Domnievam sa, že mala toto všetko predom naplánované, ale samozrejme, nepodpísal som žiadne dokumenty. Keď prídem za dcérou, moja manželka začne okamžite plakať a dcéra sa postaví na jej stranu. Na začiatku, keď sme sa rozišli, dcéra nemala problém ísť so mnou a bola vždy rada pri mne. Preto predpokladám, že manželka musela dcére naliehať na manipulatívne veci. Myslím si, že manželka nebude mať pozitívny vplyv na dcérinu výchovu. Jej záujmy sa zameriavajú hlavne na peniaze. Aká je šanca, že získam dcéru do svojej starostlivosti, keďže mám v pláne aj rozvod? Alebo máte nejaké rady? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak sa teda s manželkou nedokážete na výchove o dcéru dohodnúť, prípadne aj na stretávaní sa, podajte na súd návrh, aby výkon rodičovských práv určil súd rozhodnutím. Ak podáte návrh na rozvod manželstva, majte na pamäti, že v tomto konaní súd je povinný zo zákona upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode a to buď schválením rodičovskej dohody alebo autoritatívnym rozhodnutím. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Dovoľujem si Vás upozorniť, že súkromná videonahrávka vyhotovená bez súhlasu dotknutej osoby je získaná v rozpore so zákonom a preto ju nie je možné použiť ako dôkaz v trestnom alebo civilnom konaní. Vaša manželka sa svojim konaním mohla dopustiť trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona (TZ) a nie je vylúčená ani trestnoprávna zodpovednosť pre trestný čin Vydierania podľa § 189 TZ alebo Nátlaku podľa § 191 TZ.


Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že moja exmanželka, s ktorou žijú naše deti, teraz po dvojročnej známosti s iným mužom, čaká ďalšie dieťa. Dlhodobo pracujem v zahraničí a chcel by som, aby deti boli so mnou, s čím ony súhlasia. Na Slovensku vlastním byt, ale vzhľadom na vek detí (15, 14, 13 rokov), by som chcel vedieť, či by súd nemal brať do úvahy ich želanie žiť so mnou. Situácia sa komplikuje tým, že moja exmanželka sa chystá presťahovať so svojím novým partnerom a naše deti to odmietajú. Najstarší syn bude od septembra 2017 navštevovať strednú školu, zatiaľ čo mladšie deti sú ešte na základnej škole. Keď prichádzam domov, i keď len na krátky čas, deti sú so mnou radi. Čo ma znepokojuje je, že moja exmanželka nepovažovala za potrebné oznámiť mi, že sa radikálne mení životná situácia našich detí. Toto som sa dozvedel len z rozhovoru s nimi. Preto by som chcel, aby mi boli deti zverené do opatery, pretože som presvedčený, že teraz bude exmanželka sústreďovať všetku svoju pozornosť na nové dieťa. Veľmi dobre ju poznám, a obávam sa, že staršie deti budú bokom. Preto sa na Vás obraciam s otázkou, ako by som mal postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 26 zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Na zmenu rozhodnutia, ktorým boli deti zverené do starostlivosti matky, budete musieť preukázať, že od poslednej úpravy došlo k zmene pomerov, z ktorých súd vychádzal pri určení zverenia do osobnej starostlivosti. Zmenou pomerov nie je skutočnosť, že chcete mať deti u seba a to, že s tým Vaše deti súhlasia. Napokon týmto podľa môjho názoru nie je ani, zatiaľ ničím podložená neistá budúca skutočnosť, že matka bude po narodení dieťaťa, ostatné "odsúvať bokom". V každom prípade súd v tomto druhu konania skúma záujem dieťaťa, najmä stabilitu a vhodnosť výchovného prostredia. Uvedené kritérium pravdepodobne nedokážete splniť, nakoľko pracujete dlhodobo v zahraničí a preto je vylúčené, aby ste svojim deťom poskytovali stálu osobnú starostlivosť a takto zabezpečovali ich výchovu.


Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Za odpoveď ďakujem. Už sa vieme len ťažko normálne rozprávať. Keď hovorím, buď ma nepočúva alebo kričí. Proste začal byť taký, že si všetko pridržiava len pre seba. Nedávno sme refinancovali hypotéku a kvôli tomu sme si museli požičať navyše peniaze. Dostali sme sa na mojom účte do mínusu, lebo som platila všetky poplatky aj znalca. On mi potom povedal, že na tie peniaze nemám nárok, že si z nich vyplatí svoje dlhy. Pritom mu v banke vrátili peniaze určené na náklady spojené s vyplatením znalca a katastrálnym poplatkom.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň. Zákon o rodine pamätá aj na situácie, kedy sa manželia nevedia dohodnúť. Ohľadom nezhody v manželskom vzťahu zákon o rodine v ustanovení § 19 ods. 2 uvádza, že: „O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd.“
Obdobná úprava platí aj vo vzťahu k nezhode manželov ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností. Podľa § 35 zákona o rodine platí, že: „Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.“


Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť v otázke týkajúcej sa opatrovania mojich detí. Chcela by som, aby sa o ne starala moja mama, keď by som sa v čase rodičovskej dovolenky vrátila do práce. Môj manžel s tým však nesúhlasí, pretože má k mojej mame negatívny vzťah. Napriek tomu moje deti ju veľmi milujú. Momentalne sa nachádzam v situácii, keď nemám inú možnosť, než sa vrátiť do práce. Manžel mi totiž často vytýka, že musí platiť všetky náklady spojené s domom, ale na deti pritom neprispieva. Očakáva, že všetko zvládnem a uživím tri deti z rodičovského príspevku, čo je však nemožné. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň. O tom, akým spôsobom zabezpečia rodičia starostlivosť o deti by mali primárne rozhodovať spolu, a to dohodou. Nevidím však problém v tom, ak by Vám Vaša matka (stará matka detí) pomáhala so starostlivosťou o deti.
Nad rámec Vašej otázky je však potrebné poukázať na skutočnosť, že nestačí, ak jeden z rodičov prispieva iba na domácnosť, avšak na náklady súvisiace so starostlivosťou o deti nie. Rodičia majú totiž vo vzťahu k deťom zákonnú vyživovaciu povinnosť.
Najvhodnejšie bude, ak sa s manželom ohľadom starostlivosti o deti a domácnosť porozprávate a dospejete k rozumnému kompromisu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem radu. Som matkou dvoch maloletých synov, ktorých otcovia sú rôzni. Moja životná situácia bola pomerne zložitá, a preto staršieho syna vzala do náhradnej osobnej starostlivosti stará mama môjho bývalého partnera. Mladší syn bol prisúdený druhému bývalému partnerovi. Momentálne žijem v Českej republike a moja životná situácia sa zlepšila. Mám prácu a prenajatý byt. Rada by som si obidvoch synov vzala naspäť do svojej starostlivosti. Obaja túžia byť so mnou. Mladší syn žije v nepriaznivých podmienkach, bez sociálnych zariadení a so starou mamou, ktorá už je na starostlivosť oňho príliš stará. Môžem zrušiť náhradnú osobnú starostlivosť, ktorú má nad starším synom stará mama? Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o syna v starostlivosti starej matky, dovoľujem si uviesť, že súdy a úrady musia pravidelne zisťovať a snažiť sa o to, aby dieťa už mohlo byť zverené do Vašej starostlivosti, teda aby sa obnovila rodina. V oboch situáciách môžete podať na súd návrh na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti. Budete však musieť súdu preukázať, že sa o deti dokážete postarať.


Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň. Prvé pojednávanie sa konalo po ôsmich mesiacoch, kde súd rozhodol o striedavej starostlivosti. Táto rozhodnutie bolo ovplyvnené tým, že som v tom čase nemala prácu a môj manžel argumentoval tým, že často mením pracovné miesta, miesto bývania a som pod liečbou pre psychické problémy. Je pravda, že musím brať lieky pre psychické problémy, ale situácia za tým, ktorú som si nespôsobila sama, je teraz stabilizovaná a som schopná sa postarať o svoje dieťa. Môj manžel mal tiež psychické problémy, bol dokonca na liečení v nemocnici a mal by brať lieky. Detská psychologička odporúčala, aby bolo dieťa v mojej starostlivosti. U môjho manžela zistila narcistické sklony. Naša dcéra, ktorá má päť rokov, skúša jeho hranice. Je údajne už rozvedený a vyhráža sa mi, že ak budem proti striedavej starostlivosti, uvidím. Ako sa mám brániť, prípadne, čo by bolo najlepšie urobiť? Nie som alkoholička ani podobný prípad. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, podľa § 24 ods. 2 zákona o rodine, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Najdôležitejším faktorom, ktorý súd v danej veci posudzuje, je teda záujem dieťaťa. Vo svojom príspevku opisujete len svoj zdravotný stav resp. osobnostné kvality otca dieťaťa, avšak vôbec neuvádzate dôvod, pre ktorý si myslite, že nariadená striedavá starostlivosť nie je v záujme Vašej dcéry. Ak sú v tejto forme zabezpečené potreby Vašej dcéry lepšie, nevidím dôvod na zmenu súdneho rozhodnutia. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, podajte odvolanie.


Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Pred týždňom sme s manželkou absolvovali prvé pojednávanie vo veci rozvodu, ktoré iniciovala manželka. Manželstvo je viac-menej rozvedené, a manželka pri tomto stavu nemá záujem zotrvať. Problém nastal pri otázke detí. Sociálna pracovníčka odporučala zveriť deti do mojej starostlivosti, čo však manželka spolu so svojou právnickou odmietla. Sudkyňa preto pojednávanie odročila a pokiaľ som správne pochopil, ja, manželka a naše dve deti budeme musieť navštíviť psychológa. Deti, rovnako ako ja sme manželku prosili, aby rozvod zastavila. Deti s ňou nechcú ostať samé. Bojím sa, že o deti prídem. Máte prosím nejakú radu? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň, nemyslím si, že máte dôvod domnievať sa, že Vám deti zverené do osobnej starostlivosti na čas po rozvode nebudú. Vo Váš prospech svedčí záujem Vašich maloletých detí o Vašu starostlivosť a výchovu, čo je v tomto konaní podstatné. Taktiež sa k tomuto názoru prikláňa aj ich kolízny opatrovník. Predpokladám, že nariadenie znaleckého dokazovania psychológom, je len z dôvodu súdu získať istotu pre toto rozhodnutie, a to v otázke preskúmania vzťahu detí k obom rodičom alebo osobnostných predpokladov pre výchovu zo strany oboch rodičov. Radím Vám preto postupovať v súlade s pokynmi súdu a ustanoveného znalca.


Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň. Pýtam sa v mene svojej priateľky. Manžel ju podviedol so mnou a podal návrh na rozvod. Má dve deti vo veku 17 a 13 rokov. Chcela by sa tiež rozviesť. Aké by mali byť ďalšie kroky mojej priateľky? Čo má urobiť, aby nestratila deti? Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 25.02.2016)

Dobrý deň, konanie o rozvod manželstva je zo zákona spojené s konaním o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Nakoľko ide o starostlivosť súdu o maloletých detí, súd musí v takýchto konaniach skúmať skutkový stav aj z úradnej povinnosti, nielen na základe návrhov účastníkov konania. Súd v konaní bude skúmať výchovné prostredie u oboch rodičov (výchovným prostredím sa rozumie nielen faktický stav kde býva, ale aj s kým býva, či sú zabezpečené potreby detí, či takýto spôsob bývanie nie je v rozpore so záujmami detí...). Vašej priateľke odporúčam v konaní poukazovať na skutočnosti, ktoré by otca detí vykreslili v takom svetle, že sa nedokáže o deti adekvátne postarať. Táto skutočnosť sa ľahšie preukazuje v takých rodinách, kde sa o domácnosť starala výlučne matka, otec jej nepomáhal s domácimi prácami, s deťmi trávil málo voľného času... Vaša situácia je špecifická aj tým, že deti sú dostatočne rozumovo vyspelé, tzn. že s veľkou pravdepodobnosťou budú v súdnom konaní vypovedať aj oni (najmä ak to niektorý z účastníkov konania navrhne). Súd bude aj od nich zisťovať, s kým chcú ďalej bývať, ako si predstavujú úpravu starostlivosti, prípadne či by im vyhovovala striedavá osobná starostlivosť.


Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, žijem so svojou partnerkou v spoločnej domácnosti, konkrétne v dome mojich rodičov. Máme spolu dve deti vo veku 4 a 6 rokov. Hoci nie sme manželia, v rodnom liste našich detí som uvedený ako otec. Partnerka sa so mnou rozišla a chce nám odísť. Ako sa v takýchto prípadoch zvyčajne rieši starostlivosť o deti? Budem musieť platiť nejaké výživné? Musíme túto záležitosť riešiť súdnou cestou?

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

(odpoveď odoslaná: 05.11.2015)

Dobrý deň

podľa § 36 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.” 

Z toho vyplýva, že máte možnosť s priateľkou sa dohodnúť. Pokiaľ dohoda nebude možná, môžete podať návrh na súd, ktorý rozhodne najmä komu sa zveria dieti do starostlivosti a ako má druhý rodič prispievať na ich výživu. Taktiež môžete žiadať, aby bol upravený styk, prípadne uzavrieť rodičovskú dohodu. 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava