Máte
otázku?

Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Dobrý deň, potreboval by som informáciu, akým spôsobom sa vypočíta hodnota podielu nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve. Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Dobrý deň,

pokiaľ ide o spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti, tak podiel na nehnuteľnosti sa vypočíta z trhovej hodnoty nehnuteľnosti a vzhľadom na počet spoluvlastníkov. V podstate tak ako je uvedené v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR uvedenom nižšie, nie je možné pokladať za trhovu cenu, cenu za ktorú by sme mohli podobnú nehnuteľnosť vybudovať (zriadiť). Napr. dom postavený pred 50 rokmi má svoju hodnotu, ktorú ovplyvňuje mnoho faktorov. Samozrejme v súčasnosti by sme rovnaký dom postavili za inú sumu, pretože máme k dispozícii iný materiál a tiež ekonomické podmienky v štáte sú odlišné.

Inak povedané súd sa za žiadnych okolností nebude riadiť tzv. reprodukčnou hodnotou nehnuteľnosti.

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 2 Cdo 18/2000

"Primeranou náhradou pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v zmysle § 142 ods. 1 OZ je príslušný podiel všeobecnej ceny veci.

Reprodukčná hodnota nehnuteľnosti predstavujúca náklady, za ktoré by bolo možné rovnakú alebo porovnateľnú nehnuteľnosť zriadiť, nemôže byť základom pre určenie primeranej náhrady v zmysle § 142 ods. 1 tretia veta OZ."

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať prečo v jednej parcele vlastníci majú podiely napríklad 5/144, 1/24, 15/105 a podielnikov je 7.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade sa jedná o podielové spoluvlastníctvo. Každý má určitý podiel na vlastníckom práve k nehnuteľnosti. To, že ľudia majú rôzne podiely môže byť spôsobené rôznymi faktormi, napríklad tým, že výška podielu predstavovala ich dedičský podiel v dedičskom konaní. Ostatní mohli časti podielov kúpiť, dostať darom...


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
Prosím o radu. Keď kupujem pozemok kde je viac spoluvlastníkov(cca18). Kupujem :jedna pani ma podiel 5/24 druhá 1/8 a ďalší 1/24
Aký podiel bude na mňa? Pri vklade do katastra nehnuteľnosti? 1/1?
Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
podiel 1/1 by ste mali, keby okrem Vás už nikto nebol zapísaný na liste vlastníctva. Ak kupujete tieto podiely, treba ich spočítať, a to 5/24, 3/24 a 1/24 = 9/24 bude Váš podiel (ak okrem týchto podielov nemáte iný podiel). Pozor na porušenie predkupného práva ostatných podielových spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
s partnerom ideme kupovať dom. Chcela by som postaviť zmluvu na podielovom spoluvlastníctve. Z akej ceny sa vypočíta? Z kúpnej, či určenej znalcom? Konkrétne čísla ja - 90 000, partner 20 000 + 20 000 (príp. 25 000) úver. Ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
ak Vám ide o určenie podielu pri kúpe nehnuteľnosti, vychádzať odporúčame z konkrétnej kúpnej ceny (tá môže byť vyššia alebo nižšia než trhová hodnota nehnuteľnosti). Ak úver beriete spoločne, Váš podiel na kúpnej cene by bol 100 000 a jeho 30 000. Jednotlivé podiely by sa určili ako 100 000/130 000 a 30 000/130 000. Zhruba 3/4 a 1/4.

Zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti určenej znalcom sa vychádza najmä pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ak sa jeden zo spoluvlastníkov stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ako vypočítam koľko m2 majú vlastníci podielov, keď je celková plocha pozemku je 2274 m2 podiel 20/2826 podiel 72/2826 podiel 18/2826 podiel 36/2826 podiel 1340/1413 Ďakujem za radu.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2019)

Dobrý deň, 

matematicky najskôr vydelíte celkovú výmeru 2247 číslom 2826 resp. 1413 (t.j podielom za lomítkom) a potom výsledok vynásobíte s číslom pred lomítkom. Tak získate počet m2.

V zmysle ustanovenia § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka možno podiel spoluvlastníkov k spoločnej veci charakterizovať ako mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, mieru akou sa podieľajú na užívaní spoločnej veci a ako sú povinní prispievať na náklady na užívanie a udržovanie spoločnej veci. 

Je nevyhnutné však brať do úvahy, že spoluvlastnícky podiel neznamená, že by sa vlastnícke právo spoluvlastníka vzťahovalo na určitú časť pozemku. Číselné vyjadrenie výšky spoluvlastníckeho podielu preto neznamená, že by bol niektorí zo spoluvlastníkov výlučným vlastníkom určitej hmotnej časti spoločnej veci.  Platí, že v každom jednom cm2 má spoluvlastník svoj podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa spýtať. Brat vlastní 7/10 rodinného domu. Ja vlastním 3/10 rodinného domu. Chce ma vyplatiť a neviem vôbec ako sa to ráta. Rodinný dom bol pred 10-timi rokmi ohodnotený na 66. 000 euro. Tak Vás prosím o radu, lebo ja sa vôbec nevyznám v takýchto veciach. Vlastníci sme len my dvaja. Dom ma rozlohu 100 m štvorcových. Vopred ďakujem za radu. S pozdravom.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2019)

Dobrý deň prajem,

kúpna cena nehnuteľnosti by mala zodpovedať hodnote nehnuteľnosti na trhu, avšak zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej cene (vyššej, či nižšej). Pre zamedzenie konfliktov je vhodné disponovať súčasným znaleckým posudkom, prípadne stanoviť cenu podobnú cenám obdobných nehnuteľností v danej lokalite. Následne, ak stanovíte cenu matematickým výpočtom vyčíslite hodnotu podielu. Pri sume 66.000,- € je hodnota podielu 3/10  19.800,- € a hodnota podielu 7/10  46.200,- €. Ak by chcel od Vás brat kúpiť podiel, potom by Vám musel uhradiť minimálne 19.800,- €. Ale ako som uviedol, cena sa môže líšiť v závislosti od dohody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím vypočítať podiel spoluvlastníka koľko to je m2. Celková výmera pozemku 327 m2 podiel 1/702 - v m2? Celkovo vlastníkov 591 S pozdravom.

Odpoveď: Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2018)

Dobrý deň, výška Vášho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti s určitou výmerou v m2 nepredstavuje konkrétny nárok na určitý počet m2. V našom právnom poriadku sa podielové spoluvlastníctvo chápe ako tzv. ideálne spoluvlastníctvo. Každé podiel predstavuje ideálny podiel na veci (na každom 1 cm2 máte podiel 1/702 a ostatní spoluvlastníci podľa výšky ich podielov). Spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa každý spoluvlastník podieľa na právach a povinnostiach na predmetnej nehnuteľnosti. Ak by sa aj vypočítalo koľko m2 by malo podľa výšky podielu patriť Vám, táto časť nehnuteľnosti by nepatrila iba Vám a nemohli by ste ju ani svojvoľne ohradiť (podobne aj v prípadoch ak pozemok vlastnia dvaja spoluvlastníci s podielom 1/2).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spôsob výpočtu hodnoty podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku