Máte
otázku?

Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dobrý deň, rada by som sa informovala. S manželom sme dostali predvolanie na súd pre nedoplatený úver. Manžel je žiadateľ a ja spoludľžnik. Problém je v tom, že máme tri maloleté deti, z toho jedno navštevuje základnú školu tretí ročník, druhé je v materskej škôlke a tretie má len 8 mesiacov. Chcem sa spýtať, či na súd môže ísť len manžel alebo musím ísť aj ja, keďže to máme ďaleko a auto nemáme a nemám s kým nechať deti. Ďakujem.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dobrý deň. Pokiaľ sa vzhľadom na Vami opísanú situáciu nemôžete dostaviť na súd, môžete sa z neúčasti na pojednávaní ospravedlniť a pojednávania sa v tom prípade zúčastní iba Váš manžel. Takéto ospravedlnenie je potrebné odôvodniť konkrétnymi okolnosťami, ktoré Vám objektívne bránia v účasti na pojednávaní. Inak povedané, súdu musíte vysvetliť Vašu rodinnú situáciu (t.j. že nemáte ako zabezpečiť starostlivosť o Vaše tri maloleté deti). V ospravedlnení je tiež vhodné uviesť, že súhlasíte s tým, aby sa pojednávanie uskutočnilo aj bez Vašej osobnej prítomnosti. V opačnom prípade by totiž mohlo dôjsť k odročeniu pojednávania a Vy by ste boli na nový termín opätovne predvolaná.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, prosím Vás ak sa nemôžem dostaviť na súdne pojednávanie, ktoré sa bude konať 21.5.2019, kde som v úlohe navrhovateľa a bola som napadnutá. Kedy to mám súdu oznámiť akou formou a aké prílohy im mám doložiť: Ďakujem za odpoveď s pozdravom. Mgr. L. A.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2019)

Dobrý deň,
písomne požiadajte o ospravedlnenie svojej neúčasť na pojednávaní a uveďte dôvody s tým, že požiadate o odročenie pojednávania. 
V otázke uvádzate, že ste boli napadnutá, zrejme ste aj práceneschopná, preto predložte aj predmetný doklad s uvedením, kedy sa budete môcť dostaviť na pojednávanie.
V otázke neuvádzate o akú vec sa jedná, ale môžete nechať zastúpiť advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní (Procesné právo (civilné))

Dobrý potrebujem pomôcť synovi, ktorý nastúpil do práce a nemôže sa zúčastniť súdneho pojednávania ako dlžník. Svoju dlžobu už ale 4 mesiace spláca podľa svojich možností, ako bolo dohodnuté s právnikom. Dostal predvolanie na súd a potrebuje ospravedlnenie na pojednávanie. Nevieme ako to napísať. Súdne pojednávanie by malo byť 26. 03. 2018. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o ospravedlnenie z neúčasti na pojednávaní, Civilný sporový poriadok pre tento procesný úkon neurčuje v zásade žiadne špeciálne náležitosti. Ospravedlnenie z neúčasti na pojednávaní by teda malo spĺňať všeobecné náležitosti podania, ktoré sú určené v ustanovení § 127 Civilného sporového poriadku. Konkrétne ide o uvedenie toho, (1) ktorému súdu je ospravedlnenie určené, (2) kto ho robí, (3) ktorej veci sa týka, (4) čo sa ním sleduje, (5) podpis a (6) vzhľadom na to, že konanie už prebieha, je potrebné uviesť aj spisovú značku konania (tá by mala byť uvedené vpravo hore na predvolaní). Do ospravedlnenia uveďte aj presný dôvod, pre ktorý nie je možné, aby sa Váš syn na pojednávanie dostavil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku