Výpoveď dohody o prac. činnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 28. 1. 2017

Otázka: Výpoveď dohody o prac. činnosti

Prepáčte, omylom som odoslala neúplnú otázku. Chcem sa spýtať, akú odpoveď zamestnávateľa na moju výpoveď dohody o pracovnej činnosti odo mňa požadujú na úrade práce? Priniesla som im svoju výpoveď, no nestačilo to.

Odpoveď: Výpoveď dohody o prac. činnosti

Dobrý deň,

podľa § 228a Zákonníka práce Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Ak ste podali výpoveď, uplynutím výpovednej doby pracovný pomer zanikne. Výpoveď je jednostranný právny úkon, na platnosť ktorého sa nevyžaduje súhlas druhej strany (zamestnávateľa). Nerozumiem, akú odpoveď od Vás Úrad práce požadoval. Skúste sa na úrade informovať, čo konkrétne potrebujú a vysvetliť im, že výpoveď je jednostranný právny úkon.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk