'

Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 8. 7. 2017

Otázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, . Manželka dostala pokutu za diaľničnú známku pritom riadne zaplatila za uvedenú známku o čom dostala faktúru, po roku prišla pokuta za neuhradenie kde sme si všimli zámenu len jedného písmená pričom faktúru vystavovala pracovníčka CS v tvare XX XXX XX a zamenené bolo XX XXX XY vodičom som bol ja a Ministerstvo Vnútra sľúbilo, že takéto preklepy bude odpúšťať ako sa brániť voči takejto neoprávnene danej pokute. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vami uvedený prípad nie je ojedinelý.


V zmysle  čl. V.  Všeobecných obch. podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky  "za správnosť údajov  je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. "

Toľko všeobecné podmienky.

Podľa viacerých informácií Ministerstva vnútra SR je týchto prípadov veľa a preto je potrebné, aby ste uplatnil opravný prostriedok v zmysle poučenia na rozhodnutí. Ministerstvo vnútra SR  v tejto veci už viac krát uviedlo, že  preklep by nemal byť dôvodom na pokutu, no vyžiada si to byrokraciu. „Výsledkom rokovaní je nastavenie, že v prípade, že vodičovi príde pokuta, s ktorou nesúhlasí, nakoľko urobil pri kupovaní známky preklep pri svojom EČV a bude riešený okresným úradom, bude musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou nachádza jeho vozidlo, kde je evidentné, že je to jeho EČV aj keď s chybou a teda so zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená,“ .


Vo veci vyžiadajte fotografiu Vášho auta.

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, ust. §  10 priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Vy ste známku uhradil, preto poukážte na vyššie uvedené a požiadajte aj o zmenu v evidencii. Prepokladáme, že doklad o úhrade  diaľ. známky máte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dna 2. 10. 2019 mi bola doručená pokuta o nezaplatený diaľničnej známky, foto je zo dna 22. 10. 2017. Chyba nastala pri prepise auta z okresu do okresu, staré EČV mali diaľničnú známku ale nové už nie. Chcem teda poslať odpor na krajský úrad a priložiť starý TP, nový TP, a doklad o zakúpený eznamky. Budú mi tieto doklady stačiť, aby som pokutu nemusel platiť? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2019)

Dobrý deň,

zákon o diaľničnej známke je nastavený tak, že za správnosť údajov uvedených pri objednávke známky zodpovedá majiteľ vozidla. Práve chyb v EČV je veľmi častým javom a mnoho ľudí sa snaží zvrátiť pokutu tým, že podá odpor. Zatiaľ k veci neexistuje relevantná judikatúra, v zmysle ktorej by bolo možné posúdiť, či okresný úrad akceptuje ako dôvod, chybu pre EČV. Na odpustenie pokuty nie je právny nárok a je to čisto na úvahe správneho orgánu. Ak chcete podať odpor, odporúčam v ňom argumentovať najmä tým, že EČV nie je fixný identifikátor a kľúčové je VIN, ktoré sa autu nikdy nemení. Cieľom zákona je zabezpečiť, aby pokiaľ ľudia využívajú spoplatnené úseky, mali zaplatenú diaľničnú známku. Ak ste mali zaplatenú diaľničnú aj v čase, keď ste využili spoplatnený úsek a chyba je len v EČV, tak by išlo de facto o duplicitné platenie známky. Žiaľ zákon je takto nastavený a je to len na argumentácii a úvahe odvolacieho orgánu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
prosím o pomoc v nasledovnej veci. Menil som v júni 2019 trvalý pobyt a prehlásil som si auto z okresu do okresu, t.j. boli mi vydané nové SPZ. Nedopatrením som neinformoval NDS o zmene SPZ a diaľnicu som využíval až do septembra 2019 na nových SPZ, pričom diaľničnú známku som mal zakúpenú na staré evidenčné čísla. Môžem teraz očakávať pokutu za každý mesiac kvôli tejto chybe, že som neupovedomil NDS? Ak mi príde pokuta, odporúčate podať odpor a predložiť všetky dôkazy, že došlo k administratívnemu pochybeniu ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.10.2019)

Dobrý deň, 

predovšetkým odporúčame  Vám využiť postup, ktorý je uvedený na stránke eznamka.sk - link : https://eznamka.sk/sk/dialnicne-znamky/rady-a-pomoc/zmena-udajov-postup a predložiť doklady ako je uvedené na predmetnej stránke.

Následne Vám bude vydané  Potvrdenie o zmene údajov - link : 
https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/zmena-udajov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Prosím o radu: 15. 12. 2016 som zakúpil ročnú známku na rok 2017. Týždeň som čakal so zakúpením diaľničnej známky na ten termín odkedy už bolo možné platiť na celý rok 2017. A nevšimol som si jej platnosť v doklade do 31. 01. 2017! Za 50e.
29. 07. 2019 mi prišla pokuta za jazdu 05. 02. 2017 po diaľnici bez známky. A to ma čaká celý zvyšok roka. Viem podať odpor, ak je zrejme, že som pochybil ja pri kúpe? Resp akú celkovú pokutu môžem čakať ak celý zvyšok roku som používal diaľnicu v domnení, že platí do konca roka 2017. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2019)

Dobrý deň prajem,

žiaľ v tomto prípade, ak by ste podali odpor, neboli by ste podľa môjho názoru úspešný nakoľko sa pochybenie stalo na Vašej strane. Aj keď Vám rozumiem správny orgán by aj tak odôvodnil svoje rozhodnutie tak, že ste mali platnosť skontrolovať pred aj po kúpe.  Podľa zákona o diaľničnej známke Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. O tomto by ste mali byť poučený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

11. 7. 2019 mi bola doručená výzva na úhradu pokuty za jazdu bez diaľničnej známky z dátumu 5. 2. 2017. Chcem sa spýtať, akú majú úrady zákonnú lehotu na doručenie takejto výzvy, nakoľko priestupok je starý už 2 a pol roka. Pokiaľ je to v poriadku, stále platí, že stačí do 15 dni poslať 100e namiesto 150?

Ďakujem pekne a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Na vašu otázku, či môžete uhradiť 100 € namiesto 150 €, je odpoveďou áno môžete, ak zachováte 15 dňovú lehotu od doručenia rozkazu. 

Podľa ustanovenia § 11 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke zákon platí, že okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur, teda zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € sa pokuta považuje za uhradenú.

Odporúčame uhradiť sumu 100 € od doručenia rozkazu do 15 dní na platobný účet uvedený v rozkaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem uhradiť pokutu za diaľničnú známku do 15 dni. Mám uhradiť 150e a potom mi 50 e vrátia, alebo stačí, keď zaplatím 100e?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

postačí ak uhradíte správnu pokutu vo výške 100 € do 15 dní od doručenia rozkazu a nie 150 €. Podľa § 11 zákona o diaľničnej známke, okresný úrad na základe zákonného postupu a bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur. Zo zákona nie je pre okresný úrad daná možnosť uloženia pokuty prípadne určenie jej rozmedzia až do výšky 150 €, ale jasne pokuta vo výške 150 €. Uhradením 2/3 pokuty, teda sumy 100 € do 15 dní od doručenia rozhodnutia o jej uložení, sa pokuta považuje za uhradenú.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, že došla mi pokuta za neuhradenú diaľničnú známku z dna 6. 1. 2017. Avšak na aute mám ešte stále nalepenú diaľničnú známku platňu od 6. 1. 2017, to znamená, že diaľničná známka bola zaplatená. Neviem však nájsť potvrdenie/faktúru o kúpe diaľničnej známky. Pravdepodobne som to už dávno vyhodila, keďže je rok 2019. Dá sa aj napriek tomu odvolať proti pokute a priložiť k odvolaniu fotku diaľničnej známky z čelného skla ?  Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, vo veci treba podať odpor v súlade s ust. § 13 ods. 2 zákona o diaľničnej známke /citujeme/ :

"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije."

T.j. : Nestačí k odporu pripojiť fotku diaľničnej známky, ale pripojiť dôkazy  - fotografie, z ktorých bude zrejmé z akého motor. vozidla je táto diaľničná známka - musí byť vidieť  ŠPZ vozidla.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa informovala na možnosť riešenia nasledujúceho prípadu pri kúpe diaľničnej známky. Dna 27. 12. 2016 som si kupovala diaľničnú známku na čerpacej stanici. Centrálny elektronický systém pre EDZ však obsluhe neumožnil danú známku zakúpiť pre dni od 25. 12. 2016-do 31. 12. 2016, polia boli neprístupné, prístupné boli len dátumy od 1. 1. 2017. Obsluha čerpacej stanice hovorila, že nasadzujú nový systém EDZ a ani sa tam nedokáže dovolať, ako ma postupovať. Vzhľadom k tomu, že som sla s rodinou na dovolenku a nechcela som použiť diaľnicu bez úhrady, kúpili sme diaľničnú známku od prvého možného termínu, teda od 1. 1. 2017 na desať dni. Ako sa ma postupovať v prípade, ak elektronický systém zlyhá? My sme si spravili fotografiu obrazovky, na ktorej je vidieť, že polia z konca mesiaca decembra 2016 sú neprístupné a prístupné sú len tie od 1. 1. 2017. Mame aj pokladničný blok z 27. 12. 2016, kedy sme známku kúpili ako aj meno s pečiatkou obsluhy, ktorá bola ochotná potvrdiť, že systém nepracoval správne. V čase od 1. 1. do 10. 1. 2017 sme diaľnicu vôbec nepoužili. Dna 28. 05. 2019 som prebrala Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľ vozidla, že som dna 27. 12. 2016 neuhradila diaľničnú známku. Myslíte si, že mám šancu uspieť, ak podám odpor?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň,

sme názoru, že vo veci treba podať odpor a uviesť dôkazy, vrátane pripojenia dokladov, ktoré uvádzate v otázke a ktorých fotografie ste si s veľkou prezieravosťou urobili.

Podľa ust. § 13 ods. 2 zákona o úhrade diaľničnej známky platí :

"Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije."

§ 13 ods. 6  zákona : 

" Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie."

"§ 12 zákona :

(1) Okresný úrad vec odloží, ak

a) nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,

b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2,

c) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 zanikla,

d) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 4 ods. 2 vozidlo alebo jazdná súprava odcudzené alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom vozidla,

e) ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa § 7.

f) prevádzkovateľovi vozidla bola už v predchádzajúcich 12 mesiacoch uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2, pokuta bola uhradená a prevádzkovateľ vozidla uhradil diaľničnú známku podľa § 3 ods. 1."

 

Sme názoru, že úrad podanému odporu vyhovie a konanie zastaví s poukazom na ust. § 12 ods. 1 písm. b/ cit. zákona keďže nie Vašou vinou nedošlo k zaevidovaniu úhrady diaľn. známky do systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Prosím Vás o odpoveď na otázku: môj 88 ročný otec nezaregistroval svoje auto, v roku 2016 išiel 8 km po diaľnici, teraz mu prišla pokuta 150e+30e, ktorú chce mať odpustenú. Od roku 2009 je ZŤP. Myslel si, že automaticky môže využívať diaľnice zadarmo, nevediac, že auto je potrebné zaregistrovať. Prosím Vás, má ešte šancu mať pokutu odpustenú? Diaľnicu využil len vtedy. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 7 zákona o diaľničnej známke je od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu.

Podmienkou oslobodenia od platenia diaľn. známky je však to, aby vozidlo bolo zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. teda bolo potrebné evidovať MV pred začatím používania diaľnic.

Podľa ust. § 11 ods. 7 cit. zákona platí, že "pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške."

Zákon nestanovuje podmienky odpustenia pokuty v takýchto prípadoch, dáva však možnosť, pokiaľ v lehote do 15 dní budú uhradené 2/3 uloženej pokuty - 100 € plus trovy konania 30 €, pokuta  sa považuje za uhradenú v plnej výške /t.j. : ušetríte 50 €/.

Odporúčame aspoň dodatočne MV registrovať ako vozidlo oslobodené od platenia úhrady diaľničnej známky podľa inštrukcií na stránke eznamka - eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/registracia-oslobodenych-vozidiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, obraciam sa k Vám s prosbou o pomoc. Obdržali sme z OU pokutu za e-známku z 17. 9. 2017 smer NR. Známku sme pritom mali zakúpenú, samozrejme, že po takom čase nemáme doklad o zakúpení. Mame len výpis z účtu, kde sa neuvádza obsah pok. Dokladu len suma a miesto zakúpenia. Na OU nám napísali odvolanie, na základe výpisu z účtu. Odpoveď bola, že mame si sami zavolať na e-známku. Po telefonáte s arogantným pánom som sa len dozvedela, že neevidujú žiadnu úhradu s našim EVČ a vraj mi nevie pomôcť a čo vlastne chcem, a mame sa obrátiť na orgán, ktorý nám vyrúbal pokutu. Vo štvrtok som stretla pani, ktorá tiež obdržala v ten istý deň pokutu. Nevieme sa dovolať pravdy a ako pokračovať a kde sa obrátiť, ako dokázať našu nevinu. Na pumpe kde sme zakúpili tvrdia, že nevedia nám dať kópiu, hlavne, že mame fiškál, ktorý vraj to ukladá. Prosím Vás o pomoc a ĎAKUJEM s pozdravom Blanka.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, 
odpoveď na Vašu otázku poskytuje ust. § 4 ods. 2 písm. b/ bod 11 zák. č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice platí že, elektronická registračná pokladnica musí umožňovať okrem iných /bod 11/ vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak MF.
Podľa § 8 ods. 6 cit. zákona platí, že "podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu, ktorý podľa ods. 7 Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby; pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu."
 

Podľa cit. ustanovenia § 8 cit. zákona treba požiadať podnikateľa, aby Vám v elektronickej podobe /emailom/ poslal kópiu originálu pokladničného dokladu o kúpe eznámky, pričom v žiadosti uvediete kedy bola kúpa uskutočnená /máte výpis z bankového účtu/ a teda nemá byť problém so zaslaním kópie originálu pokladničného dokladu.

Podnikateľ podľa § 9 cit. zákona je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej pamäte a chránené dátové úložisko, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane /t.j. : min. 5 rokov od konca, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie/.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku k Vašej odpovedi k pokute za nezaplatenie - nevedomosť - diaľničnej známky v Maďarsku. 2x som zaplatil plnú čiastku 46, 74  eur aj 40eur. Je možné osobne priamo u tejto advokátskej kancelárie žiadať spät 2x40eur čo som im zaplatil ( nakoľko neoprávnene toto žiadali ). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 
v uvedenej veci požiadajte písomne doporučeným listom advokátsku kanceláriu o vrátenie sumy  80 €, keďže  sa jedná o bezdôvodné obohatenie na ich strane podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka.
Uhradenie sumy 2 x 40 € titulom nimi tvrdených nákladov nie je dôvodná ani podľa ust. vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, nakoľko Vy nie ste klientom tejto advokátskej kancelárie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk