Máte
otázku?

Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Dobry den, chcem sa opytat, aku ma brat sancu ziskat do svojej starostlivosti, pripadne striedavej starostlivosti 1,5 rocneho syna? Jeho manzelka podala navrh na rozvod z dovodu fyzickeho napadnutia zo strany mojho brata. On sa pritom len branil a nechtiac jej zlomil prst, lebo ho ona pritom udierala do hlavy. Ona to neoznamila policii. Moze ist brat za to do väzenia? Dakujem

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Dobrý deň, rozhodnutie o tom, ktorému z rodičov súd zverí dieťa do osobnej starostlivosti, zohľadňuje mnoho faktorov ako na strane rodičov, tak i na strane dieťaťa. Rozhodujúcim kritériom je však záujem maloletého dieťaťa. Ďalšie okolnosti, ktoré majú vplyv na rozhodnutie o zverení sú najmä otázky: osobnosti rodiča, vzťahu rodiča k dieťaťu, postoja rodiča k právu dieťaťa stýkať sa s druhým rodičom, rodinného zázemia rodiča a kontinuita prostredia pre dieťa a ekonomické podmienky rodiča. Uvedené kritéria platia i pre rozhodnutie o striedavej osobnej starostlivosti. Preto ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. 

Okolnosti možného fyzického násilia môžu byť predmetom konania o rozvod manželstva, nakoľko súd pri rozvode zisťuje jeho príčiny. O skutočnosti, či sa Váš brat mohol dopustiť niektorého z trestných činov, sa vzhľadom na nedostatok informácii, nemôžem s istotou vyjadriť, aj keď uplatnenie trestnoprávnej zodpovednosti nepovažujem za pravdepodobné. Aby mohlo začať trestné stíhanie proti Vášmu bratovi, musia sa prokurátor resp. policajt dozvedieť, že došlo k okolnostiam, ktoré nasvedčujú, že mohol byť spáchaný trestný čin, čo v tomto prípade zatiaľ nie je splnené. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, prosím sa chcela by som sa poradiť, s manželom sme manželia asi 5 rokov, ale žijeme v jednej domácnosti už dlhšiu dobu. Mame spolu 3 deti, 15 ročnú dcéru, 9 a 5 ročných synov. Pracujem v Rakúsku ako opatrovateľka, som psychicky a fyzicky tyrana manželom. Mám možnosť ostať pracovať a bývať v Rakúsku, strach mi čím ďalej viac bráni chodiť domov. Je možné, že by som si vedela deti vysúdiť do Rakúska a bývať tu s nimi? Manžel sa síce o deti stará ale nemá s nimi vyvinutý skoro žiadny rodičovský vzťah. Deti, keď som v robote sú skoro stále samé doma a stará sa o dcéra. Pre neho je prvoradé fitko, a hokejbalové zápasy a tréningy. Na to všetko užíva stereoidné prípravky z ktorých je agresívny. Ak by to bolo možné prosím Vás o radu a postup ako získať deti k sebe.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2017)

Dobrý deň. Neuviedli ste, či zároveň máte záujem o rozvod Vášho manželstva. Súd v rámci rozvodu manželstva bude automaticky viesť aj konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom. Ak podáte návrh v návrhu treba uviesť, že požadujete deti zveriť do Vašej osobnej starostlivosti, akú navrhujete výšku výživného a taktiež či žiadate upraviť styk otca s maloletými deťmi. O úprave práv a povinností bude rozhodovať súd, konania sa však zúčastní aj kolízny opatrovník, ktorý prešetrí pomery v rodine a vyjadrí sa nielen k osobnej starostlivosti, ale ak k výške výživného a k úprave styku. V prípade potreby môžete do konania navrhnúť pribrať aj znalca. Či budú deti zverené do Vašej osobnej starostlivosti je momentálne ťažké posúdiť, všetko to bude závisieť od mnohých faktorov a prihliadať sa bude hlavne na záujem maloletých detí. Pokiaľ aj budete mať deti zverené do Vašej osobnej starostlivosti to automaticky neznamená, že môžete deti odviesť do zahraničia. S ich presťahovaním do zahraničia musí súhlasiť aj otec detí. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta na Slovensku, ktorý Vám pomôže s návrhom a bude Vás sprevádzať aj celým súdnym konaním. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Zdravím. Mám dcérku vo veku 4 rokov a od manželky som odišiel. Je to asi 4 mesiace. Manželka sa večné hádala aj pre maličkosti a večné provokovala a nahrávala si ma potom do mobilu. Dcérka je moja biologická a manželke som dovolil si ju osvojiť súdne pred cca rokom. No potom, keď dosiahla to osvojenie, úplne sa zmenila a robila všetko preto, aby má psychicky zničila. Preto som šiel k rodičom. A teraz mi nechce dávať ani dcéru. A chcela po mne, aby som jej podpísal papiere, aby dcéra bola v jej starostlivosti inak použije nahrávku, kde som sa jej vyhrážal. Podľa mňa to mala všetko predom naplánované ale samozrejme som jej nič nepodpísal. A keď pridem pre dcéru, mala hneď začne plakať a vôbec so mnou nejde. Zo začiatku, keď sme sa rozišli, dcérka nemala problém so mnou ísť a bola vždy rada pri mne. Čiže očividne musela dcérke narozprávať nezmyselné veci. A určite manželka nebude mať dobrý vplyv na jej výchovu. Jej ide iba o peniaze. Akú mám šancu získať svoju dcéru do svojej opatery, keďže sa chcem aj rozvádzať. Alebo, čo by ste mi poradili. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 36 zákona o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak sa teda s manželkou nedokážete na výchove o dcéru dohodnúť, prípadne aj na stretávaní sa, podajte na súd návrh, aby výkon rodičovských práv určil súd rozhodnutím. Ak podáte návrh na rozvod manželstva, majte na pamäti, že v tomto konaní súd je povinný zo zákona upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode a to buď schválením rodičovskej dohody alebo autoritatívnym rozhodnutím. Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. Dovoľujem si Vás upozorniť, že súkromná videonahrávka vyhotovená bez súhlasu dotknutej osoby je získaná v rozpore so zákonom a preto ju nie je možné použiť ako dôkaz v trestnom alebo civilnom konaní. Vaša manželka sa svojim konaním mohla dopustiť trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona (TZ) a nie je vylúčená ani trestnoprávna zodpovednosť pre trestný čin Vydierania podľa § 189 TZ alebo Nátlaku podľa § 191 TZ.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň. Chem sa opýtať ako mám postupovať v prípade, že exmanželka, ktorá žije s deťmi a teraz po dvojročnej známosti s nejakým mužom čaká zase dieťa. Ja pracujem dlhodobo v zahraničí a deti by som chcel mať rad u seba a oni s tým súhlasia, aby sme boli spolu. Na Slovensku mám síce byt, no vzhľadom na vek deti (15, 14, 13), či by súd nemal prihliadať na ich potreby a fakt kde chcú žiť. Zhruba sa jedna o to, že exmanželka sa chystá sťahovať a s našimi deťmi niekam do domu ale oni nechcu bývať s jej novým partnerom. Najstarší syn bude od septembra 2017 navštevovať strednú školu, mladšie deti sú ešte na základnej škole. Deti sú so mnou radi, keď dojdem domov síce len na chvíľu a potom musím zase preč kvôli práci. Za ďalšie exmanželka ani nepovažuje za potrebné mi oznámiť, že sa radikálne mení životná situácia mojich a jej deti. Ja som sa to dozvedel len z rozhovoru s deťmi. Teda ja by som rad mal zverené deti do svojej opateri, pretože teraz bude exmanželka sústreďovať všetku svoju pozornosť na nový prírastok a nakoľko ju poznám veľmi dobre budú staršie deti odsúvané bokom. Preto sa na Vás obraciam so žiadosťou, ako by som mal postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 26 zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Na zmenu rozhodnutia, ktorým boli deti zverené do starostlivosti matky, budete musieť preukázať, že od poslednej úpravy došlo k zmene pomerov, z ktorých súd vychádzal pri určení zverenia do osobnej starostlivosti. Zmenou pomerov nie je skutočnosť, že chcete mať deti u seba a to, že s tým Vaše deti súhlasia. Napokon týmto podľa môjho názoru nie je ani, zatiaľ ničím podložená neistá budúca skutočnosť, že matka bude po narodení dieťaťa, ostatné "odsúvať bokom". V každom prípade súd v tomto druhu konania skúma záujem dieťaťa, najmä stabilitu a vhodnosť výchovného prostredia. Uvedené kritérium pravdepodobne nedokážete splniť, nakoľko pracujete dlhodobo v zahraničí a preto je vylúčené, aby ste svojim deťom poskytovali stálu osobnú starostlivosť a takto zabezpečovali ich výchovu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Za odpoveď ďakujem. My sa už ani nevieme normálne rozprávať ja, keď niečo hovorím tak ma buď nepočúva alebo kričí proste začal byť taký, že len všetko pre seba. Nedávno sme refinancovali hypotéku brali sme si navyše peniaze kvôli tomu sme sa dostali na mojom účte do mínusu, lebo som platila všetky poplatky aj znalkyňu a on mi povedal, že na tie peniaze nemám nárok, že on si z toho vyplatí dlžoby, pritom mu aj v banke vrátili peniaze na náklady spojené s vyplatením znalkyne a na katastri.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň. Zákon o rodine pamätá aj na situácie, kedy sa manželia nevedia dohodnúť. Ohľadom nezhody v manželskom vzťahu zákon o rodine v ustanovení § 19 ods. 2 uvádza, že: „O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd.“
Obdobná úprava platí aj vo vzťahu k nezhode manželov ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností. Podľa § 35 zákona o rodine platí, že: „Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.“


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť vo veci, či sa môže starať moja mama o moje deti, keby som popri rodičovskej dovolenke išla do práce, ale manžel s tým nesúhlasí, lebo ju neznáša, ale deti ju majú veľmi radi. Nič iné mi neostáva ako ísť do práce, lebo mi manžel stále vytýka, že musí platiť poplatky okolo domu, ale na deti neprispieva, že mám všetko zvládnuť uživiť 3 deti z rodičovského príspevku, ale to sa nedá. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň. O tom, akým spôsobom zabezpečia rodičia starostlivosť o deti by mali primárne rozhodovať spolu, a to dohodou. Nevidím však problém v tom, ak by Vám Vaša matka (stará matka detí) pomáhala so starostlivosťou o deti.
Nad rámec Vašej otázky je však potrebné poukázať na skutočnosť, že nestačí, ak jeden z rodičov prispieva iba na domácnosť, avšak na náklady súvisiace so starostlivosťou o deti nie. Rodičia majú totiž vo vzťahu k deťom zákonnú vyživovaciu povinnosť.
Najvhodnejšie bude, ak sa s manželom ohľadom starostlivosti o deti a domácnosť porozprávate a dospejete k rozumnému kompromisu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás o radu. Mám dvoch maloletých synov od dvoch partnerov. Moja životná situácia bola veľmi zla a staršieho syna si vzala do náhradnej osobnej starostlivosti stará mama bývalého partnera a mladší syn bol prisúdený druhému bývalému partnerovi. Žijem v Českej republike a moja životná situácia sa zlepšila. Mám prácu, byt v prenájme. Chcela by som späť synov do starostlivosti a aj oni chcú byť so mnou. Mladší syn žije v hrozných podmienkach bez sociálneho zariadenia a kúria drevom. Väčšinou sa o neho stará stará mama, ktorá už nevládze. Ako mám postupovať. Môže sa na staršieho syna zrušiť náhradná osobná starostlivosť aj zo strany starej mamy? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o syna v starostlivosti starej matky, dovoľujem si uviesť, že súdy a úrady musia pravidelne zisťovať a snažiť sa o to, aby dieťa už mohlo byť zverené do Vašej starostlivosti, teda aby sa obnovila rodina. V oboch situáciách môžete podať na súd návrh na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti. Budete však musieť súdu preukázať, že sa o deti dokážete postarať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň. Prve pojednávanie bolo po 8 mesiacoch, kde súd rozhodol o striedavej starostl., pretože vtedy som nemala prácu a manžel argumentoval aj tým, že často striedam práce, bývanie a mám psych. ťažkosti. Musím brat lieky, za čo ja nemôžem, ale som v stabil. stave, dokážem sa aj o syna postarať. On mal psychické ťažkosti tiež, aj v nemocnici bol a mal by brat lieky. Detska psychologicka odporúčala dieta do mojej starostl. U manžela zistila, že ma narcistické sklony. Dcéra  ma 5r., skúša jeho hranice. Bol už raz rozvedený. Aj vyhráža sa mi, ak budem proti stried. star., ze potom uvidím. Ako sa brániť, resp. čo by bolo najlepšie urobiť? Ja som si svoju chorobu nezapríčinila. Nie som alkoholik, ani nič podobne. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, podľa § 24 ods. 2 zákona o rodine, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Najdôležitejším faktorom, ktorý súd v danej veci posudzuje, je teda záujem dieťaťa. Vo svojom príspevku opisujete len svoj zdravotný stav resp. osobnostné kvality otca dieťaťa, avšak vôbec neuvádzate dôvod, pre ktorý si myslite, že nariadená striedavá starostlivosť nie je v záujme Vašej dcéry. Ak sú v tejto forme zabezpečené potreby Vašej dcéry lepšie, nevidím dôvod na zmenu súdneho rozhodnutia. Ak s rozhodnutím nesúhlasíte, podajte odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Pred týždňom sme s manzelkou absolvovali prve pojednávanie vo veci rozvodu, na manzelkin podnet. Manzelstvo je viac menej rozvedene, manzelka nemá záujem zotrvat v tomto zvazku. Problém nastal u deti, kde po vyjadreni socialnej pracovníčky, ktorá odporúčala deti zveriť do mojej starostlivosti, to manzelka s právnickou zavrhli. Sudkyňa preto pojednávanie odročila, a ked som to spravne pochopil, ja, manzelka a nase dve deti budeme musieť navštíviť psychológa. Ja, aj deti sme matku a manželku prosili, aby rozvod zastavila. Deti s nou bývať same nechcú. Bojím sa, ze o deti prídem. Je na to vsetko nejaká rada? Dakujem.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň, nemyslím si, že máte dôvod domnievať sa, že Vám deti zverené do osobnej starostlivosti na čas po rozvode nebudú. Vo Váš prospech svedčí záujem Vašich maloletých detí o Vašu starostlivosť a výchovu, čo je v tomto konaní podstatné. Taktiež sa k tomuto názoru prikláňa aj ich kolízny opatrovník. Predpokladám, že nariadenie znaleckého dokazovania psychológom, je len z dôvodu súdu získať istotu pre toto rozhodnutie, a to v otázke preskúmania vzťahu detí k obom rodičom alebo osobnostných predpokladov pre výchovu zo strany oboch rodičov. Radím Vám preto postupovať v súlade s pokynmi súdu a ustanoveného znalca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobry den. Pytam sa v mene mojej priatelky. Manzel jej prisiel na neveru so mnou. Podal ziadost na rozvod. Maju dve deti vo veku 17r a 13r. Ona sa chce tiez rozviest. Ako ma priatelka postupovat? Co ma urobit aby neprisla o deti? Dakujem

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2016)

Dobrý deň, konanie o rozvod manželstva je zo zákona spojené s konaním o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Nakoľko ide o starostlivosť súdu o maloletých detí, súd musí v takýchto konaniach skúmať skutkový stav aj z úradnej povinnosti, nielen na základe návrhov účastníkov konania. Súd v konaní bude skúmať výchovné prostredie u oboch rodičov (výchovným prostredím sa rozumie nielen faktický stav kde býva, ale aj s kým býva, či sú zabezpečené potreby detí, či takýto spôsob bývanie nie je v rozpore so záujmami detí...). Vašej priateľke odporúčam v konaní poukazovať na skutočnosti, ktoré by otca detí vykreslili v takom svetle, že sa nedokáže o deti adekvátne postarať. Táto skutočnosť sa ľahšie preukazuje v takých rodinách, kde sa o domácnosť starala výlučne matka, otec jej nepomáhal s domácimi prácami, s deťmi trávil málo voľného času... Vaša situácia je špecifická aj tým, že deti sú dostatočne rozumovo vyspelé, tzn. že s veľkou pravdepodobnosťou budú v súdnom konaní vypovedať aj oni (najmä ak to niektorý z účastníkov konania navrhne). Súd bude aj od nich zisťovať, s kým chcú ďalej bývať, ako si predstavujú úpravu starostlivosti, prípadne či by im vyhovovala striedavá osobná starostlivosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Dobrý deň, žijem s partnerkou v spoločnej domácnosti (dom mojich rodičov) a máme spolu dve deti (4 a 6 rokov). Nie sme manželia ale ja som napísaný v rodnom liste detí ako otec. Partnerka sa so mnou rozišla a chce odísť. Ako sa v takýchto prípadoch rieši starostlivosť o deti? Budem platiť nejaké výživné? Rieši sa to súdne?

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2015)

Dobrý deň

podľa § 36 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.” 

Z toho vyplýva, že máte možnosť s priateľkou sa dohodnúť. Pokiaľ dohoda nebude možná, môžete podať návrh na súd, ktorý rozhodne najmä komu sa zveria dieti do starostlivosti a ako má druhý rodič prispievať na ich výživu. Taktiež môžete žiadať, aby bol upravený styk, prípadne uzavrieť rodičovskú dohodu. 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Mam narok na striedavku ked deti su zmanipulovane od manzelky a svokry, ze u mna im nebude dobre?Inak mam dobre podmienky, byvanie i dochadzka do skol.

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2014)

Dobrý deň. Striedavá starostlivosť je upravená v ustanovení § 23 ods. 2 Zákona o rodine, podľa ktorého: „Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“  V súdnom konaní budú deti zastúpené tzv. kolíznym opatrovníkom, ktorý bude podrobne skúmať situáciu a pomery v rodine. Tento opatrovník sa pred súdom vyjadrí aj k tom, či by bola vo Vašom prípade vhodná striedavá starostlivosť. Pokiaľ sú Vaše deti vzhľadom na ich vek a rozumovú vyspelosť schopné vyjadriť samostatne ich názor, majú právo byť v konaní vypočuté, pričom ich názoru musí byť venovaná náležitá pozornosť. Pre maximalizáciu prípadného úspechu v súdnom konaní Vám odporúčam vyhľadať odbornú právnu pomoc.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov? (Rozvod)

Je možne v prípade maloletých zmeniť príslušnosť súdu aj inak ako prenesením príslušnosti? ďakujem Roman

Odpoveď: Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň, podľa ustálenej judikatúry je možné zmrniť určenú príslušnosť súdu vo veciach starostlivosti o maloletých.

 

Mimo dôvodov podľa paragrafu 177 O.s.p. je to možné aj v prípadoch tzv. jednorázového opatrenia (napr. pri odmietnutí dedičstva); viď judikát nižšie - prvá časť.

R 85/1970

Zmena raz určenej príslušnosti súdu vo veciach starostlivosti o maloletých je zásadne možná len postupom podľa 177 ods. 2 OSP, výnimkou sú prípady rýdzo jednorazových opatrení súdu vo veciach starostlivosti o maloletých (napr. schválenie odmietnutia dedičstva), keď v súvislosti s každým novým opatrením sa znovu skúma príslušnosť súdu.

Ak boli súrodenci umiestnení v rôznom výchovnom prostredí (napr. u obidvoch rodičov), spravidla nie je vhodné, aby sa postupom podľa § 177 ods. 2 OSP rozdeľovala príslušnosť súdu (a súdne spisy). O postupe podľa § 177 ods. 2 OSP sa vydá uznesenie, ktoré sa doručuje všetkým účastníkom (nielen rodičom).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú kritériá pre pridelenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku