Máte
otázku?

Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať

Dobrý deň, rád by som sa informoval a poprosil o pomoc pre moju mamu, ktorej firma je v kríze. Bolo oznámené, že jej nebudú vyplatené mzdy za júl a august. Mohli by ste, prosím, poradiť, ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať

Dobrý deň, 

Vaša mamina môže pohroziť svojmu zamestnávateľovi, že ak jej zamestnávateľ nevyplatí mzdu do 15 dní po jej splatnosti, ona môže okamžite skončiť pracovný pomer. Zamestnávateľ príde o svojho zamestnanca. Vaša mamina ako zamestnanec, tak môže urobiť do jedného mesiaca podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce. 

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, "Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti." Podľa § 69 ods. 3 Zákonníka práce, "Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel."   Ak by sa zamestnávateľ Vašej mamy stal naozaj platobne neschopným, tak má nárok na dávku z garančného poistenia v zmysle zákona o sociálnom poistení.    Podľa § 21 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ stane platobne neschopným a nemôže uspokojiť nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov, tieto nároky sa uspokoja dávkou garančného poistenia podľa osobitného predpisu."   Zároveň má Vaša mamina nárok vymáhať si nevyplatenú mzdu od zamestnávateľa súdnou cestou, čo by však asi znamenalo skončenie jej pracovného pomeru.     

Trápi vás "Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi vypovedal pracovný pomer počas skúšobnej doby a doteraz mi nevyplatil mzdu. Podľa pracovnej zmluvy mala byť mzda vyplatená najneskôr do 30.11.2023, ale peniaze stále neprišli na môj účet. Navyše neviem, či boli za mňa zaplatené sociálne a zdravotné odvody a neobdržala som ani výplatnú pásku. Tento problém riešim už tretí týždeň a napriek tomu, že ostatní zamestnanci dostali svoje výplaty včas, ja som stále bez mzdy. Do práce som chodila pravidelne a nedopustila som sa žiadneho porušenia pracovnej disciplíny. Osoba, ktorá ma zamestnala, mi nezdvíha telefón a na ďalšie kontakty reagovala len prostredníctvom SMS, v ktorej ma odkázala na jej kolegu. Ten však uviedol, že nie je kompetentný riešiť tieto záležitosti. Podarilo sa mi získať kontaktné informácie konateľa firmy z internetu, ale aj po viacerých rozhovoroch so mnou a sľuboch, že situáciu vyšetria a ozvú sa mi späť, som stále bez odpovede. Prosím vás o radu, ako mám postupovať ďalej, pretože som z tejto situácie úplne bezradná. Ďakujem.

Odpoveď: Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň,
ak Vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu v zmysle pracovnej zmluvy, túto si môžete vymáhať súdnou cestou. Najprv však zašlite vášmu zamestnávateľovi výzvu na zaplatenie splatnej mzdy. V tejto ho môžete upozorniť, že v prípade, ak Vám mzdu vo vami určenej lehote nevyplatí (môžete mu dať napr. 7 dní od doručenia výzvy), obrátite sa na súd, dôsledkom čoho bude povinný nahradiť vám aj trovy konania s tým spojené. Ak by ste neboli mimosúdne úspešná so svojím nárokom voči vášmu bývalému zamestnávateľovi a potrebovali by ste pomôcť s vypracovaním žaloby na súd, neváhajte sa obrátiť na advokáta. V žalobe si nezabudnite uplatniť aj úrok z omeškania v zákonom ustanovenej výšky (toho času od 20.09.2023 vo výške 9,50% ročne) odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti mzdy. 

Tiež ak nechcete v takej práci pracovať, tak ak je v omeškaní viac ako 15 dní, tak môžete okamžite skončiť ako zamestnanec pracovný pomer a vznikne Vám nárok na náhradu mzdy v trvaní 1 mesiaca. Je to určitá forma sankcie pre zamestnávateľa ak nevyplatí mzdu načas.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zamestnávateľ mi neposlal výplatu ako ďalej postupovať" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.