Výživné na vysokoškoláka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné na vysokoškoláka

Dobry den, moj syn ma 21 rokov zhruba pred rokom ukoncil strednu. Jeho otec vtedy podal na sud ziadost na zrusenie vyzivneho a sud mu vyhovel, takze pravoplatne uz vyzivne neplati. Teraz zhruba po roku sa syn rozhodol, ze pojde studovat na vysoku skolu. Moze moj syn znova ziadadat od otca sudnou cestou vyzivne, ktore uz sud raz zrusil?

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Dobrý deň, zákonná vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu (aj plnoletému) trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. V prípadoch, kedy plnoleté dieťa navštevuje vysokú školu, sa má za to, že sa sústavne pripravuje na výkon svojho budúceho povolania a z toho dôvodu nie je schopný sa sám živiť. Tzn. že zákonná vyživovacia povinnosť jeho otca voči nemu stále trvá. Nakoľko však bolo prednedávnom súdom zrušené, bude potrebné, aby Váš syn podal na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súdne rozhodnutia týkajúce sa výživného je možné meniť, ak dôjde k zmene pomerov. Tým, že Váš syn začal študovať, došlo k výraznej zmene pomerov. Z toho dôvodu odporúčam Vášmu synovi podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. V návrhu je potrebné kvalifikovane preukázať náklady (výdavky), ktoré má Váš syn a tiež uviesť jeho majetkové pomery (napr. kde býva, či má nejaký príjem, či mu Vy prispievate, či má sociálne štipendium...). Následne súd zistí schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca plnoletého dieťaťa a ich komparáciou rozhodne o tom, či znovu určí vyživovaciu povinnosť a v akej výške.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem ísť študovať druhý stupeň VŠ dennou kombinovanou metódou a popri tom pracovať na TPP, no neviem, či mi padá nárok na výživné a rodinné prídavky, keďže to nie je klasická externá Metóda. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
nie je nám známe čo presne znamená kombinovaná denná forma.

Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá, ak sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Vyplývajúc zo súdnej praxe ide o situácie, kedy dieťa študuje na VŠ klasickou dennou formou.

Vzhľadom na to, že Vaše vzdelanie umožňuje zároveň aj prácu na TPP, predpokladáme, že túto situáciu by súd posúdil tak, že ste schopný sa sám živiť, a teda zaniká Vám nárok na výživné. Samozrejme, návrh na zrušenie výživného musíte podať Vy alebo povinný rodič. Ak sa návrh nepodá, platí súdne rozhodnutie o výživnom, kým nie je zrušené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, dcéra študuje na vysokej škole už druhý rok, ma voči mne aj nejaké povinnosti ako to, že mi zdokladuje, že navštevuje školu, že chodí na brigády. Mám len pocit, že odo mňa berie peniaze a ona nemá žiadne povinnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sa pýtate na to, či je dcéra povinná Vám pravidelne preukazovať, že študuje, prípadne, že má brigády, tak odpoveď je, že zákon jej takúto povinnosť neukladá avšak, ak plníte svoju vyživovaciu povinnosť, musíte ju plniť do momentu, kedy nadobudne ona sama schopnosť sa živiť samostatne. Nadobudnutie tejto schopnosti je potrebné nejako preukázať, a preto je legitímnou požiadavkou, ak od nej žiadate tieto doklady. Ak Vám ich ale neposkytne, nič neporuší. Ak nadobudnete podozrenie, že už je schopná sama sa živiť, môžete podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti (ak bolo výživné určené súdom). Ak ju chcete donútiť k tomu, aby Vám to preukazovala, môžete ju upozorniť na to, že pokiaľ Vám tieto doklady neposkytne, budete nútený podať návrh na zrušenie výživného, resp. prestanete výživné platiť (ak nebolo určené súdom) z dôvodu, že podľa Vášho názoru už je schopná sama sa živiť. Tu je ale riziko, že ak by ste prestali platiť, mohla by zase ona podať návrh na súd, prípadne trestné oznámenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som študentka vysokej školy a chcela by som sa opýtať, či sa mi oplatí podať návrh na zvýšenie výživného zo strany otca. Bývam s mamou a so 6 ročným bratom. Otec mi prednedávnom zvýšil výživné na základe spoločnej dohody (sám od seba by to neurobil) zo 120e na 150e, ale, keďže som študentom tie peniaze mi nestačia. Žiadala som od neho 250e, ktoré by mi pokryli väčšinu výdavkov, ale odmietol tu sumu s tým, že nemá. Tu výhovorku má už 19 rokov a do mojich 11tich rokov platil len okolo 30-50e. Na poslednom súde sa vyjadril, že pomáha mojej mame tým, že mi kupuje ošatenie, ale to nie je pravda a nikdy ani nebola. Nezaujímal sa o mňa nikdy. Ale peniaze predsa len potrebujem. Začala som kvôli tomu aj brigádovať, kde si zvyknem niekedy mesačne privyrobiť nejakých 100e, ale aj tak. Mala by to byť jeho povinnosť. Mama mi dáva to čo vie už 19 rokov a nemyslím si, že je to správne, že on si zaplatí to minimum čo mu bolo súdom určené a koniec. Predsa som výtvorom dvoch nie jednej! Za odpoveď vopred ďakujem!

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, výživné na vysokoškoláka sa určuje aj na základe jeho schopností. Z vašej otázky nie je zrejmé koľko otec zarába a nie je preto možné povedať koľko je adekvátne výživné. Ak otec má peniaze a nechce Vám dať, potom nezostáva nic iné ako požiadať o zvýšenie výživného opäť súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Som vysokoškoláčka, rodičia mi dávajú 50e mesačne na ostatné výdavky +internát si mám zarobiť sama, rodičia majú mesačný príjem asi 1000e, mám ešte brata 5r a sestru, ktorá tiež chodí na VŠ a aj jej dávajú len 50e, neviem ako mám postupovať, aby mi rodičia platili viac. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom je ich zákonná povinnosť trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Štúdium na vysokej škole sa považuje za objektívny dôvod toho, že dieťa nie je ešte schopné samo sa živiť. Počas štúdia na vysokej škole sa považujete za tzv. nezaopatrené dieťa, nakoľko sa ešte stále sústavne pripravujete na svoje budúce povolanie. 

Podľa zákona o rodine Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.  Štúdium na vysokej škole je nepochybne veľmi nákladná záležitosť, nakoľko okrem ubytovania a stravy, je potrebné hradiť náklady aj na učebnice a iné študijné pomôcky. Rovnako netreba zabúdať ani na to, že v zmysle judikatúry sa za odôvodnené potreby dieťaťa považujú náklady na sociálny život, či rôzne kurzy a krúžky. 50 eur na mesiac je podľa môjho názoru nedostatočná suma pre vysokoškoláka.  Aj keď si dokážete privyrobiť, často je to na úkor štúdia, čo nie je vo Vašom záujme ako dieťaťa, ani ako študenta.

Riešenia existujú v podstate dve. Prvým z nich je pokúsiť sa s rodičmi dohodnúť na vyššom výživnom, najlepšie písomne. Je potrebné im vysvetliť, že štúdium nie je lacná záležitosť a aj keď sa snažíte privyrobiť si, je to na úkor štúdia alebo voľného času. Ak rodičia nebudú ochotní pristúpiť na Vaše podmienky, jedinou možnosťou bude súdne konanie.

Ako plnoletá, môžete návrh na súd podať aj sama, pričom návrh môže smerovať voči obom rodičom. Nezáleží pritom na tom, či sú rozvedení, alebo nie. Svoju zákonnú povinnosť si musia plniť obaja a v prípade ak odmietajú, je to práve súd, kto ich k plneniu povinností môže zákonným spôsobom prinútiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb upravuje Civilný mimosporový poriadok, a to v § 154 až 157

 

§ 154 Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 155 Konanie sa začína len na návrh.

§ 156 Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

§ 157 Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.

Podľa vyššie uvedeného návrh na určenie vyživovacej povinnosti môžete podať na okresný súd v obvode ktorého máte bydlisko. V návrhu je potrebné opísať rozhodujúce skutočnosti, teda odôvodniť podanie návrhu. Dôležité je najmä uviesť Vaše mesačné náklady na život, od ubytovania, cez stravu, oblečenie, lieky, hygienu, až po sociálny život a školské pomôcky. Môžete uviesť, že podľa Vašich posledných informácií rodičia zarábajú po 1000 eur. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy.  V návrhu je potrebné uviesť, čoho sa ním domáhate (petit). Vy sa v podstate domáhate toho, aby súd zaviazal rodičov plniť vyživovaciu povinnosť v určitej výške.

Súd bude zisťovať skutočný stav, najmä si vyžiada majetkové pomery rodičov, počet vyživovaných osôb a pod. Súd Váš návrh posúdi a rozhodne, aká výška výživného je vzhľadom na možnosti schopnosti a majetkové pomery rodičov a Vaše odôvodnené náklady primeraná. Súd vydá rozsudok a ten následne doručí účastníkom konania. Podľa § 44 Civilného misporového poriadku Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. To znamená, že už od doručenia rozhodnutia rodičom budú povinní plniť si svoju vyživovaciu povinnosť v súdom stanovenej výške a lehote.

Okrem toho, ak je potrebné neodkladne upraviť pomery (vo Vašom prípade určiť výživné, pretože nemáte z čoho uhrádzať svoje náklady) môžete na súd podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 366 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého Neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere.

Zhrnutie

Rozhodnutie je na Vás, avšak, ako bolo uvedené vyššie, rodičia sú povinní plniť si svoju povinnosť vyživovať Vás, kým nebudete mať schopnosť sama sa živiť. Ak ste denným študentom vysokej školy, schopnosť sama sa živiť, by ste mali nadobudnúť ukončení štúdia, avšak ani to však neplatí vždy. To, čo som uviedol v odpovedi na Vašu otázku primerane platí aj pre Vašu sestru. Ak by chcela výživné vymáhať súdne, potom by návrh musela podať ona sama, vo vlastnom mene. Ak by si rodičia neplnili svoju povinnosť, ani na základe súdneho rozhodnutia, mohli by ste podať návrh na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobry den, rodicia sa cca pred 3-4 rokmi rozviedli. Vtedy som bola este na strednej a nasi sa na sude dohodli, ze otec bude posielat 170€ s tym, ze dalsie velke vydavky budu platit napol. Vtedy to bolo fajn ale uz druhy rok studujem architekturu a nemam cas a energiu na brigadu a peniaze co mi rodicia davaju (nevyhnutne financie na cestovanie, stravu v skole a pod. plus cca 20-30€ vreckove) je malo. Ked si vypytam viac penazi tak zacinaju dohadovacky, teda nie, ze by mi nechceli dat peniaze, len kazdy hovori ze on dava peniaze tomu druhemu a potom zas ze ten dava malo... a ja uz na to nemam nervy. Chcela by som podat navrh na sud a chcela by som vediet ako si mam vypocitat sumu ktoru potrebujem (co vsetko zarat) a v akom pomere sa to deli medzi rodicov vzhladom na ich prijem. Budem vdacna za radu. Dakujem

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, neexistuje žiadny vzorec, podľa ktorého by sa dalo výživné jednoducho vypočítať a určiť podiel oboch rodičov na tomto výživnom. Pri vypočítaní výšky výživného sa vychádza z odôvodnených potrieb oprávnenej a schopností, možností a majetkových pomerov povinných. V návrhu je potrebné, aby ste uviedli všetky odôvodnené potreby, ktoré platíte, resp. ktoré by ste mali platiť (od stravy, ošatenia, hygienických potrieb, bývanie...). Rovnako je potrebné v návrhu uviesť aj výšku príjmu Vašich rodičov, ak je Vám ich výška známa. Následne bude v prvom rade súd zisťovať, resp. určovať výšku výživného. Po ustálení výšky výživného ho v určitom pomere rozdelí medzi rodičov (ak v súčasnosti nebývate doma s mamou). Ak Vám nie je známa výška ich príjmu uveďte to súdu a požiadajte ho, aby to zistil dopytom u Vašich rodičov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku