Máte
otázku?

Slovenský register firiem a živností - Skúsenosti

Registrácia v súkromných registroch

 

V posledných dňoch boli medializované prípady, kedy bol živnostníkom doručený šek v ktorom istá spoločnosť požadovala zaplatenie sumy za registráciu v jej súkromnom registri. Register niesol názov „Slovenský register firiem a živností“. Tieto šeky obsahovali presné informácie o daných spoločnostiach, čo zvyšovalo ich dôveryhodnosť, a keďže v dnešnej dobe je v platnosti obrovské množstvo zákonov a právnych predpisov, človek ľahko stratí prehľad, kedy je povinný niečo platiť na základe zákona a kedy ide iba o podvod a spôsob, akým vylákať od ľudí peniaze. V mnohých prípadoch ľudia podľahnú takémuto tlaku, nakoľko nechcú mať problémy so zákonom a peniaze zaplatia, aj napriek tomu, že nie sú povinní tak urobiť. 

 

 

Uvedenú situáciu by sme mohli zaradiť skôr k druhej menovanej kategórií. K dvom hlavným registrom do ktorých sa podnikatelia povinne zapisujú patrí Obchodný register a Živnostenský register. Registrácia v rôznych iných súkromných registroch nie je potrebná, napriek tomu, že sa tak sprvu môže zdať. Spoločnosti, ktoré takéto registre prevádzkujú majú takmer vždy nekalé úmysly a chcú sa na úkor nič netušiacich ľudí obohatiť.

 

Takúto registráciu nie je nutné vykonať a tým pádom a ani uhradiť.

 

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú takéto registre používajú viacero taktík, ktorými na adresáta pôsobia:

 

-       nemalá suma peňazí

-       údaje o Vašej spoločnosti vo faktúre a výzve či ponuke za zhodujú so skutočnými údajmi Vašej spoločnosti

-       názov daného súkromného registra znie oficiálne, prípadne nesie podobný názov ako obchodný a živnostenský register

Keď Vám bude podobný dokument doručený treba zbystriť pozornosť a nič unáhlene neuhrádzať. Treba mať na pamäti, že údaje o Vašej spoločnosti sú dostupné v registroch vyššie, teda živnostenskom a obchodnom, ktoré sú oficiálne a môže si ich tam pozrieť ktokoľvek a žiaľ ich aj týmto spôsobom zneužiť. Taktiež čo sa týka požadovanej sumy a názvu, ide iba o psychologické triky, ktorých cieľom je vylákanie peňazí od danej spoločnosti či živnostníka.

 

Obzvlášť zraniteľnými cieľmi sú subjekty, ktoré podnikať ešte iba začínajú a dané prostredie ešte úplne nepoznajú, a hlavne v takých prípadoch si treba dať pozor a v prípade neistoty, radšej vyhľadať pomoc advokáta či inej osoby, ktorá sa v tejto problematike vyzná. Jedným zo spôsobov ako si môžete danú spoločnosť aspoň základne preveriť je jednoducho napísať jej názov do internetového prehliadača a zistiť či nevykonáva podobné praktiky.

 

Čo ak som už zaplatil?

 

Horšia situácia nastáva v prípade, ak uvedenú sumu zaplatíte, nakoľko si takéto osoby častokrát dávajú pozor nato, ako sú predmetné dokumenty formulované a v niektorých prípadoch môže byť ťažké uvedenú sumu vymôcť naspäť. 

 

 

Podnikateľom nepatrí ochrana spotrebiteľov, a preto si musia dávať väčší pozor komu a z akých dôvodov platia. Istou nádejou by mohol byť inštitút bezdôvodného obohatenia v zmysle § 451 Občianskeho zákonníka:

 

§ 451

 

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

 

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 

 

Na základe vyššie uvedených zásad by v niektorých prípadoch bolo možné požadovať peniaze naspäť, avšak v prípade, že by Vám ich zodpovedná osoba odmietla vydať, tak by bolo nutné sa ochrany práv domáhať žalobou na súde, a preto je najlepšie sa predtým ako niečo uhradíte poradiť a celej situácií sa vyhnúť.

 

Paralely

 

Takéto prípady podvodov nie sú ničím ojedinelým, ba práve naopak v poslednej dobe sa vyskytujú čoraz častejšie, a preto si treba dávať pozor. Častokrát sú sofistikované a je ťažké ich odhaliť. Napríklad v roku 2020 podobným spôsobom požadovala od ľudí peniaze spoločnosť s názvom „Obchodný register s.r.o.“ pričom však nešlo o ten pravý Obchodný register, ale o spoločnosť s ručením obmedzeným s rovnakým názvom, ktorá bola v pravom Obchodnom registri evidovaná.

 

O niečo novším prípadom je tzv. overená spoločnosť, ktorá od podnikateľov žiadala peniaze za údajný vykonaný audit a adresátovi sa vyhrážala, že v prípade neuhradenia sumy podnikne právne kroky a podá žalobu o vydanie platobného rozkazu, ktorej vyplnená forma bola súčasťou výzvy. Aj v tomto prípade, však išlo iba o podvod.

 

Záver

 

Vyššie uvedené je dôkazom toho, že ľudská kreativita nemá v tomto smere hraníc a neustále sa objavujú nové schémy pokusov ako vylákať od ľudí peniaze za niečo čo nie je povinné. Preto, ak si nie ste niečím istý, radšej nič neplaťte a obráťte sa predtým na advokáta, ktorý Vám v tomto smere bude vedieť poradiť, nakoľko spätné vymáhanie zaplatenej sumy bude náročnejšie a vyhnete sa tak možným problémom.

 

 


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.