Máte
otázku?

Výživné na vysokoškoláka


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Výživné na vysokoškoláka

Dobrý deň, môj syn má 21 rokov a zhruba pred rokom ukončil strednú školu. Jeho otec vtedy podal na súd žiadosť o zrušenie výživného a súd mu vyhovel, takže už pravoplatne neplatí výživné. Teraz, približne po roku, sa syn rozhodol, že pôjde študovať na vysokú školu. Môže môj syn znova žiadať od otca výživné súdnou cestou, aj keď ho súd už raz zrušil?

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

Dobrý deň, zákonná vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu (aj plnoletému) trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné sa samo živiť. V prípadoch, kedy plnoleté dieťa navštevuje vysokú školu, sa má za to, že sa sústavne pripravuje na výkon svojho budúceho povolania a z toho dôvodu nie je schopný sa sám živiť. Tzn. že zákonná vyživovacia povinnosť jeho otca voči nemu stále trvá. Nakoľko však bolo prednedávnom súdom zrušené, bude potrebné, aby Váš syn podal na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súdne rozhodnutia týkajúce sa výživného je možné meniť, ak dôjde k zmene pomerov. Tým, že Váš syn začal študovať, došlo k výraznej zmene pomerov. Z toho dôvodu odporúčam Vášmu synovi podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. V návrhu je potrebné kvalifikovane preukázať náklady (výdavky), ktoré má Váš syn a tiež uviesť jeho majetkové pomery (napr. kde býva, či má nejaký príjem, či mu Vy prispievate, či má sociálne štipendium...). Následne súd zistí schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca plnoletého dieťaťa a ich komparáciou rozhodne o tom, či znovu určí vyživovaciu povinnosť a v akej výške.

Trápi vás "Výživné na vysokoškoláka" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra navštevuje bakalárske štúdium na vysoké škole v Prahe vo forme kombinovaného štúdia, teda nie je ani prezenčné, ani dištančné. Súčasne je aj zamestnaná v nemocnici ako zdravotná sestra. Predpokladám, že je na TPP, avšak nemám to ako preukázať, keďže moja dcéra so mnou nekomunikuje. Mám nárok na zrušenie výživného?

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň,
vo väčšine prípadov, ak dieťa študuje na vysokej škole, tak vyživovacia povinnosť rodiča stále trvá. Táto sa väčšinou končí až po ukončení vysokoškolského štúdia. V zmysle zákona však vyživovacia povinnosť zaniká, keď je dieťa schopné samé sa živiť, a určenie tohto momentu v zásade závisí od úvahy súdu. Ak by sa preukázalo, že Vaša dcéra pracuje na TPP, tak by mohlo ísť skutočnosť, ktorá zakladá zánik vyživovacej povinnosti, avšak bolo by to v istej miere riziko, nakoľko väčšinou súdy rozhodujú tak, že v prípade, ak dieťa stále študuje, tak vyživovacia povinnosť trvá aj vtedy, ak dieťa pracuje. Súd by to však mohol vyhodnotiť aj inak.

Urobte to tak, ze jej pošlete list doporučene, vyzvete ju, aby preukázala, či pracuje alebo nie a ak sa neozve ani do 3 týždňov od doručenia, podajte žalobu o zrušenie. Súd to potom preskúma. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, aktuálne, 30.6., som ukončila bakalársky ročník na vysokej škole s tým, že pokračujem na inžinierskych štúdiách v septembri. Už mám aj potvrdenie o prijatí. Chcela by som sa opýtať, či mi je rodič povinný platiť výživné aj počas týchto dvoch mesiacov, ako je obdobie medzi bakalárskym a inžinierskym ročníkom (júl, august). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
áno Váš rodič je Vám povinný výživné platiť aj počas daného obdobia, nakoľko vyživovacia povinnosť zaniká až v momente, keď je dieťa schopné samé sa živiť. Ak ste sa rozhodli ďalej pokračovať v štúdiu, tak výživné v danom prípade zanikne až po ukončení štúdia a do tohto momentu Vám bude Váš rodič stále povinný platiť výživné.


Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám záujem o štúdium na druhom stupni vysokej školy dennou kombinovanou metódou a popri tom by som chcel pracovať na zmluve o pracovnom pomeru. Neviem však, či by som pri tejto forme štúdia stratil nárok na výživné a rodinné prídavky, keďže to nie je klasická externá metóda. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,
nie je nám známe čo presne znamená kombinovaná denná forma.

Vyživovacia povinnosť rodiča voči dieťaťu trvá, ak sa dieťa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Vyplývajúc zo súdnej praxe ide o situácie, kedy dieťa študuje na VŠ klasickou dennou formou.

Vzhľadom na to, že Vaše vzdelanie umožňuje zároveň aj prácu na TPP, predpokladáme, že túto situáciu by súd posúdil tak, že ste schopný sa sám živiť, a teda zaniká Vám nárok na výživné. Samozrejme, návrh na zrušenie výživného musíte podať Vy alebo povinný rodič. Ak sa návrh nepodá, platí súdne rozhodnutie o výživnom, kým nie je zrušené.


Trápi vás "Výživné na vysokoškoláka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: moja dcéra je už druhý rok študentkou vysoké školy. Má voči mne aj nejaké povinnosti, napríklad dokladovanie návštev školy či dochádzky na brigády? Mám pocit, že odo mňa len berie peniaze a ona nemá žiadne povinnosti. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sa pýtate na to, či je dcéra povinná Vám pravidelne preukazovať, že študuje, prípadne, že má brigády, tak odpoveď je, že zákon jej takúto povinnosť neukladá avšak, ak plníte svoju vyživovaciu povinnosť, musíte ju plniť do momentu, kedy nadobudne ona sama schopnosť sa živiť samostatne. Nadobudnutie tejto schopnosti je potrebné nejako preukázať, a preto je legitímnou požiadavkou, ak od nej žiadate tieto doklady. Ak Vám ich ale neposkytne, nič neporuší. Ak nadobudnete podozrenie, že už je schopná sama sa živiť, môžete podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti (ak bolo výživné určené súdom). Ak ju chcete donútiť k tomu, aby Vám to preukazovala, môžete ju upozorniť na to, že pokiaľ Vám tieto doklady neposkytne, budete nútený podať návrh na zrušenie výživného, resp. prestanete výživné platiť (ak nebolo určené súdom) z dôvodu, že podľa Vášho názoru už je schopná sama sa živiť. Tu je ale riziko, že ak by ste prestali platiť, mohla by zase ona podať návrh na súd, prípadne trestné oznámenie. 


Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentka vysokej školy a chcela by som sa opýtať, či sa mi oplatí podať návrh na zvýšenie výživného zo strany otca. Bývam s mamou a so šesťročným bratom. Otec mi nedávno zvýšil výživné na základe spoločnej dohody (sám od seba by to neurobil) zo 120 eur na 150 eur, avšak ako študentke mi tie peniaze nestačia. Žiadala som od neho 250 eur, ktoré by mi pokryli väčšinu výdavkov, ale odmietol túto sumu s odôvodnením, že nemá. Túto výhovorku používa už 19 rokov a do mojich jedenástich rokov platil len okolo 30 až 50 eur. Na poslednom súde sa vyjadril, že pomáha mojej mame tým, že mi kupuje oblečenie, ale to nie je a nikdy nebolo pravda. Nikdy sa o mňa nezaujímal. Potrebujem však tie peniaze. Začala som kvôli tomu aj brigádovať, kde si niekedy mesačne privyrobím približne 100 eur, ale aj tak to nie je dostatočné. Myslím si, že to mala byť jeho povinnosť. Mama mi dáva to, čo vie, už 19 rokov a nemyslím si, že je správne, že on si zaplatí to minimum, ktoré mu bolo súdom určené, a viac už neprejaví záujem. Veď som výsledkom oboch rodičov, nie len matky! Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň, výživné na vysokoškoláka sa určuje aj na základe jeho schopností. Z vašej otázky nie je zrejmé koľko otec zarába a nie je preto možné povedať koľko je adekvátne výživné. Ak otec má peniaze a nechce Vám dať, potom nezostáva nic iné ako požiadať o zvýšenie výživného opäť súdom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Som študentkou vysokej školy a rodičia mi mesačne dávajú 50 eur na rôzne výdavky. Okrem toho musím sama zabezpečiť peniaze na internát. Rodičia majú mesačný príjem približne 1 000 eur. Mám ešte 5-ročného brata a sestru, ktorá tiež študuje na vysokej škole. Aj ona dostáva len 50 eur mesačne. Potrebujem radu, ako mám postupovať, aby mi rodičia platili viac. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom je ich zákonná povinnosť trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Štúdium na vysokej škole sa považuje za objektívny dôvod toho, že dieťa nie je ešte schopné samo sa živiť. Počas štúdia na vysokej škole sa považujete za tzv. nezaopatrené dieťa, nakoľko sa ešte stále sústavne pripravujete na svoje budúce povolanie. 

Podľa zákona o rodine Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.  Štúdium na vysokej škole je nepochybne veľmi nákladná záležitosť, nakoľko okrem ubytovania a stravy, je potrebné hradiť náklady aj na učebnice a iné študijné pomôcky. Rovnako netreba zabúdať ani na to, že v zmysle judikatúry sa za odôvodnené potreby dieťaťa považujú náklady na sociálny život, či rôzne kurzy a krúžky. 50 eur na mesiac je podľa môjho názoru nedostatočná suma pre vysokoškoláka.  Aj keď si dokážete privyrobiť, často je to na úkor štúdia, čo nie je vo Vašom záujme ako dieťaťa, ani ako študenta.

Riešenia existujú v podstate dve. Prvým z nich je pokúsiť sa s rodičmi dohodnúť na vyššom výživnom, najlepšie písomne. Je potrebné im vysvetliť, že štúdium nie je lacná záležitosť a aj keď sa snažíte privyrobiť si, je to na úkor štúdia alebo voľného času. Ak rodičia nebudú ochotní pristúpiť na Vaše podmienky, jedinou možnosťou bude súdne konanie.

Ako plnoletá, môžete návrh na súd podať aj sama, pričom návrh môže smerovať voči obom rodičom. Nezáleží pritom na tom, či sú rozvedení, alebo nie. Svoju zákonnú povinnosť si musia plniť obaja a v prípade ak odmietajú, je to práve súd, kto ich k plneniu povinností môže zákonným spôsobom prinútiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb upravuje Civilný mimosporový poriadok, a to v § 154 až 157

 

§ 154 Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 155 Konanie sa začína len na návrh.

§ 156 Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

§ 157 Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.

Podľa vyššie uvedeného návrh na určenie vyživovacej povinnosti môžete podať na okresný súd v obvode ktorého máte bydlisko. V návrhu je potrebné opísať rozhodujúce skutočnosti, teda odôvodniť podanie návrhu. Dôležité je najmä uviesť Vaše mesačné náklady na život, od ubytovania, cez stravu, oblečenie, lieky, hygienu, až po sociálny život a školské pomôcky. Môžete uviesť, že podľa Vašich posledných informácií rodičia zarábajú po 1000 eur. K návrhu je potrebné pripojiť aj dôkazy.  V návrhu je potrebné uviesť, čoho sa ním domáhate (petit). Vy sa v podstate domáhate toho, aby súd zaviazal rodičov plniť vyživovaciu povinnosť v určitej výške.

Súd bude zisťovať skutočný stav, najmä si vyžiada majetkové pomery rodičov, počet vyživovaných osôb a pod. Súd Váš návrh posúdi a rozhodne, aká výška výživného je vzhľadom na možnosti schopnosti a majetkové pomery rodičov a Vaše odôvodnené náklady primeraná. Súd vydá rozsudok a ten následne doručí účastníkom konania. Podľa § 44 Civilného misporového poriadku Rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. To znamená, že už od doručenia rozhodnutia rodičom budú povinní plniť si svoju vyživovaciu povinnosť v súdom stanovenej výške a lehote.

Okrem toho, ak je potrebné neodkladne upraviť pomery (vo Vašom prípade určiť výživné, pretože nemáte z čoho uhrádzať svoje náklady) môžete na súd podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa § 366 Civilného mimosporového poriadku, podľa ktorého Neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere.

Zhrnutie

Rozhodnutie je na Vás, avšak, ako bolo uvedené vyššie, rodičia sú povinní plniť si svoju povinnosť vyživovať Vás, kým nebudete mať schopnosť sama sa živiť. Ak ste denným študentom vysokej školy, schopnosť sama sa živiť, by ste mali nadobudnúť ukončení štúdia, avšak ani to však neplatí vždy. To, čo som uviedol v odpovedi na Vašu otázku primerane platí aj pre Vašu sestru. Ak by chcela výživné vymáhať súdne, potom by návrh musela podať ona sama, vo vlastnom mene. Ak by si rodičia neplnili svoju povinnosť, ani na základe súdneho rozhodnutia, mohli by ste podať návrh na vykonanie exekúcie.


Trápi vás "Výživné na vysokoškoláka" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na vysokoškoláka (Rodinné právo)

Dobrý deň, moji rodičia sa približne pred 3-4 rokmi rozviedli. V tom čase som ešte študovala na strednej škole a rodičia sa na súde dohodli, že otec mi bude posielať 170€ mesačne, pričom akékoľvek ďalšie väčšie výdavky budú platiť spoločne. Toto bolo vtedy akceptovateľné, ale teraz, už druhý rok študujem architektúru a nemám čas ani energiu na brigádu. Peniaze, ktoré mi moji rodičia posielajú (financie na náklady cestovania, stravovanie v škole a podobne, plus približne 20-30€ vreckové) sú nedostatočné. Keď požiadam o viac peňazí, začnú sa hádky. Nie že by mi nechceli dať peniaze, ale každý tvrdí, že on poskytuje peniaze tomu druhému a potom zas ten tvrdí, že poskytuje nedostatočnú sumu... už nerozumiem tejto situácii. Chcela by som podať návrh na súd a chcela by som vedieť, ako si mám vypočítať potrebnú sumu (čo všetko začleniť) a akým spôsobom sa táto suma delí medzi rodičov v závislosti od ich príjmu. Budem vďačná za radu. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na vysokoškoláka

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, neexistuje žiadny vzorec, podľa ktorého by sa dalo výživné jednoducho vypočítať a určiť podiel oboch rodičov na tomto výživnom. Pri vypočítaní výšky výživného sa vychádza z odôvodnených potrieb oprávnenej a schopností, možností a majetkových pomerov povinných. V návrhu je potrebné, aby ste uviedli všetky odôvodnené potreby, ktoré platíte, resp. ktoré by ste mali platiť (od stravy, ošatenia, hygienických potrieb, bývanie...). Rovnako je potrebné v návrhu uviesť aj výšku príjmu Vašich rodičov, ak je Vám ich výška známa. Následne bude v prvom rade súd zisťovať, resp. určovať výšku výživného. Po ustálení výšky výživného ho v určitom pomere rozdelí medzi rodičov (ak v súčasnosti nebývate doma s mamou). Ak Vám nie je známa výška ich príjmu uveďte to súdu a požiadajte ho, aby to zistil dopytom u Vašich rodičov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na vysokoškoláka" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava