'

Výpis z registra trestov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: spolupracujúci advokát, Zvolen, JUDr. Straňáková
Odpovedané dňa: 25. 8. 2015

Otázka: Výpis z registra trestov

Zdravím, chcel by som sa opýtať na výpis z registra trestov. Pred 9r. som bol odsudený podmienečne a teraz potrebujem výpis do práce. Stále tam bude figurovať ten moj prečin. Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Dobrý deň

Trestný zákon pozná inštitút zahladanie odsúdenia čo spočíva v tom, že na odsúdeného, ktorému bolo zahladené odsúdenie sa hľadí, ako keby nebol odsúdený.  Účel tohto inšitútu je umožniť, aby sa odstránili dôsledky odsúdenia, ktoré pretrvávujú aj po výkone trestu a ktoré by mohli pre odsúdeného znamenať sťaženie v ďalšom živote. K zahladeniu môže dôjsť keď sú splnené podmienky podľa § 92 ods. 1 TZ a to: “1) Súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej a) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.” Pokiaľ ide o odsúdenie za tresty v § 32 písm. b) až l), k zahladeniu dochádza ich vykonaním ( teda okrem trestu odňatia slobody).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpis z registra trestov (Trestné právo)

Dobrý deň, Poprosím Vás o vzor žiadosti, výmaz z výpisu registra trestov. Ďakujem.

Odpoveď: Výpis z registra trestov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2019)

Dobrý deň,

Na výmaz záznamu z výpisu registra trestov je potrebné podať na príslušný súd žiadosť o zahladenie odsúdenia. Na to, aby súd rozhodol o zahladení odsúdenia, je nutné splniť hmotnoprávne podmienky uvedené v § 92 Trestného zákona. Je nevyhnutné poznamenať, že na zahladenie odsúdenia neexistuje žiadny právny nárok. Súd rozhoduje o zahladení odsúdenia na základe posúdenia konkrétneho prípadu, najmä či sú splnené hmotnoprávne podmienky zahladenia odsúdenia upravené vo vyššie spomenutom ustanovení Trestného zákona. 

V zmysle ustanovenia § 470 ods. 1 Trestného poriadku sa žiadosť o zahladenie odsúdenia podáva na príslušný súd, ktorým je okresný súd, v obvode ktorého má odsúdený v čase podania návrhu bydlisko, alebo kde mal naposledy bydlisko.

Žiadosť musí obsahovať najmä označenie súdu, označenie odsúdeného, označenie rozhodnutia, ktorým bol odsúdenému uložený trest, odôvodnenie žiadosti, tzn. stručný opis skutkových okolností, z ktorých vyplýva, že odsúdený splnil vyššie uvedené hmotnoprávne podmienky a samotný návrh na zahladenie odsúdenia.

Ide o klasickú žiadosť, ktorú ale však spolu s vyššie uvedenými náležitosťami je potrebné prispôsobiť okolnostiam daného prípadu.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk