Máte
otázku?

Správca verzus vlastník bytu a NP


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Správca verzus vlastník bytu a NP

BD Petržalka sa stalo správcom vlastníkov bytov (VB) a spoločných nebytových priestorov (NP). Členovia BD mali pridelené byty a po ich odkúpení, keď sa stali vlastníkmi, zostali zároveň členmi BD, o čom však v skutočnosti ani nevedeli. Postupom času sa niektoré byty odpredali a získali nových majiteľov, ktorí zasa nevedeli, že nie sú zároveň členmi BD, ani to, že poplatok za výkon správy je pre nich vyšší. Člen platí 7,20 eur, nečlen 10,32 eur. Sme jeden bytový dom, máme dva vchody, ale existujú dve tzv. samosprávy a dva účty FPOaÚ. Správca zvoláva schôdzu členov BD k voľbe "samosprávy", ktorá bude zlúčená pre oba vchody bytového domu na základe uznesenia č.320/11/03 Predstavenstva BD a tiež stanov čl. 28 BD. V súčasnosti je BD už iba správcom bytov, ktoré vlastnia VB a NP, nie členov alebo nečlenov BD, dokonca odmietli uverejniť zoznam členov z dôvodu údajnej ochrany osobných údajov. Ako má potom niekto navrhnúť kandidáta na "výbor samosprávy"? Údajne následne oni sami povedia, kto nemôže byť kandidátom. To sa však ochrana údajov už netýka? Schôdza je určená na 23. 3. 2017. Sú VB a NP povinné akceptovať uznesenia zo Zhromaždenia delegátov BD ako nejakého združenia, ako aj ich stanovy? Môžu zvoliť a zjednotiť samosprávy, aj keď sa my schôdze nezúčastníme? Koľko a ktorých vlastníkov musí byť prítomných, aby mohlo byť zlúčenie uskutočnené? Ako máme postupovať, ak sme sa práve pre nekorektné hospodárenie z ich strany rozdelili? Obnovujeme dom a oni už sa pokúsili zaradiť do spoločnej faktúry veci, ktoré sme my už urobili. Veľmi pekne ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Správca verzus vlastník bytu a NP

Dobrý deň, bytové družstvo v tomto prípade plní dve funkcie, 1/ je správca a 2/ háji záujmy svojich členov, vlastníkov podielov na družstevných bytoch. V prvom prípade musí postupovať podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pre vlastníkov bytov nie sú záväzné stanovy bytového družstvá, tieto sú záväzné iba pre vlastníkov družstevných podielov. Pre vlastníkov bytov nie je ani podstatné koho, kedy a ako si volia do svojich orgánov.

Bytové družstvo pri správe bytového domu nemôže postupovať v rozpore so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Všetky svoje práva, ktoré Vám vyplývajú z tohto zákona si tam môžete prečítať. O obnove bytového domu rozhodujú vlastníci bytov. Nakoľko vlastníkmi bytov (družstevných) je aj družstvo, rozhoduje spolu s vlastníkmi. Ak je v bytovom dome väčšina bytov na odkúpenie do osobného vlastníctva, ťažko sa bude bojovať proti bytovému družstvu.

Trápi vás "Správca verzus vlastník bytu a NP" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Správca verzus vlastník bytu a NP (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. Náš správca bytového domu vybielil účty a neplatil platby dodávateľom tepla a vody, teda vznikli dlhy. Nehovoriac o tom, že nemáme ročné vyúčtovanie za uplynulé dva roky. Teraz nám hovoria, že my vlastníci sa musíme zložiť na platby, ktoré dlhujeme dodávateľom tepla, čo je absurdné, keďže my sme si splnili svoju povinnosť a nájomné sme uhrádzali správcovi. Vedeli by ste mi prosím povedať, kto teraz ten dlh musí zaplatiť? Prečo si tie spoločnosti nepýtajú peniaze od správcu? Čo sa s tým dá robiť a aké máme možnosti? Tento scenár sa nám opakuje už druhýkrát. Pred tromi rokmi sme tento problém riešili so správcom, ktorý spravil to isté. Prešli sme k novému správcovi, a história sa opakuje. Sme zúfalí. Ďakujem za každú radu.

Odpoveď: Správca verzus vlastník bytu a NP

(odpoveď odoslaná: 10.07.2024)

Dobrý deň,

podľa nášho právneho systému, zodpovednosť za záväzky voči dodávateľom tepla a vody nesú vlastníci bytov. V prípade, že správca bytového domu neplnil svoje povinnosti, môžete podať žalobu na súd pre neplnenie zmluvných povinností a požiadať o náhradu škody.

Spremevera je trestný čin, určite podajte trestné oznámenie. 

Okrem toho, správca je povinný predložiť ročné vyúčtovanie, ak tak neurobil, odporúčam podať oficiálnu výzvu na predloženie dokumentov. Ak nedôjde k náprave, môžete uplatniť svoje práva na súde. 

Dodávatelia médií sa môžu domáhať platieb priamo od vlastníkov bytov, pretože títo sú konečnými príjemcami služieb.

Podľa výšky škody môže skončiť aj vo väzení. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Správca verzus vlastník bytu a NP (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na správcu a vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním. Dostala som od správcu vyúčtovanie, v ktorom je okrem štandardných položiek uvedená aj položka "INÉ POHĽADÁVKY" vo výške 418 EUR. Predpokladám, že táto suma zahŕňa poštovné, poplatok za upomienku, pokuty a pravdepodobne úrok z omeškania platenia nájomného. Avšak konkrétne rozdelenie sumy mi nebolo správcom nikdy oznámené, celková čiastka bola len zarátaná do ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním. Túto sumu som nezaplatila, a teraz správca od mňa požaduje jej zaplatenie prostredníctvom exekúcie. Keďže neviem, ako presne bola daná suma vypočítaná, nesúhlasím s jej úhradou, pretože mi správca neposkytol žiadne detailné informácie. Moja otázka znie: Môže správca do ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním zahrnúť rôzne pokuty, poplatky a podobne? Ako sa mám brániť, ak mi správca nevysvetlil detaily vzniku sumy, a teraz chce, aby som ju zaplatila prostredníctvom exekúcie? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Správca verzus vlastník bytu a NP

(odpoveď odoslaná: 09.04.2024)

Dobrý deň, ak vám správca bytového domu zaslal vyúčtovanie za rok predchádzajpci rok, zo samotného vyúčtovanie by malo vyplývať, že môžete podať reklamáciu predmetného vypúčtovania ohľadom aj sumy 418 €, ktoré správca uviedol ako iné pohľadávky.

Predpokladáme, že máte so správcom bytového domu podpísanp zmluvu o výkone správy, z ktorej by mal vyplývať postup reklamácie. Ak by tomu tak nebolo potom treba vyúpčtovanie reklamovať u správcu bytového domu obrazom, spravidla do 30 dní odo dňa jeho doručenia vám, a žiadať ho o písomné vysvetlenie tzv. iných pohľadávok vo výške 418 €, vrátane predloženia dokladov. Ak vaša reklamácia vybavená nebude k vašej spokojnosti a teda správca bytového domu písomne neodôvodní sumu 418 €, potom možnosťou na vašej strane je obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu bytového domu, pričom obchodnej inšpekcii miusíte predložiť ako vyúčtovanie, tak aj samotnú reklamáciu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Správca verzus vlastník bytu a NP" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.