Spoluvlastníctvo k družstevnému bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 12. 2016

Otázka: Spoluvlastníctvo k družstevnému bytu

Bytové družstvo (SBD) umožnilo mne, manželovi, odkúpiť byt do osobného vlastníctva. Pretože som sa stal členom SBD ešte za slobodna a získal právo užívať byt tiež za slobodna, SBD po zaplatení anuity umožnilo odkúpiť byt iba mne, čo znamená, že na liste vlastníctva budem iba ja, i keď byt je nadobudnutý počas manželstva (po 25 rokoch). Ide o spoluvlastníctvo bytu oboch manželov v tomto prípade alebo nie? Ak nie, čo by sme mali urobiť aby aj manželka bola spoluvlastníčkou bytu, ak si to obaja želáme. Pôvodne nás oboch predvolali k odkúpeniu bytu, avšak dodatočne to zmenili a umožnili byt odkúpiť iba mne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spoluvlastníctvo k družstevnému bytu

Dobrý deň, pokiaľ ste ako vlastník uvedeného bytu zapísaný iba Vy, máte možnosť darovať manželke polovicu bytu a to formou darovacej zmluvy, ktorá bude zapísaná na katastri.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Spoluvlastníctvo k družstevnému bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kataster prerušil konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti (bytu) s poukazom na § 143 a nasl. OZ. SBD ma predložiť dôkaz oprávňujúci, že ja nadobudnem vlastníctvo bytu do výlučného vlastníctva. Ja som už v minulosti (2008) prejavil vôľu, aby byt bol nadobudnutý do BSM. SBD uviedlo, že to neprichádza do úvahy, i keď pôvodné nás oboch v roku 2008 vyzvalo na podpis zmluvy., ale zmluva bola pripravená iba pre mňa. Vtedy som teda zmluvu o prevode bytu nepodpísal a nechali sme to tak. Čítal som tu aj článok venujúci sa nadobudnutiu bytu do BSM, i keď jeden z manželov bol členom SBD tiež za slobodna. Ako to teda je. Mohla aj moja manželka byť zahrnutá do Zmluvy o prevode bytu z SBD na manželov alebo nie? Ak mám rozumieť nasledujúcej vete? Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva môže byt aj byt nadobudnutý podľa zákona c. 182/1993 Z. Z. (s výnimkou družstevného bytu, ktorý je vo vlastníctve stavebného bytového družstvá a vyporiadava sa iba zostatková hodnota členského podielu tohto bytu). V podstate mi išlo o to, prečo by sme hneď nemohli byt kúpiť spolu s manželkou do BSM, ak s tým súhlasím. Následne by som musel urobiť ďalší právny úkon (darovanie 1/2 bytu manželke, ak chcem aby aj manželka bola spoluvlstníčkou. Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Spoluvlastníctvo k družstevnému bytu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, problematika nadobúdania družstevného bytu odkúpením manželmi, pokiaľ bol družstevný podiel vo vlastníctve iba jedného manžela sa riešil až rozhodnutím Ústavného súdu.

Ústavný súd konštatoval, že pokiaľ je iba jeden z manželov vlastníkom družstevného podielu, nemôžu obaja manželia nadobudnúť odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Katastrálny odbor teda nepostupuje správne, keď Vás vyzýva na doplnenie zmluvy. Zmluva by bola považovaná za absolútne neplatnú.

Je smutné, že Vy ste momentálne, akoby medzi dvoma mlynskými kameňmi, pretože za túto situáciu nemôžete. Pokiaľ preukážete družstvu toto rozhodnutie katastrálneho odboru a požiadajte ich urobenie dodatku k zmluve, potom Vám katastrálny odbor vlastnícke právo zapíše tak, ako ste to chceli.

Pokiaľ Vám nezáleží na tom, že ide o neplatný právny úkon, ktorý je možné v budúcnosti napadnúť z Vašej strany alebo zo strany manželky, tak žiadajte katastrálny odbor o opravu zmluvy (dodatok).


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk