Máte
otázku?

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Dobry den, manzelka este za slobodna zdedila nehnutelnost s tym, ze jej otec tam mal pravo dozivotneho uzivania (bolo to zapisane v katastri). Minuly rok sme tuto nehnutelnost predali, a kupili novu nehnutelnost (pravo dozivotneho uzivania bolo na katastri zrusene). Ta nova nehnutelnost bola financovana z predaja povodnej nehnutelnsoti plus sme si na cast sumy este zobrali hypoteku. Moja otazka je, ci sa da vlozit na kataster pravo dozivotneho uzivania pre svokra aj na novu nehnutelnost, na ktoru je zobrata hypoteka a ako postupovat? V pripade, ze to mozne nie je, viete mi odporucit nejaku inu alternativu /typ zmluvy/ riesenie? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Dobrý deň, vecné bremená v Občianskom zákonníku upravujú ustanovenia § 151n až 151p. V týchto ustanoveniach zákon nevyžaduje na zriadenie vecného bremena - práva doživotného užívania nehnuteľnosti - súhlas záložného veriteľa. To však nevylučuje, aby v zmluve o zriadení záložného práva nebolo uvedené, že je potrebné vyžiadať súhlas záložného veriteľa prípadne, aby bolo úplne vylúčené zriadenie vecného bremeno. Ak sa vo Vašej zmluve o zriadení záložného práva nenachádza žiadne také ustanovenie, je možné zmluvou medzi všetkými vlastníkmi nehnuteľnosti a oprávnenou osobou zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania. Na základe tejto zmluvy vykoná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zápis v katastri nehnuteľností. V prípade záujmu o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
Žijem s priateľom 7 rokov. Prerábame si uňho v dome. Väčšinou nákladov platí on. No ja som tiež investovala pár tisíc. Priateľ by chcel, aby som bola zaistená keby sa mu niečo stalo. Lebo trpí rakovinou pľúc. Aká by bola najlepšia alternatíva. Aby som mala doživotné právo bývania. Chce, aby jeho syn tu mal zákaz vstupu pokiaľ tu budem bývať. Lebo sa k nemu choval zle. Bolo by dobre, aby som si uňho dala trvalé bydlisko? Nevieme ako by to bolo dobre spraviť, aby som bola chránená. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
právo bývať a užívať nehnuteľnosť viete zabezpečiť vecným bremenom zriadeným spôsobom, že bude zapísaná v katastri nehnuteľností (tzv. in rem). Treba však počítať s tým, že po tom, ako jeho syn zdedí dom, hoci budete môcť ďalej bývať a užívať dom, ale nebudete mu vedieť zakázať vstupovať do nehnuteľnosti. Ako vlastník bude mať všetky vlastnícke právo, ale bude musieť rešpektovať a trpieť Vaše práva vyplývajúce z vecného bremena.

Ak chcete zabrániť tomu, aby mohol vstúpiť do nehnuteľnosti, tak jedine spôsobom, že sa jeho syn nestane vlastníkom nehnuteľnosti, ale napríklad Vám ho daruje počas svojho života Váš priateľ.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
máme s manželom (obaja sme už dôchodcovia) právo doživotného užívania bytu v nehnuteľnosti, ktorá nie je naša. Veľmi by som Vás poprosila o radu, ako si máme zabezpečiť "strechu nad hlavou" v situácii ak by majiteľka bytu, ktorá nám toto právo zriadila zomrela skôr ako my a jej dedičia - má 3 deti, 1 už dospelé, 2 maloleté - by sa rozhodli, že nás tam nechcú a znepríjemňovali by nám život vstupmi do bytu, nasťahovaním niekoho a podobne. Ďakujem za Vašu ochotu a pomoc, nakoľko právnika si dovoliť žiaľ nemôžeme.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že bývate spolu s manželom v byte, ktorý nie je vo Vašom vlastníctve, ale bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v byte. Vyslovujete obavu, čo by sa stalo, ak by vlastník nehnuteľnosti zomrel.
Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu vlastníka bytu, vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania sa nemení a prechádza spolu s vlastníctvom bytu na dedičov bytu, čo vyplýva z ust. § 151n/ ods. 2 Obč. zákonníka :

"Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa."

Nový vlastník ako dedič bytu nemôže do bytu nasťahovať ďalšie osoby, lebo Vy máte zriadené vecné bremeno v prospech celého bytu. Uvedené sa týka aj vstupu do bytu v zmysle ust. § 665 Obč. zákonníka len za Vašej prítomnosti.

Samotné vecné bremeno by bolo možné zrušiť len na základe písomnej dohody s Vami, prípadne cestou súdu.

Nevieme čo je obsahom Vašej dohody o zriadení vecného bremena,  ale v prípade problémov kontaktujte našu AK, aby sme Vám pomohli.

Predpokladáme, že všetky náklady spojené s užívaním bytu riadne platíte, vrátane dodávky príslušných médií.

 


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
bývam u priateľa kde mám trvalý pobyt, dom je jeho a má dcéru, ktorá je jediný dedič a ja chcem doživotné právo bývania. Jeho dcéra mi povedala, že spolu spíšeme zmluvu o podmienkach môjho bývania v dome po otcovej smrti. Neviem čo má na mysli, ale chcela by som vedieť, že aké povinnosti a práva mám ja, a že, či ona má právo odo mňa žiadať platiť nájom za bývanie. Samozrejme viem, že musím platiť náklady spojené s bývaním a opravami, keďže by som dom užívala. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš priateľ je vlastníkom domu, v ktorom zrejme máte hlásený aj trvalý pobyt. Priateľ má jednu dcéru, spoločné deti s priateľom nemáte.
Na Vami položenú otázku uvádzam, že ak by došlo k úmrtiu priateľa, jeho dcéra bude jediným zákonným dedičom. Tvrdenie dcéry, že podmienky prípadného budúceho užívania domu Vami po úmrtí priateľa spíšete po jeho úmrtí, môžu, ale aj nemusia nastať a to z jednoduchého dôvodu, že ona ako budúci dedič nemusí Vás v dome ponechať a súhlasiť s užívaním domu Vami. Na toto sa netreba spoliehať. Odporúčam, aby ste teraz za života priateľa spísali dohodu o zriadení vecného bremena vo Váš prospech spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania v dome, prípadne, aby priateľ Vám daroval dohodnutý podiel na dome. Potom v prípade úmrtia priateľa bude predmetom dedenia len jeho spoluvlastnícky podiel. Možnosťou na strane priateľa je aj spísanie závetu ako vo váš prospech, tak aj v prospech dcéry, ktorej v závete odkáže jej minimálny podiel na dome a to 1/2 k celku, 1/2 by závetom odkázal Vám, čo by bolo v súlade s ust. §  479 Obč. zákonníka. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať advokáta. Obdobnú problematiku tej Vašej rozoberáme aj v našich článkoch na FB, prípade sa môžete stať aj odberateľom našich videí na youtube.
Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa dá do pozemkovej knihy dodatočne vložiť k darovacej zmluve dodatok, kde je uvedené, že v dome mám právo dožitia. Obidve zmluvy podpísané v ten istý deň pred notárom. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.08.2022)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, kedy bola dohoda o zriadení vecného bremena podpísaná.

Podľa ust. § 47 Obč, zákonníka platí :

"(1) Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.
(2) Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 1, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak v lehote do 3 rokov nebol podaný návrh na vklad dohody o zriadení vecného bremena na katastrálny odbor okresného úradu, zo zákona platí, že účastníci od zmluvy odstúpili.
Ak by ste boli ešte v lehote 3 rokov od podpísania dohody o zriadení vecného bremena, treba podať návrh na vklad na katastrálny úrad. 
Ak lehota 3 rokov uplynula, je potrebné spísať novú dohodu prípadne dodatok k pôvodnej, a následne podať návrh na vklad na katastrálny odbor okresného úradu.

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, že čo by bolo výhodnejšie, mať doživotné právo, alebo byt vlastníkom 1/8 danej nehnuteľnosti. Som rozvedený, mám jednu dcéru a neskôr by som chcel môj podiel prepísať na synovca, alebo na sestru. Viem, že po mojej smrti by určite dedila dcéra, no za môjho života to môžem prepísať na kohokoľvek. Je to tak, alebo sa mýlim? Ďakujem za odpoveď. Ľubo

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ste rozvedený a máte jedno dieťa, pčim plánujete podiel na nehnuteľnosti darovať synovcovi alebo sestre.

Uvádzame, že za svojho života môžete so svojim podielom na nehnuteľnosti nakladať podľa svojho uváženia a nie je vašou povinnosťou podiel na nehnuteľnosti darovať dcére. Zrejme máte na to svoje dôvody, prečo chcete podiel na nehnuteľnosti darovať synovcovi alebo sestre. Uvádzame, že pokiaľ by ste za svojho života podiel na nehnuteľnosti nedarovali alebo nepredali inej osobe, zákonným dedičom v zmysle ust. § 473 Občianskeho zákonníka bude vaša dcéra.

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta na nájdenie čo najlepšieho riešenia za vášho života aj vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve. Uvádzame tiež, že ak ste len podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania  so zápisom do katastra nehnuteľností by ste potrebovali sa dohodnúť aj s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi. Otázkou je aj to, kto nateraz v nehnuteľnosti býva, či len vy sám alebo aj podieloví spoluvlastníci.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
manželka prepísala chalupu na obidve deti, s tým, že sme si dali doživotné užívanie právo. Teraz si tam chce jedna s dcér nahlásiť trvalé bydlisko aj s priateľom. Môže sa v budúcnosti nasťahovať na chalupu, keď tam chodíme s manželkou? Juraj

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 05.03.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dcéra je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a Vy ako rodičia máte zriadené právo doživotného užívania predmetnej nehnuteľnosti  - chalupy.

Podľa ust. § 3 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí, že "trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt."

Dcéra ako vlastník nehnuteľnosti si v nehnuteľnosti môže nahlásiť trvalý pobyt za podmienky, že chalupa má súpisné alebo súpisné a orientačné číslo.

Pokiaľ ide o jej priateľa a jeho prihlásenie na trvalý pobyt, tu uvádzame, že Vás súhlas ako oprávnených z vecného bremena dcéra nepotrebuje. Uvádzame tiež, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti a jej vlastníkovi. Dcéra bude potrebovať súhlas druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt v zmysle ust. §  3 ods. 8 zákona o hlásení pobytu občanov SR. Nie je nám známy dôvod prihlásenia dcéry a jej priateľa na trvalý pobyt, keďže predpokladáme, že toto trvalý ponbyt majú v súčasnsoti nahlásený na nejakej adrese. Prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá pre priateľa Vašej dcéry právo, aby nehnuteľnosť mohol aj užívať.

Odporúčame pohovor s dcérou, prípadne s advokátom. Ide o to, aby dcéra s prihlásením priateľa na trvalý pobyt nesúhlasila. Nevieme či nemá nejaké dlhy, exekúcie a podobone, čo by Vás zaťažovalo so zasielaním pošty na uvedenú adresu chalupy a mohlo by spôsobovať problémy, aj keď platí, že keďže priateľ  dcéry nie je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, exekútor nemôže na chalupu siahnúť.

 


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
potrebujem vedieť, chcem prepísať svoj majetok na syna s vecným bremenom, môjho dožitia v dome, potrebujem na tento úkon prítomnosť a podpis svojho syna? Ďakujem. Dagmar

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ide o nehnuteľnosti, darovacia zmluva ako dvojstranný právny úkon musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Darovania zmluva keďže je dvojstranný právny úkon, kde vystupuje darca a obdarovaný, jej účastníkom musí byť aj obdarovaný.

Nepíšete v otázke formu vlastníctva /podielové alebo bezpodielové/, kde v tomto ohľade paltí, že ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, s touto nemôžete narábať len Vy ako bezpodielový spoluvlastník, ale nehnuteľnosť resp. podiel na nej môžete darovať spolu s bezpodielovým spoluvlastníkom /manželom/. V darovacej zmluve súčasne zriadite právo doživotného užívania Vami ako darcom, ktoré vecné bremeno podielha rovnako vkladu do katastra.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
matka má doživotné právo bývania v mojom byte, ktoré je vložené v katastri. Chcela by som byt predať a kúpiť iný. Je možné preniesť právo doživotného bývania do nového bytu? Ďakujem. Eva

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 07.10.2021)

Dobrý deň,
áno, samozrejme je to možné, len to je potrebné vyriešiť zmluvne - zrušenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v terajšom byte a  následne zriadiť vecné bremeno v novej zmluve pri kúpe druhého bytu.

Odporúčame kontaktovať advokáta na spísanie zmlúv.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať. Môj starý otec prepísal svoj dom na môjho otca, v zmluve za určitú sumu, ktorá ale nebola nikdy vyplatená. Nemá však žiaden dodatok o tom, aby v dome dožil. Moji rodičia sa mu v poslednom období vyhrážajú, že ak nie je majiteľom domu, môžu ho kedykoľvek vyhodiť na ulicu. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem pekne za odpoveď. Ivan

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň, Vami položená otázka pozostáva z dvoch právnych problémov :


1./ Z otázky vyplýva, že starý otec predal RD Vášmu otcovi, pričom otec nezaplatil kúpnu cenu.

Podľa ust. § 517 Obč. zákonníka platí :

"Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že starý otec keďže kúpna cena nebola zaplatená, odstúpiť od kúpnej zmluvy. Premlčacia doba je v tomto prípade tri roky v zmysle ust. § 101 Obč.zákonníka. Pre posúdenie plynutia premlčacej doby by sme potrebovali vidieť kúpnu zmluvu.

2./ Starého otca aj keď nie je zriadené vecné bremeno v jeho prospech - právo doživotného užívania a bývania v RD, z RD ho vysťahovať a teda vyhodiť na ulicu nemôžete a to z dôvodu, že ide o jeho obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR.


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako máme postupovať, z priateľom žijeme 11 rokov v spoločnej domácnosti, kde nehnuteľnosť - byt máme na polovicu. Chceli by sme si dať urobiť zmluvu, aby sme mali nárok na doživotie užívať byt, ak sa nám niekomu niečo stane a nech nás deti nevyhodia, deti máme 4. Ja mám 2 deti z predchádzajúceho vzťahu a priateľ má tiež 2 deti z predchádzajúceho vzťahu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 12.11.2020)

Dobrý deň,
Vami uvedenú situáciu je možné riešiť aj spísaním zmluvy o zriadení vecného bremena práva doživ. užívania a bývania v súlade s ust. § 151o/ Obč. zákonníka.

Právny záver v tomto smere vyslovil aj NS SR vo svojom rozhodnutí zo dňa 13.05.2010 sp. zn. 8Sžo/98/2010, ako aj napr. Najvyšší súd ČR č. R 45/86 /citujeme/ :

"Nemožno vylúčiť takú zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou si pôvodný vlastník celej nehnuteľnosti, ktorý scudzil len jej časť a zostal tak spoluvlastníkom, zriadil právo zodpovedajúce vecnému bremenu, a to užívanie celej nehnuteľnosti. Ako spoluvlastník má právo nehnuteľnosť užívať, a pokiaľ s tým ďalší
spoluvlastník súhlasí, môže užívať hoci i celú nehnuteľnosť na základe dohody. Ak si však chce spoluvlastník svoje právo, užívať celú nehnuteľnosť zabezpečiť i voči právnym nástupcom druhého spoluvlastníka, nemožno považovať takúto zmluvu za odporujúcu zákonu."

K spísaniu zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, žijeme s partnerom vyše 30 rokov. Spolu sme vychovali dvoch synov, starší je "môj" z môjho manželstva (som vdova) a partner ho so mnou vychoval od jeho 1 roka a pocitovo a vzťahovo je mu otcom, mladší je spoločný. Muž (partner) je "slobodný". Obaja synovia sú dospelí. Moje skoršie manželstvo nebolo dobre, muž bol alkoholik a umrel tragicky. Starší syn po ňom nič nezdedil, jeho pokrvní starí rodičia zo strany pokrvného otca o syna vôbec nejavili záujem, a keď zomrel jeho starý otec (syn ešte nebol plnoletý), od notárky/právnický sme obdržali vyrozumenie, že dedko vnuka vydedil a mali sme sa vyjadriť. Akceptovala som ako zákonný zástupca jeho vôľu, nemala som ani najmenšiu chuť vláčiť sa po súdoch a doprosovať sa "práv" za syna, na ktorého od začiatku, s prepáčením, kašľali, prišlo mi ponižujúce a bezohľadne, že, nielenže sa ich syn nestaral o svoje dieťa, ešte aj starí rodičia nielen, že pre neho nič neurobili, ešte si dali námahu ho vydediť. Takže považujeme za samozrejme postarať sa o to, aby majetok, ktorí sme s partnerom nadobudli, zdedili naši synovia spravodlivo 1:1. Život však môže priniesť rôzne zmeny, preto by sme sa majetku nechceli vzdávať za života. Máme 2 nehnuteľnosti, auto, drobné úspory. Byt a úspory sú oficiálne moje, chata a auto mužove. Uvažovali sme, ako situáciu vyriešiť. Či si navzájom "odpredať" polovice nehnuteľnosti a muž by spísal závet, že polku majetku chce zanechať staršiemu (môjmu) synovi a druhu polku mladšiemu. Obávame sa však, či by takýto závet nemohol mladší syn napadnúť, resp. uvažujeme aj nad zápisom práva doživotného užívania nás oboch na obe nehnuteľnosti do katastra a opäť mužov závet. Ale možno Vás, ako fundovaneho právnika napadne oveľa lepšie riešenie, preto by som chcela poprosiť o radu, ako by ste na našom mieste riešili situáciu Vy. Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vaše pochopenie a čas.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň, čo sa týka vecí, ktoré vlastníte Vy, tie v prípade Vašej smrti budú dediť obe deti rovnakým podielom. Vo vzťahu k majetku, ktorý vlastní Váš partner si dovoľujeme uviesť, že ak by zriadil závet, kde by polovicu majetku odkázal svojmu synovi a druhú polovicu Vášmu synovi z prvého manželstva, tento závet by bol platný z dôvodu, že vaše spoločné dieťa (už ako plnoleté) dostane z dedičstva polovicu svojho zákonného podielu (ako neopomenuteľný dedič). Napadnúť závet by mohol v tom prípade, ak by dostal menej ako polovicu svojho zákonného podielu. Bez ohľadu na to však za najjednoduchšie a najistejšie vyriešenie tejto problematiky považujeme prepis majetku na deti už počas Vášho života. V oboch prípadoch by sa dalo zriadiť vecné bremeno doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti. Do dedičstva by následne už nehnuteľnosti neboli zaradené a obaja by ste dosiahli Váš cieľ, aby Vaše deti boli vlastníkmi nehnuteľnosti v podiele 1/2.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o pomoc. Počas môjho manželstva mi moji rodičia darovali rodinný dom, nejakých 12 rokov dozadu. Rodičia boli uvedení ako vecné bremeno, otec zomrel, mamička ešte žije. Pred dvoma rokmi som tento dom darovala dcére, pričom vecným bremenom som sa stala ja, môj muž a moja mama. Môj manžel popíjal celé manželstvo, ale teraz začal vo veľkej miere požívať alkohol, nafúkal aj v práci, aj na bicykli, vulgárne nadávky, osočovanie, psychické týranie troch maličkých vnúčeniec, stupňovala sa jeho agresivita, dokonca došlo i fyzickému násiliu - bez krvi, podotýkam z riešenia policajtov, dostal iba pokutu. Okrem toho už 5 rokov ma, neviem, či pomer, stále si s ňou vypisuje a vyznáva jej lásku, chodí za ňou, atď. Dá sa v tomto prípade nejako zrušiť vecné bremeno? Ja som vďaka nemu skončila už párkrát na psychiatrii, teraz bol môj pobyt takmer 7 týždňov. Som na ID, takže právnik je nad moje sily, možno mi budete môcť pomôcť Vy. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň, vecné bremeno sa dá zrušiť na základe dohody oprávneného a povinného z vecného bremena. Tzn. že so zrušením a odsťahovaním musí súhlasiť Váš manžel. Súd môže aj proti vôli povinného z vecného bremena zrušiť vecné bremeno v tom prípade, ak nastane taká zmena pomerov, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Efektívnejšiu a rýchlejšiu ochranu Vás v nehnuteľnosti však vidíme v prvom rade vo vylúčení Vášho manžela z užívania tejto nehnuteľnosti, a to pri analogickom použití ustanovenia § 705a Občianskeho zákonníka. Spolužitie s ním je zrejme neznesiteľné a psychické násilie ohrozuje aj Vaše zdravie. Tieto konania sú však odborne zložité a preto Vám odporúčame vyhľadať najbližšiu kanceláriu Centra právnej pomoci, kde Vám poskytnúť právne služby aj bezplatne.


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Žijem s priateľom 7 rokov v spoločnej domácnosti. Pred mesiacom sme sa zosobášili. Pred sobášom prepísal dom, ktorého bol iba on majiteľom (ja tu mám trvalý pobyt) na jeho 2 dcéry. Medzi mnou a jeho dcérami bola spísaná dohoda, že po jeho smrti mám nárok na 1/3 zo sumy predaja domu. Chcem sa opýtať, či takáto dohoda medzi nami podpísaná je platná. Podotýkam, že takto mu to poradil právnik, že bude najlepšie, keď za života prepise dom na dcéry, aby sme sa po jeho smrti vedeli bez problémov dohodnúť. Tú dohodu písal právnik, ale nie je overená úradné, iba medzi sebou našimi podpismi.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.04.2019)

Dobrý deň, 

dovoľujeme si vysloviť pochybnosť o platnosti predmetnej dohody.

Ak Váš terajší manžel pred uzatvorením manželstva daroval nehnuteľnosť svojim dcéram, je ich právom s nehnuteľnosťou nakladať podľa svojho uváženia a v prípade, jeho smrti nie sú povinné nehnuteľnosť predať a Vám vyplatiť 1/3 z predajnej ceny.

Sme názoru, že malo byť zriadené vecné bremeno práva doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti pre Vás a Vášho manžela, ktoré by bolo zavkladované do katastra nehnuteľnosti so zápisom na list vlastníctva, 

Prípadne nám pošlite zmluvu na prekontrolovanie podľa inštrukcií na našej stránke ficek.sk  - kontrola zmluvy.

 

 

 


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť kúpili sme dom od svokrovcov s tým, že majú v ňom doživotné právo dožitia. Môj manžel má dve sestry nerozumieme si a stále sa hádame, ale každý deň chodia k nám na návštevy robí mi to zdravotné problémy už dvakrát som prišla o dieťa. Dá sa zamedziť, aby boli tie sestry každý deň u nás doma ? Čo môžem robiť, aby tu neboli každý deň celé dni ? 

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.04.2019)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní Vašej otázky treba vychádzať zo základného zákona Ústavy SR, z ktorej citujeme :
"Čl. 16 : (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Čl. 19 :
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
Čl. 19
(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

Čl. 21
(1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva."

 

Súčasťou práva na súkromie je právo na rodinný život. Môžeme len odporučiť slovne požiadať rodinných príslušníkov, aby  ponechali Vám a Vašej rodine súkromie, nie je Vašou povinnosťou a ich právom každodenne realizovať nekonečné návštevy, ktoré nie sú žiadúce ani potrebné pre Vás a Vašich svokrovcov, a ktoré nevyžadujú a nepotrebujú ani Vaši svokrovci, alebo jednoducho  ich požiadať resp. dojednať si ohlásenie návštev vopred s Vašim súhlasom a súhlasom svokrovcov. 
Ako uvádzame vyššie, vstúpiť do Vášho obydlia môžu len s Vašim súhlasom.
 


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, Veľmi Vás prosím o zodpovedanie otázky: S priateľom spolu bývame už niekoľko rokov v jeho dome. Obaja sme rozvedení. Ja mám z predošlého manželstva plnoletého syna a neplnoletú dcéru, ktorá žije s nami v spoločnej domácnosti. Priateľ ma dve plnoleté deti, ktoré vždy financoval a akonáhle ich prestal finančne podporovať /požívajú alkohol, nepracujú, nezaujímajú sa o neho/, začali sa mu vyhrážať likvidáciou a oplzlosťami /všetko mame zdokumentované v sms/. Priateľ sa rozhodol spísať závet, kde mi daruje nehnuteľnosť, v ktorej žijeme. Zistili sme, že jeho deti si napriek tomu môžu súdnou cestou vymôcť polovicu, a preto uvažujeme, či by nebolo vhodnejšie nehnuteľnosť mi darovať s pravom jeho dožitia, príp.ako zábezpeku, ktorú by jeho nevďačné deti nemohli napadnúť nám poradíte? Priateľ spláca na danú nehnuteľnosť hypotéku, na ktorú mu finančne prispievam. Dakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

ak sa chcete vyhnúť prípadným sporom počas dedičského konania, zastávam názor, že prevod veci prostredníctvom darovacej zmluvy je vhodným riešením. Priateľ, ako vlastník nehnuteľnosti má právo nakladať s ňou podľa vlastného uváženia. Môže ju teda aj darovať, pričom pri darovaní si deti nemôžu robiť nároky, pokiaľ na dome nemajú spoluvlastnícky podiel. V darovanej nehnuteľnosti je tiež vhodné zriadiť vecné bremeno pre darcu, a to právo doživotného užívania. V prípade dedenia tak nehnuteľnosť nebude predmetom dedičstva. 


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Vlastním nehnuteľnosť nadobudnutú kúpno-predajnú zmluvu. Otec ma na katastri zapísané doživotné právo bývania a užívania. Otázka znie, či jeho budúca priateľka alebo manželka ma právo tiež bývať v danej nehnuteľnosti prípadne, či ju musím strpieť alebo nie. Či v prípade smrti otca ma právo na moju nehnuteľnosť prípadne ich deti ak budú. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.07.2018)

Dobrý deň,

ak právo zodpovedajúce vecnému bremenu znie iba v prospech Vášho otca, potom má právo doživotne nehnuteľnosť užívať len on. Vy, ako vlastník máte právo rozhodovať, kto nehnuteľnosť užíva a kto nie. To znamená, ž v konečnom dôsledku by ste osoby, ktoré nemajú k nehnuteľnosti žiadne právo vyzvať, aby ju opustili. Ak odmietnu, tak ich aj vypratať súdnou cestou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku