Máte
otázku?

Rozdelenie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie majetku po rozvode

Dobrý deň, chcela by som poradit v oblasti rozdelenia majetku po rozvode. Manžel získal darovacou zmluvou pozemok, na ktorom máme postavený rodinný dom. Zobrali sme si hypotéku vo výške 50 tisíc, ktorá je tiež písaná na manžela. Potom sme hypotéku navýšili na 80tisíc, aby sme mohli kúpiť susedný pozemok. Hodnota domu spolu s pozemkom je cca100 tisíc. Chcem sa spýtať ako sa bude postupovať keďže pozemok pod domom je manželov. Je dáka šanca, že mi bude musieť dačo vyplatiť? Dom nechce predať, ale chce splácať hypotéku. Ako je to s rozdelením majetku po rozvode?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Dobrý deň, 

pri rozdelení majetku pri rozvode sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka. Ak sa nedohodnete o rozdelení majetku, rozhodne po rozvode súd na návrh niektorého z vás.

 

To, že je manžel vlastníkom pozemku neznamená, že Vas nebude musieť z ničoho vyplatiť. Pokiaľ nadobudol manžel pozemok darovacou zmluvou počas manželstva, pozemok nebude predmetom vyporiadania BSM. Pokiaľ ide o dom postavený na pozemku, ak bol tento postavený počas manželstva, tak tento dom sa bude vyporiadavať v konaní o vyporiadanie BSM po rozvode. Znalec bude musieť určiť hodnotu domu bez pozemku. Nakoľko je manžel vlastníkom domu, je vyšší predpoklad, že by ho súd pri vyporiadaní zveril práve manželovi (ak by ste Vy nepreukázali iné dôvody, ktoré by boli závažnejšie). Súd by zároveň rozhodol o tom, že Vás má vyplatiť.

 

Pokiaľ máte spoločnú hypotéku, tak táto sa bude tiež vyporiadavať po rozvode spolu s domom.

 

Rozdelenie majetku po rozvode sa snaží súd riešiť komplexne (ak neuzatvoríte dohodu vy vyporiadaní BSM), čo znamená, že okrem aktív sa budú vyporiadava aj pasíva (dlhy).

 

Veľký pozor si dajte na to, aby bol úver v banke prepísaný iba na manžela, pokiaľ sa vyporiadate tak, že manžel nadobudne nehnuteľnosť. Dohoda a dokonca ani súdne rozhodnutie o tom, komu pripadne úver, nie sú záväzné pre banku.  

 

Pokiaľ sa viete dohodnú, odporúčam Vám s dohodou o rozdelení majetku po rozvode kontaktovať advokáta vo svojom okolí.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
manžel podal žiadosť o rozvod po 13 rokoch manželstva. Máme dve maloleté deti 6 a 8 r. Bývame v rodinnom dome, ktorý on dostal ako dar od svojej babky. Pred narodením deti som 5 rokov pracovala ako opatrovateľka v Rakúsku a všetky moje zarobené peniaze investovala do opravy domu a záhrady. Tiež sme si na začiatku vzali hypotéku na dom. Chcela by som sa spýtať, po rozvode, mám právo na vyplatenie čiastky z majetku ? Keďže manžel sa oháňa tým, že dom je jeho a ja nemám nič. Ďakujem. Adela

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že rodinný dom nadobudol Váš manžel darom a je teda v jeho výlučnom vlastníctve. Ak ste Vy ako manželka investovala nasporené peniaze, ktoré nepatrili do BSM, v prípade rozvodu, vzhľadom na okolnosť, že ste investovali do cudzej nehnuteľnosti /aj keď je to manžel/, máte nárok na vrátenie vložených finančných prostriedkov, ktoré ste nadobudli pred manželstvom to v celosti. Pre vysvetlenie : aj keď ste investovali do nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve manžela, Vy nie ste ani jej podielovým spoluvlastníkom, pričom ide o zhodnotenie cudzieho majetku.

Pokiaľ ide o splátky hypotéky, v prípade rozvodu, platí, že máte nárok na vrátenie jedenej polovice uhradených splátok a poplatkov v súvislosti s hypotékou, ktorú ste splácali počas trvania manželstva. Dôvod Vášho nároku len na jednu polovicu splátok hypotéky vyplýva z toho, že hypotéka sa platila z prostriedkov patriacich do BSM. Uvedené vyplýva z ust. §  150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Uvádzame súčasne, že z domu aj v prípade rozvodu nie ste povinná sa vysťahovať a to aj napriek tomu, že nie je Vašim vlastníctvom a to z dôvodu, že predstavuje Vaše obydlie a právo užívať dom Vám vzniklo na základe rodinno právneho vzťahu -uzatvorenie manželstva. Manžel Vás a ani Vaše deti nemôže z domu vysťahovať = vyhodiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať moja kamarátka má taký problém. Nežila so svojim manželom a chystali sa rozvádzať aj sa nakoniec rozviedli. Ale mali pôžičku 20tisíc. No žiaľ bola hlúpa a počas toho oddelenia čo s ním nežila ju požiadal, aby mu podpísala navýšenie pôžičky, že sa dohodnú, že od nej nič nebude časom chcieť. Bola naivná a žiaľ podpísala žiadnu písomnú zmluvu nemali a dohoda bola ústna čiže sa dá povedať, že žiadna, keďže bola medzi nimi a nikto ani nebol pri tom. Teraz po 6 rokoch ju vydiera, že to dá na súd, nech si platí pôžičku aj ona, že on to splácať sám nebude pritom všetky peniaze si zobral a využil on. Súdom mal aj určené sporenie pre deti, ale tam neplatí účet vytiahol a zrušil. Aké má možnosti, aby nemusela splácať pôžičku, aj keď ju bude musieť platiť, keďže podpísala. Neviete náhodou jej povedať, že koľko by jej možno dali splácať, či by to bola vysoká suma, keďže je sama 3deti ma a zarába minimálnu mzdu. Na seba nič nemá žije pri rodičoch. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2021)

Dobrý deň,
otázku ste napísali z právneho hľadiska trochu chaoticky. Ak vzali pôžičku spoločne počas trvania manželstva, túto mali splácať spoločne. Rovnako sú spoločne zaviazaní banke. Ak prestane splácať, banka môže žalovať oboch o zaplatenie dlžnej sumy, pričom obaja ako solidárni dlžníci majú povinnosť zaplatiť celý dlh a následne si ho vyporiadať medzi sebou. Predpokladám, že BSM nepovyporiadali (nakoľko už uplynulo 6 rokov). Ak iba on teraz spláca splátky spoločného dlhu, má voči nej nárok na úhradu 1/2 každej jednej splátky, nakoľko spláca aj jej časť dlhu (hoci reálne ona peniaze nepoužila). Toto bolo nutné riešiť v rámci vyporiadania BSM, kde by sa dalo BSM vysporiadať tak, že výlučným dlžníkom sa stane on a ona (Vaša kamarátka) by nemusela banke nič uhrádzať (ani jemu by nevznikal regresný nárok voči nej). Ak by chcel voči nej viesť nejaké súdne konanie o zaplatenie dlžnej čiastky, odporúčam Vašej kamarátke vyhľadať advokáta vo svojom okolí a dať sa právne zastúpiť v súdnom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
vlastním pozemok pred manželstvom. Počas manželstva sme postavili s manželom dom. Obaja mame záujem si dom nechať. Môže súd prideliť manželovi dom aj s pozemkom, hoci som ho kúpila ja pred manželstvom. Môže súd prihliadať na to, že tam ostal bývať s dospelým synom?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
pozemok nebude predmetom vyporiadania. Ten zostane vždy (kým sa inak sama nerozhodnete) vo Vašom vlastníctve. Môže sa však, že by súd prisúdil dom jemu. Nakoľko však pozemok pod domom vlastníte Vy a nie on, často rozhodujú súdy tak (aby nevznikol ďalší právny spor), že dom prisúdi tomu z manželov, ktorý vlastní pozemok pod domom. Samozrejme pri vyporiadaní súd musí prihliadať najmä na skutočnosti uvedené v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka. To, že tam býva s dospelým synom však nemusí automaticky znamenať, že dom bude prikázaný jemu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či má manželka nárok na finančne vyrovnanie v prípade, že som výlučný investor do rodinného domu, ktorý je predmetom zúženého BSM. Väčšinu peňazí som nadobudol pred manželstvom ale je tu jedna časť, ktorá sa týka odstupného pri ukončení pracovného pomeru, ktoré bolo vyplatené po uzavretí manželstva. Výpovedná zmluva bola podpísaná pred manželstvom ale, keďže výpovedná doba bola 6 mes. tak mi to vyplatili na konci a to sme už boli 2 mes. zobratí. Tie peniaze mám na zahraničnom účte a všetky finacie idú na stavbu domu.
Ďakujem vopred.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,

V otázke uvádzate, že ste výlučný investor do rodinného domu, pričom uvádzate že väčšinu peňazí ste nadobudli pred uzavretím manželstva. Ďalej uvádzate, že BSM bolo dohodou manželov zúžené. Ak táto dohoda má všetky zákonné náležitosti v zmysle ust. § 143a Občianskeho zákonníka a bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, predmetný rodinný dom nebude v mase BSM zahrnutý.

Pri vyporiadaní BSM sa uplatňujú zásady uvedené v § 150 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia sa postupuje pri vyporiadaní BSM súdom aj dohodou účastníkov.

Podľa § 150 Občianskeho zákonníka „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Z uvedeného vyplýva, že súd bude prihliadať na to, čo bolo zo spoločného majetku vynaložené na oddelený majetok niektorého z manželov. 

Vo vzťahu k otázke, či odstupné je súčasťou BSM treba dodať, že jedným z hlavných zdrojov BSM sú príjmy z pracovného pomeru, podnikateľskej činnosti a príjmy zo sociálneho zabezpečenia. Do príjmov, ktoré sa stávajú súčasťou BSM, sa zahŕňajú aj sumy vyplatené z dôvodu odstupného. Predmetom BSM sa však stáva až okamihom jej výplaty. Nakoľko uvádzate, že Vám táto suma bola vyplatená už v čase uzavretého manželstva, stáva sa súčasťou celkovej masy BSM. Ak by ste túto sumu investovali na Váš oddelený majetok, ktorým je v tomto prípade predmetný rodinný dom, má Vaša bývalá manželka nárok na vyplatenie vo výške ½ odstupného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadne rozdelenia financií po rozvode.
Obaja sme Slováci, žijúci v UK už 11 rokov, rozvod prebehol hladko na SVK.

Mame 2 deti a máme rodičovskú dohodu.

Čo sa týka majetku, bývalý manžel ma dom na hypotéku, ktorý nadobudol v čase, keď sme sa ešte nepoznali.
Boli sme spolu 7 rokov, v manželstve 2 roky z čoho som bola ja na materskej 3 roky.
Mám vôbec nárok na niečo? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,
nakoľko dom nadobudol ešte pred uzavretím manželstva, tak tento patrí do jeho výlučného vlastníctva. Z domu nemáte nárok na vyplatenie polovice hodnoty.

Ak však počas manželstva platil splátky úveru zo svojho príjmu alebo iných peňazí patriacich do spoločného majektu, máte nárok požadovať náhradu za takto vynaložené prostriedky v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. Ak totiž niekto použije na svoj výlučný majetok (dlh) peniaze zo spoločných prostriedkov, je povinný ich následne do spoločného vrátiť v rámci vyporiadania BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň

Moja otázka sa týka rozdelenia majetku po rozvode. Ide o rodinný dom, ktorý ostal po rozvode manželovi, ostal v ňom bývať, ale nebýva tam stále. Chodí k priateľke a tam do rodinného domu chodí asi 2 krát do mesiaca. Ja som sa s deťmi od neho odsťahovala. Súdime sa o tento rodinný dom, vyplatiť mi polovicu nechcel a predať dom tiež nie. Tak som to dala na súd. Po 5 rokoch prišiel rad na nás prípad. Navrhla som manželovi ešte možnosť, že, či sa nechce dohodnúť ešte pred konaním súdu na dohode, že mi vyplatí tu polovicu bez súdneho rozhodnutia. Jeho odpoveď tentokrát bola, že je schopný dať polovicu a druhu polovicu na splátky, lebo teraz nemá viac. Teraz neviem, či je lepšie nechať to na súd alebo zobrať jeho ponuku, ale bojím sa, že nebude splácať ako ma, lebo už výživné na syna hocikedy mal problém zaplatiť. Môžete mi prosím uviesť možnosti, ako súd môže rozhodnúť, keď bývalý manžel povie, že nemá z čoho vyplatiť moju polovicu a dom predať nechce? Bude sa súdne konanie ťahať ďalšie roky alebo mu môžu určiť vyplatenie? Ďakujem vopred.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
ním uvedenú možnosť (vyplatí polovicu a polovicu na splátky) je možné zabezpečiť tzv. stratou výhody splátok. Ak sa omešká so zaplatením čo i len jednej splátky, stane sa splatným celý dlh a môžete ho od neho vymáhať exekučne. Nehrozí preto, že by svojvoľne prestal splácať splátky (ak sa teda nechce vystaviť riziko exekúcie). Dohodu Vám však odporúčame uzatvoriť ako súdny zmier, aby ste mali zároveň aj exekučný titul a nie dohodou mimo súdu (ak totiž už uplynuli 3 roky od právoplatnosti rozvodu, dohodu mimo súdu už nemôžete uzatvoriť).

V prípade, že sa budete ďalej súdiť a on Vás nebude vedieť vyplatiť a rovnako nebudete chcieť vyplatiť Vy jeho, súd rozhodne o tom, že dom bude patriť do Vášho podielového spoluvlastníctva, každý o podiele 1/2. Dá sa povedať, že budete na začiatku a nič súdnym konaním nevyriešite. Opätovne budete musieť podať novú žalobu, kde už súd bude môcť rozhodnúť aj o predaji nehnuteľnosti (aj proti vôli Vášho bývalého manžela).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň

Manželka sa chce rozviesť a vyhráža sa, že potom ma môže kľudne vyhodiť zo spoločne postaveného rodinného domu. Môže?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak je predmetný dom vo Vašom spoločnom majetku, teda v BSM, tak do právoplatného rozdelenia BSM Vás vyhodiť nemôže. Najskôr však prebehne rozvodové konanie, kde ak súd rozvedie manželstvo, tak až právoplatnosťou tohto rozsudku BSM zanikne. Následne máte 3 roky na to, aby ste BSM vyporiadali, a to či už mimosúdne, alebo prostredníctvom žaloby. Ak by ste podávali žalobu, tak majetok by sa považoval za vyporiadaný až právoplatnosťou rozhodnutia. Ak by právoplatné rozhodnutie hovorilo o tom, že výlučný vlastník je ona, tak potom už nemôžete nehnuteľnosť užívať, a vtedy by mohla na Vás podať žalobu na vypratanie. Kým však nie ste rozvedení, nemáte vyporiadané BSM a je to spoločný dom, tak Vás vyhodiť nemôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Mám priateľku, ktorá žije vo vzťahu pred rozvodom, ale nemá odvahu zatiaľ to vyriešiť, lebo manžel jej vyhráža násilím. Za svojho manželstva postavili rodinný dom, ktorý financovali hypotekárnym úverom. Priateľka preukázateľne platí celú hypotéku zo svojich príjmov čo činí k dnešnému dňu cca 50000 e, manžel za celú dobu zaplatil 700e na splátkach, ďalej podstatnou mierou financuje chod domácnosti splátku plynu atď. Mám otázku, či v takomto prípade, kde jedna strana preukázateľne sa nepodieľa na financovaní majetku i napriek tomu, že má príjmy zo zamestnania, ktoré používa výhradne pre vlastný prospech je možné pri majetkovom vyrovnaní po rozvode zohľadniť túto skutočnosť priameho podielu na financovaní spoločného majetku. Manžel v minulosti mal veľké problémy s alkoholom, kde dva krát postúpil liečenie. Obraciam sa na Vás v jej mene, lebo sama nemá dosť odvahy na riešenie problému. V pozadí rozvodu je dlhodobé domáce násilie fyzické a psychického nátlaku.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2018)

Dobrý deň, ak platí spoločnú hypotéku počas manželstva zo svojho príjmu, ktorý zarobila počas manželstva, tak sa má za to, ako keby hypotéku platil aj on. To by neplatilo, ak by platila ten úver z peňazí, ktoré jej daroval niekto iný. Potom by si tieto peniaze mohla žiadať započítať. Existuje ešte možnosť žiadať, aby súd určil, že vyporiadanie bude v inom podiele ako je pol na pol. Nie je to však jednoduché. Túto požiadavku je potrebné riadne odôvodniť a preukázať. Dá sa to však.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Môžem sa opýtať ak počas manželstva som pracoval v zahraničí, a preto dom, ktorý sme kúpili sa napísal na manželku, tak teraz po rozvode mám na dom aké právo alebo aké prekvapenie ma čaká. Ďakujem Martin

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

§ 150 Obč. zák. : "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť bola nadobudnutá za trvania manželstva, dom patrí do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak sa s bývalou manželkou nedohodnete prípadne do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva, teda do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nepodáte návrh na súd na vyporiadanie BSM, potom platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

" Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Platí, že z bytu sa nie ste povinný vysťahovať Vy ani Vaša bývalá manželka, a vzájomne nie ste oprávnený druhého manžela z bytu svojpomocne vysťahovať. Predpokladáme, že keďže ste pracovali v zahraničí, (čo nebolo prekážkou, aby ste nehnuteľnosť nadobudli tak, aby ste boli aj Vy vedený priamo ako účastník zmluvy o kúpe nehnuteľnosti), že ste aj väčšinu fin. prostriedkov zabezpečili na kúpu predmetného domu, čo môže mať vplyv pri vyporiadaní BSM hlavne v prípade, keď napr. manželka nepracovala a pritom pracovať mohla.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania BSM dohodou.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu pre môjho priateľa. Rozvádzal sa pred 10 rokmi. Neprebehlo u nich BSM. Počas manželstva bola okrem iného nadobudnutá záhradná chatka, ktorú si priateľ hlavne posledné 4 roky dosť nákladné zrekonštruoval, uz, keď bol rozvedený. Zaujíma ma, či sa hodnota podielu jeho bývalej manželky zvýšila úmerne k súčasnej cene danej nehnutelnoti, alebo ostala na úrovni ako bola v čase rozvodu. Chatu bývala manželka vôbec neužívala, ani sa nestarala.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2018)

Dobrý deň, chata po 3 rokoch prešla do podielového spoluvlastníctva. Jeho investície do chaty si môže započítať ale môžu byť aj premlčané, závisí to od toho, či išlo o nutné alebo vhodné investície. Podľa toho totiž plynie premlčacia lehota.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Prosím o radu, som rozvedený už 9 rokov bývame spolu v jednom dome, teraz chce bývala rozdelenie majetku, po rozvode sme súhlasili bývanie v dome, že ho budeme udržiavať pre deti, ktoré sú v zahraničí ak by sa vrátili, bývala si našla priateľa a teraz chce deliť majetok lebo deti sa nechcú vrátiť. Bývala dobre zarábala tak zveľaďovala dom, že sa deti vrátia. Bez môjho súhlasu a teraz pri delení žiada sumu, ktorú neviem zaplatiť za dom lebo dala doň viac peňazí bez môjho súhlasu, že raz bude chcieť dom predať. Prosím o radu, nebola žiadna dohoda, ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2017)

Dobrý deň. V zadanej otázke uvádzate, že s bývalou manželkou ste rozvedení už deväť rokov a Vaša bývalá manželka teraz požaduje rozdelenie spoločného majetku.

 

Zákonná domnienka vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj ako „BSM“)

Vzhľadom na to, že ste s bývalou manželkou rozvedení už deväť rokov, vo vzťahu k Vášmu BSM sa medzičasom uplatnila zákonná nevyvrátiteľná domnienka vyporiadania BSM upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Podľa spomenutého ustanovenia pritom platí, že: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“

Rozdelenie Vášho majetku sa má týkať domu, pričom dom je v právnom zmysle nehnuteľnosťou, o ktorej s poukazom na citované zákonné ustanovenie platí, že v súčasnosti ho už nemáte v BSM, ale v podielovom spoluvlastníctve. Uvedené nevye platí bez ohľadu na to, ako v súčasnosti dané nehnuteľnosť eviduje kataster nehnuteľností.

Preto ak sa vo Vašom prípade bavíte s manželkou o majetkovom vyporiadaní po rozvode, už nejde o majetok patriaci do BSM, ale do podielového spoluvlastníctva, kde obaja vlastníte podiely o veľkosti 1/2 k celku.

Táto informácia má pritom pomerne zásadný význam, nakoľko režim BSM je odlišný od režimu podielového spoluvlastníctva, a to aj s ohľadom na investície do predmetu spoluvlastníctva.

 

Investície do spoločného majetku

V režime podielového spoluvlastníctva platí, že investície spadajú pod pojem hospodárenie so spoločnou vecou. Pre účely vyporiadania investícií treba rozlišovať prípady, kedy sú investície realizované so súhlasom druhého spoluvlastníka alebo bez jeho súhlasu (čo je Váš prípad).

Nakoľko zo zadanej otázky vyplýva, že Vaša bývalá manželka investovala do predmetu spoluvlastníctva bez vášho súhlasu, tzn. bez dohody spoluvlastníkov ohľadom hospodárenia so spoločnou, prípadný refundačný nárok Vašej bývalej manželky nemožno vyvodzovať z ustanovenia § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: „Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.“

Na druhej strane však môže Vaša bývalá manželka, ako investujúci spoluvlastník, opierať svoj prípadný nárok o povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo na Vašej strane v dôsledku zhodnotenia spoločnej veci. Podľa ustanovenia § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že: „Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.“

Z právneho hľadiska má význam aj to, či išlo investície, ktoré boli vzhľadom na konkrétne okolnosti nevyhnutné alebo nie. Ak by sa totiž jednalo o investície na nevyhnutné opravy alebo údržbu spoločnej veci, výška bezdôvodného obohatenia by bola daná podielom na investícii zodpovedajúcom podielu na spoločnej veci a povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie by vznikla už vynaložením investície, a to za trvania spoluvlastníckeho vzťahu (uvedený právny názor vychádza z rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 22 Cdo 599/99).

Naopak, ak by išlo o investície iné než na nutné opravy a údržbu, v takom prípade povinnosť spoluvlastníka vydať bezdôvodné obohatenie vzniká až pri zániku jeho spoluvlastníka, a to vo výške zhodnotenia jeho podielu v dôsledku vynaloženej investície. Pritom toto zhodnotenie je dané rozdielom ceny podielu pred investíciou a po nej (uvedený právny názor vychádza z rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 22 Cdo 599/99 a sp.zn. 22 Cdo 1644/2005).

V právnej obci sa však možno stretnúť aj s názormi, že spomenutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia by mal byť v každom prípade splatný už sa trvania podielového spoluvlastníctva, pretože už vtedy sa dá zistiť výška zhodnotenia spoločnej veci v dôsledku investície. Inak povedané, netreba rozlišovať medzi nevyhnutnými a inými investíciami.

Vznik nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia je pritom veľmi dôležitým momentom, a to najmä s ohľadom na prípadnú námietku premlčania, ktorú by bolo možné proti investujúcemu spoluvlastníkovi v prípade sporu uplatniť. Vo vzťahu k bezdôvodnému obohateniu totiž vo všeobecnosti platí subjektívna premlčacia doba dvoch rokov.

 

Záver

Pokiaľ ide o možnosti riešenia Vašej situácie, v prvom rade je potrebné vec riešiť v režime podielového spoluvlastníctva a pokiaľ nedokážete Vašej bývalej manželke nahradiť sumy za investície do spoločnej nehnuteľnosti, odporúčam Vám preveriť, kedy boli investície vykonané, pretože tie, ktoré boli vykonané pred viac než dvoma rokmi, už môžu byť premlčané. Taktiež môžete kalkulovať s tým, či by v prípade súdneho sporu vedela Vaša bývalá manželka investície preukázať. Ak by ich totiž nedokázala preukázať, tak ich môžete jednoducho popierať. V prípade sporu totiž dôkazné bremeno ohľadom preukázania investícií a zhodnotenia spoločného majetku znáša ona, ako investujúci spoluvlastník v procesnom postavení žalobcu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S bývalým expertom som žila 13 rokov. Mame spoločnú dcéru Michaelu, ktorá je 10 ročná. V roku 2011 sa kúpila nehnuteľnosť, ktorú si môj expartner napísal iba na svoje meno. Od roku 2007 sme žili v Uk kde sme spoločne pracovali a šetrili na nehnuteľnosť. Dnes viem, že on tu nehnuteľnosť predal. Chcem sa spýtať ako jeho dlhoročná partnerka a matka našej spoločnej dcéry mám nejaký nárok na nehnuteľnosť? S úctou.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, ak je napísaná na jeho meno, tak nemáte na ňu z týchto dôvodov nárok. Iba, ak by ste mali nejakú zmluvu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývalý manžel je z Egypta. Počas manželstva som si zobrala viacero pôžičiek, ktré som mu poslala do Egypta, kde podnikal. Mám o tom doklady - bankové výpisy. Tieto peniaze použil na osobnú potrebu a možno aj pre potreby podnikania. Nič vecné však nekúpil. Je možné požiadať súd o vyporiadanie týchto dlhov, teda ich rozdelenie? Zatiaľ ich splácam sama a starám sa aj o maloletú dcérku. Musím pracovať, inak by sme nevyžili a ešte splácam aj dlhy za bývalého manžela. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ste si vzali počas manželstva pôžičky alebo úver a manžel nie je podpísaný na zmluvách k týmto úverom / pôžičkám, potom ide iba o Vaše dlhy a manžel nebude povinný ich zaplatiť priamo banke.

Pokiaľ ste tieto peniaze poslali manželovi, potom aj dôležité, akým spôsobom ich spotreboval. Pokiaľ tieto peniaze neminul na spoločne účely, ale len pre seba, máte právo ich požadovať vrátiť už za trvania manželstva. Pokiaľ by peniaze použil na spoločne účely, tak máte právo požadovať vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov po rozvode ktorom sa zohľadnia tieto Vaše peniaze.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ako je to s dlhmi počas a po rozvode. Manžel si nabral pôžičky, o ktorých som ani nevedela. Nemá záujem sa so mnou o nich baviť, čiže ani neviem, či ich poriadne spláca, alebo nie. Nemáme žiaden spoločný majetok. Môže exekútor siahnuť na môj plat? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ si manžel zobral pôžičky, tak tieto sú len jeho pôžičkami. Pokiaľ ste rozvedení, tak sa Vás tieto pôžičky nedotknú ak nemáte žiaden spoločný majetok. Pokiaľ ste však stále zosobášení, odporúčam Vám, aby ste sa buď rozviedli alebo podali návrh na zrušenie BSM počas manželstva. Návrh na zrušenie BSM počas manželstva môžete podať z dôvodu dlhov manžela. Takto sa vyhnete tomu, aby exekútor siahol na Váš príjem.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval, ako by sa dala riešiť nasledujúca situácia. Muž so ženou si postavili dom. Pri rozvode, kde by sa dom predal, vyplatila by sa hypotéka a zvyšok by sa mal teoreticky deliť rovnakou časťou obom však? V prípade, že všetky splátky hypotéky, inkaso a všetko okolo domu sa platilo z peňazí, ktoré zarábal manžel (dalo by sa to zdokladovať tak, že manžel zasielal pravidelne peniaze zo svojho účtu na účet, odkiaľ sa platilo inkaso aj hypotéka) Otázka 1 - je možné, že by po predaji domu a rozvode súd určil, že manžel má nárok na viac ako polovicu? Otázka 2 -v prípade, že by manžel vedel preukázať, že pred manželstvom mal nejakú finančnú hotovosť, ktorú investoval do spoločného domu, má na delenie tejto čiastky manželka nárok? Otázka 3 - v prípade, že manžel počas manželstva kúpil auto, ktoré je napísané na manžela, splácané výhradne z účtu manžela a manželka neprispievala nijakou časťou - je možné, aby manželka nemala na toto auto nárok? Za odpovede veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozdelenie majetku v prípade rozvodu, tak platí, že podiely oboch manželov sú zásadne rovnaké. Súd však môže rozhodnúť aj o rozdielnych podieloch, ak by sa jeden z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku vo väčšej miere ako ten druhý. Prihliada sa pritom aj na to, prečo sa druhý z manželov o to nezaslúžil.

Dôležité je však vedieť, že peniaze zarobené počas manželstva len jedným z manželov sú majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), a teda spoločné. Takže, ak počas manželstva jeden z manželov platí platby z príjmu, ktorý zarobil počas manželstva alebo kúpi hnuteľnú vec z tohto príjmu, potom sa má za to, akoby to platil zo spoločného.

Ak má jeden z manželov pred manželstvom nejaký majetok a tento investoval do spoločného, potom môže požadovať, aby sa mu táto vložená suma vrátila.

Dôkazné bremeno o vložení výlučných peňazí do spoločného je na investujúcom manželovi.

Ak bolo auto kúpené počas manželstva zo spoločných peňazí, tak manželka bude mať na toto auto nárok, pretože patrí do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, neverná manželka sa ide so mnou rozvádzať, aj keď ja s tým nesúhlasím z náboženského presvedčenia a kvôli našim malým deťom. Keďže som na súde nikdy nebol a súdne siene nepozerám, chcem sa opýtať, či rozvody sú verejné? Či môžem zájsť na súd, (pozrieť si v nejakej sieni kto sa ide rozvádzať a vstúpiť tam s dovolením rozvádzajúcich sa) pričom nebudem poznať ani jednu stranu a zo zadu len budem ticho počúvať ako prebieha taký rozvod, aké otázky sa dávajú na výsluchu, aby som zažil tu atmosféru na pojednávaní naživo, čo ma vlastne čaká, aby som sa toho nebál, je to pre mňa veľký stres a najradšej by som na svojom rozvode ani nebol prítomný. Vďaka.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, každé súdne pojednávanie je verejné, kým nie je z pojednávania verejnosť vykázaná, resp. pojednávanie vyhlásené za neverejné. V prípade, že sa chcete pojednávaní zúčastniť tak ako ste to opísali vo Vašej otázke je potrebné, aby ste boli pred pojednávacou miestnosťou už vtedy, keď sa vec vyvoláva. Ak už pojednávanie začalo a prebieha nie je možné vstupovať do pojednávacej miestnosti. K účasti na pojednávaní nepotrebujete súhlas účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, moji rodičia sa idú rozvádzať cez mediátora. Rozdelenie majetku sa bude pravdepodobne riešiť súdne. Otec mi kúpil auto v dobe, kedy matka s nami už v jednej domácnosti nebývala. Kvôli nižšej poistke je auto písané na otca a chcem sa Vás opýtať, či ma na auto právo aj matka? V prípade ak áno, chcem sa spýtať, či by sa dala vyhotoviť nejaká darovacia zmluva kde by otec uvádzal ako majiteľku mňa v prípade rozvodu, ale auto by bolo písané stále na otca bez nutnosti prepisu auta u policajtov. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň, v prvom rade si Vám dovoľujem uviesť, že rozvod manželstva mediátorom nie je možné. V zmysle platnej legislatívy môže manželstvo rozviesť iba súd. Mediátor im môže pomôcť iba k tomu, aby bol rozvod bez konfliktov, prípadne ich vopred pripraviť na majetkové vyporiadanie po rozvode (snažiť sa o dohodu po rozvode manželstva). Ak Váš otec kúpil auto počas trvania manželstva a je písané na neho, toto auto patrí do BSM a v rámci vyporiadania BSM sa na neho bude musieť prihliadnuť. Nie je možné darovacou zmluvou previesť vlastníctvo auto na Vás a zároveň neprepísať vlastníka na príslušnom orgáne PZ SR. Rovnako pri takýchto úkonoch (nie bežné veci týkajúce sa spoločného majetku) je potrebný súhlas druhého manžela, inak môže druhý manžel v lehote 3 rokov napadnúť neplatnosť tohto právneho úkonu. Z pohľadu právnej istoty bude najlepšie, ak počkáte na vyporiadanie BSM (kedy sa Váš otec stane výlučným vlastníkom auta) a až následne budete riešiť prevod motorového vozidla na Vás. V súčasnosti nie je možné už žiadnym spôsobom zabezpečiť to, aby toto auto, resp. jej hodnota v peniazoch nepatrila do BSM (v zmysle relevantnej judikatúry ak jeden z manželov nakladal so spoločným majetkom bez súhlasu druhého manžela, hodnotu tohto majetku je po rozvode potrebné zahrnúť do masy BSM).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za Vaš čas a odpoveď, chcem sa ešte opýtať, muž dostal darom dom, ale nebol napísaný na neho, ale starkú, dom sa predal a za peniaze, ktoré zaň dostal prerobil z časti krčmu, ktorú máme v prenájme. Na vinotéku si zobral úver, ktorý ešte spláca, kúpil si auto, ale auto predtým, čo mal, si kúpil za slobodna a toto vlastne už za manželstva, ale tiež má úver z banky. Všetko je písané na neho. Spoločne máme obývačku. Tvrdí, že nič z toho čo má, auto, firma, krčma, vinotéku, mi nepatrí, iba obývačka. Neviem ako to teda je. Ďakujem

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2017)

Dobrý deň

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

“V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.”

 

To znamená, že všetko čo ste nadobudli za manželstva, za spoločné peniaze, patrí do BSM, okrem výnimiek, ktoré sú horeuvedené. 

 

Pokiaľnadobudol manžel majetok za manželstva výlučne zo svojich peňazí, na tieto má pri vyporiadaní právo.

Veci, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom úveru, tieto patria do BSM, avšak pri vyporiadaní sa musíte dohodnúť, komu dané veci prejdú do výlučného vlastníctva a kto preberie daný úver. 

 

VoVašom prípade by som Vám odporučila, aby ste kontaktovali nejakého advokáta a všetko dopodrobna by ste prebrali, aby ste neprišli o niečo náčo máte nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel chce podať o rozvod. Ja súhlasím. Len mi nič nechce dať čo sme nadobudli za manželstva. Z peňazí svadobných si kúpil halu za 2000 eur, založil si firmu s.r.o, vyrába nádrže, bazény, septiky, opravuje autá. Zobrali sme si do prenájmu vinotéku a krčmu. Kúpil auto, lenže na vinotéku a auto zobral peniaze z banky a ešte to spláca.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň

 

je potrebné uviesť, že rozvod a a rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú dve rôzne konania. Najprv musí prebehnúť rozvodové konanie a až následne môžete rozdeliť majetok nadobudnutý počas manželstva. Podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.”

 

BSM môžete rozdeliť dohodou. Pokiaľ nedôjde k dohode, BSM rozdelí na návrh súd. Teda pokúste sa s manželom dohodnúť a pokiaľ to nebude možné, môžete sa obrátiť na súd s tým, že uvediete čo patrí do masy BSM a ako navrhujete majetok rozdeliť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať mene môjho brata, ktorý je momentálne vo výkone väzby. Začiatkom roku 2016 sa rozviedol a rozhodnutie je právoplatné. Nestihol ale požiadať o rozdelenie bezpodielového majetku z dôvodu väzby. Požiadal ma o získanie informácii ako to podať, keď je vo väzbe, či musí mať na to právnika alebo stačí podať žiadosť na príslušný súd aby stihol dobu na podanie žiadosti.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby bola žaloba o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva podaná aj z výkonu väzby. Takéto typy súdneho konania sú však pomerne náročné, a preto je vhodné nechať si poradiť do advokáta. Pokiaľ ide o zachovanie lehoty, tak žaloba musí byť na súde podaná v trojročnej lehote počítanej od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, inak sa uplatní zákonná domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je v prípade delenia domu pri rozvode, aké mám právo. Pred svadbou som nadobudla 2.-izbový byt do osobného vlastníctva. Po svadbe sa byt predal, a kúpil sa dom. Polka domu sa vyplatila sumou z predaja bytu (cca 70 000 €) a na druhú polku sa zobral hypoúver. Cena domu bola cca 140 000 €. Predaj bytu prebehol len pod mojím menom, jediným vlastníkom na LV. S manželom sa ideme rozvádzať, a zaujíma ma, ako sa zohľadní môj vklad bytu do kúpy domu, (v kúpnej zmluve na dom je bezpodielové vlastníctvo) ako sa to bude rátať, kto má aký nárok na akú čiastku. Výška hypoúveru, ktorú treba ešte splatiť je cca 60 000 €. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ste počas manželstva nadobudli nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva, táto nehnuteľnosť bude spoločná a bude predmetom vysporiadania. Peniaze z predaja Vášho bytu sa budú pri vysporiadaní domu a hypotéky zohľadňovať. 

Budete mať právo na to, aby sa vám vrátilo to, čo ste do domu investovali to znamená suma z predaja bytu.

Pri vysporiadaní sa bude vychádzať z hodnoty domu v čase vysporiadania, teda nie je to suma, za ktorú ste dom kúpili. Ak sa hodnota domu zvýšila, manžel bude mať nárok na vyššiu sumu peňazí. 

Uvediem príklad. Ak je súčasná hodnota domu 160.000 eur a Vy by ste si ponechali dom a hypotéku, potom manželovi zaplatíte 15 tisíc eur na vyrovnanie podielov. Výpočet je nasledovný (160.000 - 70.000 - 60.000) : 2 = 15.000 eur.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Pred uzavretím manželstva sme s partnerom zobrali hypotéku na byt. Po troch rokoch sa naskytla možnosť, aby sme išli bývať ku jeho matke do domu, ktorý trebalo zrekonštruovať. Manželstvo sme uzavreli po prenesení hypotéky na dom. Ťarcha hypotéky bola prenesená na uvedený dom s tým, že náš byt sa predal a investovali sa peniaze do rekonštrukcie. Dom je písaný na svokru s tým, že ním ručí banke za úver a že ho s manželom zdedíme obaja keď zomrie. Chcela by som sa informovať, aké by bolo rozdelenie majetku a hypotéky (splatiť treba ešte cca 50 000 €) majetku v tomto prípade, ak dom je písaný na svokru, ja ani manžel nemáme žiadny podiel iba závet, že keď zomrie zdedíme ho obaja. Závet ona môže hocikedy prepísať iba na neho. Budem povinná v prípade rozvodu ďalej platiť hypotéku (som hlavný dlžník, on len spoludlžník). Mám právo požadovať časť domu, prípadne finančné vyrovnanie za splatené splátky zo strany manžela, ak by som sa z domu odsťahovala a neúživala ho ďalej?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2016)

Dobrý deň,

banke zaleží na tom, aby jej boli vrátené požičané peniaze s úrokom. Skutočnosť, že ste sa rozviedli pre ňu nie je významná. Navyše hypotéka vznikla pred manželstvom a ak ste na úverovej zmluve uvedení ako dlžníci obaja, ste povinní ju platiť. Odporúčam však vyporiadať si BSM a dohodnúť sa na tom, že jeden z Vás prevezme hypotéku a ten druhý mu vyplatí pomerný podiel zo spoločného majetku. Musíte však disponovať súhlasom banky o tom, že hypotéku si ponechá len jeden z Vás.

Pokiaľ ide o nárok na dom, ak je písaný na matku Vášho bývalého manžela, nemáte naň Vy ani on žiaden právny nárok. Do úvahy prichádza len bezdôvodné obohatenie sa jeho matky. Z titulu bezdôvodného obohatenia môžete požadovať to, čo ste vynaložili na jej majetok pri rekonštrukcii, teda rozdiel medzi pôvodnou a súčasnou hodnotou domu. Keďže sa to financovalo zo spoločnej hypotéky, potom môžete žiadať polovicu z toho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ked ma manžel ešte ďalšie 2 autá, ktoré sú majetkom s.r.o. a užíva ich on, teda jemu slúžia na výkon zamestnania a nemá žiadnych zamestnancov, ani vtedy nemám nárok na toto auto, ked ho užívam a aj počas manželstva som ho užívala cely čas len ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.08.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ tieto autá preukázateľne využíva na výkon svojho povolania, potom nepatatria do BSM. Podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Ako sa rozdelí po rozvode majetok (konkrétne osobné motorové vozidlo), ktorý mal napísaný manžel na svoju živnosť? Manžel totiž pred rozvodom prepísal bez môjho súhlasu auto zo živnosti, ktorá mu už zanikla, na s.r.o., kde je len on spoločníkom. Auto užívam od nášho rozchodu, t.j. rok výhradne len ja. Manžel má totiž ďalšie autá, ktoré sú majetkom jeho s.r.o.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2016)

Dobrý deň,

nakoľko auto bolo používané na výkon povolania, resp. podnikateľskej činnosti nepatrí do BSM. Paragraf 143 Občianskeho zákonníka- V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ak boli na kúpu auta použité prostriedky zo spoločného majetku, potom máte nárok pri vyporiadaní požadovať to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na výlučný majetok manžela. Ustanovuje to § 150 Občianskeho zákonníka- Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, s manželom sme sa dohodli o rozvode nášho manželstva nakoľko už 5 rokov žijeme vedľa seba ako cudzí ľudia a on väčšinu času trávi pracovne v zahraničí. Počas manželstva, keď manžel bol bez práce sme si zobrali spotrebný úver, ktorý sa stal dlhom. Teraz pri rozvode by ich chcel všetky zobrať na seba, kvôli tomu, aby som s dvomi maloletými deťmi nemala problémy, keďže tento stav zapríčinil on, aj keď tieto úvery sú vedené na moje meno. Je niečo takéto vôbec možné, že by si jeden z manželov zobral všetky dlhy pochádzajúceho z manželstva, keď nemáme žiadne BSM? Ďakujem

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2016)

Dobrý deň  

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vzniká uzavretím manželstva.

 

Mysleli ste asi to, že nemáte žiadny majetok, ktorý by ste chceli vyporiadať v rámci BSM.

 

Do BSM podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.”

 

Teda BSM tvoria aktíva, ako aj pasíva. Je možné, aby ste sa po rozvode vyporiadali dohodou.

 

Podľa § 150 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.”

 

Je len na vás, či sa budete vedieť s ex-manželom po rozvode dohodnúť.

 

Manžel si môže na seba prevziať všetky dlhy, ale pokiaľ s tým veriteľ nebjse súhlasiť, potom sa vy dlhu nezbavíte.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Povedzte mi, prosím, či môže manžel - cudzinec, ktorý počas manželstva študoval a nepracoval, dostať časť príjmov svojej manželky z podnikateľskej činnosti počas manželstva v prípade rozvodu. Aké sú šance? Vďaka za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň, po zániku BSM sa pri vyporiadaní BSM postupuje v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia sa má za to, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Tzn. že sa v rámci vyporiadania BSM určí v prvom rade masa BSM, tzn. všetky veci a majetkové hodnoty, ktoré v zmysle ustanovenia § 143 OZ patria do BSM a boli nadobudnuté počas trvania manželstva (príjem oboch manželov patrí do BSM). Po určení masy BSM sa pristupuje ku konkrétnemu spôsobu vyporiadania BSM (tzn. ktorý z manželov nadobudne, ktoré veci). Samozrejme, pri vyporiadaní BSM nie je nikdy možné majetok patriaci do BSM rozdeliť presne na 50/50 a z toho dôvodu je nutné vzájomne si podiely vyrovnať. Občianskym zákonníkom však nie je vylúčené, aby vo výnimočných prípadoch podiely oboch manželov neboli rovnaké. Táto situácia nastáva naozaj výnimočne a je spôsobená tým, že niektorý z manželov sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie určitej veci viac než druhý.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Manzel podal navrh na rozvod, nakolko uz dva roky spolu nezijeme. Byt,v ktorom sme spolu byvali bol mojich rodicov, manzel sa pristahoval. Otec mi byt daroval spisanim darovacej zmluvy. Po nezhodach sa manzel odstahoval do podnajmu k priatelke. V byte byvam ja so svojim synom a priatelom. Chcem vediet ci manzel ma narok na moj byt, ktoreho som vlastničkou a ci teda patri do BSM. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka veci nadobudnuté dedením nepatria do BSM. Veci nadobudnuté dedením patria do výlučného majetku toho manžela, ktorý túto vec nadobudol. Tzn. že po rozvode a zániku BSM byt nebude predmetom vyporiadania BSM. Byt je Vašim výlučným vlastníctvom. V prípade, že ste počas trvania manželstva do bytu investovali prostriedky patriace do BSM (napr. rekonštrukcia z príjmu manželov), tak v zmysle zákona budete povinná nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na Váš výlučný (budete povinná nahradiť mu 1/2 týchto výdavkov).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

S manželkou máme dve deti, jedna študuje prvým rokom na vysokej škole v Olomouci druha chodí do 8. triedy na ZŠ. Vlastnime spolu rodinný dom a taký bar v našom meste. Dôvodom nášho rozvodu je nevera. Ako sa dá vysporiadat majetok, keď ani jeden nebudeme mat na vyplatenie polovice majetku druhému.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, ak nebudete mať ani jeden na vyplatenie toho druhého, potom môže súd nehnuteľnosť dať do podielového spoluvlastníctva. Osobne nie som zástancom tohto riešenia, pretože to nevyrieši situáciu medzi Vami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den pan Advokat, chcel by som sa spytat na Vas nazor ako by sa delil majetok pri rozvode v nasledujucom pripade. S manzelko sme sa zosobasili v Septebri 2010. V priebehu roka 2011 sme kupili byt v hodnote cca 120 000 eur. Pri kupe bytu sme mali k dispozicii cca 80 000eur plus sme brali uver vo vyske 50 000 eur. Z celkovej hotovosti ktoru sme mali k dispoziciu bola priblizne suma 65-70 000 eur moje vlastne zdroje, ktore som nodobudol uz pred svadbou. Tieto zdroje viem aj vydokladovat pripadne podlozit prevodmi na mojom ucte. Ak by sa mal delit bezpodielovy majetok, brala by sa tato skutocnost do uvahy a majetok by sa delil podla toho akou sumou kazdy do toho majetku prispel ? Alebo by aj napriek vydokladovanym prijimom z mojej strany, sa majetok delil na polovicu? Vopred dakujem za vasu odpoved a radu. S pozdravom.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.01.2016)

Dobrý deň, pri vysporiadaní majetku po rozvode by sa postupovalo tak, že by sa učila hodnota bytu ku dňu vysporiadania BSM a zostatok hypotekárneho úveru.

Vy by ste mali nárok dostať sumu, ktorú ste vložili do BSM zo svojho naspäť. Respektíve táto suma sa môže započítať pri vyrátavaní sumy, ktorá by jej patrila na vyplatenie.

Svoj nárok na vrátenie sumy z bsm si však musíte kvalifikovane uplatniť. Pokiaľ by ste si túto sumu neuplatnili, hoci ju na súde spomenuli, súd by na ňu neprihliadal.

Rovnako musíte vedieť na súde preukázať, že ste túto sumu vložili do bsm a že ste touto sumou disponovali.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den,19.1.mame rozvod s manzelom, obidvaja súhlasíme. Problém je v rozdelení majetku. Máme 3 izbovy byt, ktorý som mala po rodicoch,on nemal nic. Ale ako som sa dozvedela, po 3 rokoch spoločneho života má narok na jeho polovicu. Moja otázka je, keď nemám peniaze na jeho vyplatenie, aké mám možnosti? Máme dve maloleté deti 12 a 7 ročne, ostávajú so mnou v tom byte. Úver na vyplatenie si brať nebudem, ani by som ho nedostala, som živnostnícka, mam minimálny príjem. Dá sa jeho polovica napísať na deti ,alebo niečo, aby som ho nemusela vyplatiť? Býva naspäť u rodičov momentálne. ďakujem za radu

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2016)

Dobrý deň, tvrdenie, že po 3 rokoch spoločného života získava manžel nárok na polovicu bytu je nesprávne. Tak to podľa zákona neplatí. Ak ste byt zdedili, potom je Váš a nemusíte ho vyplácať a manžel sa bude musieť z bytu vysťahovať. Určite by však bolo potrebné hlbšie preskúmať Vašu situáciu, na základe ktorej by sme Vám so 100 % istotou povedali, či má manžel na niečo nárok.

Ak chcete, môžeme Vám s týmto pomôcť. Táto služba by bola spoplatnená a oceníme Vám ju, ak máte o túto službu záujem.

Zatiaľ sa však s manželom na ničom nedohadujte a nič mu nevyplácajte.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Brat daroval rodinný dom surodencom, delí sa dom pri rozvodovom konaní. Ďakujem

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2015)

Dobrý deň, ak máte na mysli, či obdarovaný, ktorý je zosobášený sa musí rozdeliť z domom, tak odpoveď je, že nie, neddelí sa, pretože dar nepatrí do BSM a nie je spoločný s manželkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Chcela by som sa Vas spýtat, ci sa do navrhu rozvodu, mozem napisat ze sme sa s manzelom dohodli, ze mi z nasho spolocného majetku vyplatí 10.000 eur do isteho datumu, ci mi to sud odklopne, ked sme sa dohodli, alebo to uz patri na majetkovo pravne vysporiadanie? Velmi pekne Vam dakujem za odpoved.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2015)

Dobrý deň, súd v rozvodovom konaní nerieši majetkové vysporiadanie, preto do návrhu na rozvod tieto skutočnosti uvádzať nemusíte. Majetkovo sa vysporiadať (rozdeliť majetok) si môžete aj dohodou, nemusí to byť súdnou cestou. Spíšte si po rozvode dohodu o tom ako sa podelíte s majetkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

dobrý deň, chcem sa informovať ako to može dopadnuť: pozemok sme mali darovany od mojho otca, ktory dal polovicu na mna a polku na manželku. postavili sme dom ja splacal aj splacam požičku a teraz som dal na rozvod. Manželka hovori, že dohodu neuzatvorí. Akym podielom sa to bude delit alebo ako sa to da riešiť?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.08.2015)

Dobrý deň, pozemok patrí do podielového spoluvlastníctva. Tým pádom máte obaja rovnaké práva k pozemku. Ak sa nedohodnete na vysporiadaní, potom nezostane nič iné ako súdna cesta. Vy si zvážte, či chcete pozemok do svojho vlastníctva alebo nie. Ak áno, budete musieť manželku vyplatiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom rozvodu, ako je to s delením majetku. Kúpili sme byt už sme boli manželia, ale ja som mal viac ako polovicu nasporene a na zvyšok sme zobrali úver. A ona chce pol na pol pričom nemala nič keď sme sa brali. A ako je to z cenou bytu či sa delí z tej ceny za koľko sme ho kúpili, alebo za novú cenu stanovenú odhadcom. Ďakujem

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, pri vysporiadaní bytu sa vychádza z ceny nehnuteľnosti v čase vysporiadania (nie jeho kúpy). Cena sa stanovuje odhadcom - znalcom. Vy máte právo požadovať, aby sa Vám nahradilo to, čo ste investovali do nehnuteľnosti zo svojho (t.j. z peňazí, ktoré ste mali ešte pred uzatvorením sobáša).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

S manželom sme sa rozviedli v roku 1999. Máme záhradu v bezpodielovom spoluvlastníctve, ktorú obrábam ja v mieste bydliska, manžel sa odsťahoval do inej obce. On je ochotný prepísať na mňa, len neviem akú zmluvu alebo dohodu treba predložiť na Katastrálny úrad.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.07.2015)

Dobrý deň, z Vašej otázky nie je zrejmé či došlo k vyporiadaniu BSM po rozvode. Vzhľadom na formuláciu "máme záhradu v bezpodielovom spoluvlastníctve" mám za to, že k vyporiadaniu nedošlo ani dohodou, ani súdnym rozhodnutím. V takom prípade sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM. Tzn. v zmysle § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka "o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké." Z toho vyplýva, že záhradu už nemáte v bezpodielovom spoluvlastníctve, ale v podielovom spoluvlastníctve, pričom Vaše podiely predstavujú 1/2. Ak chcete nadobudnúť záhradu do výlučného vlastníctva je nutné zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. Vzhľadom na to, že Vás ex-manžel súhlasí s "prepísaním" záhrady na Vás, najjednoduchšie bude uzavrieť s ním dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Výlučným vlastníkom záhrady by ste v dohode mali označiť Vás, pričom sa môžete zaviazať Vášmu ex-manželovi vyplatiť určitú čiastku za jeho podiel alebo aj bez výplaty. Záleží na dohode. Dohoda musí mať pri nehnuteľnostiach písomnú formu, musia ju podpísať obaja účastníci. Následne po podpísaní dohody môžete podať návrh na vklad do katastra, ku ktorému ako prílohu musíte pripojiť 2x dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku