Máte
otázku?

Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku?

Som spoluvlastník rodinného domu v pomere 1/2. Môžem bez súhlasu druhého spoluvlastníka udeliť vecné bremeno doživotného užívania pre moju priateľku?

Odpoveď: Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku?

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka rozhodujú spoluvlastníci o hospodárení so spoločnou vecou hlasovaním, resp. na základe dohody. Pod hospodárením so spoločnou vecou je potrebné chápať aj zriadenie vecného bremena v prospech nejakej tretej osoby. Tzn. že na zriadenie vecného bremena k spoločnej veci je potrebné dosiahnuť konsenzus všetkých spoluvlastníkov alebo o zriadení rozhodnúť v procese hlasovania väčšinou (tá sa počíta podľa veľkosti podielov). Rovnako je potrebné vedieť, že pre účely zriadenia vecného bremena na spoločnej veci je potrebné, aby účastníkmi zmluvy boli všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti. Nestačí, aby ste účastníkom zmluvy boli iba Vy (ako povinný z vecného bremena) a Vaša priateľka (ako oprávnená z vecného bremena). Táto skutočnosť nevyplýva zo žiadneho zákona, ale z relevantnej judikatúry. Je možné skonštatovať, že zmluva o zriadení vecného bremena, kde by bol účastníkom iba jeden zo spoluvlastníkov by bola neplatná.

Trápi vás "Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku? (Občianske právo)

Dobrý deň. Som spoluvlastníkom domu s mojou mamou a chcem svojmu priateľovi poskytnúť doživotné právo dožitia v tomto dome. Je možné zveriť dožitie na moju polovicu domu môjmu priateľovi bez súhlasu mojej mamy, teda druhého vlastníka?

Odpoveď: Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku?

(odpoveď odoslaná: 23.06.2018)

Dobrý deň,

podľa súdnej praxe sa zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť patriacu do podielového spoluvlastníctva za hospodárenie so spoločnou vecou. Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka: O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

Ak by ste chceli zriadiť vecné bremeno, muselo by prebehnúť hlasovanie o tejto otázke, pričom väčšina sa počíta nie podľa počtu spoluvlastníkov ale podľa veľkosti podielov. Ak vlastníte rovnaké podiely (1/2 a 1/2) a jeden spoluvlastník súhlasiť nebude potom je možné podať na súd žalobu, aby rozhodol túto otázku, pretože nastala rovnosť hlasov.

Pokiaľ ide o to, či je možné zriadiť vecné bremeno na Váš podiel, prax zastáva taký názor, že to možné nie je. Vecné bremeno možno zriadiť len na celú nehnuteľnosť, prípadne niektoré miestnosti.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže spoluvlastník zriadiť vecné bremeno pre priateľku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.