Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Dobrý den. Prepáčte za rušenie. Potreboval by som poradiť v takej veci. Dostal som na súdne pojednávanie predvolanie v civilnom spore. Dostal som sa s jedným úverom do dlžoby v OTP banke, dlh prebrala nejaka spoločnosť a chcú to vymáhať súdnou cestou. Samozrejme svoj úver som splácal dlhodobo (cca 2 roky) len potom som sa dostal do nezamestnanosti dlhodobo, ako aj dočasne a nevedel som splacat. Ako som písal teraz som dostal predvolanie na súd, ale chcel by som požiadať súd nech to prejednávajú bez mojej prítomnosti, lebo svojho dlhu som si vedomý, čím ho aj uznávam. Je na to nejaká možnosť, aby sa pojednávalo bez mojej prítomnosti? Ak je, tak aká?Treba nejakú žiadosť poslať súdu? Poprípade nejaké ospravedlnenie? Velmi by ste mi pomohli s tým, lebo nie som zvyknutý chodiť na súdy a dosť ma to trápi psychicky. Velmi pekne Ďakujem za radu. S pozdravom

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Dobrý deň, áno je možné súd požiadať, aby rozhodoval bez Vašej osobnej prítomnosti na pojednávaní. V takom prípade je potrebné súdu ospravedlniť Vašu neúčasť (najčastejšie kvôli pracovnej vyťaženosti) a zároveň požiadať súd o rozhodnutie bez Vašej prítomnosti, nakoľko ste si vedomý svojho dlhu. Po Vašom ospravedlnení by mal súd rozhodnúť bez Vašej prítomnosti. Účasť na pojednávaní by pre Vás možno malo aj výhodu. Ak Vaša finančná situácia neumožňuje splatiť celý dlh naraz Vášmu veriteľovi, mohli by ste sa s ním na pojednávaní pokúsiť uzatvoriť súdny zmier a požiadať o splácanie Vášho dlhu v splátkach. To je však možné iba vtedy ak sa na pojednávanie ustanovíte a dohodnete s ním konkrétnu výšku splátok Vášho dlhu. Každá dohoda je však dvojstranná, a preto s ňou musí súhlasiť aj Váš veriteľ.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
mám podanú žiadosť na rozvod od 4. 10. 2019.
Pojednávanie nám bolo vytýčené na 17. 03. 2020, ktoré bolo aj 3 pracovné dni pred konaním zrušené kvôli koróne.
Nový termín mame na 25. 06. 2020.
, Keďže od októbra minulého roka ubehlo 8 mesiacov, veľa skutočnosti je iných.
Manžel prejavil záujem vrátiť sa (rozišiel sa s priateľkou)
Začali sme párovú terapiu (na vlastne náklady) 5 sedení mame za sebou
Psychicky stav dcéry je ťažký, zle znáša rozvodové konanie
Je možné nejakým spôsobom odročiť/presunúť pojednávanie o niekoľko mesiacov, aby som získala ešte nejaký čas na to, aby sme sa pokúsili o zmierenie v dôsledku terapie?
Návrh na rozvod zatiaľ nechcem rušiť, keďže zatiaľ nemám žiadnu záruku, že sa vzťahy upravia.
Ako mám prosím postupovať?
Ďakujem veľmi pekne
.

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2020)

Dobrý deň,

v súlade s ust. § 98 Civil. mimosporového poriadku platí, že ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie o návrhu na rozvod preruší na 3 mesiace a následne pokračuje v konanína návrh účastníkov. Ak návrh na pokračovanie v konaní sa nepodá do 1 roka, súd konanie zastaví.

Je potrebné, aby ste Vy ako aj manžel napísali na súd, aby súd konanie prerušil v zmysle uvedeného zák. ustanovenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Pekný deň prosím Vás mám otázku na Vás. Chcel by som sa informovať, či by mohol prebehnúť súd bez mojej prítomnosti jedna sa ohľadne zvýšenia výživného. Nemám na to prostriedky, aby som sa dostavila na súd. Ak sa to dá ako napísať žiadosť na súd, aby to prebehlo bezomňa alebo čo treba robiť. Ďakujem za každú odpoveď. Som ako odporca navrhovateľ je môj bývalý partner a ten má aj syna v starostlivosti.

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď : 
Nie je vylúčené, že súd by vo veci mohol konať a rozhodnúť aj bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní. 
Nepíšete v otázke, či máte výhrady voči zvýšeniu výživného, ak s týmto súhlasíte, pre Vás najlepším riešením je ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní, môžete aj uviesť že nemáte finančné prostriedky, aby ste sa na pojednávanie dostavili, a že súhlasíte s konaním a rozhodnutím bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní.

Odporúčame súčasne vyjadriť sa k samotnému návrhu na zvýšenie výživného s tým, aby navrhovateľ predložil doklady a podklady pre jeho zvýšenie, prípadne iné Vaše námietky, doložte aj svoje majetkové a zárobkové pomery.
V prípade, že nemáte dostatočný príjem na zastupovanie v konaní,  môžete požiadať o pomoc Centrum právnej pomoci, ktorého adresy  nájdete na stránke /link : http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete/, ktoré Vás v konaní môže zastupovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Potrebovala by som od Vás ako ma vyzerať vzor žiadosti o pojednávanie v mojej neprítomnosti z dôvodu, že dávam plnú moc môjmu právnemu zástupcovi. Ďakujem.

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.06.2018)

Dobrý deň, ak ste si zvolili právneho zástupcu a pojednávania sa zúčastní iba Váš právny zástupca, pričom Vás súd vyslovene nepredvolal za účelom výsluchu strany postačuje, ak Vašu neúčasť ospravedlní ústne právny zástupca na pojednávaní. Ak ste však boli predvolaný na pojednávanie za účelom výsluchu, bude potrebné Vašu neúčasť ospravedlniť vopred a preukázať, že sa pojednávania nemôžete zo zdravotných alebo iných dôvodov zúčastniť. V takom prípade sa môže stať i to, že súd pojednávanie odročí, nakoľko by pojednávanie bez Vášho výsluchu nebolo účelné a hospodárne a muselo by sa inokedy opakovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Za akých podmienok sa nemusím zúčastňovať pojednávania na súde, ktorý rieši určenie nehnuteľností patriacich do dedičstva po pra pra rodičoch? Ja som účastníkom konania po nebohej mame, na predmetný majetok si nerobím žiadny nárok ale na každé pojednávanie dostávam predvolanie.

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, súd Vás na nariadené súdne pojednávania predvoláva, pretože má zákonnú povinnosť upovedomiť Vás ako účastníka konania o tom, že Vašu vec verejne prejedná. Ak ste už v predmetnom konaní ako účastník konania vypovedali a nemáte žiadny záujem na výsledku konania, môžete súd požiadať, aby Vašu neprítomnosť ospravedlnil a vec prejednal a rozhodol bez Vašej účasti. Z dôvodu právnej istoty Vám však odporúčam, aby ste si ustanovili zástupcu z radov advokátov, ktorý sa vo Vašom mene bude zúčastňovať všetkých súdnych pojednávaní a dohliadne, aby ste neboli ukrátený na svojich právach.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Podala som na súd ospravedlnenie pre neúčasť na pojednávaní a žiadosť o odročenie z dôvodu, že nemám kde nechať malé dieťa a preto, že mám ťažko chorého otca, ktorý leží v kóme v nemocnici a zostava mu pár dní života. Pani sudkyňa mi dala telefonicky oznámiť, že žiadosť neakceptuje a že bude pojednávať bezo mňa. Žiadala som o odročenie prvý krát. Keď sa jednalo o výživné tak ta ista sudkyňa odročila pojednávanie, pretože manželov právnik sa nemohol dostaviť a to až dva krát. Ale to, že mám otca na smrteľnej posteli, neakceptuje. Pani predsedníčka súdu mi nevie pomôcť. Bojím sa, že aj napriek ospravedlneniu dostanem pokutu. Myslím si, že sudkyňa je voči mne zaujatá. Jedna sa o takú vec, že bývalí svokrovci si chcú brat moju dva a pol ročnú dcéru, ktorú v živote nevideli a vyhnali nás z domu hneď po jej narodení. Pani predsedníčka súdu mi povedala, že dieťa mám zobrať na súd ale minulé trval dve hodiny a sudkyňa má nútila, že sa mám so svokrovcami dohodnúť a pre dieťa by to bol stres. Neviem, čo mám robiť a kde sa mám s tým obrátiť, som z toho zúfalá. Ďakujem.

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 183 ods. 1 Civilného sporového poriadku, pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Dôležitosť dôvodu, pre ktorý účastník konania žiada o odročenie, sa preto posudzuje s ohľadom na jeho nepredvídateľnosť, závažnosť, rozsah ale aj iný charakter.  Nakoľko nepoznám Vaše osobné pomery je otázne, či je vo Vašich možnostiach zabezpečiť dozor nad Vašim dieťaťom na pár hodín alebo či na tento kratší čas možno od Vás požadovať, aby ste opustili svojho otca od nemocničného lôžka. Charakter súdneho konania, podľa môjho názoru spôsobuje, že od Vás nemožno spravodlivo požadovať, aby ste sa nechali v konaní zastupovať (napr. advokátom), keďže na pojednávaní je nutná Vaša osobná výpoveď ako jeden z prostriedkov dokazovania. Uvedené okolnosti však skúma len súd, ktorý o dôvodnosti Vašej žiadosti musí rozhodnúť. Nič Vám však nebráni, aby ste v prípade, že bude vec prejednaná vo Vašej neprítomnosti, namietali porušenie Vašich procesných práv a to napr. aj v odvolacom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Dobry den, Chystam sa podat ziadost o platobny rozkaz. Odporca byva na opacnej strane Slovenska (sud Michalovce). Chcem sa opytat, ci je moznost prejednat pojednavanie v mojej nepritomnosti (ak si nepreberie platobny rozkaz), aby som nemusel cestovat 500+ kilometrov kvoli pojednavaniu. Dakujem

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň, môžete o takého pojednávanie v neprítomnosti požiadať, ak je však vaša pohľadávka sporná, vystavujete sa riziku, že pohľadávku stratíte. Pred tým, ako sa rozhodnete takto postupovať, poraďte sa s advokátom, ktorý preverí, či môžu nastať nejaké problémy s pohľadávkou.

Druhá možnosť, ktorú úmožňuje súčasný občiansky súdny poriadok je, že žalobu podáte v mieste svojho bydliska. Ak dlžník nenamietne príslušnosť, tak vec prejedná súd v mieste Vášho bydliska. Námietku musí dať pri prvom úkone vo veci. Takže súd môže prebehnúť aj na inom miestne nepríslušnom súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať. Moja byvala družka podala na súd, starostlivosť o dieťa, ktoré máme spolu. Ja súhlasím, aby družka mala dieťa zverene (Matke). Možem tunajší súd požiadať aby rozhodol bez mojej pritomnosti? Lebo chcem navsetko zabudnút a nechcem ich vydiet. Lebo onedlho bude súdne pojednávanie a súd má zapotreby oboch vypočut,   ale ja nechcem dieťa a byvala družka nechce vyživne a tiež chce zabudnút.. Možem požiadať o neprítomnost a rozhodnutie súdu bez mojej pritomnosti? (Niesom navrhovatel) Prosím emailom..Ďakujem.

Odpoveď: Súdne pojednávanie bez mojej prítomnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2015)

Dobrý deň, neprítomnosť účastníka na pojednávaní v konaní o deťoch je možná, musíte však požiadať, aby súd rozhodol vo veci bez Vašej prítomnosti. Musíte to uviesť priamo vo svojom vyjadrení. Prípadne s matkou uzatvorte dohodou, ktorou upravíte práva a povinnosti k dieťaťu a požiadate súd, aby túto dohodu schválil. Niektorí sudcovia sú takí, že chcú, aby boli obaja účastníci prítomní na konaní, vtedy je ešte jedna možnosť a to zvoliť si advokáta na zastupovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku