'

Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: advokát Prešov
Odpovedané dňa: 20. 10. 2015

Otázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

Dobry den,potrebovala by som poradit. Zamestnavatelovi som poslala doporucene postou okamzitu vypoved pre nevyplatenie mzdy,kde som dodrzala vsetky postupy aj lehotu.Zamestnavatel moju vypoved prevzal. Nasledne som sa zaevidovala na urade prace. Potrebovali moje ukoncenie pracovneho pomeru, tak som im odovzdala moju vypoved, plus vyziadala som si od posty udaj o dni, kedy si ju moj zamestnavatel prevzal. Cize v ten den, ked bola prevzata vypoved, ukoncil sa moj pracovny pomer. Be zproblemov ma zaevidovali a vseko bolo v poriadku. Az kym mi nevolali zo socialnej poistovne, ze zamestnavatel ma stale neodhlasil a nevie o tom, ze ma moju vypoved. Proste klame, lebo ja mam vsetko, aj vypoved, aj podaci listok, aj doklad z posty, kedy bola prevzata. Ide o to, ze v socialnej poistovni som ja na vine a nie moj zamestnavatel a neviem, co mam robit, lebo im vysvetlujem, ze som ukoncila pracovny pomer. Posielala som uz aj zamestnavatelovi vyzvu na zaplatenie mzdy a nic. Teraz som uz poslala aj predzalobnu vyzvu a stale nic. Vobec na moje listy nereaguje a nechce ma odhlasit zo socialnej poistovne. Prosim poradte mi. Dakujem

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

Dobrý deň, pri ukončení pracovného pomeru nemá zamestnanec žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Všetky povinnosti za neho preberá zamestnávateľ. Jednou z týchto povinností je v zmysle § 231 ods. 1 pís. b) zákona o sociálnom poistení aj povinnosť odhlásiť zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Je preto potrebné poznamenať, že ak si zamestnávateľ neplní voči Sociálnej poisťovni odvodové a oznamovacie povinnosti, Sociálna poisťovňa nevyvodzuje dôsledky voči zamestnancovi, ale voči zamestnávateľovi. Odrazom tejto zásady je ustanovenie § 239 zákona o sociálnom poistení, v zmysle ktorého môže byť Vášmu zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 16 596,96 eur. Postup pracovníka Sociálnej poisťovne voči Vašej osobe nemá podľa môjho názoru oporu v zákone a má smerovať výhradne voči Vášmu zamestnávateľovi. Je preto na Vašom zvážení, či podáte podnet na uloženie pokuty Vášmu zamestnávateľovi pre neplnenie si jeho zákonných povinností, a to na základe okamžitého skončenia pracovného pomeru spoločne so súvisiacimi listinami. V prípade dlžnej mzdy Vám odporúčam podať súdnu žalobu na uloženie povinnosti výplaty spoločne s príslušenstvom.  

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne? (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ako mám postupovať ďalej. Zamestnávateľ mi dal výpoveď k 30. 11. 2018 - Dohoda o skončení pracovného pomeru, pre zníženie počtu zamestnancov. Mám teda výpoveď a potvrdenie o zamestnaní, ostatné veci ako výplatu, 1 mesačne odstupné, a nepreplatenú dovolenku 7 dni mi nevyplatil do dnešného dna. A najhoršie je, že ma do dnešného dna neodhlásil zo sociálnej poisťovne, tým pádom mi sociálna poisťovňa odmietla vyplácať podporu v nezamestnanosti, 32 rokov som bola vkuse zamestnaná a odvádzala dane, tak sa chcem spýtať, či sociálna poisťovňa postupuje správne. Nakoľko oni si nedokázali poradiť s bývalým zamestnávateľom 5 mesiacov, aby ma odhlásil zo sociálnej poisťovne, tak ako to mám urobiť ja. Keď ma môj bývalý zamestnávateľ nikdy neodhlási, môže ma rozhodnutím odhlásiť sociálna poisťovňa. Mzdová účtovníčka ma neodhlásila, nakoľko ona odišla z firmy 2 týždne pre do mnou a už ma nemal kto odhlásiť. Chcem sa teda spýtať ako mám postupovať, aby som bola odhlásená zo sociálnej poisťovne, a či by nebolo lepšie riešiť moju situáciu súdnou cestou. Myslím vymáhanie mzdy a odhlásenie zo sociálnej poisťovne. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2019)

Dobrý deň,
vo veci nevyplatenej mzdy, odstupného  a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku odporúčame poslať zamestnávateľovi výzvu k úhrade dlžnej sumy; v prípade, že k úhrade nedôjde kontaktovať advokáta za účelom podania žaloby na súd, ktorý bude vymáhať dlžnú sumu aj s príslušenstvom (úroky z omeškania, súdne trovy).
Nevyplácanie dávky v nezamestnanosti :
Požiadajte súčasne zamestnávateľa (spolu s úhradou nevyplatenej mzdy, odstupného a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku), aby Vás odhlásil zo sociálnej poisťovne obratom.
Podľa ust. § 231 zákona o sociálnom poistení platí, že  je povinnosťou zamestnávateľa okrem iných odhlásiť zamestnanca zo soc. poisťovne najneskoršie do 8 dní.

Za porušenie tejto povinnosti podľa § 239 zákona o soc. poistení môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až 16 596,96  €, na čo môžete zamestnávateľa upozorniť.
Pokiaľ ide o problém nevyplácania dávky v nezamestnanosti, Vy ste splnili podmienky nároku s doložením dokladov podľa požiadaviek úradu práce a preto v súlade s ust. zákona o soc. poistení požiadajte o vyplácanie dávky v nezamestnanosti preddavkovo.
Citujeme z ust. zákona o soc. poistení

"§ 105 : (1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov. Do podporného obdobia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodu uvedeného v § 106.

§ 116 Lehoty na výplatu dávok a zaokrúhľovanie sumy dávok
Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku a dávku v nezamestnanosti, dávky sa môžu vyplácať preddavkovo. Počas vyplácania dávky podľa prvej vety neplynie lehota podľa § 210 ods. 2."

Môžete súčasne požiadať Soc. poisťovňu, aby začala konanie voči zamestnávateľovi o uloženie pokuty pre nesplnenie povinností podľa § 239 zákona o soc. poistení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne? (Pracovné právo)

Dna 23. 10. 2018 som poslal zamestnávateľov doporučené žiadosť o okamžite ukončenie prác. zmluvy pre porušenie neplatenia mzdy a porušovanie BOZP z jeho strany. Dnes je 6. 12 a stále ma neodhlásil zo zdravotnej a ani neposlal ukončenie a neviem ako ďalej postupovať lebo sa tým pádom nemôžem ani registrovať na úrad práce. Prosím poraďte mi ako postupovať, aby ma odhlásil a mohol som sa registrovať na úrade práce. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať ak zamestnávateľ odmieta splniť povinnosť odhlásiť zamestnanca z evidencie Sociálnej poisťovne?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Poznamenávame, že Zákonník práce nepozná pojem žiadosť o okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnanca, ale len okamžité skončenie prac. pomeru, t.j. : nepodáva sa žiadosť zamestnávateľovi o okamžité skončenie prac. pomeru, okamžité skončenie rpac. pomeru sa zamestnávateľovi oznamuje, na to netreba jeho súhlas.

Podľa ust. § 69 ZP platí :

"(1)  Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak 
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu, 
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, 
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie. 
(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. 
(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. 
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 

§ 70 : Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. "

 

Vaša listina o žiadosti o okamžité skončenie prac. pomeru sa však bude posudzovať podľa jej obsahu.

Odporúčame napísať zamestnávateľovi, aby Vám vydal podľa § 75 ZP potvrdenie o zamestnaní, v ktorom sa uvádza najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru, 
b) druh vykonávaných prác, 
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, 
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, 
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. 

Predmetné potvrdenie je povinný Vám pri skončení prac. pomeru a keďže sa prac. pomer skončil, bol povinný tak urobiť, pokiaľ nenapadol jeho neplatnosť na súde.

Odporúčame kontaktovať zamestnávateľa, aby Vám vydal potvrdenie o zamestnaní a to doporučenou poštou alebo osobne proti podpisu. Môžete požiadať aj o pracovný posudok, ktorý je zamestnávateľ  povinný dať do 15 dní od požiadania.

 

Odporúčame registrovať sa na prísl. úrade práce s dokladmi ktoré máte /okamžité ukončenie prac. pomeru/. 

Podľa ust. zákona o službách zamestnanosti platí, že "skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je občan povinný preukázať. Zoznam dokladov, ktorými občan osvedčuje skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktoré sú súčasťou žiadosti, sú uvedené v prílohe č. 2 písm. A."

Prílohou žiadosti, je aj doklad o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

  


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk