Máte
otázku?

Súdny poplatok za dedičské konanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Súdny poplatok za dedičské konanie

Dostala som dnes (21.03.2016) výzvu zaplatiť súdny polatok za dedičské konanie po manželovi 96,- eur. Som invalidná dôchodkyňa. Môj dôchodok je 350,- eur. Novovymeraný vdovský dôchodok je 492.30 eur. Vlastním 3izb. byt v Bratislave 5 - Petržalke. Iný majetok nemám (nevlastním). Pri osvedčení o dedičstve som zaplatila 473.81 eur. Mám nárok na oslobodenie súdnych polatkov resp. určitú zľavu? Ďakujem.

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

Dobrý deň, o oslobodení od súdnych poplatkov rozhoduje súd na základe Vami deklarovaných majetkových pomerov. V prvom rade je potrebné zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR stiahnuť "Tlačivo pre zdokladovanie pomerov účastníka konania". V tomto tlačive vyplníte všetky kolónky, ktoré sa vzťahujú na Vás a po ich vyplnení zašlete súdu k spisovej značke dedičského konania žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov spolu s vyplnením tlačivom. Po doručení týchto dokladov bude súd rozhodovať o oslobodení od súdnych poplatkov, pričom môže rozhodnúť o oslobodení v celom rozsahu alebo len v určitom rozsahu. Súd v tomto prípade rozhoduje uznesením, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, mame dedičské konanie po otcovi, ja vlastním 3/4 a otec vlastnil 1/4. Ja som pristavil, prerobili strechu, vymenil krov a pani právnicka sa pýtala aj na tie izby čo som pristavil koľko merajú a prišlo zaplatiť 700epoplatok za dedičské konanie, sa mi to zdá príliš vysoké.

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
poplatok sa počíta z čistej hodnoty dedičstva. Treba pozrieť ako boli nehnuteľnosti ohodnotené. Ak by bol výpočet poplatok nesprávny, treba podať opravný prostriedok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, po úmrtí otca sme so sestrou jediné dedičky rodinného domu. Vlastníctvo tejto nehnuteľnosti bolo: 6/8 vlastnil otec, moja sestra 1/8, ja 1/8. Pôjde do dedičského konania pre výpočet notárskych poplatkov hodnota domu len otcovho podielu? T.z. Ak ma dom hodnotu napr. 80 000 e, tak bude poplatok počítaný zo sumy 60 000 e? Ďakujem.

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2018)

Dobrý deň. Pre určenie výšky súdneho poplatku v dedičskom konaní je rozhodujúca čistá hodnota dedičstva. Tá sa určuje na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa. Čistá hodnota dedičstva sa pritom určuje podľa stavu veci a jej hodnoty platnej ku dňu smrti poručiteľa.

Vzhľadom na to, že Váš zosnulý otec vlastnil spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/8 k celku na nehnuteľnosti (rodinnom dome), v rámci dedičského konania sa bude prejednávať len jeho podiel a tento podiel, resp. jeho hodnota bude aj rozhodujúcim faktorom pri určení výšky súdneho poplatku v dedičskom konaní.

Uvedené pritom platí obdobne aj pri určovaní odmeny notára, ktorý dedičstvo prejedná ako poverený súdny komisár. Aj odmena notára sa totiž odvíja od výšky čistej hodnoty dedičstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Súdny poplatok za dedičské konanie (Procesné právo (civilné))

Chcem sa opýtať, keď sú 4 dediči a príde im uznesenie zo súdu, že majú zaplatiť 160,- euro. A dole je napísané, že spoločne a nerozdielne. Má každý zaplatiť 160 euro alebo si to majú rozdeliť?

Odpoveď: Súdny poplatok za dedičské konanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň, ak je napísané, že máte poplatok uhradiť spoločne a nerozdielne, tak to znamená, že tento poplatok je v celkovej výške 160,- €. Môže ho uhradiť iba jeden z Vás alebo ho môžete uhradiť spoločne rovnakým dielom. Ak by poplatok uhradil iba jeden dedič, vznikol by mu nárok požadovať od ostatných dedičov ich podiel. Tzn. že ak jeden z dedičov uhradí celý poplatok, môže od každého jedného požadovať náhradu 1/4 poplatku. V konečnom súčte, by mal každý dedič uhradiť 40,- €. V solidárnom dlhu je však možné sa dohodnúť i tak, že poplatok uhradí iba jeden z dedičov a od ostatných nebude požadovať nahradiť 1/4 podielu na poplatku. Ak by však nebol súdny poplatok uhradený vôbec, mohol by ho súd požadovať v plnej výške od ktoréhokoľvek dediča.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súdny poplatok za dedičské konanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku