Máte
otázku?

Nedostavenie sa na súdne pojednávanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Dobrý, prosím o informáciu, čo sa stane, ak sa nedostaví predvolaný na súdne pojednávanie bez ospravedlnenia.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Dobrý deň, pokiaľ sa predvolaný nedostaví na súd pojednávanie  bez ospravedlnenia, súd môže v určitých prípadoch nariadiť jeho predvedenie políciou.

 

Pokiaľ by išlo o obžalovaného súd dokonca môže nariadiť väzbu. V prípade svedka v trestnom konaní  mu môže byť obmedzená osobná sloboda do 72 hodín.

 

Nedostavenie sa na súdne pojednávanie môže byť sankcionované aj pokutou.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,

mám otázku. Ako ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní je možné odôvodniť vážnym zdravotným stavom s vyjadrením lekára kde je uvedené, že zdravotný stav neumožňuje účasť na pojednávaní.
V prípade, že žijem v zahraničí akceptuje sa aj vyjadrenie lekára zo zahraničia? Pojednávanie je vedené v trestnej veci.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,

správne ste uviedli, že ospravedlnenie neúčasti je možné odôvodniť aj zdravotnými problémami. Svoju neúčasť na pojednávaní s dostatočným časovým predstihom ospravedlňte a oznámte súdu. S prihliadnutím na zdravotný dôvod, je vhodné tiež uviesť i to, kedy sa budete môcť ďalšieho pojednávania zúčastniť. S ospravedlnením neúčasti predložte aj vyjadrenie lekára, že Vám Váš zdravotný stav neumožňuje účasť na úkone, na ktorý ste boli predvolaný bez zhoršenia zdravotného stavu. Súd by mal akceptovať aj vyjadrenie lekára zo zahraničia, zákon nehovorí o tom, či to má byť slovenský alebo zahraničný lekár. Preto nemôže byť na vašu ťarchu, ak by to bol zahraničný lekár. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,
čakám predvolanie na súd, kde som v pozícii poškodeného. Je zo strany súdu akceptované ospravedlnenie z dôvodu objednanej dovolenky v zahraničí? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň,
počas letných prázdnin je častým problémom dlhodobo naplánová dovolenka v zahraničí. Väčšinou s tým súdy aj počítajú, a preto počas leta je menej pojednávaní. 

V prípade, že by nastala takáto kolízia, požiadajte o odročenie pojednávania. Ak sa nejedná o opakovanú žiadosť o odročenie pojednávania, myslím si, že by súd vyhovie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať ako to je, keď mám súd kvôli výžinému, ale otec dieťaťa sa nedostaví a vlastne ani nevie, že nejaký súd je, že kto mi to výživne bude platiť alebo ako to je?

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
súd má možnosť (za určitých podmienok) konať aj v jeho neprítomnosti. V tomto prípade však môže byť zisťovanie skutočného stavu zo strany súdu, potrebného pre určenie výšky výživného problematické. V konečnom dôsledku, ak aj súd rozhodne, výživné Vám bude musieť platiť on. Nikto iný Vám výživné nezaplatí (jedine, že by ste požiadali po neúspešnej exekúcii o náhradné výživné).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,
Podala som návrh na určenie výživného ako aj zverenia do mojej starostlivosti. Bývalý priateľ, otec dieťaťa nebýva na mieste trvalého bydliska a poštu zo súdu nepreberá, aspoň mi tam povedal. Chcem sa spýtať ako sa to bude riešiť, ak sa nedostaví na súdne pojednávanie. Ide mi predovšetkým o moju dcéru, ktorá so mnou nebýva, pretože som sa presťahovala k manželovi a dcéru mi odmietli dať. Čo ak sa nedostaví potom ako, bojím sa, že dcéru nebudem mať. Je možné, aby súd rozhodol aj v JEHO neprítomnosti v záujme dieťaťa, ktoré chce byť so svojou matkou. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
súd má prostriedky k tomu, aby ho cez neverejné registre vyhľadal a prostredníctvom polície mu doručil písomnosti zo súdu. Ak máte o ňom akékoľvek informácie, kde by mohol robiť, kde by sa mohol zdržiavať, oznámte to súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu. Požiadal som o zníženie výživného lebo som evidovaný na UP. Termín pojednávania mám 17. 2.
Žiadal som súd o preloženie termínu, pretože sa nemôžem dostaviť.
Súd mi odpísal, že mi to netoleruje a pojednávanie bude.
Prosím Vás skutočne sa mi nedá v ten deň dostaviť, ale čo už mám urobiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám odporúčam dať sa právne zastúpiť, aby mohol právny zástupca hájiť Vaše záujmy a práva v konaní. V prípade, že sa bez ospravedlnenia nedostavíte a nepredložíte súdom vyžadované doklady, môže Vám byť uložená aj poriadková pokuta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,
28. 1. 2021 sa mám dostaviť na pojednávanie, dá sa ospravedlniť s plnou invaliditou? Ďakujem. Aké doklady nato treba? Stačí zo sociálnej poisťovne, že som uznaná za invalidnú?

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,

 

neúčasť na pojednávaní sa ospravedlniť dá (pritom predpokladám, že sa pýtate ako strana sporu). K ospravedlneniu Vašej neúčasti na súde priložte aj doklad o invalidite a tiež vysvetlite, prečo sa z tohto dôvodu nemôžete dostaviť. Odporúčam tiež poslať písomné ospravedlnenie čo najskôr. Ak nemáte záujem sa pojednávania zúčastniť vôbec, tiež je dobré uviesť, že súhlasíte s tým aby sa pojednávalo vo Vašej neprítomnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň,
dovoľte rad by som sa Vás opýtal na otázku kde som bol údajne predvolaný na súdne pojednávanie ale žiaľ žiadne predvolanie mi nedošlo, aj keď sa na trvalom pobyte nezdrziavam postu si vyberám. Keď som si vybral postu žiaľ žiadne predvolanie som v poštovej schránke nemal. Keď som volal na súd resp.na informácie mi povedali, že mi predvolanie poslali. Mojou aktivitou som sa po tel.dozvedel o aký spis. Konanie sa jedná. Moja otázka je, keďže dnešná situácia pandémie ochorenia Covid19 je do značnej miery aj pre mňa nebezpečná, keďže pracujem v prostredí kde v prípade ochorenia môžem firme spôsobiť značne problémy, či môžem napísať ospravedlnovaci list súdu so žiadosťou o odročenie na iný termín. ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2020)

Dobrý deň,
odporúčame postup ako uvádzate v samotnej otázke, napísať ospravedlnenie na súd a s uvedením miesta, kde Vám súd má zaslať predvolanie na budúce pojednávanie.

V otázke neuvádzate o akú vec ide a preto otázkou je, či vec nie je možné vyriešiť bez pojednávania, ale to by sme museli vedieť o akú vec ide.

Podľa ust. § 177 Civil. sporového poriadku platí :

"(1)Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie.

(2)Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať, ak

a)ide iba o otázku jednoduchého právneho posúdenia veci, skutkové tvrdenia strán nie sú sporné a hodnota sporu bez príslušenstva neprevyšuje 2 000 eur,
b) strany s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo
c) to ustanovuje tento zákon."

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň. Dna 24. februára 2020 mám rozvodové pojednávanie. Je možné dáko požiadať o okamžitý rozvod? Proste, aby sme to ukončili tam a vtedy? S manželom nežijeme spolu vyše 2 r. Minimálne komunikujeme, nemáme deti, žiadny spoločný majetok. Je to cudzí človek pre mňa. Je tam možnosť požiadať o rozvedenie na mieste, keď sa obaja zhodujeme na tom? Proste nechceme čakať ešte 30 dni. Ta doba na odvolanie je zbytočná pre nás. Ďakujem. Jana

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.02.2020)

Dobrý deň,

otázkam rozvodu sa venujeme v mnohých našich článkoch a odpovediach.
Treba sa na pojednávanie dostaviť a uviesť, že na podanom návrhu trváte a vzdať sa práva na odvolanie proti rozsudku o rozvode manželstva.

Rozsudok o rozvode by Vám mal byť doručený do 30 dní.
Za rozvedených sa považujete nie okamihom, keď súd rozhodne na súde, že manželstvo rozvádza, ale až právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode. Preto najskôr musí každému účastníkovi prísť rozsudok do vlastných rúk. 

Ak by ste sa teda vzdali odvolania, potom doručením rozhodnutia poslednému účastníkovi sa považujete za rozvedených.


Len pripomíname, že podľa ust. § 23 zákona o rodine platí :
"Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa informovať, či sú niekde presne definované možnosti ospravedlnenia ohľadne neúčasti na súdnom pojednávaní. Ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pričom protistrana sa viackrát ospravedlnila (celkovo na 5 pojednávaniach) v deň pojednávania, zväčša 1 hodinu pred pojednávaním takým spôsobom, že napríklad advokát navrhovateľa upovedomil elektronicky súd, že mu bolo v noci zle, tak nebude schopný sa zúčastniť pojednávania. Sudca potom vyžadoval nejaký doklad, ktorý uviedol do zápisnice do 3 dni, tento doklad nebol nikdy doručený súdu (som to zisťovala u súdneho úradníka), napríklad v ten deň sa nezúčastnil ani navrhovateľ a súd to ani nezisťoval z akého dôvodu, potom na ďalšom pojednávaní sa opätovne elektronicky ospravedlnil advokát, ale ten ospravedlnil navrhovateľa, že je odcestovaný a žiaden doklad neposlal ani neposkytol, plus seba neospravedlnil, prečo sa konania nezúčastní, a tak ďalej to bolo dokopy 5x a súd naďalej vytyčuje nové a nové pojednávania. Nejde v podstate o prieťahy v súdnom konaní, však sa to naťahuje vyše roka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň. Po oboznámení sa s Vašou otázkou musím konštatovať, že je až zvláštne, ako benevolentne súd pristupuje k takýmto typom ospravedlnení na poslednú chvíľu. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP") pritom súdu poskytuje zákonný rámec týkajúci sa odročovania pojednávaní.

Podľa ustanovení § 183 CSP upravujúcich dôvody odročenia pojednávania platí:

"(1) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

(2) Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.

(3) Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.

(4) Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania."

S poukazom na citované zákonné ustanovenia a s ohľadom na prax súdov, s ktorou som sa doposiaľ stretol, musím teda naozaj konštatovať, že vo Vašom prípade ide o neštandardne zhovievavý prístup súdu k nekvalifikovaným ospravedlneniam.

Ak by sa mala situácia opakovať, skúste súdu dať do pozornosti citované zákonné ustanovenie. Taktiež si Vám dovoľujem uviesť, že trovy, ktoré Vám v súvislosti s neustálym odročovaním vznikli by mala hradiť protistrana, a to bez ohľadu na to, ako celé súdne konanie dopadne (tzn. aj v prípade Vášho neúspechu); uvedené vychádza z § 256 ods. 2 CSP.

Okrem toho, ak je strana sporu presvedčená, že v konaní sa vyskytujú nedôvodné prieťahy, je tu možnosť podať sťažnosť pre prieťahy predsedovi príslušného súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať 29. 7. 2019 mi prišlo oznámenie do schránky(žltý papier z pošty) z okr. súdu. No ja som bol od 25. 7. 2019 mimo SR. Oznámenie som si prevzal z pošty 12. 8. 2019, keďže len 11. 8 som sa vrátil zo zahraničia. Bol som predvolaný ako svedok na pojednávanie, ktoré bolo 7. 8. 2019. Môžem dostať pokutu, keď im spätne pošlem ospravedlnenie za moju neúčasť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň,

poriadkovú pokutu dostať nemôžete, lebo ste o predvolaní na pojednávanie nevedeli.

Napíšte na súd ospravedlnenie s uvedením toho, že ste boli mimo SR /odchod - príchod/ a že sa už môžete dostaviť na pojednávanie ako svedok.

V prípade, že by ste mali znova odcestovať napíšte túto okolnosť  súdu tiež.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Žijem v Českej republike už 3 roky a teraz došlo môjmu otcovi papier zo súdu, že im ma oznámiť kde sa nachádzam. Keď som volal na súd tak mi povedali, že ma žaluje Silverside. Ale za posledné 3 roky som nič na SK nepodpisoval. Keď sa nedostavím na súdne pojednávanie čo mi hrozí ?

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Odporúčame, aby Váš otec oznámil súdu, kde máte trvalé bydlisko, prípadne sám môžete súdu túto skutočnosť oznámiť.

Vy nie ste t.č. povinný dostaviť sa na súdne pojednávanie, keďže ani nebolo vytýčené. 

Súd v prípade podania žaloby skúma či je mieste a vecne príslušný na konanie a prejednanie sporu, vrátane skúmania právomoci súdu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

T.j. : Pokiaľ máte trvalé bydlisko v Česku, súd konanie zastaví.

Spoločnosť SILVERSIDE je spoločnosťou, ktorá poskytuje rôzne pôžičky, a teda  mohlo by sa jednať o spotrebiteľský spor.  Je tiež možné, že niekto zneužil Vaše doklady resp. údaje, alebo Vás uviedli ako tzv. kontaktnú osobu, alebo na túto spoločnosť bola postúpená pohľadávka voči Vám z inej nebankovej spoločnosti. Ale to sú len naše pripomienky na základe našich skúseností.

Pokiaľ  by bola podaná žaloba voči Vám, súd Vám ju doručí.

V prípade otázok ohľadom žaloby, vyjadrenia k nej a pojednávania  nás môžete kontaktovať, aby sme Vám pomohli. Nie je podstatné to, že žijete v Českej republike. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Pekný večer, chcem sa spýtať som predvolaná ako svedok ohľadom rozbitia automatu z bývalého zamestnania kde som pracovala. Obvinený sa nedostavil ani raz z 5x ja som medzitým zmenila zamestnanie. Ale čerpať si paragrafy a voľno už nechcem a nechcem už znova vravieť, že potrebujem voľno.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň,

aj keď Vám rozumiem po ľudskej a praktickej stránke, ak ste predvolaná ako svedok ste povinná sa na súdne pojednávanie dostaviť, inak by Vás súd mohol nechať predviesť prostredníctvom polície, prípadne by Vám uložil poriadkovú pokutu. Zamestnávateľ je rovnako povinný Vás na pojednávanie uvoľniť, pričom nemôže časté absencie z tohto dôvodu považovať za porušovanie pracovnej disciplíny a nemôže vás za to nijako sankcionovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že som predvolaný na súdne pojednávanie ohľadom výživného, len som celú sumu už vyplatil tak čo sa môže stať ak sa nedostavím na pojednávanie, keďže nemám už prostriedky na cestu, ale výživné som zaplatil celé? Ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň, aj v prípade, že máte zaplatené celé dlžné výživné, odporúčame Vám dostaviť sa na hlavné pojednávanie. Vaša neúčasť na pojednávaní by Vám mohla uškodiť, nakoľko sa mohlo stať, že ste sa prepočítali pri dlžnom výživnom a aj kvôli niekoľkým eurám Vám môže byť uložený trest, najmä ak sa hlavného pojednávania vôbec nezúčastníte. To, že nemáte finančné prostriedky na cestu nemusí súd akceptovať ako dôvod odročenia hlavného pojednávania alebo ospravedlnenie Vašej neúčasti, a to najmä v tom prípade, ak ste v ostatnom období vyplatili dlžné výživné vo vyššej výške (súd by z toho totiž vyvodil, že finančné prostriedky máte). Ak sa nemôžete hlavného pojednávania zúčastniť Vy, môžete splnomocniť advokáta, ktorý by Vás na tomto hlavnom pojednávaní obhajoval.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať aké sankcie mi hrozia ak by som sa nedostavil na pojednávanie ako svedok kde je žalovaná nebankovka, pre ktorú som pracoval. Jedna sa tam o určenie neplatnosti zmluvy. Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Ak sa nedostavíte na pojednávanie súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu, hoci ste boli naň riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť by ste neospravedlnili včas a vážnymi okolnosťami. Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur, pri opakovanom porušení povinnosti môže súd uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.

Na ďalšie pojednávanie by Vás mohol dať súd predviesť príslušným útvarom policajného zboru alebo obecnou políciou, pričom by ste museli uhradiť aj trovy predvedenia (§ 101 Civil. sporového poriadku).

Náš názor je ten, že nie je potrebné sťažovať postup súdu a ak Vám v tom nebránia vážne okolnosti na súd je potrebné sa dostaviť, nakoľko nedostavením sa na súd vznikajú zbytočné náklady tak súdu, tak aj účastníkom súdneho konania.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Chcem sa spýtať. Som predvolaný na súd ohľadom pohľadávky voči orange. Ak sa tam nedostavím rozhodnú bezo mňa alebo čo by ma čakalo? Musím sa tam dostaviť? Keď sa nedostavím rozhodli by bez mojej prítomnosti?

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2017)

Dobrý deň, každý kto je predvolaný na pojednávanie je povinný ustanoviť sa na pojednávanie a prípadne vypovedať v procesnom postavení svedka alebo strany sporu. Ak sa však neviete pojednávania zúčastniť z ospravedlniteľného dôvodu je potrebné svoju neúčasť na pojednávaní s dostatočným časovým predstihom ospravedlniť a oznámiť to súdu. V prípade, že Vám v účasti na pojednávaní bránia vážne zdravotné problémy je vhodné uviesť i to, kedy sa budete môcť ďalšieho pojednávania zúčastniť (napr. v prípade plánovanej operácie). Ak sa však pojednávania nezúčastníte a svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlníte môže súd na návrh žalobcu rozhodnúť i tzv. kontumačným rozhodnutím podľa ustanovenia § 274 Civilného sporového poriadku. Rozsudok pre zmeškania žalovaného je následne možné súdom zrušiť iba ak ste sa pojednávania nevedeli zúčastniť z ospravedlniteľného dôvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, bol som predvolaný na súd ako jeden z 46 poškodených voči firme, ktorá prevádzkovala eshop. Ja som aktuálne v Trnave a súd sa koná v Košiciach, čo by problém nebol. Ale mám finančný problém. Som študent nad 26 rokov, takže nemám vlaky zadarmo. A nemám si odkiaľ na tento nečakaný výdavok požičať. Ako sa mám v takomto prípade dostaviť na súd. Keď doslova nemám na lístok? Prípadne môže tento fakt slúžiť ako ospravedlnenie neúčasti?

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň,

zákon vyžaduje na ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní "vážne okolnosti". Nemožno vopred predpokladať, či súd bude Vami uvádzané skutočnosti považovať za "vážne". V takejto situácii odporúčam čo najskôr ospravedlniť Vašu neúčasť na pojednávaní a uviesť relevantné dôvody. Ak by ste totiž neúčasť neospravedlnili, mohli by ste byť predvedení, resp. by Vám mohla byť uložená poriadková pokuta až do 500 eur, pri opakovanom porušení povinnosti až do 2500 eur. Rozhodnutie bude záležať na súde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, nedostavila som sa na súd o zmenu zverenia dieťaťa neúmyselne pozrela som zlý dátum pojednávanie bolo 26, 9 a dnes 27, 9 som tam volala a čakám čo mi povedia koľko bude pokuta ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.09.2017)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku poskytuje ustanovenie § 102 a 103 Civilného sporového poriadku:

Poriadkové opatrenia

§ 102

(1) Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že

a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,

b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami,

c) neuposlúchne príkaz súdu,

d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo

e) urobí hrubo urážlivé podanie.

(2) Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno uložiť do 500 eur.

(3) Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.

§ 103

(1) Súd môže vykázať z miesta procesného úkonu toho, kto hrubo ruší poriadok alebo dôstojný priebeh procesného úkonu.

(2) Ak je vykázaná strana, súd môže procesný úkon vykonať aj bez jej prítomnosti.

Ako vyplýva z tohto ustanovenia, súd môže ale nemusí pokutu uložiť. Odporúčam Vám kontaktovať súd a uviesť, že išlo o nedorozumenie a že ste tak neurobili úmyselne a že sa ospravedlňujete. Rozhodnutie však bude na súde a rovnako tak aj výška prípadnej pokuty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku, ako môže postupovať súd, keď sa odporca nedostavuje na pojednávania. Mám taký problém s exmanželom ohľadom starostlivosti o maloletého, lebo si nepreberá postu zo súdu. Pracuje v zahraničí, na slovensku sa zdržiava veľmi malo, takže aj predvedenie políciou bude asi problém, lebo ho nieje možné doma zastihnúť. Nikto nevie ani kde pracuje, lebo to zámerne tají. Je možné, aby súd rozhodol v určení výživného aj bez neho, alebo ho môže zastupovať súd? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, ak sa ho nepodarilo zastihnúť, potom súd mu môže ustanoviť opatrovníka a rozhodnúť bez neho. Pri výživnom na dieťa je potrebné preskúmať majetkové a príjmové pomery. 

Ak pracuje v zahraničí a viete kde, potom požiadajte súd, aby vykonal dokazovanie dožiadaním súdu v cudzine. Slovenský súd nemôže nechať predviesť osobu slovenskou políciou zo zahraničia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobrý deň, Ak som bol predvolaný ako svedok a poškodený, no som odcestovaý-pracujem mimo Slovensko-Európu, čo som uviedol aj do zápisnice. Zmestnávateľ nesúhlasi s mojím uvoľnením z práce na dni potrebné k účasti na súde. A taktiež náklady spojené s prípadnou cestou su finančne náročné. Môj najbližší príchod na Slovensko je nejasný. Aké sú moje možnosti v tomto prípade. Ďakujem

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Ak je to trestne konanie, potom urcite odporucam, aby ste si cestu na sud vybavili. Sud Vas moze aj predviest. Niekedy vsak sud upusti od vysluchu, ak s tym obe strany suhlasia alebo ide o svedka, ktoreho ucast na pojednavani je nedosiahnutelna. 

Obycajne vsak obvineny trva na vysluchu a vtedy sa budete musiet dostavit.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

DObrý deň Chcela by som sa opýtať. Predvolali ma ako svedkyňu k trestnej veci ublíženia na zdraví a výtržníctva. Pojednávanie bolo vytýčené na 26.7.2016. Ja sa od 17.7.2016 budem zdržiavať v zahraničí, neviem na aký dlhý čas, je to pracovne. Ako mám napísať súdu ospravedlnenie, alebo ako sa má ospravedlniť? Vypočutá ako svedkyňa som bola už dávnejšie na polícii vyšetrovateľom za prítomnosti advokáta obvineného. Už by som nechcela aby ma znova predvolávali, tak či by som sa nemohla v ospravedlnení odvolať aj na moju výpoveď na políciia použiť niečo také, že suhlasím s mojou predchádzajúcou svedeckou výpoveďou. A ešte jedna otázka ak napíšem ospravedlnenie je potrebný overený moj podpis notárom alebo matrikou? Ďakujem za skoru odpoveď

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobry den, ak Vas sud predvolava,  musite sa dostavit na pojednavanie. Ak vam v tom brania okolnosti, tak sudu napiste, preco sa nemozete dostavit a tiez napiste teminy, kedy to bude mozne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Prosím Vás chcem sa opýtať ked som sa nedostavila na sudne pojednávanie ohľadom dedičstva po nebohom manzelovi. Deti su neplnolete preto to riesi sud taktiez sa to tyka dedičstva ohľadom Prvej stavebnej poisťovne. Ďakujem 

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobry den, vo Vasom maili nie je otazka. Ak ste chceli vediet, co sa dialo na pojednavani, mozete nahliadnut do zapisnice z pojednavania.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

Dobry den chel by som sa opytat ci neviete, ake su sankcie, ked mam predvolanie na policajny sud ohladom priestupku v Belgicku, v pripade ze sa nedostavim a ake by mohlo byt riesenie alebo ospravedlnenie, ze sa nemozem dostavit aj ked nieje predlozeny dostatocny dokaz, dakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.09.2015)

Dobrý deň, výšku poriadkových pokút v Belgicku Vám neviem uviesť, ale malo by to byť uvedené v predvolaní. U nás platí, že o poriadkovej pokute musíte byť najskôr upovedomený a toto upovedomenie príde primo v predvolaní. Čo sa týka dôvodu, prečo nemôžete prísť je to najčastejšie choroba, ktorá Vám bráni cestovať. U nás by ste to museli preukázať potvrdením od lekára, v ktorom by uviedol, že sa nemôžete zúčastniť pojednávania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie (Trestné právo)

prosím vás, čo sa stane ak sa nedostavim na súd, a nemá ma kto ospravedlniť. som v česku, a dali mi odrobit trestne hodiny 200, za krádež, čo z toho môže byť, ak sa nedostavim na sud, a nema ma kto ospravedlnit, dakujem..

Odpoveď: Nedostavenie sa na súdne pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2015)

Dobrý deň, ak ide o trestné konanie voči Vám, súd môže nariadiť aj Vaše predvedenie alebo dokonca väzbu. Ak by ste boli svedok, tak existuje zadržanie svedka na 72 hodín. Odporúčam Vám určite to nejako vyriešiť, aspoň telefonicky, najlepšie je to však písomne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedostavenie sa na súdne pojednávanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku