Máte
otázku?

Súdny poplatok za dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava

Otázka: Súdny poplatok za dedičské konanie

Dostala som dnes (21.03.2016) výzvu na zaplatenie súdneho poplatku za dedičské konanie po manželovi vo výške 96 eur. Som invalidná dôchodkyňa a môj dôchodok činí 350 eur. Novovymeraný vdovský dôchodok je 492,30 eur. Vlastním trojizbový byt v Bratislave na Petržalke. Nejaký ďalší majetok nevlastním. Pri osvedčení o dedičstve som zaplatila sumu 473,81 eur. Mám nárok na oslobodenie od súdnych poplatkov alebo na nejakú zľavu? Ďakujem.

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

Dobrý deň, o oslobodení od súdnych poplatkov rozhoduje súd na základe Vami deklarovaných majetkových pomerov. V prvom rade je potrebné zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR stiahnuť "Tlačivo pre zdokladovanie pomerov účastníka konania". V tomto tlačive vyplníte všetky kolónky, ktoré sa vzťahujú na Vás a po ich vyplnení zašlete súdu k spisovej značke dedičského konania žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov spolu s vyplnením tlačivom. Po doručení týchto dokladov bude súd rozhodovať o oslobodení od súdnych poplatkov, pričom môže rozhodnúť o oslobodení v celom rozsahu alebo len v určitom rozsahu. Súd v tomto prípade rozhoduje uznesením, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk.

Trápi vás "Súdny poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Chcela by som požiadať o radu. Ako môžem zaplatiť súdny poplatok za prejednanie dedičstva len za seba? Každý dedič ho má zaplatiť spoločne a nerozdielne. Bohužiaľ, ostatní dediči nechcú prispieť svojim dielom a ja nie som ochotná platiť za nich. Ďakujem.

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň,
v takom prípade vypočítajte aký podiel pripadá na Vás a uhraďte iba túto sumu na účet súdu s príslušným variabilným symbolom. Takýto postup Vás však neochráni pred prípadnou exekúciou, ak by ostatní dlžníci neuhradili súdny poplatok. Súd bude môcť vymáhať celú sumu aj priamo od Vás, hoci Váš podiel uhradíte.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako je to v našom prípade s dedičským konaním. Môj otec zomrel a jeho majetkom je dom, na ktorom som spoluvlastníkom. Celková vlastnícka podiela domu je taká, že ja vlastním 3/4 a otec vlastnil 1/4. Ja som na dom pristaval izby, prerobil strechu a vymenil krov. Pri niektorých úkonoch súvisiacich s dedičským konaním sa pani právnička pýtala na rozmery prístavby. Napokon mi bolo oznámené, že musím zaplatiť poplatok za dedičské konanie vo výške 700 eur. Táto suma sa mi zdá byť príliš vysoká. Mohli by ste mi to, prosím, vysvetliť?

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
poplatok sa počíta z čistej hodnoty dedičstva. Treba pozrieť ako boli nehnuteľnosti ohodnotené. Ak by bol výpočet poplatok nesprávny, treba podať opravný prostriedok.


Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, po úmrtí nášho otca sme so sestrou jedinými dedičkami rodinného domu. Vlastníctvo tejto nehnuteľnosti bolo rozdelené nasledovne: otec vlastnil 6/8, moja sestra 1/8, a ja 1/8. Bude dedičské konanie týkajúce sa notárskych poplatkov zohľadňovať len hodnotu otcovho podielu? Napríklad, ak dom má hodnotu 80 000 eur, bude poplatok vypočítaný zo sumy 60 000 eur? Ďakujem.

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 30.10.2018)

Dobrý deň. Pre určenie výšky súdneho poplatku v dedičskom konaní je rozhodujúca čistá hodnota dedičstva. Tá sa určuje na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Čistá hodnota dedičstva sa pritom určuje podľa stavu veci a jej hodnoty platnej ku dňu smrti poručiteľa.

Vzhľadom na to, že Váš zosnulý otec vlastnil spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/8 k celku na nehnuteľnosti (rodinnom dome), v rámci dedičského konania sa bude prejednávať len jeho podiel a tento podiel, resp. jeho hodnota bude aj rozhodujúcim faktorom pri určení výšky súdneho poplatku v dedičskom konaní.

Uvedené pritom platí obdobne aj pri určovaní odmeny notára, ktorý dedičstvo prejedná ako poverený súdny komisár. Aj odmena notára sa totiž odvíja od výšky čistej hodnoty dedičstva.


Trápi vás "Súdny poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Chcem sa opýtať o situáciu, v ktorej sú štyria dediči a dostanú uznesenie zo súdu, podľa ktorého majú zaplatiť 160 eur. Na konci dokumentu je napísané, že zaplatenie je spoločné a nerozdielne. Znamená to, že každý z dedičov by mal zaplatiť 160 eur, alebo by mali túto sumu rozdeliť medzi sebou?

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

(odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň, ak je napísané, že máte poplatok uhradiť spoločne a nerozdielne, tak to znamená, že tento poplatok je v celkovej výške 160,- €. Môže ho uhradiť iba jeden z Vás alebo ho môžete uhradiť spoločne rovnakým dielom. Ak by poplatok uhradil iba jeden dedič, vznikol by mu nárok požadovať od ostatných dedičov ich podiel. Tzn. že ak jeden z dedičov uhradí celý poplatok, môže od každého jedného požadovať náhradu 1/4 poplatku. V konečnom súčte, by mal každý dedič uhradiť 40,- €. V solidárnom dlhu je však možné sa dohodnúť i tak, že poplatok uhradí iba jeden z dedičov a od ostatných nebude požadovať nahradiť 1/4 podielu na poplatku. Ak by však nebol súdny poplatok uhradený vôbec, mohol by ho súd požadovať v plnej výške od ktoréhokoľvek dediča.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súdny poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.