Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 8. 7. 2017

Otázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, . Manželka dostala pokutu za diaľničnú známku pritom riadne zaplatila za uvedenú známku o čom dostala faktúru, po roku prišla pokuta za neuhradenie kde sme si všimli zámenu len jedného písmená pričom faktúru vystavovala pracovníčka CS v tvare XX XXX XX a zamenené bolo XX XXX XY vodičom som bol ja a Ministerstvo Vnútra sľúbilo, že takéto preklepy bude odpúšťať ako sa brániť voči takejto neoprávnene danej pokute. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Vami uvedený prípad nie je ojedinelý.


V zmysle  čl. V.  Všeobecných obch. podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky  "za správnosť údajov  je zodpovedný výlučne Zákazník. V prípade, ak je poskytnutý údaj chybný a/alebo neúplný, je Zákazník povinný Poskytovateľovi služby oznámiť opravu, doplnenie a/alebo zmenu takéhoto údaju, a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti, najneskôr však do 15 minút od poskytnutia týchto údajov Poskytovateľovi služby. "

Toľko všeobecné podmienky.

Podľa viacerých informácií Ministerstva vnútra SR je týchto prípadov veľa a preto je potrebné, aby ste uplatnil opravný prostriedok v zmysle poučenia na rozhodnutí. Ministerstvo vnútra SR  v tejto veci už viac krát uviedlo, že  preklep by nemal byť dôvodom na pokutu, no vyžiada si to byrokraciu. „Výsledkom rokovaní je nastavenie, že v prípade, že vodičovi príde pokuta, s ktorou nesúhlasí, nakoľko urobil pri kupovaní známky preklep pri svojom EČV a bude riešený okresným úradom, bude musieť dokázať, že sa na fotke s pokutou nachádza jeho vozidlo, kde je evidentné, že je to jeho EČV aj keď s chybou a teda so zameneným písmenom alebo číslom. V takom prípade nebude pokuta uplatnená,“ .


Vo veci vyžiadajte fotografiu Vášho auta.

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke, ust. §  10 priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky. Vy ste známku uhradil, preto poukážte na vyššie uvedené a požiadajte aj o zmenu v evidencii. Prepokladáme, že doklad o úhrade  diaľ. známky máte.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu v prípade, keď mi prišla pokuta za využívanie diaľnice bez známky z júna 2018, pričom som mala zakúpenú celoročnú známku. Pri kontaktovaní národnej diaľničnej spoločnosti mi bolo oznámené, že EVČ vozidla nie je evidované. Problémom je, že známka bola kupovaná na čerpacej stanici, odkiaľ už nemám zachovaný doklad. Chcela by som vedieť, či sa môžem nejako preukázať, že som ju zaplatila prostredníctvom bankového účtu, kde však nie je napísaný ako príjemca národná diaľničná spoločnosť, ale iba Slovnaft? Je možné voči tomu podať odpor poprípade existuje nejaká premlčacia doba správneho deliktu?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň, účinnou obranou v tomto prípade by bolo iba preukázanie, že diaľničná známka bola riadne zakúpená a evidovaná na toto EVČ vozidla. Ak už dokladom nedisponujete, je ťažko predstaviteľné, aby ste vedeli úspešne preukázať, že diaľničná známka bola riadne zakúpená a zaplatená. Ak ide o správny delikt a nie priestupok, tak podľa ustanovenia § 10a ods. 8 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke je možné pokutu uložiť v subjektívnej dvojročnej lehote, pričom objektívna lehota je najviac 3 roky od porušenia povinnosti..


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, 2. 3. 2020 som dostal pokutu za neuhradenie diaľničnej známky 12. 6. 2018. Keďže kupujem vždy ročnú známku, začiatkom roka mením staré doklady za nové. Čiže neviem dokázať, že som ju mal zaplatenú. Keďže chodím po diaľnici stále, prečo len jedna pokuta, alebo mám čakať ďalšie? Ako môžem dokázať spätne, že som mal platňu diaľničnú známku?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2020)

Dobrý deň prajem,

neviem, akým spôsobom ste uhrádzali známku, či cez stránku eznamka.sk, alebo na čerpacej stanici. Ak ste totiž kupovali známku online, malo by Vás prísť aj potvrdenie na email. Rovnako ak ste platili prevodom, tak to by ste mohli použiť ako dôkaz toho, že známku ste uhradenú mali. Mohli by ste ich požiadať, aby porovnali Vašu platbu so systémom. Systém je automatizovaný a mal by platbu spárovať, ak sú všetky údaje zadané správne. Ak chcete takto postupovať, mali by ste podať odpor a doložiť doklad o platbe, prípadne potvrdenie z emailu, ak ho nájdete. Ak ste však niečo zadali nesprávne, nemáte garanciu, že úrad pokutu zruší.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa informovať ak som sla v roku 2017 po diaľnici krátky úsek bez diaľničnej známky a pokutu mi zaslali po dvoch rokoch aj jednom mesiaci. Je mojou povinnosťou pokutu uhradiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2020)

Dobrý deň prajem,

zákon je nastavený tak, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. V rozhodnutí by malo byť uvedené, kedy sa okresný úrad dozvedel o porušení. Ak v tom budú pochybnosti, môžete podať odpor a namietať ich. Ak však do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na platobný účet uvedený v rozkaze pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Je na Vás, či sa chcete brániť, alebo pokutu zaplatíte. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Dna 23. 10. 2017 som jazdil na R2, 119, 7 Smer Zvolen, bez Dial. Zn. Dňa 17. 02. 2020 mi prišla pokuta. Chcem sa opýtať, či je to po takom čase právoplatné? Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ sa má Vašej konanie kvalifikovať ako priestupok, tak tie sa majú prejednať len v lehote 2 rokov. Naopak aj ide o správny delikt, tak platí, že pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Ak uvedené lehoty neboli dodržané, môžete sa voči pokute brániť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Zdravím

V roku 2010 som predal auto do bazaru, riadne sme podpísali kúpno predajnu zmluvu, v roku 2013 mi prišla zákonná poistka na zaplatenie, tak som bol na polícii a vyziadal som si papier o tom, že žuto bolo odhlásené a poslal som to poisťovni, Dnes mi prišlo z Odboru cestnej dopravy rozkaz o zaplatení pokuty 150eur za nezaplatenú diaľničnú známku a na fotke bolo auto, ktorého vlastníkom už nie som skoro 10 rokov, ako postupovať ďalej?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.02.2020)

Dobrý deň,

podľa zákona je vlastník vozidla povinný ohlásiť zmenu držby vozidla. Vy ste teda boli povinný odhlásiť auto na nového majiteľa. Nový majiteľ mal povinnosť prihlásiť auto na seba. Ak túto povinnosť nerealizoval a v dôsledku toho Vás štát eviduje ako vlastníka a prišla Vám pokuta, tak možno uvažovať o nároku na náhradu škody. Nový majiteľ totiž porušil právnu povinnosť (zaevidovať auto na seba), v dôsledku toho, ste ako prevádzkovateľ vozidla pre účely úhrady diaľničnej známky, evidovaný stále Vy. Ak zaplatíte pokutu, tak tým momentom Vám vznikne škoda, ktorú si môžete vymáhať od toho, na koho ste auto previedli (bazár). Vo vzťahu k pokute, môžete skúsiť podať odpor a vysvetliť im situáciu a predložiť relevantné dôkazy, avšak nezaručí Vám to úspech a zrušenie pokuty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, dna 9. 3. 2018 som si zakúpila diaľničnú známku. Dnes mi prišla pokuta 150e, nakoľko ma nafotili 12. 1. 2019. Bloček o zakúpení mám, ale až doma som zistila, že predtým som menila SPZ z okresu na vidiek. (12. 12. 2018) ako mám postupovať. Stačí mi prefoteny veľký techničák.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň prajem,

žiaľ zákon je nastavený veľmi prísne a celá zodpovednosť sa prenáša na majiteľa auta, aby zabezpečil správnosť údajov. Systém na diaľnici skenuje EČV a ak nájde EČV, ku ktorej neeviduje úhradu známky, tak sa to postúpi na okresný úrad a ten zašle pokutu. Podstatou však je, že diaľnicu využíva vozidlo a podstatné je, či dané vozidlo má zakúpenú známku. Ak už bolo za vozidlo raz zaplatené, tak podľa môjho názoru, hoci sa zmení EČV, podstata, teda možnosť vozidla využiť diaľnicu len po úhrade známky, je stále splnená. Nezaniká zmenou EČV. Odporúčam podať odpor a priložiť doklad o úhrade, veľký technický preukaz a vysvetliť to okresnému úradu. Úspech nemožno zaručiť, no boli prípady, kedy kvôli takémuto dôvodu úrad zrušil pokutu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
jazdil som asi 5 mesiacov bez diaľničnej známky, keďže som si neuvedomil, že známka platí na kaledárny rok a nie na 365 dní. Po uvedomení chyby som si diaľničnú známku zakúpil. Včera mi prišla prvá pokuta z 01/02/2018. Pochopil som zákon správne ak tvrdím, že diaľničná spoločnosť ma môže pokutovať za používanie diaľnic bez diaľničnej známky iba raz za mesiac, aj keď som používal diaľnice častejšie? Po uhradení prvej pokuty za mesiac február mám ďalšie prichádzajúce pokuty v tomto mesiaci ignorovať a neplatiť? Čiže jazdenie bez známky v mojom prípade 5 mesiacov = 500e?
Ďakujem pekne za odpovede,

Uvítal by som ak by bol k dispozícii informačný systém, ktorý by ma ako vodiča upozornil napr. do 3 dni, že jazdím bez diaľničnej známky, aby som mohol chybu napraviť ihneď takto na to zrejme doplatím 500e pokutou.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2020)

Dobrý deň, áno správne ste si vyložili ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke. Podľa tohto ustanovenia (Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 10a alebo § 11, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.) platí, že za jeden kalendárny mesiac môžete dostať iba jednu pokutu. Ďalšie konania o udelení pokuty v tom kalendárnom mesiaci nie je možné začať, a v prípade, že konanie bolo začaté nie je možné v ňom pokračovať. Tzn. že za jeden mesiac môžete dostať iba jednu pokutu. Ak by ste dostali dve za ten istý kalendárny mesiac, upovedomte o tom ten správny orgán, ktorý Vám poslal neskoršiu pokutu. Na druhej strane to však nemusí znamenať, že za každý mesiac dostanete iba 100,- €. Pokutu môžu uložiť v rozsahu 100,- € až 500,- €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

4. 2. 2020 mi bola doručená výzva na úhradu pokuty za jazdu bez diaľničnej známky z dátumu 12. 2. 2018. 21. 2. 2018 kedy som si uvedomil, že už nemám platnú minulo-ročnú diaľničnú známku, som hneď zakúpil ročnú diaľničnú známku na rok 2018. Chcem sa spýtať, či ma zmysel písať odvolanie a odôvodniť ho tým, že ešte v tom istom mesiaci som zakúpil ročnú diaľničnú známku. Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň prajem,

zákon je nastavený veľmi prísne a podstatou je, že diaľnice môžete užívať len so zakúpenou platnou diaľničnou známkou. Podľa zákona vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie. Podať odpor je vaše právo, no podľa môjho právneho názoru Vášmu argumentu správny orgán nevyhovie, nakoľko automobil jazdil istý čas (aj keď len pár dní) bez známky. Ak zaplatíte pokutu do 15 dní od doručenia, tak stačí uhradiť len 2/3 z uloženej pokuty. Rozhodnutie, či skúsiť podať odpor alebo radšej uhradiť nižšiu pokutu je však na Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň.
Pri obdržaní e-mailu o platnosti známky za rok 2019 som si všimol, že som mal zle zadanú číslicu. Aké sú možnosti nápravy v tomto prípade? Z e-známky mi odpísali, že nie je možnosť opravy.
Ďakujem.

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň prajem,

opraviť to už takto spätne možné nie je. Ak by Vám prišla pokuta, môžete podať odpor a vysvetliť im, že známku ste uhradili, ale že došlo k preklepu. Auto, ako také teda neužívalo komunikáciu bez diaľničnej známky. Iná možnosť žiaľ nie je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Dostal som pokutu z Talianska, číslo SPZ sedí na papieri ale ja ani moje auto v tom čase nebolo a ani sa nemohlo v Taliansku nachádzať (ja som v taliansku nebol viac ako 15 rokov) a auto som kúpil pár mesiacov predtým. Dátum priestupku je, keď už som bol vlastníkom. Fotka je celá čierna iba s ŠPZ ale iný font písma a rozloženie je iné aj svetla na fotke nezodpovedajú môjmu autu (nič iné nie je vidieť). Ako by som mal ďalej postupovať ?

Odpoveď: Pokuta za "neuhradenie" diaľ. známky ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň, 

nepíšete v otázke od akého resp. ktorého orgánu v Taliansku Vám bola doručená výzva. To, či ide legálny orgán Tal. republiky, odporúčame opýtať sa na Veľvyslavectve SR v Taliansku. Ak by išlo o nejakú spoločnosť, ktorá bola splnomocnená na vymáhanie, toto jej vymáhanie na území SR bude značne problematické.

V otázke neuvádzate v akom jazyku došla výzva k úhrade pokuty a či zásielka bola zaslaná doporučene. Ak ide o obyčajnú zásielku, túto si pre svoju potrebu uchovajte. Ďalším problémom resp. otázkou je v akom jazyku došla listina : Listina resp. rozhodnutie podľa Smernice EÚ má byť zaslané v jazyku evidencie MV prípadne v jazyku, ktorému bude osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, a rozhodnutie má obsahovať poučenie o možnosti odvolania.

Ďalej v otázke uvádzate, že celá fotografia je čierna, vidno len ŠPZ v inom fonte písma než aký je font ŠPZ v skutočnosti, potom sme názoru, že fotografia nie je pravá, ale upravená  a zrejme ide o podvod.

Odporúčame o tejto zvláštnej výzve informovať naše Ministerstvo vnútra SR, prípadne aj Veľvyslanectvo SR v Taliansku spolu s dokladmi, ktoré Vám boli zaslané a to za účelom informovania verejnosti. Možnosťou je aj informovať komerčné média - televízie a tou žiadosťou, aby Vaše meno nebolo zverejnené.

Doplnenie :

Fotografiu nie je možné poslať cestou podotázky. 

Upriamujeme pozornosť aj na SMERNICU  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch, kde je uvedené, že členské štáty by mali zvažovať zasielanie informácií v jazyku štátu, v akom sú vyhotovené doklady o evidencii vozidla, alebo v jazyku, ktorému bude dotknutá osoba najpravdepodobnejšie rozumieť, s cieľom zabezpečiť, aby táto osoba jasne porozumela informáciám, ktoré sa jej zasielajú. Členské štáty by mali uplatňovať vhodné postupy s cieľom zabezpečiť, aby bola informovaná iba dotknutá osoba, a nie tretia strana. Na tento účel by členské štáty mali uplatňovať podrobné postupy podobné tým, ktoré boli prijaté v nadväznosti na takéto delikty, vrátane prostriedkov, ako je v prípade potreby doporučená zásielka. Tým sa umožní, aby táto osoba reagovala na informačný list náležitým spôsobom, predovšetkým vyžiadaním si ďalších informácií, zaplatením pokuty alebo využitím práva na svoju obhajobu, najmä v prípade omylu pri identifikácii. Na ďalšie konanie sa vzťahujú uplatniteľné právne nástroje vrátane nástrojov vzájomnej pomoci a vzájomného uznávania, napríklad rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV ( 1 ).

Odporúčame vyžiadať komplexnú fotografiu MV s tým že zaslaná fotografia MV nezodpovedá realite.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk