Máte
otázku?

Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

Dobrý deň, mám známu, ktorá má problém s drobnými krádežami v obchodoch. Minulý rok v decembri ju chytili pri krádeži, bolo to riešené ako priestupok a zaplatila pokutu vo výške 30 euro. Minulý týždeň kradla opätovne, bola predvedená na policajnú stanicu na výsluch. Známa, ale nie je klasický prípad zlodejky, ktorá kradne lebo sa jej to páči, ale ma závažné psychické problemy, ktoré sa rozhodla riešiť návštevou psychiatrickej ambulancie. Chcem sa opýtať na policajný postup v tomto prípade, čo vlastne môže očakavať a či má správa od odbornej lekárky nejakú váhu a vplyv na výsledok vyšetrovania. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

Dobrý deň

nepíšete, či bolo začaté trestné konanie a voči osobe vznesené obvinenie, teda v akom štádiu je trestné konanie.

 

Ak bude obvinená z trestného činu kradeže základná sadzba pri tomto trestnom čine sú 2 roky. 

 

Pokiaľmá známa problémy je potrebné žiadať, aby bol na ňu vypracovaný znalecký posudok z oblasti psychiatrie/psychológie a podľa záverov sa bude uberať aj trestné konanie.

Trápi vás "Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, priateľ bol prichytený pri krádeži, v minulosti už sedel za ten istý trestný čin. Otázka znie koľko a aký trest mu hrozí. Zatiaľ je vo väzbe, pričom nieje ešte odsúdený. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 05.08.2022)

Dobrý deň,
otázka v tomto prípade je, kedy bol Váš priateľ za trestný čin krádeže odsúdený. Trestný čin krádeže v zmysle úpravy trestného zákona podľa §212 ods. 2 upravuje recidívu, teda opätovné spáchanie tohto trestného činu. Ak bola osoba odsúdená za trestný čin krádeže v predchádzajúcich 24 mesiacoch, podmieňuje to použitie vyššej trestnej sadzby. Teda ak Váš priateľ spĺňa túto podmienku, potom mu hrozí prísnejšia trestná sadzba trestu odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov až 3 rokov. Ak tento trestný čin spáchal už dávnejšie potom mu hrozí trestná sadzba v nižšej výmere, a to najviac 2 roky.

Tiež je dôležité, aká škoda bola spôsobená. Vyššie uvedené platí pri malej škode. Čím vyššia, tým je sadzba vyššia. 


Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať, kamarát kradol v supermarkete ukradol tovar vo výške max do 200e hrozí mu basa? V minulosti ho chytili dvakrát, ale bol neplnoletý a nekradol v podmienke? A ani teraz nie je v podmienke.

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2022)

Dobrý deň,
skutočnosť, že nemal podmienečný odložený výkon iného trestu nemusí automaticky znamenať, že sa svojím konaním nemohol dopustiť spáchania trestného činu. Ak totiž kradol pred menej ako 2 rokmi, pričom bol prejednaný v priestupkom konaní, aj keď teraz kradol veci "len" za 200,- €, podľa Trestného zákona sa dopustil spáchania trestného činu. Bude závisieť od detailov v jeho veci, časových súvislostí, a či naozaj tento nový skutok spáchal v lehote 2 rokov od posledného priestupku alebo nie.


Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň,
kamoš raz ukradol niečo v obchode, cena cca 2e čo mu môžu?

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 22.06.2022)

Dobrý deň,
ak to bolo 1.x tak by mohol byť v prípade preukázania viny potrestaný za priestupok proti majetku, predpokladám pokutou. Ak to bolo opakovane, mohol by sa jednať aj o trestný čin. Podľa § 212 Trestného zákona 

Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.


Trápi vás "Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď som nie priamo ukradol dezinfekčný prostriedok, bol na zemi, vonku zo zásobníka, stalo sa to v práci a pri odchode mi sbs prehľadal ruksak kde som ho mal, jeho hodnotu odhadujem max 10 euro. Aký postih zo strany zamestnávateľa môžem očakávať, podmienku nejakú, zrážku zo mzdy, zápis, prepustenie? Som zodpovedný a spoľahlivý zamestnanec, nie sú so mnou problémy, pracujem tam 10 rokov a prvý x v živote niečo takéto, žijem usporiadaný život a a nikde nemám žiadne záznamy, priestupky krádeže, nič podobne, môže sa stať, že ma prepustia pre takúto vec?

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, prepustiť, resp. dať Vám výpoveď môžu iba zo zákonných dôvodov. Tento skutok sa však nekvalifikuje ako trestný čin a vôbec ste neuviedli, či bola privolaná polícia. To, akým spôsobom to bude zamestnávateľ posudzovať je iba na jeho postoji. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a vec, ktorej ste sa chceli zmocniť je možné, že Vám dá písomné upozornenie za nie závažné porušenie pracovnej disciplíny. Môže sa však stať i to, že v interných predpisoch je krádež akéhokoľvek majetku zamestnávateľa definovaná ako závažné porušenie pracovnej disciplíny, z čoho potom môže vyvodiť aj striktnejšie opatrenia. Ako sme uviedli, bude to závisieť od jeho prístupu, avšak nepredpokladáme, že by s Vami chceli kvôli tejto záležitosti ukončiť pracovný pomer, ak pre nich 10 rokov spoľahlivo pracujete.


Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý večer prajem. Prosím o radu, ja by som sa chcel spýtať. Mám kamaráta, ktorý kradol v obchode dvakrát v jednom roku a bola mu uložená pokuta 30 euro. Neviem, či bola vyplatená pokuta alebo nie. Chcel by  som sa spýtať, čo môže dostať za tú druhú krádež v jednom roku?

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc zo zadanej otázky usudzujem, že prvá krádež bola kvalifikovaná ako priestupok. Druhá krádež v rámci jedného roka však už bude kvalifikovaná ako trestný čin krádeže.

Podľa ustanovenia § 212 ods. 1 písm. g) Trestného zákona totiž platí: "Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Najprísnejšia hranica za takýto čin je teda dva roky trestu odňatia slobody. Presný trest však bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu. Pokiaľ sa nedopustil ďalších porušení zákona, tak predpokladám, že sa vec vybaví podmienečným odkladom trestu odňatia slobody (podmienkou) alebo iným alternatívnym trestom k trestu odňatia slobody.


Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Môj priateľ bol prichytený pri drobnej krádeži v hodnote 10 EUR v obchodnom dobe. Boli zavolaní policajti a zaplatil blokovú pokutu 20 EUR. Nikdy predtým nespáchal žiadny priestupok. Bude mu doručené nejaké upovedomenie, alebo rozhodnutie o priestupku na adresu trvalého pobytu. Oznamuje sa táto skutočnosť zamestnávateľovi, ak je zamestnaný v štátnej správe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, zaplatením blokovej pokuty je táto vec ukončená. Správny orgán, a ani polícia nebude tento priestupok nikomu oznamovať. Tento priestupok však bude evidovaný v jeho zozname priestupkov a v prípade, že jeho práca vyžaduje okrem bezúhonnosti aj spoľahlivosť a tie sa preverujú aj počas štátnej služby, bude tento zoznam priestupkov vyžiadaný. V takom prípade by mohol mať problém s tým, že ho nadriadení nebudú považovať za spoľahlivého. Závisí to však od viacerých skutočností. Domov sa nezasiela žiadne oznámenie o spáchanom priestupku.


Trápi vás "Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať,včera mi šéfka našla v kabelke pri odchode z práce tričko za 8,99e. Ale už počas dňa som dala písomne výpoveď v dvoch kopiach a obe sú od nej podpisane. Hrozí mi niečo? Bude s toho zápis alebo je to na dohode?

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2016)

Dobry den, ak nedali podnet na ;policiu, tak je to o dohode. Nahradíte škodu alebo vrátite tričko a je to vyriešené. Ak však podali podnet na prejednanie priestupku, tak sa Vám ozvu a bude sa to riešiť ako priestupok. Ak by sa to zopakovalo, také konanie by sa považovalo už za trestný čin bez ohľadu na to, či ste ukradli niečo za 1 euro alebo 500 eur.


Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Dobrý deň, v minulosti som kradol viackrát. Bol som za to odsudený, odsúdili ma na 300 hodín verejných prác, ktoré som si odpracoval bez problémov. Pomedzi trvania tohto trestu som kradol a škoda vznikla sumou 300eur, no ukradnutú vec som vrátil. Potom som sa vlámal do chalupy, no nič som odtiaľ neodcudzil, no škoda vznikla menej ako 266eur a ešte mám 1 krádež, ale ukradnuté veci sú vrátene majiteľovi. Aký trest mi za toto hrozí, škody som ochotný vyplatiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2016)

Dobrý deň  

z Vašej otázky nevyplýva, či za nasledujúce trestné činy sa vedenie trestné konanie a teda či sa jedná len o krádež alebo aj o iné trestné činy (napr. porušovanie domovej slobody a pod.), preto je ťažké hovoriť o treste.

 

Podľa § 212 ods. 1 TZ je trest za trestný čin krádeže 2 roky, avšak píšete, že niektoré krádeže ste vykonali vlámaním, môžete spadnúť aj do ods. 2.

 

Taktiež ste už bol za taký trestný čin odsúdený, čo je taktiež dôvod na uloženie prísnejšieho trestu. Teda trest závisí od množstva skutočností. V trestnom konaní je možné uzavrieť aj dohodu o vine a treste, kde je možnosť ísť pod stanovenú hranicu trestnej sadzby.

 


Podotázka: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode? (Trestné právo)

Zdravím stala sa mi taka vec že som ukradol v obchode vec za 50 centov...keď som šiel platiť SBS ma odviedli do kancelárie...tam spisali list o udalosti.. potom zavolal políciu oni prišli... vypočuli si ma odpisali si moje udaje tel.číslo atd. a dali mi pokutu 10 €, ktoru som hned zaplatil.. Chcem sa spýtať, či sa to bude ešte riešiť či mi dačo dojde domov alebo niečo podobne?

Odpoveď: Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak ste dostali blokovú pokutu, potom sa vec uložením pokuty a jej zaplatením ukončila. Domov Vám už nepríde nič.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa bude posudzovať opätovná krádež v obchode?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku