Máte
otázku?

Spoluvlastníci a prepis nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Žilina

Otázka: Spoluvlastníci a prepis nehnuteľnosti

Dobrý deň, chcela by som využiť dotáciu "Obnov dom", a tak potrebujem potvrdenia od spoluvlastníkov. Ak by sa mi podarilo uskutočniť rekonštrukciu domu, jeho trhová hodnota by vzrástla, preto uvažujem o tom, že by som požiadala spoluvlastníkov buď o darovanie ich čiastok alebo o možnosť vyplatenia finačného podielu. Vedeli by ste mi poradiť, ako postupovať v daných možnostiach? Mám dať dom ohodnotiť a oboznámiť spoluvlastníkov o mojom zámere? Ďakujem za rady.

Odpoveď: Spoluvlastníci a prepis nehnuteľnosti

Dobrý deň,
uvažujete správne, ak máte záujem na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti, najlepšie by bolo, nechať si vypracovať znalecký posudok za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti a následného určenia hodnoty spoluvlastníckych podielov jednotlivých spoluvlastníkov. Ak takýmto budete disponovať, zašlite spoluvlastníkom návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, s tým, že im tam uveďte, že máte záujem nadobudnúť nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva a že preto navrhujete odkúpiť ich spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti za sumu určenú znaleckým posudkom.

Ak by s vašim návrhom súhlasili, potom treba vypracovať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Vlastnícke právo sa však nadobúda až jej zavkladovaním do katastra nehnuteľností.

Naopak pokiaľ by s vašim návrhom ostatní spoluvlastníci nesúhlasili, potom ak budete na zrušení podielového spoluvlastníctva trvať aj naďalej, nie je iná možnosť než je riešenie veci súdnou cestou, a to podaním žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Tu však treba rátať s tým, že súd je viazaný pokiaľ ide vyporiadanie nehnuteľnosti zákonným poradím spôsobov vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Tzn., že najprv bude skúmať, či je nehnuteľnosť deliteľná, pričom, ak bude mať za to, že nie je, môže vec prikázať niektorému alebo viacerým zo spoluvlastníkov za náhradu.  

Platí, že žiadneho zo spoluvlastníkov nemožno nútiť, aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve proti svojej vôli, t. j. vec možno vždy riešiť súdnou cestou. 

Trápi vás "Spoluvlastníci a prepis nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spoluvlastníci a prepis nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku