Máte
otázku?

Rozdelenie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Rozdelenie majetku po rozvode

Dobrý deň, rada by som poradila v oblasti rozdelenia majetku po rozvode. Manžel získal prostredníctvom darovacej zmluvy pozemok, na ktorom máme postavený rodinný dom. Zobrali sme si hypotéku vo výške 50 tisíc eur, ktorá je tiež uvedená na manželove meno. Neskôr sme hypotéku zvýšili na 80 tisíc eur s cieľom kúpiť susedný pozemok. Celková hodnota domu spolu s pozemkom je približne 100 tisíc eur. Chcem sa opýtať, akým spôsobom sa bude postupovať, vzhľadom na to, že pozemok pod domom patrí manželovi. Existuje nejaká šanca, že mi bude musieť vyplácať nejakú sumu? Manžel neplánuje dom predať, avšak chce naďalej splácať hypotéku. Mohli by ste mi vysvetliť, ako prebieha rozdelenie majetku po rozvode?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Dobrý deň, 

pri rozdelení majetku pri rozvode sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka. Ak sa nedohodnete o rozdelení majetku, rozhodne po rozvode súd na návrh niektorého z vás.

 

To, že je manžel vlastníkom pozemku neznamená, že Vas nebude musieť z ničoho vyplatiť. Pokiaľ nadobudol manžel pozemok darovacou zmluvou počas manželstva, pozemok nebude predmetom vyporiadania BSM. Pokiaľ ide o dom postavený na pozemku, ak bol tento postavený počas manželstva, tak tento dom sa bude vyporiadavať v konaní o vyporiadanie BSM po rozvode. Znalec bude musieť určiť hodnotu domu bez pozemku. Nakoľko je manžel vlastníkom domu, je vyšší predpoklad, že by ho súd pri vyporiadaní zveril práve manželovi (ak by ste Vy nepreukázali iné dôvody, ktoré by boli závažnejšie). Súd by zároveň rozhodol o tom, že Vás má vyplatiť.

 

Pokiaľ máte spoločnú hypotéku, tak táto sa bude tiež vyporiadavať po rozvode spolu s domom.

 

Rozdelenie majetku po rozvode sa snaží súd riešiť komplexne (ak neuzatvoríte dohodu vy vyporiadaní BSM), čo znamená, že okrem aktív sa budú vyporiadava aj pasíva (dlhy).

 

Veľký pozor si dajte na to, aby bol úver v banke prepísaný iba na manžela, pokiaľ sa vyporiadate tak, že manžel nadobudne nehnuteľnosť. Dohoda a dokonca ani súdne rozhodnutie o tom, komu pripadne úver, nie sú záväzné pre banku.  

 

Pokiaľ sa viete dohodnúť, odporúčam Vám s dohodou o rozdelení majetku po rozvode kontaktovať advokáta.

Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme zobratí len rok. Bola som vdova a viackrát som sa ho pýtala, či si je istý svadbou, kvôli tomu, že keby sme sa časom rozviedli alebo niečo, prišla by som o vdovský dôchodok. Nech si teda sobáš dobre premyslí. Tvrdil, že si je istý. Lenže štyri mesiace po svadbe si našiel milenku a teraz, rok po svadbe, sa rozvádzame. Prosím vás o radu. Každý máme zvlášť účet. Dotkne sa ma to nejako? Alebo keď máme každý vlastný účet, tak sa to nijak nedotkne peňazí na ňom pri rozvode? A druhá otázka: je nejaká možnosť, keďže ma oklamal a obral o vdovský dôchodok, aby to platil on? Mám dve deti vo veku 11 a 13 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 23.06.2024)

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov na vašich účtoch pri rozvode, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zahŕňa všetko, čo obaja manželia nadobudli počas manželstva. To platí aj pre peniaze na účtoch, aj keď sú účty vedené na jednotlivé mená. V dôsledku toho môže váš manžel žiadať podiel z peňazí na vašom účte, ak ste tieto peniaze nadobudoli počas manželstva.

Čo sa týka vdovského dôchodku, jeho vyplácanie je podmienené splnením podmienok. Zo zákona si neviem predstaviť, že by Vám súd priznal nárok od ného za to ,ze rozbil manželstvo. Nie je to vylúčené, ale určite je to ťažko právne uchopitelne.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, čo sa týka spoločnej hypotéky a domu nadobudnutého počas manželstva. Hypotéku som prevažne platila ja a celú domácnosť som zabezpečovala tiež ja. Má to nejaký vplyv na rozvodové konanie? Zároveň by ma zaujímalo, či je možné počas rozvodového konania pozastaviť platby za hypotéku, aby som vedela, či mám platiť za niečo, o čo možno prídem. Všetky platby som uhradzala zo svojho účtu, pričom príspevky z jeho strany na celú domácnosť a účty boli vo výške cca 200 € a väčšinou v hotovosti, pričom boli len občasné, a mnoho ráz žiadne, alebo pýtal nejakú čiastku späť. Toto, samozrejme, nemôžem dokázať. Taktiež by som sa chcela spýtať, či má nejaké dôkazy o jeho podvádzani a verbálnom i fyzickom napádaní, napríklad zápisy od polície, ktoré si viem vyžiadať, nejaknú vplyv. A tiež svedectvá od iných osôb, prevažne od rodiny a známych. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.06.2024)

Dobrý deň,

pri rozvode sa majetok nadobudnutý počas manželstva, vrátane spoločného domu a hypotéky, delí podľa pravidiel bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Skutočnosť, že ste platili väčšinu hypotéky a domáce výdavky, môže mať vplyv na vyporiadanie BSM ak ste to platili z peňazí, ktoré nepatrili do BSM. Podiely sa spravidla delia rovnakým dielom.

Ohľadom vašej otázky na pozastavenie platieb za hypotéku počas rozvodového konania, túto možnosť právne predpisy neumožňujú. Hypotéku je potrebné platiť aj počas konania, a to preto, aby nedošlo k nežiaducim sankciám zo strany banky, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť vašu bonitu, okrem prípadu, ze by ste sa dohodli s bankou. 

Pokiaľ ide o dôkazy o nevere a násilí, tieto môžu mať význam nielen pre samotné rozvodové konanie, ale aj pre vyporiadanie BSM a prípadné konanie o deťoch. Svedecké výpovede, policajné zápisy a iné dôkazy výrazne posilnia vašu pozíciu a môžu ovplyvniť konečné rozhodnutie súdu.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností najmä pokiaľ ide o spôsob, ako zabezpečiť, aby ste platili hypotéku tak, aby sa Vám to započítalo pri vysporiadaní, nás môžete kontaktovať. 


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli v apríli a máme spoločnú starostlivosť o deti v našom dome. Striedame sa pri nich. Chceli sme, aby to bolo pre deti čo najmenej stresujúce. Chcela by som sa poradiť, čo by bolo najlepšie pre mňa a pre deti: či vyplatiť manžela a nechať dom na sebe, či mi to z príjmu vyjde – skôr nie, alebo dom predať, ale kvôli deťom by som predaj nechcela. Aké sú možnosti? Dom máme na hypotéku a sme obaja zapísaní v katastri. Manžel súhlasil pred rozvodom, pri stretnutí s koordinátorom, že bude naďalej platiť všetky poplatky okolo domu ako doteraz (energie, hypotéku...), a súd mu ešte určil výživné na deti, keďže máme nepomer vo výplatách. Otázka: Môže odo mňa teraz žiadať polovicu energií a polovicu hypotéky, keď sa na súde vyjadril inak? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 14.06.2024)

Dobrý deň,

vaša situácia je zložitá a citová, najmä keď ide o rozhodovanie, ktoré by malo vplyv na vaše deti. Na začiatok je dôležité pochopiť, že ak existuje súdne rozhodnutie alebo dohoda pred súdom, tieto majú právnu váhu. Ak váš manžel na súde súhlasil s tým, že bude platiť všetky náklady súvisiace s domom (hypotéku, energie), ide o záväzok, ktorý by mal dodržiavať. Ak by si to po rozvodovom konaní svojim konaním zmenil a požadoval od vás polovicu nákladov, mohli by ste sa obrátiť na súd s návrhom na zmenu výživného, pretože požaduje náklady o ktorých hovoril, že ich bude platiť. 


Čo sa týka možností ohľadom domu a jeho financovania, máte niekoľko možností:

- Vyplatenie manžela: Ak by ste ho vyplatili a prebral/a celý dom na svoje meno, museli by ste zvážiť, či váš príjem postačuje na splácanie hypotéky a nákladov na prevádzku domu. Toto rozhodnutie by malo byť pre vás finančne udržateľné.
- Predaj domu: Hoci predaj domu by mohol narušiť stabilitu pre vaše deti, môže to byť finančne rozumné rozhodnutie, ak by ste nemohli zvládať náklady. Výnos z predaja by vám potom mohol pomôcť pri hľadaní nového bývania.
- Zachovanie status quo: Ak manžel súhlasil pred súdom, že bude platiť náklady a zároveň vám určili výživné, môžete zvážiť pokračovanie v tomto nastavení, pokiaľ to bude udržateľné z pohľadu všetkých strán.

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, vždy je dobré konzultovať svoj zámer s právnikom, ktorý vám pomôže zhodnotiť právne a finančné dôsledky vašej voľby a prípadne vypracovať potrebné právne kroky.


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať nasledovné: Môj manžel podal žiadosť o rozvod. Už 8 rokov žijeme každý zvlášť. Všetky poplatky, vrátane hypotéky, delíme na polovicu. Chcela by som vedieť, či mám nárok na 50 % z domu, hoci pozemok je jeho darovaný, dom máme na hypotéku, v ktorej som spoludlžníčkou a máme spolu aj nejaké pôžičky. On plánuje zostať v dome a doplatiť hypotéku, ktorá má ešte 7 rokov do splatnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.06.2024)

Dobrý deň,

v situácii, ktorú opisujete, je dôležité rozlišovať medzi majetkom nadobudnutým darom a majetkom, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Pozemok, ktorý nadobudol váš manžel darom, nepatrí do BSM, a teda nemáte naň právny nárok.

Čo sa týka domu, ktorý ste kúpili na hypotéku počas trvania manželstva, ten patrí do BSM bez ohľadu na to, kto je zaregistrovaný na hypotéke ako hlavný dlžník alebo spoludlžník. Preto máte nárok na 50% hodnoty domu ale treba ešte k tomu zarátať hypotéku (odpočítať polovicu jej hodnoty od sumy, ktorú Vám má vyplatiť). V prípade rozvodu by ste mali vyporiadať BSM, čo znamená, že dome bude zahrnutý do rozdeľovania majetku. Hypotéka musí byť tiež vysporiadaná, a ak váš manžel ostane v dome a rozhodne sa ju doplatiť.

Odporúčam vám dohodnúť sa na vyporiadaní BSM, ideálne formou písomnej dohody, ktorú môžete nechať schváliť súdom. Ak sa nedohodnete, súd vysporiada váš spoločný majetok a určí, kto bude splácať zvyšnú časť hypotéky a akým spôsobom bude rozdelený majetok.


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja manželka zdedila dom v hodnote 90 000 SK a pozemky, ktoré ležia pod týmto domom. Dom nie je napísaný na mňa, ale vlastním polovicu pozemkov, vrátane toho, na ktorom dom stojí. Počas 30 rokov som dom zveľaďoval v presvedčení, že aj jeho polovica je moja, pričom som väčšinu investícií hradil zo svojich finančných prostriedkov. Tiež som platil štúdium na vysokej škole pre naše deti. Aktuálne prebieha náš rozvod a manželka si želá, aby som sa vysťahoval. Dom a pozemky boli ohodnotené na 200 000 eur. Rád by som vedel, na akú časť tejto sumy mám nárok.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.04.2024)

Dobrý deň, v rámci rozvodu a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zohľadňujú nielen čisté majetkové pomery, ale aj finančné investície a dlhy vzniknuté počas manželstva. Zásada rovnosti podielov môže byť modifikovaná na základe konkrétnych okolností. Tieto okolnosti môžu zahŕňať investície z oddeleného majetku jedného manžela do spoločného majetku. Váš prípad indikuje, že ste investovali značné prostriedky do zveľadenia domu, ktorý je právne vo vlastníctve vašej manželky. Podľa slovenského občianskeho zákonníka pri vyporiadaní manželského majetku môže súd zohľadniť finančné príspevky na vylepšenie majetku, ktoré boli učinené z oddeleného majetku jedného z manželov. To znamená, že môžete mať nárok na kompenzácii za investície vynaložené na zveľadenie domu. Súd posúdi všetky aspekty vrátane vašich investícií a môže prerozdeliť majetok alebo stanoviť financovanie sumy ako rozdiel medzi hodnotami pripadajúcimi na jednotlivých manželov na vyrovnanie podielov. Dôležitým aspektom je presná kalkulácia celkovej hodnoty aktív a pasív a z tejto hodnoty potom vychádza určenie rovnakých podielov pre obidvoch manželov, pokiaľ nie sú dôvody na zmenu. Môžete sa objednať na konzultáciu k nášmu advokátovi, ktorý sa zaoberá majetkovym právom. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na rozdelenie majetku po rozvode. Väčšina majetku (dom, pozemky) patrí môjmu bývalému manželovi, ktorý ich nadobudol darovacou zmluvou od rodičov. Naše manželstvo trvalo 29 rokov. Predpokladám, že tieto majetky asi nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva, čo znamená, že ako jeho manželka nemám na ne nárok, je to tak? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň,

áno, je to tak, ako predpokladáte. Veci, ktoré jeden z manželov dostal darom alebo zdedil, sa nestávajú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, ale výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorý ich nadobudol. Jedná sa o jednu zo zákonných výnimiek. 

Uvedené upravuje ust. § 143 Občianskeho zákonníka: 

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Ak sa ale investovalo do majetku, tak je možné požadovať náhradu za tú investíciu. Ak chcete poradiť bližšie, môžete si u nás objednať konzultáciu a my vám to vysvetlíme.


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či v prípade, ak sa chcem rozviesť a dom je napísaný na oboch, musím manžela vyplatiť v rovnakej sume, teda polovicu z hodnoty domu?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.05.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vyporiadanie BSM, ktoré zanikne právoplatnosťou rozsudku o rozvode, za predpokladu, že skôr nedôjde k zániku vášho manželstva iným spôsobom (smrťou jedného z vás), potom záleží na tom, či ste počas vášho manželstva nadobudli iba dom, alebo súčasne aj iné nehnuteľné alebo hnuteľné veci.

Do BSM totiž patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. To znamená, že nielen nehnuteľné veci a hnuteľné veci, ale aj finančné prostriedky na bankových účtoch alebo iné majetkové práva napr. hodnota obchodného podielu, ak jeden z manželov sa stal spoločníkom v nejakej obchodnej spoločnosti. Toto všetko môžete vyporiadať po zániku BSM. Vyporiadanie BSM sa robí preto väčšinou v širšom slova zmysle, teda nevyporiadavajú sa len aktíva ale aj pasíva, t.j. ako pohľadávky tak aj dlhy manželov, ak takéto počas manželstva vznikli, t. j. napr. spoločný úver, resp. vyporiadava sa zostatok úveru ku dňu vyporiadania. Súčasne pri takomto vyporiadaní platí, že každý z manželov môže žiadať, aby sa mu nahradilo to, čo sa vynaložilo za trvania manželstva zo spoločného majetku na výlučný majetok druhého manžela.

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Preto, ak by ste vlastnili iba dom a nemali by ste pritom žiaden spoločný úver ani nič podobné na započítanie, potom by vyrovnací podiel predstavoval skutočne sumu 1/2  hodnoty vášho domu v čase vyporiadania BSM. Do toho však treba myslieť aj na rozdelenie si spoločných hnuteľných vecí, prípadne na započítanie ich zostatkovej hodnoty na vyrovnací podiel, za predpokladu, že by si ich všetky ponechal len jeden z vás a že by ste si ich chceli vyporiadať. 


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po rozvode s mojím manželom sme už vysporiadali aj BSM. Ja vlastním 60 % z domu a on 40 %. On zostal v dome bývať s naším dospelým synom, ktorý pracuje. Ja som sa po rozvode preťahovala s mladšou dcérou pre jeho agresívne správanie. Momentálne bývame v malom prenajatom byte a vyžadujem, aby ma vyplatil v takom rozsahu, aby sme mohli kúpiť aspoň trojizbový byt. V dome, v ktorom oni bývajú, sú dva byty - jeden trojizbový a jeden dvojizbový, plus garáže, terasa, parkovacie miesta, veľká záhrada, povál a podobne. On ma chce vyplatiť len podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný v čase rozvodu. Nie je však zohľadnená trhová cena, ktorá by nám umožnila zabezpečiť bývanie pre nás. Rada by som sa informovala, ako postupovať a donútiť ho, aby ma vyplatil v primeranej výške. Alternatívne, ako ho prinútiť predajom domu a následným vyplatením z trhovej ceny. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň, nepíšete v otázke kedy došlo k rozvodu a následnej dohode o vyporiadaní BSM. Predpokladáme z otázky, že v čase spísania dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebolo vykonané znalecké ohodnotenie domu a preto ak k dohode o vyporiadaní teraz už podielového spoluvlastníctva nedôjde a to na základe posudku súdneho znalca o trhovej hodnote nehnuteľnosti, riešením je podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V prípade súdneho konania bude súd vychádzať zo znaleckého posudku znalca, ktorého v konaní ustanoví. Vy sama však môžete zabezpečiť súdneho znalca, najlepšia by však bola dohoda s manželom na samotnej osobe znalca.

Treba tiež uviesť, že keďže ste podielovým spoluvlastníkom domu a dom užíva v celosti manžel a Váš syn, máte nárok žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške nájmu v zmysle ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka, keďže užívajú aj Váš spoluvlastnícky podiel.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli. Chcem súdnou cestou požiadať o vysporiadanie BSM, keďže sa s bývalým manželom nevieme dohodnúť na tom, kto zostane bývať v dome - obaja to chceme. Dom sme nadobudli formou HU, ktorý sme splácali spoločne, a to z našich spoločných financií počas manželstva. Teraz hypotéku platí len manžel, pretože ma chce z domu vysťahovať. Máme deti, ktoré sú zverené výlučne do mojej starostlivosti. Manžel pracuje na týždňovky a je doma iba cez víkendy. Existuje nejaká šanca, že by mohol dom zostať môj? Naši deti tiež nechcú odísť z domu, kvôli škole, kamarátom a pretože tam majú svoj domov. Prihliada súd na takúto situáciu? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, áno súd  pri vyporiadaní BSM prihliada aj potreby mal. detí. Uvedené upravuje ust. § 150 OZ, podľa ktorého platí, že:

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Vzhľadom na uvedené, ak je tomu tak ako popisujete, za predpokladu, že vy budete schopná sama splácať úver, potom je veľmi pravdepodobné, že ak prejavíte záujem o prikázanie nehnuteľnosti spolu s úverom do vášho vlastníctva, súd vám túto prikáže s povinnosťou výplaty voči manželovi. Rovnako vás súd zaviaže (ak si to manžel uplatní) aj na úhradu polovice splátok, ktoré váš ex-manžel zaplatil od právoplatnosti rozvodu, t.j. od zániku BSM do vydania rozhodnutia o vyporiadaní BSM sám ak to bude platiť aj naďalej. To, že deti chcú zostať v dome a že ho považujú za svoj domov uveďte aj samotnému súdu. 


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa delí majetok po svokrovi, ktorý počas asi desaťročného manželstva daroval dom môjmu manželovi. Dom je zapísaný len na manžela, keďže nechcel vtedy zbytočne vyplácať ďalšie poplatky. No, vždy tvrdil, že dom je aj môj. Máme spolu dve deti vo veku 21 a 19 rokov. Už 24 rokov sme manželia. Rozmýšľam nad rozvodom. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.10.2022)

Dobrý deň,
ak je nehnuteľnosť - dom vo výlučnom vlastníctve manžela na základe darovacej zmluvy, potom dom nemôže patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ani do podielového spoluvlastníctva.

Ak by došlo k rozvodu manželstva, predmetný dom, ktorý nadobudol manžel darovaním, nebude predmetom vyporiadania BSM a vy ako rozvedená manželka nebude mať nárok na podiel na nehnuteľnosti. Z domu ani po rozvode nie ste povinná sa vysťahovať a manžel vás nie je oprávnený z neho vysťahovať.

Uvádzate, že dom bol darovaný manželovi po asi 10 ročnom manželstve, pričom manželia ste 24 rokov. Ak by došlo k rozvodu vy ako rozvedená manželka budete mať nárok na 1/2 investícií vložených do domu počas trvania manželstva, lebo z vašej strany išlo v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti i keď ide o nehnuteľnosť manžela.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.