Máte
otázku?

Zrušenie podielového vlastníctva bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Zrušenie podielového vlastníctva bytu

Dobrý deň, som podielová vlastníčka bytu, v ktorom spolu so mnou vlastní podiely ďalších 13 osôb. Situácia je však komplikovaná, pretože väčšina z nich nesplňuje svoje záväzky vyplývajúce z podielového vlastníctva. Navyše, na šiestich podieloch je dané exekučné záložné právo. Kvôli týmto okolnostiam nemám záujem naďalej zotrvať v podielovom vlastníctve a chtela by som požiadať súd o zrušenie podielového vlastníctva prostredníctvom prikázania predaja nehnuteľnosti dražbou bytu. Rada by som sa tiež opýtala, či je možné dosiahnuť zrušenie podielového vlastníctva, ak sú na šiestich podieloch exekučné záložné práva. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie podielového vlastníctva bytu

Dobrý deň, len veľmi málo krát to dospeje do takého štádia, že súd nariadi nútený predaj nehnuteľnosti. Pokiaľ by niektorý zo spoluvlastníkov prejavil záujem o nehnuteľnosť, k predaju by nemuselo dôjsť. Ak by však bol nariadený nútený predaj nehnuteľnosti, súd rozhodne o zrušení podielového spoluvlastníctva predajom s tým, že výťažok z predaja sa rozdelí medzi účastníkov podľa spoluvlastníckych podielov, ktorých veľkosti sú vo výroku presne vyčíslené a vyšpecifikované. Z uvedeného ďalej vyplýva, že aj po rozhodnutí súdu, pokiaľ nedôjde k predaju nehnuteľnosti, zostáva táto naďalej v spoluvlastníctve. Po právoplatnosti rozsudku predaj spoločnej veci sa uskutoční podľa Exekučného poriadku a to ust. § 134 až § 166 Exekučného poriadku, keď v ust. § 189 Exekučného poriadku je upravený spôsob exekúcie a to rozdelením spoločnej veci, ktorá je zaradená medzi spôsoby exekúcie, ktorej podkladom je rozhodnutie ukladajúce inú povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy. Zuvedeného teda vyplýva, že po právoplatnosti rozsudku, navrhovatelia podajú návrh na výkon  rozhodnutia podľa ust. § 189 Exekučného poriadku, podľa ktorého sa v prípade, ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby sa spoločná nehnuteľnosť predala a jej výťažok sa rozdelil medzi spoluvlastníkov, exekúciu vykonáva podľa ustanovení o predaji nehnuteľností exekútor, teda podľa ust. § 134 a § 166 Exekučného poriadku. Až do samého uskutočnenia predaja vec zostáva naďalej v spoluvlastníctve účastníkov a aj v prípade, že bol nariadený výkon rozhodnutia ale predaj bol neúspešný, môžu spoluvlastníci ešte aj po tomto dohodou zrušiť spoluvlastníctvo iným spôsobom. Podľa § 189 ods. 1 Exekučného poriadku, ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby sa spoločná hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť predala a jej výťažok sa rozdelil medzi spoluvlastníkov, exekúcia sa vykoná predajom podľa ustanovení o predaji hnuteľných vecí alebo nehnuteľností. 

V otázke píšete, že podiely spoluvlastníkov sú v exekúcii, Toto však nebráni predaju celej nehnuteľnosti nútenou formou. Exekútor sa obyčajne dohodne s predchádzajúcimi exekútormi, že výťažok poputuje im a nie spoluvlastníkom.

Trápi vás "Zrušenie podielového vlastníctva bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie podielového vlastníctva bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.