Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Dobry den, chcela by som Vas poziadat o Vasu pravnu pomoc. Manzel je vlastnikom a ja som spoluvlastnickou nehnutelnosti, kde mame svoj trvaly pobyt. Dom chceme predat, kedze sme dostali lepsiu pracovnu ponuku v zahranici. Ked bude dom predany je nutne si trvaly pobyt zrusit z danej adresy, ak ano potrebovala by som vediet kde a ako si mozem ponechat trvaly pobyt na Slovensku, ak nemam inu nehnutelnost. Trvaly pobyt potrebujem kvoli uradom ako napr. socialna a zdravotna poistovna, lekarom a pod. Prosim, ak by ste boli taky laskavy a pomohli mi vyriesit moj problem. Dakujem. S pozdravom

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Dobrý deň, po predaji nehnuteľnosti sa môžete z trvalého pobytu odhlásiť na ohlasovni trvalého pobytu (obec) alebo elektronicky cez portál slovensko.sk (ak máte aktivovaný elektronický občiansky preukaz). Vo väčšine prípadov to však funguje tak, že po predaji nehnuteľnosti odhlasuje predošlých vlastníkov nový vlastník nehnuteľnosti. Ak nenahlásite žiadnu inú adresu ako trvalý pobyt, obec Vám zapíše v registri ako TP obecný úrad. Ak nevlastníte žiadnu ďalšiu nehnuteľnosť, odporúčam Vám trvalý pobyt nahlásiť u Vašich rodičov. Na to potrebujete ich písomný súhlas, nakoľko sú vlastníkmi nehnuteľnosti oni. Prípadne by ste mohli trvalý pobyt nahlásiť u nejakého známeho alebo príbuzného. Ak nenahlásite žiadnu inú adresu, budete oficiálne vedení ako bezdomovci na obci. Štátne orgány následne budú zasielať zásielky na obecný úrad a ten bude uloženie zásielok oznamovať prostredníctvom internetu na svojej webovej stránke. Následne by ste sa museli za každým vracať domov na obecný úrad, aby ste si mohli zásielku prevziať. Je jednoduchšie nahlásiť svoj TP u rodičov s ich súhlasom a zároveň ich splnomocniť na preberanie pošty.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Po smrti otca bol dom rodičov pri dedičskom konaní prevedený na mňa s tým, že vyplatím mamke podiel z BSM. Mama je v špecializovanom zriadení, jej zdravotný stav sa už nezlepší. Dom chceme predať. Ako to bude s trvalým pobytom mamy - v špecializovanom zariadení je prihlásená na prechodný pobyt.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 3 ods. 9 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí :

"Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak sa v zariadení poskytuje bývanie, soc. zariadenie je povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení. Zmenu pobytu môžete teda realizovať aj teraz bez ohľadu na predaj nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Vďaka za odpoveď na doplňujúcu otázku, veľmi mi pomohla aj pri ďalšom fundovanejšom jednaní s úradníkmi. Presne ako uvádzate, vzhľadom na skutočnosť, že v liste vlastníctva mame stavbu definovanú ako "Administratívna budova", nie je to stavba určená na bývanie. Dokonca ani keby sme podali žiadosť o zmenu v užívaní stavby, nemohol by nám obecný úrad priznať trvalé bydlisko na tejto adrese, hoci budova ma pridelené popisné číslo. Budova totiž leží v priemyselnej zone, ktorá síce nie je vyznačená na verejnej katastrálnej mape, ale na územnom pláne obce. Je to bývalé poľnohospodárske družstvo, ktoré po jeho zániku exekútor rozpredal podnikateľom. Viacero podnikateľov, ktorí do svojich firiem denne dochádzali, si postupne svoje budovy zrekonštruovali a prispôsobili na bývanie - no s rovnakým hendikepom ako my - obec im tam trvalý pobyt dať nemôže. Dúfam, že nebudem veľmi trúfalý, ak nadviažem na podstatu môjho dotazu a opýtam sa ešte jednu otázku. Keďže ako píšete, že: (2) Trvalý pobyt ma občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie, 3) ubytovanie4), 4a) alebo na individuálnu rekreáciu, 4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Vlastníme rekreačnú chatu v blízkosti nášho mesta, je v chatovej oblasti priľahlej obce. Môj dotaz znie: Môže, musí, nemôže alebo nemusí dať obec súhlas na trvalý pobyt v tejto chate, ktorá ma po poslednom prečíslovaní obce takisto riadne popisné číslo (zmena nastala potom, ako boli zrušené duplicitné čísla v obci aj v chatovej oblasti) Totiž pred pár rokmi, keď sme tento problém už raz riešili, som dostal z obce súhlasne stanovisko, že trvalý pobyt na chate mať môžem. Ale neskôr v ďalšom volebnom období, keď chcel o trvalý pobyt žiadať iný chatár, sa poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili, že to obec zaťažuje (vývoz smeti, odhŕňanie snehu na príjazdovej komunikácii a ostatné služby, ktoré musí obec zo zákona obyvateľom poskytnúť) a že s tým nesúhlasia. Pýtam sa preto, či majú na to právo - keď ja od obce nepotrebujem absolútne nič, iba im zvýšim počet obyvateľov o tri osoby. Daň z nehnuteľnosti im platím, nepotrebujem odvoz smeti, nepotrebujem verejne osvetlenie, ani kanalizáciu. Existuje nejaká výnimka zo zákona, alebo nejaké prehlásenie z mojej strany, ktoré by obecné zastupiteľstvo presvedčilo, že žiadne služby od obce nepotrebujem, a že v rekreačnej chate, ktorá je určená na bývanie, mi trvalý pobyt dať môžu? Ak Vás budú moje otázky zaťažovať a pritom nepomôžu nikomu inému, presuniem ich na právnu poradňu platenú. Je to pre mňa životné dôležité. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.02.2020)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva problém pri hlásení trvalého pobytu v stavbe, ktorá je vedená ako stavba na individuálnu rekreáciu. 

Podľa ust. § 3 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí, že "trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt."


Ohlasovňa obce je v zmysle ust. § 10 zákona o hlásení pobytu občanov SR povinná "zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu, ak má zabezpečený priamy vstup do registra alebo ak nemá zabezpečený priamy vstup do registra, doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená, a ďalej vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

Následne je ohlasovňa povinná údaje stanové zákonom zaznamenať do centrálneho registra.

Odporúčame, aby ste realizovali prihlásenie na trvalý pobyt na novej adrese rekreačnej chaty a súčasne vyžiadať potvrdenie o pobyte. 
Ak Vašej žiadosti o prihlásenie na trvalý pobyt nebude vyhovené, odporúčame obrátiť sa na prísl. obvodný úrad a Ministerstvo vnútra SR.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Pozdravujem, 
chceme zmeniť trvalý pobyt z adresy v meste na adresu v priľahlej obci susediacej s mestom (aj PSČ ma to isté ako mesto). V obci mame už skoro 20 rokov prevádzku firmy s riadnym popisným číslom. Budovu sme postupom času zrekonštruovali tak, že by sme sa tu chceli presťahovať a mať tu aj adresu trvalého bydliska. Z neovereného zdroja nám bolo však povedané, že na tejto adrese trvalý pobyt dostať nemôžeme, nakoľko budova leží "vraj" v ochrannom pásme priemyselnej zóny. Pritom na katastrálnej mape žiadna zóna vyznačená nie je. Ako mame postupovať a v prípade, že sa skutočne nedá do občianskeho preukazu uviesť popisné číslo budovy, mohla by byť uvedená pre preberanie pošty adresa obecného úradu ? Nemali by sme v budúcnosti problémy pri komunikácii s obchodnými partnermi, že hoci podnikáme, v skutočnosti sme "bezdomovci", lebo adresa je obecný úrad ? Veľmi pekne vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 3 zákona o hlásení trvalého pobytu občanov SR platí : 

"(1) Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

(2) Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

(3) Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že k budove, ktorá nezodpovedá ust. § 3 ods. 2 cit. zákona nemôže byť nahlásený trvalý pobyt. Musí  by ísť o budovu na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu. 

Keďže Vaša budova tomuto zák. ustanoveniu zatiaľ nezodpovedá, aspoň to z otázky nevyplýva, že by ste mali stav. povolenie a kolaudačné rozhodnutie na zmenu účelu užívania stavby, nemôže byť k uvedenej bude nahlásený ani trvalý pobyt.

Riešením vo Vami uvedenom prípade je len postupovať podľa ust. § 85 stavebného poriadku :

"Zmena v užívaní stavby

(1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84

(2) Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.

(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie."

 

T. j. : Aby budova bola ako stavba na bývanie, resp. byt v nej, bola zapísaná v katastri nehnuteľností, musíte mať najprv stav. povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie, ktoré predložíte katastru nehnuteľnosti na záznam. 

Za súčasného stavu keďže máte trvalý pobyt hoci zatiaľ na inej adrese, nemôžete ako sídlo firmy uviesť obecný úrad, lebo zákon to neumožňuje.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
Chcela by som Vás požiadať o radu, ako by som mala postupovať, keď sa mne a mojim rodičom stala nasledovná vec.

Pred dvomi rokmi odkúpili náš byt, ktorého vlastníkom bol môj otec. Všetko sa to udialo strašne rýchlo a nastalo pri tom mnoho chýb, o ktorých naši nevedeli. V momentálnej situácii sme v tom už predanom byte stále nahlásení na trvalom pobyte 3 osoby. Aktuálna majiteľka nás však, ale nechce z trvalého pobytu odhlásiť. Ako sa dá postupovať, keď druhá strana odmieta spolupracovať?

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, spoluprácu druhej strany na zmenu trvalého pobytu vôbec nepotrebujete. Stačí ak pôjde na ohlasovňu obce, v ktorej aktuálne bývate a nahlásite nový trvalý pobyt na novej adrese. V súčasnosti ohlasovne spolupracujú elektronicky a ohlasovňa, kde nahlásite nový trvalý pobyt (ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, budete potrebovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti) zároveň oznámi druhej ohlasovni zmenu a zrušenie trvalého pobytu na starej adrese. Tzn. že sa trvalý pobyt dá zmeniť bez toho, aby s tým súhlasila, prípadne čokoľvek vykonala, osoba, ktorej ste byt predali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Veľmi pekne ďakujem za temer vyčerpávajúcu odpoveď. Iba sa vrátim k Vašej formulácii, (citujem): Za súčasného stavu, keďže máte trvalý pobyt hoci zatiaľ na inej adrese, nemôžete ako sídlo firmy uviesť obecný úrad, lebo zákon to neumožňuje. Naše súčasne trvalé bydlisko je v byte, ktorý mienime predať. Nie je isté, či by nám nastávajúci vlastník trvalý pobyt nezrušil, nakoľko by sa určite zvýšili jeho výdavky v bytovom spoločenstve (napr. Odvoz smeti, spoločne priestory - osvetlenie, výťah atď.). Možno by sme sa s ním dohodli, že mu ten nárast výdavkov uhradíme. Avšak radšej by sme po zrušení trvalého pobytu požiadali obecný úrad, aby nás na trvalý pobyt v budove, ktorú vlastníme zatiaľ ako prevádzku, prihlásil. Podľa Vášho doporučenia by sme ale najskôr požiadali stavebný úrad o zmenu účelu užívania stavby. Ešte raz ďakujem, dúfam, že som to správne formuloval ?

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň, 

je vecou dohody s budúcim kupujúcim, najlepšie písomne, že Vám dovolí ponechať trvalý pobyt na Vašej terajšej adrese, vrátane preberania pošty, prípadne túto si môžete nechať presmerovať na pošte na adresu prevádzky /platí sa paušálny mesačný poplatok/, a pre poštu takto budete dochádzať na poštu, prípadne úradom , soc. a zdrav. poisťovni oznámite zmenu adresy pre doručovanie pošty.

Odporúčame vec riešiť najprv so stav. úradom a projektantom, čo všetko budu vyžadovať pre zmenu stavby na trvalé bývanie vrátane prevádzky.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o info. Ak kúpim stavebný pozemok, tak si naň môžem dať trvalý pobyt? Vopred ďakujem za info.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň. Trvalý pobyt je v zmysle zákona konštruovaný vo vzťahu k určitej budove alebo jej časti. Som preto toho názoru, že na samotný nezastavaný stavebný pozemok nie je možné prihlásiť si trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, predali sme byt a zatiaľ ešte nemáme dostavaný dom. Ideme bývať na približne 3 mesiace k svokrovcom, kde sme si nahlásili prechodný pobyt. Keď po odovzdaní bytu nás budúci majiteľ bytu odhlási, bude nám stačiť zatiaľ ten prechodný, alebo musíme mať nahlásený na tie 3 - 4 mesiace niekde trvalý pobyt? Alebo ako by sme to mohli ešte jednoducho vyriešiť, aby sme nemuseli meniť 2x doklady a všetko prehlasovať, lebo ideme aj do iného okresu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2019)

Dobrý deň,

ak nemáte trvalý pobyt v nejakej nehnuteľnosti, tak podľa zákona ho máte evidovaný na obci (mestskom úrade), hoci máte prechodný pobyt. Takéto situácie sú časté a chápem, že nechcete meniť doklady 2x. Potom odporúčam skúsiť sa dohodnúť s novým majiteľom na nejakej lehote napr. 6 mesiacov a že potom si TP odhlásite, prípadne, neviem v akej fáze rozostavanosti je Váš nový dom, no za istých okolností je možné nahlásiť trvalý pobyt aj skôr. Musel by už však mať pridelené súpisné číslo a tomu predchádza kolaudácia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý den, kupujeme byt na Slovensku a prodavajici nás poprosil, zda by si na nejakou dobu jeste mohl nechat trvalé bydliste v onom byte. V podstate s tím nemáme problém, jen me zajímá jestli nemohou teoreticky nastat nejaké problémy typu, že za mesic treba zjistíme, že prodavajici je nekde zadluzeny atď. Nebo doporučujete bývalému majiteli trvalý pobyt proste zrušit a udelat z nej uredne "bezdomovce"? Snáď je muj dotaz srozumitelny. Dekuji.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň,

rozumiem otázke. Trvalý pobyt nezakladá právo k nehnuteľnosti (napr. právo bývať tam). Napr. v prípade exekúcie na dotyčného, exekútor nemôže siahnuť na byt (ak sa zmení vlastník aj v katastri), no môže napr. prísť do bytu a urobiť súpis hnuteľných vecí, a to za predpokladu, že má dôvodné podozrenie, že sa na mieste nachádzajú aj veci dlžníka. Ak však vie majiteľ vecí preukázať, že sú veci jeho (faktúra, bloček), tak potom ich exekútor nespíše. Rovnako mu tam bude chodiť pošta a prípadné úradné zásielky. Vy mu viete zrušiť trvalý pobyt aj bez jeho súhlasu, a to v momente keď budete vlastník. Ak však máte v zmluve dohodnuté, že ho tam môže mať nejakú dobu po zmene vlastníctva, tak ak by ste ho odhlásili porušili by ste zmluvu. Samo o sebe to nie je problém, ale ak by na takéto porušenie zmluvy bola naviazaná sankcia v podobe práva odstúpiť od zmluvy, či zmluvnej pokuty, tak by ste ju museli znášať.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, ako sa postupuje pri predaji domu, ak je jeden majiteľ trvalo v zahraničí (USA) a zrušil si aj trvalý pobyt na Slovensku, tým pádom vrátil aj občiansky preukaz a disponuje už len pasom. Ak by u notára na Slovensku chcel overiť svoj podpis na kúpno-predajnej zmluve, aký doklad musí s pasom predložiť, keďže v páse nie je zapísané trvalé bydlisko? Ďakujem za Vás čas a odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2019)

Dobrý deň, 

občan môže overiť podpis u prísl. orgánu v USA, ktorý doklad musí byť následne preložený znalcom v SR.

Pre overenie podpisu u notára v SR postačuje platný cestovný pas (§ 48 a 58 zákona o notároch a not. činnosti).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Ani nemám doplňujúcu otázku, len Vám chcem poďakovať a informovať Vás, že neviem svoj účet na googli, tak Vám neviem dať verejnú spätnú väzbu. Ale opakujem. Ďakujem za reakciu. Jozef.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.04.2019)

Dobrý deň, 
Ďakujeme za poďakovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Mám špecifickú otázku k trvalému pobytu. Predávam byt, aby som mohol kúpiť nový. Určitý čas cca pol roka budem bývať v prenájme, kde nemám možnosť sa prihlásiť na trvalý pobyt. Píšete, že sa napr. bezdomovci môžu prihlásiť na mestskom úrade, kde bol trvalý pobyt ukončený. Ale moja otázka je, či na ten polrok musím vybavovať všetky doklady, všetky inštitúcie a zaplatiť všetky poplatky, napr. za nový OP 2x. Ďakujem za informácie. S pozdravom Jozef.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, 

áno, v podstate by ste mali vybavovať všetky doklady aj na takúto dobu.

Sme však názoru, že riešenie existuje a to písomne dohodnúť sa s novými vlastníkmi bytu, že na určitú dobu budete mať naďalej hlásený trvalý pobyt na Vašej adrese teraz ešte nepredaného bytu a že po uvedenom dátume je nový vlastník bytu oprávnený Vás odhlásiť z trvalého pobytu bez ďalšieho oznámenia Vám. Treba len doriešiť preberanie pošty na tejto adrese, resp. možným odosielateľom zásielok  /zamestnávateľ, poisťovne, daňový úrad a podobne/ oznámiť novú adresu bytu, kde budete dočasne v nájme a následne až keď kúpite nový byt si vybavíte nové doklady.

Ďalšou možnosťou je, aj keď trochu iluzórnou, že s novým vlastníkom bytu dohodnete jeho uvoľnenie až v čase keď kúpite nový byt.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, mám otázku som 12 rokov v zahraničí nemala som už platný občiansky preukaz, a preto som vycestovala do Bratislavy urobiť nový ID byt sme predali už pri odchode do zahraničia a pani, keď mi robili nový doklad mi poradila, že buď mi dá do nového občianskeho tu ísť adresu akú mám v starom alebo, keď nie tak musím cestovať do Michaloviec a doniesť doklad, že mám trvalý pobyt už iba na obci, nemala som veľa času, lebo som pricestovala iba na jeden deň,  tak mi dali adresu, ktorú som mala v starom občianskom preukaze. Teraz si ho mám vyzdvihnúť nebudem mať s tým problém ?

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


Ak Vás nový vlastník bytu neodhlásil z trvalého pobytu, nie je problém v tom, že máte naďalej trvalý pobyt v predmetnej nehnuteľnosti, ide len o to, že nový vlastník bytu Vám zo zákona nie je povinný preposielať Vašu poštu na Vašu adresu v zahraničí /neviem, či  máte splnené všetky povinnosti voči soc. a zdrav. poisťovni, daňovému úradu, správcovi dane a podobne/.

Poznamenávame, že nový občiansky preukaz ste si mohli vybaviť aj na našom zastupiteľskom úrade v zahraničí /link : http://www.mzv.sk/ministerstvo/slovenske_zastupitelstva-vsetky_zastupitelstva. 

Z trvalého pobytu na území SR sa môžete odhlásiť aj prostredníctvom zastupiteľského radu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať rodičia predali byt kde som mal trvalý pobyt. Momentálne nežijem na Slovensku, po predaji bytu som sa neodhlásil trvalý pobyt.  Teraz som sa dozvedel, že musím uhradiť pokutu za neodhlásenie alebo budem mať exekútora. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
1./ Zákon o hlásení pobytu občanov stanovuje, že pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt. Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

2./ Nevieme z akého dôvodu nedošlo z Vašej strany k odhláseniu trvalého pobytu z bytu rodičov a kedy došlo k predaju bytu. Samotný zákon o hlásení pobytu občanov nestavovuje žiadne sankcie za to, že sa neodhlásite alebo oneskorene odhlásite alebo prihlásite na trvalý alebo prechodný pobyt. 

Keďže sa nachádzate v zahraničí, z trvalého pobytu sa môžete odhlásiť aj využitím služieb veľvyslanectva alebo konzulárneho úradu, ktorých adresy nájdete na stránke Ministerstva zahr. vecí a európskych záležitostí SR, a prihlásiť sa na nový trvalý pobyt.  

3./ Pokiaľ sa jedná o otázku pokuty, podľa zákona o zdrav. poistení, zákona o sociálnom poistení, zákona o správe daní a poplatkov,  je potrebné nahlásiť zmenu trvalého resp. prechodného pobytu tu v SR alebo v zahraničí. V prípade nesplnenia povinností Vám môže byť uložená  pokuta, napr. podľa zákona o zdravotnom poistení až do výšky  331 €.
Pokiaľ Vám rozhodnutím /neuvádzate ktorým orgánom/ bola uložená pokuta, je potrebné sa odvolať, nakoľko predpokladáme, že ste o predaji bytu nevedeli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Prajem dobrý deň. Je možné udeliť trvalý pobyt na letnú kuchyňu so súpisným číslom v obci? Ďakujem, s úctou.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2018)

Dobrý deň. Samotná skutočnosť, že letná kuchyňa má pridelené súpisné číslo ešte na zriadenie trvalého pobytu nestačí. Zákon vyžaduje aj to, aby išlo o budovu alebo časť budovy, ktorá je určená na bývanie. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, podľa ktorého platí, že: "Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt."

Pre úplnosť si ešte dovoľujem uviesť, že zatiaľ sme sa nestretli s tým, aby mal niekto trvalý pobyt v letnej kuchyni. Pokiaľ ide o štandardnú letnú kuchyňu, zastávam názor, že obec by v nej trvalý pobyt nezriadila. Ak by sa však určilo v stavebnom konaní, že dotknutá letná kuchyňa je určená aj na bývanie, vtedy by to bolo možné. Inak povedané, muselo by byť v kolaudačnom rozhodnutí určené, že stavba sa môže užívať aj na bývanie (hoci len sezónne).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. V máji som predal svoju nehnuteľnosť a s novými majiteľmi som sa dohodol, že si tam môžem nechať zatiaľ trvalý pobyt. V decembri mi konci platnosť OP. Keď si budem predlžovať platnosť, a nebudú sa meniť žiadne údaje na OP, potrebujem notárom overené potvrdenie o súhlase s trvalým pobytom od súčasných majiteľov, alebo ho odo mňa nebudú pýtať pri predlžovaní platnosti OP. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade ide o žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu ukončenia jeho platnosti. Podľa zákona nemusíte predkladať potvrdenie o trvalom pobyte.

Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Chcem predať dom kúpený v r. 2005. Jeho prístavba bola skolaudovaná v roku 2011. V dome nemám trvalý pobyt. Vzťahuje sa na mňa daň z predaja nehnuteľnosti? S pozdravom.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň, z pohľadu zákona o dani z príjmov sa pri posudzovaní oslobodenia od dani z príjmov nerozlišuje, či ste v nehnuteľnosti mali nahlásený trvalý pobyt alebo nie. Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. postačuje, ak ste nehnuteľnosť nadobudli do svojho vlastníctva pred viac než piatimi rokmi. Vzhľadom na to, že ste nehnuteľnosť nadobudli v roku 2005, bude sa na Vás vzťahovať oslobodenie od dani z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, po prečítaní diskusie, mne ešte ostáva stále otázke ako je to s TP pri zmene vlastníka bytu. Vy navrhujete prepis na rodičov, ale je možné ak obaja majitelia (pôvodný a nový) sa dohodnú, že TP ostáva pôvodného majiteľa. Pýtam sa kvôli tomu, že predávajúci nemá rodinu na SR, a potrebuje nechať si TP, ak predá sa automaticky zruší TP, alebo iba po nahlásení nového majiteľa. Ako by ste navrhovali túto situáciu riešiť. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2017)

Dobrý deň, kúpou, resp. predajom nehnuteľnosti automaticky zo zákona nezaniká TP. Vo väčšine prípadov sa postupuje tak, že kupujúci po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zruší na miestnom úrade TP predchádzajúcemu vlastníkovi. Ak tak nespravíte, tak predchádzajúcemu vlastníkovi zostane TP na tejto adrese i naďalej.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobry vecer, ja sa Vam chcem velmi pekne podakovat, ze ste si nasli cas a odpovedali mi tak rychlo. Odpovedi rozumiem a je velmi napomocna avsak mam na Vas este otazku. Pisali ste... Ak nenahlásim žiadnu inú adresu ako trvalý pobyt, obec ma zapíše v registri ako TP obecný úrad. Ak budem odhlasena novym majitelom nehnutelnosti, budem automaticky bez mojej pritomnosti odhlasena a moj novy TP na Obecny urad. Co s obcianskym preukazom musim si zmenit TP? Co sa tyka TP u mojich rodicov neboli by ziadne problemy, ak by som to urobila. Musela by som zmenit vsetkych mojich a mojich deti lekarov, co praveze nechcem, kedze TP mojich rodicov je 300 km od mojho terajsieho TP. Som z toho zufala neviem si poradit. Neviem, ci sa mi este ozvete, ale aj tak Vam chcem velmi pekne podakovat za ochotu a Vas vzacny cas. S pozdravom

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.12.2016)

Dobrý deň, každý občiansky preukaz, ktorý obsahuje nesprávne údaje je potrebné vymeniť za nový (na príslušnom okresnom riaditeľstve PZ). Ak dôjde k zmene Vášho trvalého pobytu, budete si musieť vybaviť nový OP. Čo sa týka zmeny Vášho lekára a lekára Vašich detí, v súčasnosti neplatí žiadne pravidlo, ktoré by určovalo, že musíte mať svojho lekára v mieste Vášho trvalého pobytu. Stačí, ak má Váš lekár uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, v ktorej ste poistení. Pri trvalom pobyte je z Vášho pohľadu väčšie riziko s doručovaním pošty od štátnych orgánov alebo iných spoločností (banky, poisťovne). Z Vášho pohľadu by bolo istejšie, ak by ste Váš trvalý pobyt nahlásili u Vašich rodičov a zároveň ich splnomocnili na preberanie akejkoľvek pošty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň prajem! Bývam v dvojizbovo byte. So mnou býva aj syn (ktorý má 29 rokov a mánevyliečiteľnú chorobu, ale pritom pracuje) a dcéra(32 rokov) s vnukom, ktorá je nezamestnaná. Tu majú trvalý pobyt. Nakoľko výdavky súvisiace s bytom platím sama, ani syn, ani dcéra neprispieva k tomu, veľmi málo mi ostane na živobytie, preto som nútená predať môj byt a kúpiť menší. (Okrem toho syn je dosť agresívny). Mala by som otázku: Môžem predať môj byt napriek tomu, že deti tu majú trvalý pobyt, alebo musím pre nich zabezpečiť náhradný byt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt po predaji nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2014)

Dobrý deň. Ak máte predmetný byt vo výlučnom vlastníctve, vo všeobecnosti platí, že s ním môžete voľne nakladať. Skutočnosť, že Vaše dospelé deti v ňom majú nahlásený trvalý pobyt nie je prekážkou pri jeho prevode na tretiu osobu. Pokiaľ ide o nahlásený trvalý pobyt Vašich detí, tento možno v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov zrušiť okrem iného aj na návrh vlastníka nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie ich trvalého pobytu teda môžete dať Vy sama, ešte predtým, než byt predáte, alebo tak môže urobiť kupujúci, ktorý k bytu nadobudne vlastnícke právo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku