Susedské spory- 2. časť

Zdroj: http://www.better-lawn-care.com

Susedské spory sú veľmi rozmanité a s tým súvisia aj typy zásahov do práv iných osôb. Iný druh obťažovania susedov bude v bytovom dome a iný zase v domovej zástavbe. Okrem toho je potom potrebné rozlišovať medzi mestskou lokalitou a lokalitou vidieka. Spoločným názvom rôzne pre druhy zásahov do pokojného výkonu vlastníckeho práva, resp. formy obťažovania, je pojem imisie. Imisiami sú teda nepriaznivé účinky vyvolané človekom, prípadne jeho činnosťou, ktoré nepriaznivo vplývajú na ostatných susedov.

 

Najviac frekventované imisie, teda formy obťažovania ostatných osôb sú vymedzené v § 127 Občianskeho zákonníka. Ide najmä o tieto imisie:

 

 

- ohrozovanie susedovej stavby alebo pozemku úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez dostatočných opatrení na upevnenie stavby alebo pozemku,

- obťažovanie susedov hlukom,

- obťažovanie susedov prachom,

- obťažovanie susedov popolčekom,

- obťažovanie susedov dymom,

- obťažovanie susedov plynmi,

- obťažovanie susedov parami,

- obťažovanie susedov pachmi,

- obťažovanie susedov pevnými a tekutými odpadmi,

- obťažovanie susedov svetlom,

- obťažovanie susedov tienením

- obťažovanie susedov vibráciami,

- umožnenie chovným zvieratám vnikať na susediaci pozemok

- nešetrné, prípadne v nevhodnej ročnej dobe uskutočňované odstraňovanie koreňov, či vetiev presahujúcich na pozemok 

 

Pokiaľ hovoríme o konfliktoch medzi susedmi v bytových domoch, v tomto prípade je najčastejším zdrojom najmä hlasná hudba, hádky, krik, vibrácie spôsobené vŕtaním, stavebné úpravy, zavýjanie psa, dupanie detí, či rôzne druhy párty a večierkov. Ničím výnimočným nie je ani fajčenie na balkóne, grilovanie na balkóne, či zápach z vedľajšieho bytu. V týchto prípadoch ide najmä o obťažovanie hlukom, dymom, parami a zápachom.

 

V prípade rodinných domov, najmä na vidieku ide obťažovanie hlasnou hudbou do úzadia a častejšie sa vyskytujú prípady hluku spôsobeného napr. kosením pozemku, či pílení dreva, obťažovanie dymom, popolčekom, prevísaním konárov, prenikaním zvierat na cudzí pozemok, zápachom a podobne.

 

Či už ide o mestskú alebo vidiecku lokalitu, vždy je potrebné konkrétny zásah porovnať s miestnymi pomermi a rozhodnúť, či obťažovanie je tak intenzity, že presahuje mieru primeranú miestnym pomerom.

 

V ďalšej časti sa budeme venovať spôsobom riešenie susedských sporov.

 
Autor článku:
JUDr. Milan Ficek, advokát

Podobné články z rovnakej oblasti práva:
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku