Pojednávanie bez mojej účasti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Pojednávanie bez mojej účasti

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu, či je možné požiadať súd v prípade rozvodového konania o pojednávanie bez mojej účasti. V konaní vystupujem ako žalobca - navrhovateľka. Na prvom pojednávaní sa manžel nezúčastnil bez ospravedlnenia. Kvôli zmene príslušnosti súdu sme na ďalší termín čakali takmer rok. Na podanom návrhu trvám a ani manžel vraj proti tomu nemá námietky. V čase pojednávania som veľmi pracovne vyťažená a nemám veľmi chuť znovu sa zbytočne previezť 400 km. Ak je možné takéto pojednávanie, akou formou mám spracovať žiadosť na súd? Stačí aj cez e -podateľňu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pojednávanie bez mojej účasti

Dobrý deň. Ak nemáte deti a Váš návrh na rozvod manželstva obsahoval všetky zákonné náležitosti a prílohy môžete požiadať súd, aby pojednával vo Vašej neprítomnosti a rozhodol tak, ako navrhujete v návrhu. Je však len na úvahe súdu, či bude pojednávať bez Vašej prítomnosti, alebo vytýči ďalší termín pojednávania nakoľko usúdi, že je potrebné Vás v tejto veci vypočuť. Takáto situácia môže nastať v prípade, ak Váš manžel nebude súhlasiť s vedením pojednávania bez Vašej účasti, alebo nebude súhlasiť s rozvodom manželstva, alebo Váš návrh bude neúplný. V prípade ak je pojednávanie vytýčené a Vy sa naň nemôžete dostaviť odporúčam Vám požiadať o odročenie pojednávania z dôležitých pracovných dôvodov. Ak sa neospravedlníte súd konanie zastaví (s výnimkou ak by manžel trval na pojednávaní). Odporúčam Vám však pojednávania sa zúčastniť vzhľadom na to, že na pojednávaní môže za Vašej prítomnosti dôjsť k vydaniu rozhodnutia o rozvode manželstva a môžete sa vzdať aj práva na podanie opravného prostriedku, čím urýchlite súdne konanie a rozsudok o rozvode manželstva budete mať skôr. Ďalšou možnosťou je zvoliť si advokáta, ktorý Vás bude v konaní o rozvod manželstva zastupovať a Vaša účasť na pojednávaní nebude potrebná. Advokáta si môžete zvoliť aj z oblasti, kde sa pojednávanie bude viesť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk