POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Trenčín

Otázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dobrý deň, rada by som získala informácie. S manželom sme obdržali predvolanie na súd kvôli nedoplatenému úveru. Manžel je žiadateľ a ja som spoludlžník. Problém spočíva v tom, že máme tri maloleté deti: jedno navštevuje tretí ročník základnej školy, druhé je v materskej škôlke a tretie je staré len 8 mesiacov. Chcem sa opýtať, či na súd môže ísť len môj manžel alebo či musím ísť aj ja, keďže od nás je tam pomerne ďaleko a nemáme auto. Navyše, nemám s kým nechať deti. Ďakujem.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dobrý deň. Pokiaľ sa vzhľadom na Vami opísanú situáciu nemôžete dostaviť na súd, môžete sa z neúčasti na pojednávaní ospravedlniť a pojednávania sa v tom prípade zúčastní iba Váš manžel. Takéto ospravedlnenie je potrebné odôvodniť konkrétnymi okolnosťami, ktoré Vám objektívne bránia v účasti na pojednávaní. Inak povedané, súdu musíte vysvetliť Vašu rodinnú situáciu (t.j. že nemáte ako zabezpečiť starostlivosť o Vaše tri maloleté deti). V ospravedlnení je tiež vhodné uviesť, že súhlasíte s tým, aby sa pojednávanie uskutočnilo aj bez Vašej osobnej prítomnosti. V opačnom prípade by totiž mohlo dôjsť k odročeniu pojednávania a Vy by ste boli na nový termín opätovne predvolaná.

Trápi vás "Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné, aby som sa nezúčastnila pojednávania o rozvode, ktorý nastane v septembri s mojím manželom. Ak je to možné, čo by som mala napísať na súd? Nemáme maloleté deti.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň, v takomto prípade napíšte na súd list, v ktorom mu oznámte, že ospravedlňujete svoju neúčasť na nariadenom pojednávaní a že súhlasíte s tým, aby rozhodol bez vašej prítomnosti, pričom navrhujete návrhu na rozvod vyhovieť.

Nevieme Vám ale garantovať, že súd nebude trvať na vašej prítomnosti, nakoľko už sme sa stretli aj s takými prípadmi, kedy súdy vyžadovali na pojednávaní o rozvode prítomnosť oboch manželov, nakoľko niektorí sudcovia majú za to, že manželia majú byť prítomní aj pri rozvode. Môžete sa dať zastúpiť advokátom, ktorý tam pôjde namiesto Vás. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, ako postupovať v prípade, ak sa nemôžem dostaviť na súdne pojednávanie, ktoré sa bude konať 21.5.2019. Som v úlohe navrhovateľa a bola som napadnutá. Rada by som vedela, kedy a akým spôsobom mám svoju neprítomnosť oznámiť súdu a aké prílohy prípadne mám doložiť. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Mgr. L. A.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň,
písomne požiadajte o ospravedlnenie svojej neúčasť na pojednávaní a uveďte dôvody s tým, že požiadate o odročenie pojednávania. 
V otázke uvádzate, že ste boli napadnutá, zrejme ste aj práceneschopná, preto predložte aj predmetný doklad s uvedením, kedy sa budete môcť dostaviť na pojednávanie.
V otázke neuvádzate o akú vec sa jedná, ale môžete nechať zastúpiť advokátom.


Podotázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, potrebujem pomôcť môjmu synovi, ktorý nastúpil do práce a nemôže sa zúčastniť súdneho pojednávania ako dlžník. Svoju dlžobu už štyri mesiace spláca podľa svojich možností, ako bolo dohodnuté s právnikom. Dostal predvolanie na súd a potrebuje ospravedlnenie na pojednávanie. Nevie ako napísať takýto dokument. Súdne pojednávanie by malo byť 26. 03. 2018. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o ospravedlnenie z neúčasti na pojednávaní, Civilný sporový poriadok pre tento procesný úkon neurčuje v zásade žiadne špeciálne náležitosti. Ospravedlnenie z neúčasti na pojednávaní by teda malo spĺňať všeobecné náležitosti podania, ktoré sú určené v ustanovení § 127 Civilného sporového poriadku. Konkrétne ide o uvedenie toho, (1) ktorému súdu je ospravedlnenie určené, (2) kto ho robí, (3) ktorej veci sa týka, (4) čo sa ním sleduje, (5) podpis a (6) vzhľadom na to, že konanie už prebieha, je potrebné uviesť aj spisovú značku konania (tá by mala byť uvedené vpravo hore na predvolaní). Do ospravedlnenia uveďte aj presný dôvod, pre ktorý nie je možné, aby sa Váš syn na pojednávanie dostavil.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.