Výživné pri striedavej starostlivosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát (Žilina)
Odpovedané dňa: 11. 6. 2017

Otázka: Výživné pri striedavej starostlivosti

Je možné požiadať o doplatenie výživného pri striedavej starostlivosti? Manžel zarába raz toľko ako ja. 600eur verzus 1200eur. A o akú sumu by som mohla požiadať.

Odpoveď: Výživné pri striedavej starostlivosti

Dobrý deň.

Ak bolo o striedavej starostlivosti rozhodnuté súdom, tak muselo byť rozhodnuté aj o výživnom. Ak súd rozhodol, že z dôvodu striedavej starostlivosti sa výživné neurčuje, tak môžete podať na súd návrh na určenie výživného, ak sa zmenili pomery na strane maloletého dieťaťa alebo rodičov. Ak však v čase vydania rozhodnutia ste mali také príjmy, ktoré uvádzate, tak nemôžete žiadať o doplatenie výživného, pretože už v konaní o určení striedavej starostlivosti sa posudzovali tieto príjmy. Aj keď zákon umožňuje žiadať aj výživné 3 roky spätne, tak by ste museli zdôvodniť prečo ste návrh nepodali už skôr. Súdna prax neurčuje výživné pri striedavej starostlivosti, ak obidvaja rodičia sa o dieťa starajú rovnako dlhý čas.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné pri striedavej starostlivosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,

je opodstatnené žiadať od otca deti výživné pri striedavej starostlivosti 300, - Eur na dieťa, keď príjem matky je 650 eur a otca 2500 eur?
dieťa si nevyžaduje žiadne špeciálne výdavky - nie je zdravotné znevýhodnené.
berie sa do úvahy nepomer príjmov pri striedavej starostlivosti?
po odrátaní všetkých bežných pravidelných výdavkov otca (bez mimoriadnych) ostane otcovi príjem 1600 eur, matka neplatí žiadne bývanie - otec hradí matke aj náklady na bývanie, aj hypotéku na byt, v ktorom matka žije.

ďakujem.

Odpoveď: Výživné pri striedavej starostlivosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň, pri striedavej starostlivosti súdy priznávajú nárok na výživné v takých prípadoch, kedy nie je možné z pohľadu rodičov zabezpečiť rovnaký štandard pre dieťa. Vaše príjmy sú výrazne odlišné. Samotný nárok na výživné by bol vyvodzovaný najmä z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa, na druhej strane by súd zohľadnil tú skutočnosť, že Vám otec prispieva na bývanie a de facto aj touto formou plní svoju vyživovaciu povinnosť. Na druhej strane, ak otcovi po úhrade všetkých nákladov (aj tých spojených s bytom matky) stále zostáva z príjmu 1.600,- €, napriek všetkému to môže odôvodniť určenie výživného. Výška výživného by však nebola určená na sumu 300,- €, nakoľko taká výška by zrejme nebola odôvodnená ani odôvodnenými potrebami dieťaťa, ak neštuduje na súkromnej škole alebo nemá drahé koníčky...


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk