Máte
otázku?

Problémy so susedmi, ako ich riešiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Problémy so susedmi, ako ich riešiť?

Dobrý deň. Cez leto sa k nám do bytu pristahovali hluční susedia, ktorí nás obtiažujú hlukom, zápachom a rôznymi schválnosťami. Ako sme sa neskôr dozvedeli, kľúč od bytu im odovzdala pani majitelka. Susedia sa však v byte nachádzajú bez riadnej najomnej zmluvy a majiteľka tvrdí, že ich tam necháva bývať, pretože je to jej rodina. Skôr však tvrdila, že sú to iba jej známi. Sťažovali sme sa už u správcu, ale ten s tým nič neurobil a myslím si, že ani polícia nijako nezasiahne, pretože vždy, keď niekto zaklope na dvere, zázračne stíchnu. Pani majiteľka je pohodlná a nechce sa jej to riešiť. Pravdepodobne je rada, že sa o jej byt niekto stará. Ako by sme mohli postupovať v tejto situácii? Je možné im zamedziť prístup do spoločných priestorov chodby, keďže nedokážu preukázať žiadny právny vzťah k bytu, teda najomnú zmluvu? Môžu tieto osoby do bytu privádzať ďalšie osoby a tým pádom narušovať pokoj ostatným majiteľom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Problémy so susedmi, ako ich riešiť?

Dorý deň, 

vo Vašej situácii je možné obrátiť sa na obec so žiadosťou o riešenie danej situácie. Rovnako máte právo podať na súd tzv. žalobu z imisií.  Jej podstatou je, že sa na súde môžete domáhať, aby ste neboli obmedzovaný vo výkone svojho vlastníckeho práva. Žaloba môže smerovať voči každému, kto do Vášho práva zasahuje, no ak nepoznáte totožnosť dotyčných osôb je lepšie ju smerovať voči vlastníkovi bytu. Síce Vás neobmedzuje priamo on, no vlastník tohto bytu umožnil užívať tento byt týmto osobám, ktoré Vás obťažujú pri výkone Vášho vlastníckeho práva. 

Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Musí ísť o zásah nad mieru primeranú pomerom. Čo vo Vašom prípade aj je. 

Je dôležité formulovať petit negatívne čiže žiadať, aby súd zaviazal odporcu, aby prestal zasahovať do výkonu Vášho práva. Je už na ňom, ako to zabezpečí.

 

Trápi vás "Problémy so susedmi, ako ich riešiť?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Problémy so susedmi, ako ich riešiť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.