Zmena notára v dedičskom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 31. 8. 2014

Otázka: Zmena notára v dedičskom konaní

Dobrý deň, mozem požiadať o zmenu notára pri dedičskom konaní?

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Dobrý deň,

o zmenu notára v dedičskom konaní môžete požiadať. Je potrebné napísať žiadosť, adresovať ju notárovi (alebo súdu) a požiadať o zmenu notára v dedičskom konaní. Musíte uviesť aj dôvod zmeny  notára.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Môj manžel zomrel a ešte neprebehlo dedičské konanie. Auto sme nadobudli spolu ale majiteľ je nebohý manžel. Chcem ísť na aute na dovolenku do Chorvátska. Otázka znie, či vôbec môžem na tom aute ísť a ak aj áno, v prípade, že by sa nedaj Bože niečo stalo, či by som nemala nejaké problémy, že ako som si dovolila zobrať auto, ktoré ešte nie je oficiálne moje. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Jána.

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: Advokát (Trenčín) (odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň,

z Vami opísaného skutkového stavu vyplýva, že hoci bol ako vlastník v evidencii zapísaný Váš manžel, sú splnené v danom prípade všetky podmienky na to, aby auto patrilo do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Nadobudol ho do vlastníctva totiž jeden z Vás za trvania manželstva, čo sú podmienky, ktoré keď sú splnené, daná vec patrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

Váš manžel zomrel, čím zaniklo aj Vaše manželstvo a bezpodielové spoluvlastníctvo. Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo síce už zaniklo (momentom smrti Vášho manžela), avšak nebolo ešte vyporiadané (vyporiada sa až v konaní o dedičstve, ktoré ale ešte, ako uvádzate, neprebehlo).

Súčasne z judikatúry Najvyššieho súdu vyplýva, že vo vzťahu k veciam, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva sa až do ich vyporiadania uplatňuje režim aký bol počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Z uvedeného dôvodu teda môžete aj v súčasnosti používať uvedené motorové vozidlo rovnako, ako ste ho mohli používať za trvania manželstva. Auto totiž ešte nebolo vyporiadané v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva a preto máte vo vzťahu k nemu rovnaké práva ako za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva - teda môžete vo vzťahu k nemu vykonávať všetky bežné úkony - používať ho a pod. Vaše obmedzenie vo vzťahu k autu spočíva najmä v tom, že ho nemôžete v súčasnosti previesť na tretiu osobu (predajom, darom a pod.). Na jeho bežné užívanie to však nemá žiadny vplyv.

Auto teda môžete v súčasnosti užívať rovnako ako počas trvania manželstva - môžete ísť na ňom aj na dovolenku do zahraničia a pod.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň. Keďže máme zlé skúsenosti s notárom pri dedičskom konaní rád by som sa poradil ohľadne určovania ceny nehnuteľnosti, ktorá sa dedí. Pri poslednom dedičskom konaní notár veľmi nadhodnotil cenu. Nebola trhová a podľa nás ani reálna a aj napriek tomu sme z nej museli zaplatiť poplatok. Momentálne budeme dediť po mame tri deti. Obávame sa aby opäť nenastala rovnaká situácia s nadhodnotením ceny nehnuteľnosti . Je možné sa proti stanovenej ceny notárom brániť keď ju nepovažujeme za reálnu? Počul som o možnosti, že by sa mohli aj dedičia na cene nehnuteľnosti dohodnúť. Bez potreby stanovenia ceny notárom. Je vôbec možné, aby sa dedičia mohli dohodnúť na cene nehnuteľnosti sami? Čo by som preto mohol spraviť? Počuli sme aj o možnosti stanoviť cenu znaleckým posudkom. Kto by v tomto prípade znalecký posudok platil? Ďakujem

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 08.01.2017)

Dobrý deň, podľa nového predpisu sa musí určiť všeobecná trhová cena, teda.nie akákoľvek.

Môžete si dať vypracovať posudok aj znalcom. Znalecký posudok platí objednávateľ posudku.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, s druhom som žila 10 rokov je mi ľúto zomrel, chcem sa spýtať notárka všetky príjmy a výdavky riešila len z druhovej rodiny a mňa len oboznámila so sumami nič mi nepredložila, je postup správny? Notárka a druhá strana si určila sumu za majetok mám s tým súhlasiť, alebo ako mám postupovať, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, ak sa Vám niečo v dedičskom konaní nepáči, máte právo to namietať. Máte právo namietať aj dlhy a takisto aj hodnotu majetku. Pokiaľ nepoviete nič, notárka to môže zobrať ako Váš súhlas.

Veci musia byť ohodnotené reálnou sumou.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať na jednu otázku. Priateľka zomrela, spolu sme žili 10 rokov pri mojích rodičoch, neboli sme zosobášený. Ona bola rozvedená a jej deti sú už veľké a žijú v zahraničí. Ona má pôžičku na jej meno 900 eur, spolu sme ju splácali, teraz príde konanie o dedičstve, kedže sme neboli zosobášený a jej deti žijú, neviem či mám nárok na dedičstvo, lebo ak nemám nárok na dedičstvo, chcel by som, aby dlh čo je, aby som splácal ja a nie jej deti, dá sa to dohodnúť s notárom, ktorý bude mať dedenie na starosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň,

ak Vaša priateľka počas života nespísala závet, v ktorom by určila rozdelenie majetku pre prípad smrti a v ktorom by prípadne určila aj Vás ako jedného z dedičov, nemáte podľa platnej právnej úpravy nárok na dedičstvo.

Ak Vaša priateľka nezanechala závet, zákonnými dedičmi budú jej deti, a to každý rovnakým dielom.

Z uvedeného dôvodu budú aj účastníkmi konania o dedičstve okrem iného len jej deti, Vy nie. Z tohto dôvodu nie je ani možné uzavrieť v konaní o dedičstve dohodu s ostatnými dedičmi. Je možné sa len po skončení dedičského konania dohodnúť s tým dedičom, ktorý daný dlh zdedí na tom, že tento dlh budete naďalej splácať Vy.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Dobrý deň, na základe akého zákona môže notár odmietnuť poskytnúť zápisnicu v písomnej forme z jednotlivých pojednávaní o dedičskom konaní účastníkom dedičského konania? /dedičom, keďže okruh dedičov je nesporný a jasný/ Konanie ešte nie je ukončené, pojednávania boli štyri, a keďže dedičia sa nedohodli na aktívach a pasívach, o tejto skutočnosti bude rozhodovať súd. Je odmietnutie poskytnutia zápisnice/zápisníc dôvodom na zmenu notára? Ďakujem za váš čas a pochopenie. S pozdravom.

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: Advokát Nitra (odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň, notár nemôže odmietnuť nahliadnutie do spisu a vyhotovovanie kópií. Požiadajte o tom notára písomne, aby ste mali dôkaz, že Vám notár odmietol poskytnúť kópiu listín. Je to dôvod na sťažnosť na notára.

 


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Dobry, chcem sa spytat ohladom dedicskeho konania, ci sa hned plati u notara poplatok z dedicstva alebo az potom alebo sa to da vystavenim seku. dakujem

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: Advokát Nitra (odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň, o odmene notára sa rozhoduje (výška odmeny je uvedená) v uznesení, ktorým sa dedičské konanie končí. V uznesení je uvedená výška odmeny a aj lehota na jej zaplatenie. V uznesení je uvedené tiež, či má odmenu uhradiť len niektorí z dedičov alebo všetci dedičia spoločne a nerozdielne.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Zmena notára v dedičskom konaní (Občianske právo)

Manželka so štyrmi súrodencami a švagrinou po zosnulom bratovi vstúpili do dedičského konania po zosnulej mame (otec im zomrel pred 14 rokmi). Pri prvotnom konaní si uvedená švagrina dala sama spraviť odhad predmetnej nehnuteľnost a predložila p. notárke listinu, ktorú nikto z prítomných nečítal, len p. notárka prehodila, že je tam akási podmienka od netere , teda dcéry švagriny (ktorá je dedičkou), že sa má nehnuteľnosť do roka predať. Moje otázky: 1. čo má spoločné predaj nehnuteľnosti na dedičskom konaní ? 2. ako môže notárka zakladať do spisu takúto listinu bez predchádzajúceho súhlasu všetkých dedičov ? Píšem Vám preto, lebo sa mi zdá, že sa tu začína diať nekalá vec zo strany švagriny a notárky. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Zmena notára v dedičskom konaní

Odpovedá: Advokát Nitra (odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň, predaj nemá s dedičským konaním nič spoločné a táto listina nebude mať žiadny vplyv na dedičské rozhodnutie. Notárka listiny musí založiť do spisu, ak sú predložené ale nemusí na ne prihliadať.

 

 


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí