Máte
otázku?

Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň. Moja manželka dostala pokutu za diaľničnú známku, pritom za danú známku zaplatila riadne a doklad o tom má v podobe faktúry. O rok neskôr pršla pokuta za neuhradenie, kde sme si všimli zámenu len jedného písmena. Faktúru vystavovala pracovníčka ČS vo forme XX XXX XX, no zamenené bolo na XX XXX XY. Vodičom som bol ja a Ministerstvo vnútra sľúbilo, že takéto preklepy bude odpúšťať. Ako sa môžeme brániť voči tejto neoprávnenej pokute? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vami uvedený prípad nie je ojedinelý.


V zmysle  čl. V.  Všeobecných obch. podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky  "za správnosť údajov  je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. "

Toľko všeobecné podmienky.

Podľa viacerých informácií Ministerstva vnútra SR je týchto prípadov veľa a preto je potrebné, aby ste uplatnil opravný prostriedok v zmysle poučenia na rozhodnutí. Ministerstvo vnútra SR  v tejto veci už viac krát uviedlo, že  preklep by nemal byť dôvodom na pokutu, no vyžiada si to byrokraciu. „Výsledkom rokovaní je nastavenie, že v prípade, že vodičovi príde pokuta, s ktorou nesúhlasí, nakoľko urobil pri kupovaní známky preklep pri svojom EČV a bude riešený okresným úradom, bude musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou nachádza jeho vozidlo, kde je evidentné, že je to jeho EČV aj keď s chybou a teda so zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená,“ .


Vo veci vyžiadajte fotografiu Vášho auta.

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, ust. §  10 priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Vy ste známku uhradil, preto poukážte na vyššie uvedené a požiadajte aj o zmenu v evidencii. Prepokladáme, že doklad o úhrade  diaľ. známky máte.

Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o informáciu o tom, ako postupovať. V októbri 2022 som dostala obyčajný list s výzvou na zaplatenie pokuty za neoprávnene používanie diaľnice v Maďarsku z roku 2021. V liste konštatujú, že som neprevzala doporučený list zhruba zo septembra 2022. Avšak neevidujem žiadny neprevzatý doporučený list ani oznámenie o uložení zásielky. Máme veľmi svedomitú poštárku, máme označenú schránku a zatiaľ sa mi ešte nestalo, že by pošta pochybila. Mám reagovať aj na "obyčajný" list? Fotka vozidla nebola priložená. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň,

odporúčam Vám reagovať aj na obyčajný list. Vo vašom liste môžete uviesť, že ste list zo septembra neobdržali, tento vám nebol doručený. Rovnako požiadajte o bližšie informácie, kedy ste sa mali priestupku na maďarskej diaľnici dopustiť a akým vozidlom.

Pokiaľ si však ste vedomá, že ste takto jazdili, diaľničnú známku ste si kúpili, tak v liste na to poukážte a priložte k nemu doklady o kúpe a jej zaplatení, s tým, že pokutu nezaplatíte, nakoľko nie je dôvodná. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Po diaľnici som jazdila päť dní bez diaľničnej známky. Prvá pokuta 150 eur mi bola uložená k zaplateniu s dátumom 30. 7. 2022 a druhá 150 eur s dátumom 2. 8. 2022. Musím zaplatiť obe pokuty?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
ak ste diaľnicu využili bez diaľničnej známky v dvoch rôznych mesiacoch, budete musieť zaplatiť dve pokuty. Iná by bola situácia, keby tých 5 dní bolo v rámci jedného mesiaca. V takom prípade sa platí iba jedna pokuta.


Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Platnosť diaľničnej známky mojmu manželovi skončila v máji a zabudol si kúpiť novú. V júli mu prišiel rozkaz o uložení pokuty, čo zaplatil, uvedomujúc si svoju chybu, a okamžite si kúpil diaľničnú známku. Problém je, že rozkaz mu prišiel až v júli a on musí v rámci svojich pracovných povinností často cestovať po diaľnici. Dnes, 12. augusta, prišiel ďalší rozkaz o uložení pokuty. Znamená to, že ak cestoval bez známky celý mesiac a pol, musí za každú cestu zaplatiť pokutu?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
nie za každú jazdu. Podľa zákona č. 488/2013 Z.z. pri viacerých porušeniach zákona (teda jazda bez diaľničnej známky) v priebehu jedného mesiaca sa ukladá jedna pokuta. Tzn. že ak jazdil 1,5 mesiaca (teda dva rôzne kalendárne mesiace), bez ohľadu na to koľkokrát išiel po diaľnici, mali by mu byť uložené dve pokuty. Jedna pokuta za jeden mesiac, druhá pokuta za druhý mesiac. Pokuta je rovnaká aj keď jazdil v mesiaci raz alebo desaťkrát bez diaľničnej známky.


Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, uhradila som ročnú diaľničnú známku a na druhý deň som zistila, že sa, bohužiaľ, stala preklep. Už tri dni sa snažím o zmenu v systéme, no diaľničná spoločnosť mi už trikrát poslala zamietavú odpoveď. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, kam sa mám obrátiť, aby som dosiahla spravodlivosť? Nechcem celý rok žiť v strachu, že mi príde pokuta. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Renáta

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň, takýchto prípadov ako uvádzate v otázke, je v našej poradni množstvo.

Ministerstvo vnútra SR v predmetnej aj Vami uvedenej problematike už zaujalo stanovisko, ale toto nie je uvedené v zákone a teda, že pokiaľ ste sa pomýlili v uvedení evidenč. čísla, nemala by byť uložená pokuta. V tomto smere môžete kontaktovať MV SR.

Ak by Vám však aj bola uložená pokuta, môžete podať odpor proti rozkazu okresného úradu s poukázaním na to, že ste sa len pomýlili v evidenčnom čísle a súčasne žiadať vrátenie úhrady za diaľničnú známku. Dôvod je ten, že ak ste sa pomýlili v evidenčnom čísle, fakticky toto motorové vozidlo by nemalo existovať a preto na strane vyberateľa úhrady ide o bezdôvodné obohatenie, lebo Vami zaregistrované motorové vozidlo neexistuje.


Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prečítal som si Vašu odpoveď na otázku "Pokuta za neuhradenie diaľničnej známky?". Chcem sa opýtať, či je možné sa niekde odvolať, pretože sme mali rovnaký problém (namiesto čísla 585 sme zapísali číslo 858). Známka bola zaplatená, následne prišla pokuta, odvolali sme sa a teraz prišlo rozhodnutie - opäť pokuta vo výške 150 €, plus 30 € za náklady konania. Podľa paragrafov došlo k porušeniu pravidiel, ale suma bola vrátane DPH zaplatená, štát neprišiel o svoje peniaze. Považujem za nespravodlivé udelenie pokuty za takúto chybu. Každý môže urobiť chybu. Vopred ďakujem, Karol.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2021)

Dobrý deň,
vami uvedený prípad nie je ojedinelý.

Riešením vášho prípadu je žiadať od vrátenie platby, ktorá bola uhradená na nesprávne evidenčné číslo motor. vozidla,  pretože predpokladáme, že motor. vozidlo s nesprávnym evidenčným číslom  .. 858 .. ani neexistuje. Musíte však predložiť doklad o úhrade a údaje o tom, na aké evidenčné číslo  motor. vozidla  bola platba diaľničnej známky uhradená.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Počas dvoch dní som sa po diaľnici do práce pohyboval bez diaľničnej známky a zakúpil som si ju až tretí deň. Moje cestovanie sa týkalo useku približne 3 kilometrov od zjazdu Blatné po zjazd Senec. Existuje možnosť, ako sa vyhnúť pokute?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
teoreticky je možné, že pokiaľ Vás systém nezaznamenal, tak Vám ani pokuta domov nepríde. Ak by Vás zaznamenal a prišla by Vám pokuta, potom treba pozrieť lehotu. Pretože za tento priestupok, resp. správny delikt možno uložiť pokutu len 60 dní odo dňa porušenia povinnosti (mať známku). Ak by Vám ju poslali v tejto lehote, potom môžete ešte "ušetriť" tak, že zaplatíte 2/3 pokuty do 15 dní. V takom prípade sa má za to, ako by ste uhradili celú pokutu.


Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ako sa už vyššie jedna pani pýtala a my máme rovnaký problém, chcem sa len spýtať doplňujúcu otázku: V roku 2019 sme mali uhradenú diaľničnú známku, no prišla nám prvá pokuta za to, že sme vraj využívali diaľnicu bez nej. Doklad, bohužiaľ, už nemáme, pretože bol zakúpený na čerpacej stanici a stratili sme ho. Celý rok sme využívali diaľnicu a NDS nás, bohužiaľ, nemá zaevidovaných v systéme za minulý rok. Máme to len vo výpise z účtu, ale to situáciu nerieši, pretože tam je len názov čerpacej stanice a suma. Moja otázka je nasledovná: Môžeme očakávať ďalšie pokuty v priebehu roka alebo je možné sa ešte odvolať a dohodnúť sa, keďže došlo k takémuto omylu? Je aj možné, aby nám čerpacia stanica na základe dátumu a presného času vydala kópiu toho dokladu, napriek tomu, že už ubehol rok a pol? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 26.06.2020)

Dobrý deň,
odporúčame vo veci kontaktovať čerpaciu stanicu, aby Vám vystavili kópiu originálu pokl. dokladu, ktorý však nesmie obsahovať ochranný znak.

Podľa ust. § 9 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice platí :
"Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov
(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov z neodoslanej dátovej správy uloženej v on-line registračnej pokladnici podľa § 3 ods. 1, 3 alebo ods. 7 alebo § 3a ods. 3, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo § 4a ods. 2 písm. c) alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu a zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici alebo prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu.
(2) Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, obsah fiskálnej pamäte a chránené dátové úložisko, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. ( naša poznámka : min. 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie). Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;16a) povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný sprístupniť alebo predložiť údaje z chráneného dátového úložiska za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom; rozsah, štruktúru, náležitosti a spôsob poskytnutia údajov z chráneného dátového úložiska zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle."

Ak viete presný dátum úhrady, problém by nemal byť. Na čerp. stanici veríme, že Vám vyjdu v ústrety i keď to nie je ich zákonná povinnosť. Následne podáte odpor proti rozkazu o uložení pokuty a doložíte doklad o úhrade diaľničnej známky.

 

Pokaiľ ide o ďalšiu časť otázky, či Vám môžu byť uložené následne ďalšie pokuty, podľa ust. § 11 zákona o diaľničnej známke platí :
"(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej podľa § 9 ods. 10 spáchanie správneho deliktu podľa § 10a ods. 1 a nie je dôvod na odloženie veci podľa § 12 ods. 1, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty vo výške 150 eur.
(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 možno prejednať a uložiť zaňho pokutu len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu úhrady diaľničnej známky alebo osoba poverená podľa § 8 ods. 1 alebo osoba poverená výkonom kontroly.
(3) Za viac správnych deliktov podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca tým istým vozidlom alebo tou istou jazdnou súpravou sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa  kalendárneho mesiaca odseku 1. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.
(4) O viacerých správnych deliktoch podľa § 10a ods. 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca rôznymi vozidlami alebo rôznymi jazdnými súpravami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a ods. 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacerými vozidlami alebo viacerými jazdnými súpravami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím."

 

T.j. : To isté MV alebo tá istá jazdná súprava za jeden mesiac a viac správnych deliktov = jedna pokuta.

Rôzne MV alebo rôzne jazdné súpravy v priebehu mesiace = samostatné pokuty.


Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v máji 2018 bolo moje vozidlo odfotené, keď prechádzalo cez spoplatnený úsek R2 bez zaplatenia diaľničnej známky. Rozkaz som dostal v marci 2020, avšak som podal odpor a uviedol som vodiča, ktorý vtedy vozidlo riadil, nakoľko som ho požičal. V odvolaní som uviedol meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a potvrdil, že dotyčný priznal, že šoféroval. V júni 2020 mi prišiel opäť rozkaz na zaplatenie pokuty, pretože moje odvolanie neakceptovali s argumentom, že ja ako držiteľ a vlastník zodpovedám za vozidlo, aj keď v ňom nesedím. Chcel by som sa teda opýtať, či je to v poriadku. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2020)

Dobrý deň,

zákon o diaľničnej známke je založený na objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa. Pritom prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri užívaní vymedzených úsekov ciest vozidlom alebo jazdnou súpravou bola splnená povinnosť úhrady diaľničnej známky. Ak sa táto povinnosť poruší, ide o správny delikt, za ktorý je možné uložiť sankciu. Vychádzajúc z uvedeného je teda Vami opísaný postup z pohľadu správnych orgánov zákonný.

 

Záverom len pre úplnosť uvediem, že zákon o diaľničnej známke dáva tiež odpoveď na to, kto je vlastne prevádzkovateľom - prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine, ak tento zákon neustanovuje inak.

 


Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dostal som pokutu za jazdu bez diaľničnej známky dňa 4. 5. 2018. V príkaze vydanom dňa 22. 5. 2020 sa uvádza, že bol vydaný na základe kontroly z dňa 5. 5. 2018. Iný dátum nie je v príkaze uvedený. Z vašich predchádzajúcich odpovedí vyplýva, že dátum 5. 5. 2018 je v tomto kontexte smerodajný ako dátum, kedy sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti. Ak je tomu tak, znamená to, že moje delikty sú podľa zákona premlčané? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
áno správne, podľa ustanovenia § 10a ods. 8 zákona č. 488/2013 Z.z. je možné pokutu uložiť v dvojročnej subjektívnej lehote (odkedy sa dozvedeli o porušení povinnosti).

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

Vychádzajúc z dátumov vo Vašej veci, pokutu Vám dňa 22.05.2020 už nemohli a nemali uložiť.

V prípade, že Vám neuplynula lehota na podanie odvolania, odporúčame Vám ho podať.


Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sme povinní zaplatiť pokutu za správny delikt - jazdu po diaľnici bez úhrady diaľničnej známky 18. 2. 2018. Celé roky sme platili ročnú diaľničnú známku do 1. februára, ale bohužiaľ v roku 2018 sme ju zaplatili až v marci, pretože sme na to zabudli. Aj keď v rozkaze o uložení pokuty je uvedený môj manžel ako účastník konania a prevádzkovateľ vozidla, toto vozidlo sme v decembri 2018 vyradili z evidencie a odovzdali na zošrotovanie. Pokuta nám bola uložená 18. 5. 2020, kedy už môj manžel nebol prevádzkovateľom tohto motorového vozidla a vozidlo nebolo v evidencii. Môže v takomto prípade orgán verejnej moci uložiť pokutu? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

(odpoveď odoslaná: 23.05.2020)

Dobrý deň,
rozhodujúci je stav v čase spáchania správneho deliktu, teda v čase 18.2.2018; nie je podstatné to, že MV v súčasnosti už neexistuje, že bolo zošrotované v 12/2018.

Podľa § 11 ods. 5 zákona o diaľničnej známke platí :

"Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške."

Ak uhradíte pokutu v sume 100 € v lehote do 15 dní bude sa považovať za uhradenú v celosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.