Máte
otázku?

Vycestovanie dieťa do Švajčiarska


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín

Otázka: Vycestovanie dieťa do Švajčiarska

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu záležitosť. Mám 15-mesačného syna a plánujem s ním vycestovať na dva týždne na dovolenku do Švajčiarska, kde mám priateľku. Otec syna však nesúhlasí s touto cestou. Moje dieťa mi bolo zverené do starostlivosti, ale nosí otcove priezvisko a nie je možné s ním nájsť kompromis. Súdom máme stanovené určité pravidlá stretnutí s ním. Vyhráža sa mi, že ma udá, aj keď v tom období nemá právo na stretnutie s dieťaťom. Nárok na stretnutie má až vtedy, keď sa vrátim. Chcela by som vedieť, či môžem aj napriek tomu odísť, keď sa samozrejme plánujem včas vrátiť.

Odpoveď: Vycestovanie dieťa do Švajčiarska

Dobrý deň,

Zákon o rodine vyžaduje súhlas len s trvalým vycestovaním dieťaťa. Ak ide len o krátkodobý pobyt (dovolenka, prázdniny) súhlas sa nevyžaduje. Dôvodom je to, že obaja rodičia majú rovnaké právo k dieťaťu a je výlučným právom rodiča, ktorý má mať dieťa u seba na základe dohody, aby určil miesto trávenia spoločného času. Odporúčam Vám ho písomne informovať o tom, kam idete a kedy sa vrátite, aby ste mali doklad, že ste ho riadne informovali.

Trápi vás "Vycestovanie dieťa do Švajčiarska" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vycestovanie dieťa do Švajčiarska (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako môžem odísť žiť so svojimi deťmi do Švajčiarska. Moja dcéra zatiaľ nie je zverená do opatery a na súde som podala neodkladné opatrenie. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie dieťa do Švajčiarska

(odpoveď odoslaná: 21.06.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. § 35 zákona o rodine :

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

V zmysle uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na vysťahovanie s maloletými deťmi do cudziny potrebujete písomný súhlas manžela. Ak manžel súhlasiť nebude, riešením je len podanie návrhu na súd, ktorý súhlas otca na vysťahovanie do cudziny nahradí.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vycestovanie dieťa do Švajčiarska (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som si vziať synovca na týždennú dovolenku do Švajčiarska a neviem, či mi stačí ústne povolenie rodičov, alebo musím mať písomné. Ďakujem.

Odpoveď: Vycestovanie dieťa do Švajčiarska

(odpoveď odoslaná: 22.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate či sa jedná o maloleté dieťa.

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom.

V  prípade, že ide o neplnoleté osoby resp. Vy ako sprevádzajúca osoba ste mali mať pri sebe okrem platného cestovného dokladu pre uvedenú osobu aj notársky overený písomný súhlas jedného alebo oboch rodičov (zákonného zástupcu) v nemeckom alebo v anglickom jazyku.

Splnomocnenie zákonného zástupcu pre neplnoleté osoby nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a eur. záležitostí SR /link : https://www.mzv.sk/web/bern/konzularne_informacie/cestovne_doklady/.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vycestovanie dieťa do Švajčiarska" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.