Máte
otázku?

Zmluva o zriadení vecného bremena


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Zmluva o zriadení vecného bremena

Dobrý deň! Je možné namiesto zmluvy o vecnom bremene uzavrieť zmluvu, ktorá bude pre obe strany poskytovať rovnaké práva a povinnosti bez potreby zápisu do katastra?

Odpoveď: Zmluva o zriadení vecného bremena

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby sa medzi zmluvným stranami uzavrela zmluva o zriadení vecného bremena, ktorá by mala výlučne obligačné účinky. Ak by mala mať zmluva o zriadení vecného bremena aj vecnoprávne účinky, v takom prípade by už bol nevyhnutný aj vklad do katastra nehnuteľností.
 

Trápi vás "Zmluva o zriadení vecného bremena" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zmluva o zriadení vecného bremena (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aké náležitosti by mala obsahovať Zmluva o zriadení vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez pozemok.

Odpoveď: Zmluva o zriadení vecného bremena

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. §  151o/ a nasl.Obč. zákonníka dohody o zriadené vecného bremena musia mať písomnú formu a účinnosť nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností.

V otázke neuvádzame o aký typ prístupu k akej stavbe ide, o aký pozemok, jeho veľkosť, ako ste sa nateraz dohodli s budúcou oprávnenou osobou z vecného bremena. Najlepšie je vo veci nechať vyhotoviť geom. plán na vyčlenenie časti vášho pozemku ako osoby povinnej z vecného bremena a predmetný geom. plán by bol podkladom pre spísanie samotnej dohody o zriadení vecného bremena na záhradu /predpokladáme, že za užívanie svojho pozemku osobou oprávnenou z vecného bremena chcete nejaké peniaze/. Ďalej je potrebné v závislosti od konkrétnych okolností prípadu dohodnúť sa aj na tom, kto sa o predmetný pozemok - prístupovú cestu bude starať a kto ju vybuduje a na koho náklady.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Vo veci odporúčam kontaktovať autorizovaného geodeta, ktorému predostriete svoju požiadavky a na základe následne vypracovaného geom. plánu necháte advokátovi vypracovať potrebnú dohodu. Advokát následne podá elektronickou formou návrh na vklad predmetnej dohody do katastra nehnuteľností.

 

 

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zmluva o zriadení vecného bremena" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.