Trvanie vyživovacej povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trvanie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň prajem, dcéra je plnoletá, ale stále študentka a zmenila si priezvisko (bez zmeny stavu), už sa nevolá po otcovi. Je otec povinný jej naďalej platiť výživné? Ďakujem

Odpoveď: Trvanie vyživovacej povinnosti

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu je ako taká upravená Zákonom o rodine, teda predpisom súkromného práva. Zmenu priezviska upravuje predpis verejného práva, a síce Zákon o mene a priezvisku. Zmenou priezviska nie je žiadnym spôsobom zasiahnuté do súkromnoprávneho vzťahu týkajúceho sa vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu. V zmysle zákona o rodine trvá vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu dovtedy, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Trvanie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení nasledovného problému. Otec môjho dieťaťa podal návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa dňa 22.4.2016 na OS. Moja dcéra sa t. č. pripravuje na ústnu maturitnú skúšku na strednej umeleckej škole a je študentkou uvedenej školy. Súd ju predvoláva na pojednávanie a žiada o doloženie dokladov o evidencií na úrade práce a doklade o zamestnaní. Dcéra je predbežne prijatá na dve vysoké školy a na tretiu pôjde v čase pojednávania na prijímacie pohovory. Rozhodnutie o prijatí na VŠ bude, ak doloží maturitné vysvedčenie a vysvedčenie zo 4. ročníka. Výživné od otca dostávame cez exekútora a k 30.4.2016 je dieťaťu dlžný 2738,52€. Chcela som sa spýtať, či je dcéra povinná ísť na súd na základe predvolania /nechce sa stretnúť s otcom a je to pre ňu frustrujúce/ alebo je možné, aby som ju ako jej matka zastupovala bez jej účasti. Dokedy je povinný otec platiť výživné.

Odpoveď: Trvanie vyživovacej povinnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň. Úvodom považujem za potrebné uviesť, že vyživovacia povinnosť rodičov k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pokiaľ teda dieťa nepracuje, ale stále študuje (či už na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole) spravidla trvá aj vyživovacia povinnosť rodičov k tomuto dieťaťu. Pokiaľ ide o procesnú stránku veci a spomenuté predvolanie, odporúčam Vám, aby ste požiadali o odročenie pojednávania. Súdu napíšte list, v ktorom opíšete súčasnú situáciu dieťaťa, najmä to, že aktuálne prebiehajú maturitné skúšky a taktiež príprava na prijímacie skúšky na vysoké školy. K listu priložte všetky relevantné doklady, ako je potvrdenie o návšteve školy, pozvánky na prijímacie skúšky, prípade potvrdenia o prijatí na štúdium a pod. Súdu vysvetlite, že dieťa nepracuje a ani nie je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, nakoľko stále študuje a v štúdiu aj bude pokračovať. Zároveň požiadajte súd, aby pojednávanie vo veci nariadil až v období, kedy bude mať dieťa všetky skúšky (maturitné aj prijímacie) za sebou. Pokiaľ ide o osobnú účasť dieťaťa na pojednávaní, predpokladám, že táto bude nevyhnutná. To však nevylučuje to, aby si v prípade potreby zvolila zástupcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvanie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja otázka je ohľadom výživného. Teraz mám 20 rokov a chcela by som sa opýtať, čo v prípade ak mi momentálne končí štatút študentky (asi tak o dva mesiace) a budem sa musieť zaregistrovať na úrade práce a prácu nemám a neviem či dovtedy budem mať. Zaniká alebo nezaniká môjmu otcovi vyživovacia povinnosť voči mne. Okrem toho mám kopu zdravotných problémov, preto sa mi práca ťažšie hľadá a naozaj si musím vyberať, takže je dosť pravdepodobné, že si ju dovtedy nenájdem. V takomto prípade musí jeho vyživovacia povinnosť pokračovať alebo ju môže prerušiť? A čo v prípade ak sa sám rozhodne, že už mi výživné nepošle ak by som naň nárok aj mala? Mohli by ste mi prosím poradiť na čo mám a nemám nárok a ako ďalej postupovať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Trvanie vyživovacej povinnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2015)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 62 ods. 1 zákona o rodine trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom až do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. To, že stratíte štatút študentky ešte samo o sebe neznamená, že ste schopná sama sa živiť. Uvedené platí o to viac, ak máte zdravotné problémy, ktoré Vám objektívne sťažujú možnosť zamestnať sa. Pokým teda nie ste schopná živiť sa sama, Vášmu otcovi nezaniká vyživovacia povinnosť. Preto pokiaľ by Vám otec neplatil výživné, hoci jeho vyživovacia povinnosť nezanikla, mohla by ste od neho výživné vymáhať.

Tiež je dôležité vedieť, že ak bolo otcovi určené výživné súdom, otec musí podať návrh na súd, aby súd zrušil túto vyživovaciu povinnosť, inak mu hrozí (ak by svojvoľne prestal platiť), že by ste na neho podali exekúciu a dlžné výživné vymáhali exekučne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvanie vyživovacej povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,chcel by som poradiť v právnej veci ohľadom vyživovacej povinnosti voči plnoletej osobe,nakoľko dcéra ukončila štúdium na obchodnej akadémii v roku 2011/2012....Potom nastúpila na prvý ročník pomaturitného štúdia na OA,ktoré nedokončila,a následne ďalší školský rok nastúpila na VŠ v Trnave,ktorú taktiež neukončila a tento školský rok začala navštevovať znovu druhý ročník pomaturitného štúdia na OA,ale školu vôbec nenavštevuje....Momentálne je tehotná,žije v spoločnej domácnosti s druhom a v apríli 2015 čakajú bábätko.Chcem sa spýtať dokedy som povinný na dcéru platiť výživné?

Odpoveď: Trvanie vyživovacej povinnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2014)

Dobrý deň. V zmysle Zákona o rodine pltí, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá, pokým nie je dieťa schopné samé sa živiť. Pokiaľ bolo vo Vašom prípade výživné určené súdom (resp. súdom schválenou dohodou), môžete na súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. V takomto návrhu však musíte preukázať, že došlo k podstatnej zmene pomerov, a síce, že Vaša dcéra je schopná sama sa živiť, že sa riadne nepripravuje na svoje budúce povolanie, nepracuje, hoci jej v tom nebránia žiadne objektívne prekážky a že ďalšie plnenie vyživovacej povinnosti by bolo v rozpore s dobrými mravmi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk