Máte
otázku?

Rozvod a plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Rozvod a plnoleté dieťa

Dobrý deň, chcela by som sa rozviesť. Na Vašej stránke som sa dočítala, že môžete poskytnúť vzor žiadosti o rozvod za poplatok. Máme dve deti: dcéra má 21 rokov a študuje na vysokej škole, syn má 5 rokov a chodí do škôlky. Môj manžel sa po strate zamestnania pred rokom dopracoval k závislosti na alkohole. V priebehu tohoto roka absolvoval niekoľko liečení a pobytov na psychiatrii, avšak bezvýsledne. V podstate pijie nepretržite, čo má za následok absenciu starostlivosti o deti a domácnosť, ako aj neexistenciu príjmu. Prostredie je pre nášho syna stresujúce. V lete som sa dozvedela, že má veľké dlhy, ktoré sa samozrejme neustále zväčšujú. V BSM máme byt. Ja som zamestnaná. Nie som si istá, ako to je s výživným pre dospelú dcéru. Ako na syna žiadať výživné, pri týchto dlhoch a absencii práce, neviem. Ďakujem za reakciu. Jana Schaleková

Odpoveď: Rozvod a plnoleté dieťa

Dobrý deň,

s konaním o rozvod je spojené konanie o úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Pokiaľ je Vaša prvorodená dcéra už plnoletá, tak sa v rozvode výživné a styk nebude prejednávať. Vaša dcéra (plnoletá) musí sama podať návrh na súd a žiadať, aby súd otca zaviazal prispievať na jej výživu. Plnoleté dieťaťa teda nie je riešené v rozvode.

 

Manželove dlhy, ktoré vznikli počas manželstva, môžu zasiahnuť aj Vás (váš spoločný majetok). Veritelia sa môžu domáhať podľa Občianskeho zákonníka úhrady dlhu z majetku patriaceho do BSM. Odporúčam Vám čo najskôr podať návrh na rozvod.

 

Pokiaľ ide o výživné na syna, vypočítajte si náklady, ktoré máte na syna mesačne (započítajte do toho ale aj ročné platby, ubytovanie, stravu, lekára, oblečenie, hobby, ...atď) a z tejto sumy môžete vychádzať. Súd nakoniec s konečnou platnosťou určí výživné na syna podľa schopností a možností povinného rodiča (otca).

S návrhom na rozvod Vám samozrejme môžeme pomôcť, prípadne sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek advokáta. Dôležité je však konať a nečakať.

 

Určite je taktiež vhodné si najskôr dohodnúť osobnú konzultáciu, na ktorej preberieme celý postup, tak aby konanie o rozvode prebehlo čo najskôr, bez zbytočných prieťahov.

Trápi vás "Rozvod a plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod a plnoleté dieťa (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Mám priateľa, ktorý je rozvedený. Z predchádzajúceho manželstva má dve deti: sedemnásťročného a devätnásťročného syna. Podľa rozvodového rozsudku má matka v starostlivosti oboch synov. Otec finančne prispieva na maloletého, ako mu bolo pripísané v rozsudku, ale pre plnoletého syna není stanovená povinnosť výživného. Napriek tomu, plnoletý syn nedávno podal na súd žiadosť, aby jeho otec prispieval na jeho výživné, pretože v čase rozvodu ešte nebol plnoletý. Požaduje náhradu za dva roky, čo je podľa nás značná suma, a navyše mesačný príspevok vo výške 150 eur. Matka však už plnoletému synovi zrušila bývanie v jej a jej partnerovom byte a povedala, že má devätnásť rokov a má sa starať o seba. Keďže nemal strechu nad hlavou, otec ho prijal k sebe. Chce sa odvolať proti rozsudku, pretože sa sám o neho stará. Chcem sa opýtať, ako má postupovať pri odvolaní, a či bude musieť platiť výživné, aj keď syn býva uňho. Syn nezvládol stredoškolské štúdium, bol 2-krát vyložený z druhého ročníka a v škole sa neukázal ani na komisionálnych skúškach. Následne bol zo školy vylúčený a neregistruje sa ani na úrade práce. Ráda by som tiež podotkla, že majetok z bytového spoluvlastníctva manželov (BSM) je už vysporiadaný.

Odpoveď: Rozvod a plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Odvolanie proti rozsudku o rozvode manželstva už neprichádza do úvahy. 

V otázke uvádzate, že plnoletý syn Vášho priateľa teraz žije s Vami v spoločnej domácnosti, nakoľko ho matka z bytu vyhodila. Neštuduje, nie je evidovaný na úrade práce.  
Ak je to tak naďalej, plnoletý syn môže podať návrh na určenie výživného proti matke, nakoľko v zmysle ust. zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť trvá do času pokým dieťa nie je schopné sa samé živiť. V prípadnom súdnom konaní však súd bude skúmať aj to, či syn na základe svojho dosiahnutého vzdelania si môže nájsť zamestnanie a z akého dôvodu zamestnaný nie je. Súd v zmysle ust. zákona o rodine nemusí priznať výživné na plnoleté dieťa ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi v zmysle ust. § 75 zákona o rodine /citujeme/ :

"(1) Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

(2) Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

Ak plnoletý syn už podal návrh na určenie výživného od svojho otca, návrh zo súdu môže zobrať späť. Len poznamenávame, že ak by návrh nezobral späť, súd v konaní bude skúmať vyššie uvedené okolnosti a skutočnosti /štúdium, jeho skončenie, nezamestnanie sa syna, hľadanie resp. nehľadanie práce a pod./. 

Pokiaľ sa jedná o výživné spätne, poznamenávame, že podľa zákona o rodine výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Spätné výživné syn nemôže žiadať od otca, lebo je plnoletý.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod a plnoleté dieťa (Rozvod)

Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa rozviesť, budem musieť priložiť aj rodný list dieťaťa, ktoré je už plnoleté? Momentálne je dieťa vo výkone trestu a k jeho rodnému listu sa nedostanem. Mám vyplnenú žiadosť o rozvod a sobášny list, ale rodný list dieťaťa nemám. Budem ho vôbec potrebovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 18.04.2016)

Dobrý deň. Nakoľko je dieťa pochádzajúce z Vášho manželstva už plnoleté, rozvodové konanie sa bude vzťahovať iba na manželov ako na účastníkov konania. Súd by však mal mať preukázané minimálne to, že z manželstva pochádza dieťa a tiež to, že dieťa je už plnoleté. To sa obyčajne preukazuje rodným listom. Ak však nemáte rodný list plnoletého dieťaťa k dispozícii, môžete podať návrh na rozvod aj bez neho. Následne by malo stačiť, ak obaja manželia potvrdia, že z ich manželstva pochádza jedno plnoleté dieťa. Súd si totiž môže osvojiť aj zhodné tvrdenia účastníkov konania.


Podotázka: Rozvod a plnoleté dieťa (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako je to v prípade rozvodu, ak z manželstva máme dve deti. Jedno je 22-ročné a už sa odsťahovalo z domu, je ekonomicky nezávislé. Druhé je 17-ročné, ktoré v začiatkom novembra oslávi 18 rokov, a je stredoškolák. Predpokladám, že kým sa dostane žiadosť o rozvod na súd, už bude mať 18 rokov. Čo sa v tomto prípade deje? Mám uviesť do žiadosti o rozvod, akú podám ešte v 10/2015? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod a plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2015)

Dobrý deň, ak by v priebehu súdneho konania dovŕšil syn 18 rokov, súd by o ňom nerozhodoval a rozhodol by iby rozvode. Ak podáte žiadosť ešte teraz, tak ho uveďte v návrhu. Súd sa s tým vysporiada sám, potom na súde iba poviete (ak by si to sudkyňa nevšimla), že syn má 18 rokov. Obyčajne si to súd všimne.


Trápi vás "Rozvod a plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod a plnoleté dieťa (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: chystám sa podať žiadosť o rozvod. Z manželstva máme jedno dieťa - dcéru, ktorá tento september dovŕši osemnásť rokov. Ako by som to mala uviesť v žiadosti, keďže dcéra už nebude maloletá v čase súdneho pojednávania? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod a plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.08.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o nadobudnutie plnoletosti dieťaťa počas rozvodu manželstva tak platí,  že ak dieťa nadobudne plnoletosť súd už úpravu práv a povinnosti k dieťaťu v rozvode nebude riešiť a návrh na túto úpravu zastaví.

Ak dieťa v čase podania návrhu na rozvod ešte nie je plnoleté, potom ho do návrhu na rozvod musíte uviesť. 

Súd automaticky keď sa dozvie o plnoletosti dieťaťa koná aj bez návrhu. Niekedy sa stáva, že súd vylúči konanie o výživnom na plnoleté dieťa na samostatné konanie. Podmienkou je však súhlas plnoletého dueťaťa s konaním. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod a plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.