Máte
otázku?

Nárok na odstupné a dohodár


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Nárok na odstupné a dohodár

Dobrý deň, dostala som výpoveď. Pracovala som štyri roky na dohodu a po štúdiu rok a pol na trvalý pracovný pomer. Koľko rokov sa mi teda ráta? Mám právo na odstupné? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné a dohodár

Dobrý deň,

Podľa § 76 ods. 1 Zákonníka práce platí, že  zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Dohodári nemajú nárok na odstupné a preto sa nebude zarátavať ani čas, keď ste u zamestnávateľa pracovali na dohodu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa by Vám nárok na odstupné nevznikol. Ak by ste sa však dohodli na skončení pracovného pomeru, mohol by Vám vzniknúť tento nárok podľa § 76 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce vo výške 1 mesiaca.

Trápi vás "Nárok na odstupné a dohodár" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nárok na odstupné a dohodár (Pracovné právo)

Dobrý večer, môj zamestnávateľ mi chcel dať výpoveď formou dohody o ukončení pracovného pomeru s odstupným troch mesiacov, čo mi zo zákona náleží. Avšak, žiadala som o klasickú výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca. S tým nesúhlasil, pretože pre mňa už ďalšiu prácu nemá. Navyše mi ponúkol, že k dohode o výpovedi, v ktorej je uvedené odstupné vo výške trojnásobku priemernej mzdy, pripíše 3+2, čo by viedlo k odstupnému na dobu piatich mesiacov. Bude takáto dohoda platná s týmto údajom? Ďakujem.

Odpoveď: Nárok na odstupné a dohodár

(odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň prajem,

dôležitý je úmysel zmluvných strán. Vy sa so zamestnávateľom môžete v zásade kedykoľvek dohodnúť na tom, že sa končí pracovný pomer (pričom nemusí byť daný ani žiaden výpovedný dôvod). Na odstupné máte nárok len v 3 situáciách (nadbytočnosť, zdravotné dôvody, zrušenie zamestnávateľa). Zákon však nebráni tomu, aby sa pri skončení prac. pomeru zamestnávateľ a zamestnanec dohodol na tom, že zamestnanec dostane vyššie odstupné než mu priznáva zákon. Ak sa teda rozhodne Vám dať viac, nie je to dôvod neplatnosti. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nárok na odstupné a dohodár (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať, či ma môžu vyhodiť z práce počas PN, ak pracujem na dohode o vykonaní práce od januára tohto roku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nárok na odstupné a dohodár

(odpoveď odoslaná: 04.09.2016)

Dobrý deň,

na dohody sa podľa Zákonníka práce použijú len ustanovenia, ktoré ZP výslovne uvádza. Nakoľko Zákonník práce výslovne neuvádza, že sa na dohodu o vykonaní práce použijú ustanovenia o výpovedi a ochrannej dobe, nemožno ich použiť. Od dohody o vykonaní práce možno odstúpiť za podmienok ustanovených v ZP. Uvádzam aj konkrétne ustanovenie- § 226 ods.3 ZP Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

To znamená, že s Vami môže zamestnávateľ ukončiť dohodu, tým že od nej odstúpi, a to aj počas PN. Môže tak urobiť, len ak sa pracovná úloha nevykonala v dohodnutej dobe.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nárok na odstupné a dohodár" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava