POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako sa postupuje pri predaji domu, ktorý má štyroch spolumajiteľov, ak jeden z nich nechce predaj podpísať. Je možné nejakým spôsobom riešiť predaj i bez súhlasu toho spolumajiteľa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu

Dobrý deň, žiadneho zo spoluvlastníkov nie je možné donútiť, aby svoj spoluvlastnícky podiel predal tretej osobe. Rovnako nie je možné celú spoločnú vec (dom) predať bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov. Vzhľadom na to, že sa s ním neviete dohodnúť na predaji celého domu a rozdelení kúpnej ceny podľa výšky podielov, bude potrebné na súd podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak nechce dom predať, tak sa môže stať výlučným vlastníkom domu a Vám (ostatným spoluvlastníkom) vyplatiť primeranú náhradu za Váš podiel. Druhou možnosťou je, že záujemcovi o Váš dom predáte Vy aj ostatní dvaja spoluvlastníci svoj spoluvlastnícky podiel. Spoluvlastníkmi domu potom budú nový spoluvlastník s podielom 3/4 a starý spoluvlastník s podielom 1/4. Následne bude môcť žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podať nový spoluvlastník. Pri druhej možnosti je potrebné rešpektovať predkupné právo ostatných spoluvlastníkov.

Trápi vás "Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Chcem podať žiadosť o rozvod s manželom. Spolu máme jedno dieťa a ja mám ešte jedno dieťa z prvého manželstva. Vlastníme dom, na ktorý máme hypotéku. Môj manžel nechce dom predať, avšak nemá financie, aby mi vyplatil môj podiel. Pozemok, na ktorom dom stojí, je mojím výlučným majetkom, nadobudnutým ešte pred uzavretím manželstva. Ako by som mohla dosiahnuť predaj domu alebo získanie vyplatenia môjho podielu? Prijímam skutočnosť, že pravdepodobne ostanem po rozvode sama s deťmi, no nemám záujem o udržiavanie domu, pretože by som ho nezvládla finančne sama udržiavať. Ďakujem vám veľmi pekne za akúkoľvek pomoc alebo usmernenie.

Odpoveď: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, v prípade rozvodu a vyporiadania majetkových pomerov medzi manželmi existujú určité právne pravidlá, ktoré riešia situáciu, akou je aj tá Vaša. Podľa slovenského práva, v situácii, keď máte rodinný dom postavený na pozemku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, čiže pozemok je vo Vašom vlastníctve nadobudnutom pred manželstvom, pri vyporiadaní tohto spoluvlastníctva sa posudzuje právny vzťah k tomuto pozemku a dôsledky zániku manželstva na tento stav. Prakticky to znamená, že pozemok, ktorý je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, nebude predmetom delenia, a dom na tomto pozemku môže byť pridelený do vlastníctva tohto manžela, s tým, že je možné uložiť druhému manželovi povinnosť finančného vyrovnanie hodnoty stavby na tomto pozemku, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To znamená, že súd môže rozhodnúť o pridelení domu Vám, ako výlučnému vlastníkovi pozemku. Pokiaľ sa nedá dohodnúť mimosúdne, je možné to riešiť práve súdnou cestou. V prípade, že si neželáte nehnuteľnosť ponechať a súčasne s manželom neviete dosiahnuť dohodu o jej predaji, prípadne o vyplatení Vašej časti, bude nevyhnutné obrátiť sa na súd, ktorý môže rozhodnúť v tejto veci.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal, čo potrebujem, keď vlastním rodinný dom so sestrou a chcel by som ho získať do vlastnej držby.

Odpoveď: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
ak nehnuteľnosť vlastníte spoločne so sestrou, je v tzv. podielovom spoluvlastníctve. Na to, aby ste celú nehnuteľnosť získali do svojho výlučného vlastníctva, musíte sa s ňou dohodnúť na zrušení a vyporiadaní tohto podielového spoluvlastníctva.

Toto je možné mimosúdnou písomnou dohodou, kde by ste sa dohodli na výške hodnoty jej podielu, ktorý by ste jej vyplatili.

Ak sa nebudete vedieť dohodnúť na hodnote jej podielu, budete môcť podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V rámci súdneho konania bude súd zisťovať hodnotu nehnuteľnosti a následne po vykonaní potrebného dokazovania, rozhodne o prikázaní veci do Vášho výlučného vlastníctva a zaviaže Vás, aby ste sestre vyplatili polovicu hodnoty nehnuteľnosti.


Podotázka: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Bývam u priateľky, ktorá je majiteľkou rodinného domu, už štyri roky. Úver na dom a réžiu platí ona a ja pokrývam všetko ostatné. Ona zatiaľ neplánuje sobáš a ja tam nemám ani trvalý pobyt. Máme spoločné financie, ako keby sme boli manželia. Moja výplata teda ide na bežné náklady domácnosti a zveľaďovanie nehnuteľnosti. Je možné právne ošetriť moju aktuálnu situáciu? Obávam sa, že ak si o desať rokov zmení názor a vymení zámky, stratím desať rokov investovať do jej nehnuteľnosti.

Odpoveď: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu

(odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň, ak hradíte náklady celú domácnosť a zveľaďovanie nehnuteľnosti (bolo vhodné uviesť konkrétnejšie), tento stav nezodpovedá ust. Obč. zákonníka, a nezodpovedá ani dobrým mravom.
Nie je nijaký právny dôvod, aby ste svoju mzdu posielali na účet Vašej priateľky.
K prihláseniu na trvalý pobyt potrebujete súhlas priateľky.
Zrejme medzi Vami nedôjde k dohode ohľadom platenia úhrad spojených s bývaním v nehnuteľnosti, ako ni k vyporiadaniu doterajších platieb, ktoré v podstate by mali byť delené medzi oboch, odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Obč. zákonníka, vrátane vyporiadania doterajších úhrad.
 


Trápi vás "Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Prišli sme o dom. Rodinný príslušník ho vyplatil s tým, že plánoval vracať peniaze v mesačných splátkach a sľúbil, že sa nič nebude meniť. Celú dohodu sme ustne uzavreli medzi sebou a ďalšími štyrmi osobami. No keď dostal papiere o vlastníctve, začal si bez našej vedomosti prepisovať elektrinu a ostatné mesačné platby na seba. Aj napriek tomu to ale naďalej platím ja a obávam sa o to, že vzniknú pokuty za nedodržanie podpísaných zmlúv (ako napríklad pri elektrickej energii, ktorá je podpísaná na dobu určitú). Akým spôsobom sa mu môžem postaviť na odpor? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu

(odpoveď odoslaná: 17.02.2016)

Dobrý deň, z Vašej otázky mi vyplýva, že ste boli ako súrodenci (rodinní príslušníci) podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Následne došlo k uzavretiu ústnej dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V zmysle Občianskeho zákonníka musí byť dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi spoluvlastníkmi uzatvorená v písomnej podobe ak sa týka nehnuteľností. Na základe písomnej dohody je možné následne podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Preto mi nie je zrejmé, ako mohlo dôjsť k prepisu vlastníckeho práva na neho, ak nedošlo k uzatvoreniu písomnej dohody. Vo vzťahu k prepisu energií na jeho meno považujem za potrebné uviesť, že bez súčinnosti pôvodného zmluvného partnera elektrární alebo vodárni nie je možné uskutočniť prepis zmlúv. Vzhľadom na to, že má údajne zmluvy s dodávateľmi energií podpísané on, odporúčam Vám prestať platiť platby za ne. Nakoľko je zmluvne zaviazaný on, musí platby za energie platiť on (ak medzi Vami neexistuje osobitná dohoda ohľadom platenia energií). Rovnako ak by došlo k vzniku nejakých pokút, povinným na ich uhradenie by bol zmluvný partner dodávateľa a nie Vy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Jeden zo spolumajiteľov nesúhlasí s predajom domu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.