POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vyrovnanie BZM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vyrovnanie BZM

Máme podaný návrh na súde o vyrovnanie BZM už päť rokov. Teraz sme sa konečne dohodli s bývalým a chceme predať dom, ktorý máme v spoločnom vlastníctve a vyrovnať to sami. Stačí na súde zrušiť tento návrh?

Odpoveď: Vyrovnanie BZM

Dobrý deň,

návrh zo súdu môžete zobrať späť. Podľa civil. sporového poriadku /§ 144  a nasl./ platí : Ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej. Ak je žaloba vzatá späť sčasti pred jej doručením žalovanému, koná súd o zvyšku nároku bez rozhodovania o zastavení konania v tejto časti. Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov nesúhlasí. Na nesúhlas žalovaného so späťvzatím žaloby sa neprihliada, ak dôjde k späťvzatiu žaloby skôr, než sa začalo predbežné prejednanie sporu podľa § 168 alebo pojednávanie.

Z dôvodu Vašej právnej istoty odporúčame však  najprv  uzavrieť písomnú dohodu o vyporiadaní celého BSM, hnuteľného aj nehnuteľného majetku,  a až  následne zobrať návrh zo súdu späť.

 

V uvedenej veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Vyrovnanie BZM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyrovnanie BZM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.