Rozvod a vysťahovanie manžela z domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 2. 1. 2014

Otázka: Rozvod a vysťahovanie manžela z domu

mama sa rozvadza s manzelom s ktorym zila 23 rokov vo svojom dome,ktory mala z 1.manzelstva s nasim otcom. Dom darovala nam detom z 1.manzelstva.Jej 2. manzel nehodla nas dom opustit.Napisali sme mu vyzvu na vystahovanie sa z nasho majetku a zrusili sme mu trvaly pobyt,dali sme mu lehotu na vystahovanie 30 dni od dat.zrusenia trvaleho pobytu.Mama uz od augusta zije so mnou v mojom dome a v jej dome safari a nic neplati 2.manzel s ktorym je v rozvodovom konani.Mozeme mu zbalit veci, vystahovat ho za branu a vymenit zamky?

Odpoveď: Rozvod a vysťahovanie manžela z domu

Dobrý deň,

 

rozvod nabráni vysťahovaniu manžela z domu, pokiaľ nehnuteľnosť patrí iným osobám ako manželovi.  Pokiaľ ide o vysťahovanie manžela z domu, nie je to až také jednoduché. Napriek tomu, že  uvedený dom je vo vašom vlastníctve, ešte to neznamená, že môžete zbaliť jeho veci a vysťahovať ho za bránu a vymeniť zámky. Takýto postup by bol na hrane zákona, pretože nehnuteľnosť, v ktorej býva jej manžel je jeho bydliskom. Násilným vstupom do bytu by ste sa mohli dopustiť trestného činu porušovania domovej slobody. Existujú dokonca i judikáty v neprospech vlastníkov nehnuteľností, preto takýto postup  neodporúčam. 

 

Správne by ste mali postupovať tak, že po neúspešnej písomnej výzve na vypratanie nehnuteľnosti podáte návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. V súdnom konaní budete žiadať vypratať dom. Zároveň si u odporcu uplatnite náhradu trov súdneho konania a trov právneho zastupovania. Pokiaľ jej manžel nemá s vami ako vlastníkmi domu žiadnu nájomnú zmluvu alebo inú užívaciu zmluvu k domu, súd bezpodmienečne rozhodne o povinnosti manžela sa z nehnuteľnosti vysťahovať a teda v súdnom konaní  uspejete. 


Okrem toho, že máte právo žiadať, aby sa z nehnuteľnosti vysťahoval, máte od neho právo žiadať aj náhradu za užívanie Vašej nehnuteľnosti vo výške bežného mesačného nájomného v danej lokalite.

 

Násilným vysťahovaním z nehnuteľnosti riskujete, že bude voči vám vedené trestné konanie. Samozrejme, pokiaľ byť manžel nepodal trestné oznámenie, trestné stíhanie by nezačalo. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod a vysťahovanie manžela z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Podala som žiadosť o rozvod. Môžem manžela vysťahovať z bytu, ktorý je v mojom vlastníctve? Necítim sa v jeho prítomnosti príjemne. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a vysťahovanie manžela z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2020)

Dobrý deň, 

problematike vysťahovania jedného z manželov z bytu, ktorý je výlučným vlastníctvom druhého manžela, sa v našej poradni časti venujeme.

V zásade platí, že ak s manžel nechce sám odsťahovať, Vy ako manželka ho nemôžete z bytu vysťahovať aj keď je Vašim výlučným vlastníctvom. Vášmu manželovi uzatvorením manželstva vzniko odvodené právo bývnia v uvedenom byte.

Za splnenia zákonných podmienok riešenie ponúka ust. § 146 Obč. zákonníka :

"(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

(2) Ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takého násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčiť."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod a vysťahovanie manžela z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím o informáciu ako je možné vysťahovať zatiaľ ešte môjho manžela /ešte nebol podaný návrh na rozvod / z rodinného domu patriaci mojim rodičom, kde ma aj trvalý pobyt, a zároveň o informáciu na čo ma právo v takom prípade, ak by bol vysťahovaný. Sám nie je ochotný sa vysťahovať. Už asi 2 roky nežijeme ako manželia, navštevuje int. zoznamky a väčšinou je pod vplyvom alkoholu. Viackrát som ho žiadala, aby dom opustil. Konci to stále len vyhrážkami z jeho strany. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Rozvod a vysťahovanie manžela z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

Podľa ust. zákona o rodine je povinnosťou manželov žiť spolu. 

Aj keď dom nie je vo Vašom vlastníctve Vy ako manželka nie ste oprávnená manžela z domu vysťahovať, nakoľko tento dom Vašich rodičov tvorí obydlie Vášho manžela.

V prípade, že by ste sa rozviedli, vypratania nehnuteľnosti Vašim manželom by sa mohli domáhať iba Vaši rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti cestou súdu. V prípade, že by ani na základe súdneho rozhodnutia o povinnosti vypratať nehnuteľnosť by nedošlo k dobrovoľnému splneniu tejto povinnosti potom by museli podať návrh na exekučné konanie vyprataním nehnuteľnosti. 

Neodporúčame vec riešiť svojpomocne, nakoľko manžel by mohol podať trestné oznámenie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk