Máte
otázku?

Poškodenie fasády pyrotechnikou


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Poškodenie fasády pyrotechnikou

Dobrý deň! Rada by som vás požiadala o radu. Na Silvestra môj 12-ročný syn púšťal s kamarátmi pyrotechniku na polnej ceste. Sused tvrdí, že bol pri jeho dome a poškodil mu fasádu. Syn priznal, že boli len na tej polnej ceste a sused to berie ako priznanie. Nahlásil to na poisťovňu aj políciu. Pritom tam nie je veľká finančná škoda. Navyše mi nechce ukázať kamerový záznam. Vyhráža sa, že škodu bude od nás poisťovňa vymáhať. Má právo takto jednať bez dôkazov a môjho súhlasu ako zákonného zástupcu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Poškodenie fasády pyrotechnikou

Dobrý deň. Aké kroky vykoná Váš sused v zásade nemožno ovplyvniť. Závisí len na ňom, ako bude situáciu riešiť. Každopádne na to, aby od Vás poisťovňa alebo priamo sused vymáhali náhradu škody, museli by preukázať kto škodu spôsobil, resp. kto je za škodu zodpovedný a tiež zákonné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu (1/ protiprávny úkon alebo škodová udalosť, 2/ vznik škody, 3/ príčinná súvislosť medzi nimi a 4/ zavinenie). Uvedené predpoklady sa však preukazujú veľmi náročne. Okrem toho otázne zostáva, prečo Vám sused nechce ukázať kamerový záznam, ak ho má k dispozícii. Domnievam sa, že ak by z kamerového záznamu skutočne vyplývalo, že poškodenie fasády spôsobil Váš syn, sused by nemal mať problém ukázať Vám ho, aby ste celú vec mohli vyriešiť aj bez ingerencie poisťovni či orgánov verejnej moci.

Trápi vás "Poškodenie fasády pyrotechnikou" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poškodenie fasády pyrotechnikou (Občianske právo)

Prosím, mohli by ste mi poradiť, ako postupovať pri vymáhaní škody na fasáde bytového domu, ktorú spôsobil neznámy páchateľ podpálením auta? Správca nemá jasnú predstavu, ako má postupovať v prípade vymáhania nákladov na opravu od neznámeho páchateľa. Chcem poukázať, že ide o rozdiel medzi skutočnými nákladmi a takzvanými oprávnenými nákladmi, ktoré nám poisťovňa uhradila. Výška uhradenej sumy je v rozpore so stanoviskom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom poisťovňa trvá na svojom rozhodnutí. Išlo by o sumu 3 500 €.

Odpoveď: Poškodenie fasády pyrotechnikou

(odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky predpokladáme, že  bytový dom máte poistený a z tohto dôvodu ste náhradu škody uplatnili v poisťovni.

Rovnako ste poistnú udalosť, ktorá bola následkom podpálenia áut, nahlásili na polícii, vrátane toho, že Vám na bytovom dome vznikla škoda, ako aj jej výšku, a náhradu škody si uplatnili v trestnom konaní.
Preto v uvedenej veci odporúčame kontaktovať políciu. Pomôcť by mohol kamerový záznam, ak vôbec existuje.

Otázkou je prečo poisťovňa neuhradila všetky náklady vami zdokladované a len tzv. oprávnené , pričom rozdiel predstavuje sumu 3500 €, či predmetné neuznané náklady na opravu BD súvisia priamo s odstránením škody po podpálených autách na vašom bytovom dome alebo nie, teda či sa nejedná o naviac práce na poškodenom dome, ktoré pred podpálením áut na bytovom dome neexistovali resp. existovali v nižšej kvalite oproti stavu po oprave byt. domu.
Aj z  toho je preto treba vychádzať pri hľadaní odpovede prečo zo strany poisťovne neboli uhradené všetky skutočne vynaložené náklady, ale len tzv. oprávnené náklady.
Je treba vychádzať z poistnej zmluvy, poistných podmienok a ak poisťovňa nezdôvodnila neuhradenie sumy 3500 €, sme názoru, že by ste poisťovňu mali požiadať, aby neuhradenú sumu 3500 € a jej jednotlivé položky zdôvodnila.
Prípadne môžete si nechať vyhotoviť znalecký posudok na tento účel a rozdiel v neuhradenej sume a spoluúčasti od poisťovne žiadať, resp. podľa poistných podmienok žiadať, aby poisťovňa predložila znalecký posudok na jej náklady.

Ak s odpoveďou resp. postupom nebudete spokojný, odporúčame vlastníkom bytov /spotrebitelia/, aby podali sťažnosť resp. podnet na prešetrenie postupu poisťovne na Národnú banku Slovenska.

 


 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poškodenie fasády pyrotechnikou" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.