Právo doživotného užívania nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Dobry den, manzelka este za slobodna zdedila nehnutelnost s tym, ze jej otec tam mal pravo dozivotneho uzivania (bolo to zapisane v katastri). Minuly rok sme tuto nehnutelnost predali, a kupili novu nehnutelnost (pravo dozivotneho uzivania bolo na katastri zrusene). Ta nova nehnutelnost bola financovana z predaja povodnej nehnutelnsoti plus sme si na cast sumy este zobrali hypoteku. Moja otazka je, ci sa da vlozit na kataster pravo dozivotneho uzivania pre svokra aj na novu nehnutelnost, na ktoru je zobrata hypoteka a ako postupovat? V pripade, ze to mozne nie je, viete mi odporucit nejaku inu alternativu /typ zmluvy/ riesenie? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Dobrý deň, vecné bremená v Občianskom zákonníku upravujú ustanovenia § 151n až 151p. V týchto ustanoveniach zákon nevyžaduje na zriadenie vecného bremena - práva doživotného užívania nehnuteľnosti - súhlas záložného veriteľa. To však nevylučuje, aby v zmluve o zriadení záložného práva nebolo uvedené, že je potrebné vyžiadať súhlas záložného veriteľa prípadne, aby bolo úplne vylúčené zriadenie vecného bremeno. Ak sa vo Vašej zmluve o zriadení záložného práva nenachádza žiadne také ustanovenie, je možné zmluvou medzi všetkými vlastníkmi nehnuteľnosti a oprávnenou osobou zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania. Na základe tejto zmluvy vykoná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zápis v katastri nehnuteľností. V prípade záujmu o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, žijeme s partnerom vyše 30 rokov. Spolu sme vychovali dvoch synov, starší je "môj" z môjho manželstva (som vdova) a partner ho so mnou vychoval od jeho 1 roka a pocitovo a vzťahovo je mu otcom, mladší je spoločný. Muž (partner) je "slobodný". Obaja synovia sú dospelí. Moje skoršie manželstvo nebolo dobre, muž bol alkoholik a umrel tragicky. Starší syn po ňom nič nezdedil, jeho pokrvní starí rodičia zo strany pokrvného otca o syna vôbec nejavili záujem, a keď zomrel jeho starý otec (syn ešte nebol plnoletý), od notárky/právnický sme obdržali vyrozumenie, že dedko vnuka vydedil a mali sme sa vyjadriť. Akceptovala som ako zákonný zástupca jeho vôľu, nemala som ani najmenšiu chuť vláčiť sa po súdoch a doprosovať sa "práv" za syna, na ktorého od začiatku, s prepáčením, kašľali, prišlo mi ponižujúce a bezohľadne, že, nielenže sa ich syn nestaral o svoje dieťa, ešte aj starí rodičia nielen, že pre neho nič neurobili, ešte si dali námahu ho vydediť. Takže považujeme za samozrejme postarať sa o to, aby majetok, ktorí sme s partnerom nadobudli, zdedili naši synovia spravodlivo 1:1. Život však môže priniesť rôzne zmeny, preto by sme sa majetku nechceli vzdávať za života. Máme 2 nehnuteľnosti, auto, drobné úspory. Byt a úspory sú oficiálne moje, chata a auto mužove. Uvažovali sme, ako situáciu vyriešiť. Či si navzájom "odpredať" polovice nehnuteľnosti a muž by spísal závet, že polku majetku chce zanechať staršiemu (môjmu) synovi a druhu polku mladšiemu. Obávame sa však, či by takýto závet nemohol mladší syn napadnúť, resp. uvažujeme aj nad zápisom práva doživotného užívania nás oboch na obe nehnuteľnosti do katastra a opäť mužov závet. Ale možno Vás, ako fundovaneho právnika napadne oveľa lepšie riešenie, preto by som chcela poprosiť o radu, ako by ste na našom mieste riešili situáciu Vy. Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vaše pochopenie a čas.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, čo sa týka vecí, ktoré vlastníte Vy, tie v prípade Vašej smrti budú dediť obe deti rovnakým podielom. Vo vzťahu k majetku, ktorý vlastní Váš partner si dovoľujeme uviesť, že ak by zriadil závet, kde by polovicu majetku odkázal svojmu synovi a druhú polovicu Vášmu synovi z prvého manželstva, tento závet by bol platný z dôvodu, že vaše spoločné dieťa (už ako plnoleté) dostane z dedičstva polovicu svojho zákonného podielu (ako neopomenuteľný dedič). Napadnúť závet by mohol v tom prípade, ak by dostal menej ako polovicu svojho zákonného podielu. Bez ohľadu na to však za najjednoduchšie a najistejšie vyriešenie tejto problematiky považujeme prepis majetku na deti už počas Vášho života. V oboch prípadoch by sa dalo zriadiť vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti. Do dedičstva by následne už nehnuteľnosti neboli zaradené a obaja by ste dosiahli Váš cieľ, aby Vaše deti boli vlastníkmi nehnuteľnosti v podiele 1/2.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o pomoc. Počas môjho manželstva mi moji rodičia darovali rodinný dom, nejakých 12 rokov dozadu. Rodičia boli uvedení ako vecné bremeno, otec zomrel, mamička ešte žije. Pred dvoma rokmi som tento dom darovala dcére, pričom vecným bremenom som sa stala ja, môj muž a moja mama. Môj manžel popíjal celé manželstvo, ale teraz začal vo veľkej miere požívať alkohol, nafúkal aj v práci, aj na bicykli, vulgárne nadávky, osočovanie, psychické týranie troch maličkých vnúčeniec, stupňovala sa jeho agresivita, dokonca došlo i fyzickému násiliu - bez krvi, podotýkam z riešenia policajtov, dostal iba pokutu. Okrem toho už 5 rokov ma, neviem, či pomer, stále si s ňou vypisuje a vyznáva jej lásku, chodí za ňou, atď. Dá sa v tomto prípade nejako zrušiť vecné bremeno? Ja som vďaka nemu skončila už párkrát na psychiatrii, teraz bol môj pobyt takmer 7 týždňov. Som na ID, takže právnik je nad moje sily, možno mi budete môcť pomôcť Vy. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň, vecné bremeno sa dá zrušiť na základe dohody oprávneného a povinného z vecného bremena. Tzn. že so zrušením a odsťahovaním musí súhlasiť Váš manžel. Súd môže aj proti vôli povinného z vecného bremena zrušiť vecné bremeno v tom prípade, ak nastane taká zmena pomerov, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Efektívnejšiu a rýchlejšiu ochranu Vás v nehnuteľnosti však vidíme v prvom rade vo vylúčení Vášho manžela z užívania tejto nehnuteľnosti, a to pri analogickom použití ustanovenia § 705a Občianskeho zákonníka. Spolužitie s ním je zrejme neznesiteľné a psychické násilie ohrozuje aj Vaše zdravie. Tieto konania sú však odborne zložité a preto Vám odporúčame vyhľadať najbližšiu kanceláriu Centra právnej pomoci, kde Vám poskytnúť právne služby aj bezplatne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Žijem s priateľom 7 rokov v spoločnej domácnosti. Pred mesiacom sme sa zosobášili. Pred sobášom prepísal dom, ktorého bol iba on majiteľom (ja tu mám trvalý pobyt) na jeho 2 dcéry. Medzi mnou a jeho dcérami bola spísaná dohoda, že po jeho smrti mám nárok na 1/3 zo sumy predaja domu. Chcem sa opýtať, či takáto dohoda medzi nami podpísaná je platná. Podotýkam, že takto mu to poradil právnik, že bude najlepšie, keď za života prepise dom na dcéry, aby sme sa po jeho smrti vedeli bez problémov dohodnúť. Tú dohodu písal právnik, ale nie je overená úradné, iba medzi sebou našimi podpismi.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2019)

Dobrý deň, 

dovoľujeme si vysloviť pochybnosť o platnosti predmetnej dohody.

Ak Váš terajší manžel pred uzatvorením manželstva daroval nehnuteľnosť svojim dcéram, je ich právom s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia a v prípade, jeho smrti nie sú povinné nehnuteľnosť predať a Vám vyplatiť 1/3 z predajnej ceny.

Sme názoru, že malo byť zriadené vecné bremeno práva doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti pre Vás a Vášho manžela, ktoré by bolo zavkladované do katastra nehnuteľnosti so zápisom na list vlastníctva, 

Prípadne nám pošlite zmluvu na prekontrolovanie podľa inštrukcií na našej stránke ficek.sk  - kontrola zmluvy.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť kúpili sme dom od svokrovcov s tým, že majú v ňom doživotné právo dožitia. Môj manžel má dve sestry nerozumieme si a stále sa hádame, ale každý deň chodia k nám na návštevy robí mi to zdravotné problémy už dvakrát som prišla o dieťa. Dá sa zamedziť, aby boli tie sestry každý deň u nás doma ? Čo môžem robiť, aby tu neboli každý deň celé dni ? 

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.04.2019)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní Vašej otázky treba vychádzať zo základného zákona Ústavy SR, z ktorej citujeme :
"Čl. 16 : (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. 19 :
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
Čl. 19
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Čl. 21
(1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva."

 

Súčasťou práva na súkromie je právo na rodinný život. Môžeme len odporučiť slovne požiadať rodinných príslušníkov, aby  ponechali Vám a Vašej rodine súkromie, nie je Vašou povinnosťou a ich právom každodenne realizovať nekonečné návštevy, ktoré nie sú žiadúce ani potrebné pre Vás a Vašich svokrovcov, a ktoré nevyžadujú a nepotrebujú ani Vaši svokrovci, alebo jednoducho  ich požiadať resp. dojednať si ohlásenie návštev vopred s Vašim súhlasom a súhlasom svokrovcov. 
Ako uvádzame vyššie, vstúpiť do Vášho obydlia môžu len s Vašim súhlasom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, Veľmi Vás prosím o zodpovedanie otázky: S priateľom spolu bývame už niekoľko rokov v jeho dome. Obaja sme rozvedení. Ja mám z predošlého manželstva plnoletého syna a neplnoletú dcéru, ktorá žije s nami v spoločnej domácnosti. Priateľ ma dve plnoleté deti, ktoré vždy financoval a akonáhle ich prestal finančne podporovať /požívajú alkohol, nepracujú, nezaujímajú sa o neho/, začali sa mu vyhrážať likvidáciou a oplzlosťami /všetko mame zdokumentované v sms/. Priateľ sa rozhodol spísať závet, kde mi daruje nehnuteľnosť, v ktorej žijeme. Zistili sme, že jeho deti si napriek tomu môžu súdnou cestou vymôcť polovicu, a preto uvažujeme, či by nebolo vhodnejšie nehnuteľnosť mi darovať s pravom jeho dožitia, príp.ako zábezpeku, ktorú by jeho nevďačné deti nemohli napadnúť nám poradíte? Priateľ spláca na danú nehnuteľnosť hypotéku, na ktorú mu finančne prispievam. Dakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

ak sa chcete vyhnúť prípadným sporom počas dedičského konania, zastávam názor, že prevod veci prostredníctvom darovacej zmluvy je vhodným riešením. Priateľ, ako vlastník nehnuteľnosti má právo nakladať s ňou podľa vlastného uváženia. Môže ju teda aj darovať, pričom pri darovaní si deti nemôžu robiť nároky, pokiaľ na dome nemajú spoluvlastnícky podiel. V darovanej nehnuteľnosti je tiež vhodné zriadiť vecné bremeno pre darcu, a to právo doživotného užívania. V prípade dedenia tak nehnuteľnosť nebude predmetom dedičstva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Vlastním nehnuteľnosť nadobudnutú kúpno-predajnú zmluvu. Otec ma na katastri zapísané doživotné právo bývania a užívania. Otázka znie, či jeho budúca priateľka alebo manželka ma právo tiež bývať v danej nehnuteľnosti prípadne, či ju musím strpieť alebo nie. Či v prípade smrti otca ma právo na moju nehnuteľnosť prípadne ich deti ak budú. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu znie iba v prospech Vášho otca, potom má právo doživotne nehnuteľnosť užívať len on. Vy, ako vlastník máte právo rozhodovať, kto nehnuteľnosť užíva a kto nie. To znamená, ž v konečnom dôsledku by ste osoby, ktoré nemajú k nehnuteľnosti žiadne právo vyzvať, aby ju opustili. Ak odmietnu, tak ich aj vypratať súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku