Máte
otázku?

Mám to ohlásiť, ako podvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Mám to ohlásiť, ako podvod?

Dobrý deň, istá osoba odo mňa vylákala prostredníctvom ponuky na svoj účet 80 eur. Rád by som sa informoval, či mám právo ohlásiť túto zálezitosť na polícii ako podvod, keď mám jej číslo účtu kam som vložil peniaze a aj telefonicky kontakt. Vopred ďakujem za Vaše informácie.

Odpoveď: Mám to ohlásiť, ako podvod?

Dobrý deň 

pokiaľ máte podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, samozrejme môžete podať trestné oznámenie s tým, že označíte osobu, ktorá sa mala trestného činu dopustiť. Na základe výsledkov vyšetrovania može byť vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. Je potrebné si uvedomiť, že trestný čin podvodu musí napĺňať znaky skutkovej podstaty podľa Trestného zákona. 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Mám to ohlásiť, ako podvod? (Trestné právo)

Zaplatil som firme zálohu na materiál, máme zmluvu o dielo na zateplenie domu, už týždeň nás ťahajú za nos, samé výhovorky, najprv naložili materiál, potom sa pokazilo auto, potom zistil, že naložili niečo iné, potom nebol šofér, a keď bol tak nemal doklady, stále samé výhovorky a nič sa nedeje, vždy, keď už majú prísť, stále sa niečo stane, a sama výhovorka, čo mám robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Mám to ohlásiť, ako podvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2019)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak máte uzatvorenú zmluvu o dielo, táto je platná, je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami a podľa zmluvy už malo dôjsť k začatiu vykonávania prác podľa zmluvy, a zhotoviteľovi ste už poskytli lehotu na začatie vykonávania prác, pričom aj kúpa a dovoz stav. materiálu k tomuto patria, v súlade s ust. §  642 Občianskeho zákonníka môžete odstúpiť od zmluvy o dielo (citujeme) :

"§ 642

(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Z textu otázky vyplýva, že ste zhotoviteľovi poskytli aj dodatočnú lehotu na začatie vykonávania prác podľa zmluvy o dielo, pričom z jeho stany sú len výhovorky, odporúčame písomne odstúpiť od zmluvy o dielo a zhotoviteľa vyzvať k vráteniu zaplatenej zálohy vo Vami uvedenej lehote. Súčasne s predmetným odstúpením od zmluvy o dielo oznámte zhotoviteľovi, aby  nevykonával žiadne práce vrátane nákupu materiálu a pod., ktoré súvisia s uzatvorenou zmluvou.

V prípade, že nedôjde k vráteniu poskytnutej zálohy, vec budete musieť odstúpiť na súd.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám to ohlásiť, ako podvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku