Máte
otázku?

Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa?

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom dvoch vecí: 1. Môžu byť rodinné prídavky vyplácané priamo do rúk plnoletého dieťaťa a ak áno, kde sa to dá zariadiť? 2. Môže byť výživné vyplácané priamo plnoletému dieťaťu?

Odpoveď: Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa?

Dobrý deň, podľa § 10 zákona o prídavku na dieťa, platiteľ vyplatí prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok na prídavok a ktorá spĺňa podmienky nároku upravené v zákone. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je

a) rodič nezaopatreného dieťaťa,

b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,

c) osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

d) plnoleté nezaopatrené dieťa,

1. ak niet osoby uvedenej v písmenách a) a b),

2. ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,

3. ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,

4. ktoré uzavrelo manželstvo,

5. ktorého manželstvo zaniklo alebo

e) maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Ak teda spĺňa dieťa definíciu oprávnenej osoby, možno výplatu poskytovať aj jemu.

V prípade plnenia vyživovacej povinnosti platí, že dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, ktoré je oprávneným subjektom, sa výživné má plniť k jeho rukám, nakoľko nadobudlo plnú spôsobilosť  k právnym úkonom a teda aj spôsobilosť spravovať a nakladať so svojim majetkom.

Trápi vás "Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa? (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a mám dvoch synov. Jeden z nich sa odsťahoval k otcovi. Rada by som sa informovala, ako to bude s rodinnými prídavkami a daňovým bonusom? Starší syn končí školu v júni.

Odpoveď: Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa?

(odpoveď odoslaná: 29.04.2017)

Dobrý deň, daňový bonus a tiež rodinné prídavky sa poskytujú na tzv. nezaopatrené dieťa. Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do ukončenia povinnej školskej dochádzky alebo študent do 25 rokov ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (t.j. študuje na SŠ alebo VŠ). V prípade skončenia štúdia na SŠ tak sa za nezaopatrené dieťa považuje do konca 31. augusta, ak skončí štúdium na VŠ po poslednej štátnej skúške.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Komu sa vypláca výživné na plnoleté dieťa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava