Ťarcha na zdedenom dome


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ťarcha na zdedenom dome

Dobrý deň, rodinný dom po smrti babky zdedili jej deti resp. vnúčatá. Jeden z vnukov ma v dome trvalý pobyt a bohužiaľ aj dlhy. Štyria na sebe nazavisli exekutory kvôli nemu uvalili na dom ťarchu. Ako postupovať pri predaji ak vnuk vlastní 1/16 domu a bráni tak ďalšiemu predaju nehnuteľnosti? Na akú časť majú exekutory nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Ťarcha na zdedenom dome

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. exek. poriadku právo exekútora ako uvádzate pojmovo v otázke, je obmedzené do výšky samotného dlhu dlžníka a obmedzené podielom 1/16 z nehnuteľnosti.

2./ Pokiaľ má povinný v uvedenej nehnuteľnosti trvalý pobyt /neuvádzate výšku dlhu/, potom platí podľa § 65 exek. poriadku, že "ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur, nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom." Poukazujeme aj na ust. ex. poriadku, kde platí, že "spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť."

3./ Ak je zriadené exek. záložné právo na nehnuteľnosť túto môžete predať len so súhlasom exekútora, tak, že podiel pripadajúci na dlžníka /Vášho rod. príslušníka/ pôjde na úhradu jeho dlhu, ktorý je predmetom exek. konania.

4./ Ale predovšetkým treba riešiť samotný dlh, či je zákonný, či nie je premlčaný a pod. Na posúdenie dlhu v exek. konaní sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku