Vyživovacia povinnosť a trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyživovacia povinnosť a trestné oznámenie

Dobrý deň. Pred nedávnom som bol nezamestnaný a poslal som len polovičku výživného na moju maloletú dcéru, lebo moja situácia mi nedovoľovala viacej dať. Všetku sumu som doplatil hneď, ako som sa zamestnal. Svoju vyživovaciu povinnosť si plním. Matka môjho dieťaťa na mňa podala trestné oznámenie s tým, že som meškal z výživným, ale pritom je všetko doplatené. Moja otázka na Vás znie, ako sa mám brániť? Keď matka môjho dieťaťa verejne prehlásila na súdnom pojednávaní, že ma zničí? Nemôžem si dovoliť právne zastupovanie. Za každú Vašu radu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyživovacia povinnosť a trestné oznámenie

Dobrý deň. V prvom rade by som Vás rád upokojil tým, že podľa môjho názoru nebude na základe podaného trestného oznámenia vedené voči Vám trestné konanie. Je totiž na mieste poukázať na skutočnosť, že orgány činné v trestnom konaní nie sú viazané posúdením toho, akú výšku výživného určil súd. Ak ste sa objektívne dostali do situácie, kedy ste súdom určené výživné nedokázali uhrádzať v plnom rozsahu, no napriek tomu ste uhradili, koľko ste mohli, tak Vaše konanie podľa môjho názoru nebolo trestné. Navyše ak ste už všetko doplatili, tak naozaj nevidím dôvod na to, aby ste boli trestne stíhaný.

Ak si Vás orgány  činné v trestnom konaní predvolajú, je potrebné im všetky rozhodujúce skutočnosti preukázať, a síce, že ste boli nezamestnaný, že ste uhradili, hoci len  časť výživného a tiež to, že ste ho nakoniec doplatili hneď, ako ste len mohli. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku