Máte
otázku?

Čo robiť s hlučným susedom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Čo robiť s hlučným susedom

Dobrý deň, prosím o radu, ako postupovať pri hlučnej susedke. Hluk robí cez deň, púšťa si basovú hudbu, je to dosť vyrušujúce, vibruje mi celý byt, budí mi malé dieťa. Boli sme ju niekoľko krát požiadať, aby nepúšťala hudbu tak nahlas, ale podľa nej si môže cez deň robiť čo chce. Ako by som mala ďalej postupovať a na ktorý orgán podať sťažnosť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom, G. Hanzelová

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

Dobrý deň, pri užívaní bytu máte právo, aby Vás sused neobťažoval hlukom, bez ohľadu nato, koľko je hodín. V prvom rade sa môžete obrátiť na obec, ktorá môže uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu, obec však poskytuje iba predbežnú ochranu. Ak by však stav stále pretrvával môžete sa svojej ochrany domáhať aj na súde. V prípade, že by hlukom bol porušený nočný kľud, môžete privolať políciu a oni susede môžu v priestupkovom konaní udeliť aj pokutu.

Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, máme rodinný dom a náš sused každé popoludnie po dobu 3 až 4 hodín hrá hlasnú hudbu. Už som ho dvakrát požiadal, aby hudbu stíšil. Súhlasil s tým, ale nič sa nezmenilo. Ako by som mal postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
podobné prípady riešime často. V danej veci adresujte predávajúcemu písomnú výzvu. Poukážte pritom na ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.   Vo výzve uveďte, že dotyčnú osobu vyzývate, aby sa zdržala týchto rušivých konaní do budúcna, a nech danú výzvu berie ako posledný pokus o mimosúdne riešenie veci, inak, že podáte žalobu na súd a ak bude v konaní dotyčný neúspešný, tak bude povinný znášať aj samotné trovy konania, preto je aj v jeho záujme, aby od daných konaní upustil. V konaní by sa skúmalo či ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, avšak podľa môjho názoru je táto podmienka splnená, ak je hudba pustená hlasno a hrá každé poobedie vo Vami uvedenom časovom rozpätí. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, presťahovala som sa do rodinného domu. Susedia pri našom plote režú a brúsia autá a loď. Toto robia v sobotu, v nedeľu, počas týždňa popoludní a večer. Táto situácia už pokračuje a sused sa vyhráža, že má známosti, takže nič neurobíme, pretože on tvrdí, že nám dokáže vybaviť, aby sme stratili aj prístupové chodníky. Mestská polícia sa situáciou nezaoberá a susedia si preto môžu robiť, čo chcú.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade by som si dovolil uviesť, že mi je ľúto v akej situácií sa nachádzate. Mať zlého suseda je nepríjemná záležitosť. Z toho čo ste uviedli mi to vychádza tak, že nejaký mimosúdny pokus o zmier nebude mať príliš veľkú šancu na úspech. Ak si to želáte môžete ešte posledný krát písomne skúsiť dotyčnú osobu vyzvať, aby od uvedených konaní upustila, inak sa obrátite na súd a budete sa domáhať ochrany svojho práva žalobou. Niekedy to zvykne pomôcť. Ak odmietne, tak bude potrebné podať žalobu na súd, aby sa Váš sused týchto konaní zdržal. Ochranu Vám poskytuje ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.   Dôležité bude či súd skonštatuje či ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom alebo nie. Z toho čo uvádzate sa mi však javí, že táto podmienka by mohla byť splnená a v konaní by ste mohli byť úspešná. 

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám suseda, ktorý počas práce púšťa hudbu príliš nahlas. Žijeme v stavebnej časti obce. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade Vám odporúčam kontaktovať priamo Vášho suseda a skúsiť sa s ním dohodnúť. V danom prípade je ťažké určiť či ide o neprimeraný zásah alebo nie. Záleží od viacerých skutočností ako intenzita hluku, čas, kedy k nemu dochádza a po aký čas alebo napríklad ako pravidelne sa táto situácia opakuje. Podľa ust. § 127 ods. 1 OZ:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ak by daný hluk dosahoval intezitu v zmysle § 127 OZ, tak sa môžete domáhať ochrany aj na obci, prípadne na súde podanou žalobou. V prvom rade Vám, ale odporúčam, aby ste suseda kontaktovali osobne a zdvorilo ho upozornili a až následne, ak by ste nedospeli k dohode, môžete využiť prostriedky ochrany uvedené vyššie. Intenzitu hluku je možné merať na to určeným zariadením. Súd môže zakázať susedovi rušiť Vás hlukom. 


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, moja suseda každý deň ruší kľud hádkou, plačom a búchaním do dverí, pričom veľmi kričí. Mám doma malé bábätko, ktoré kvôli jej správaniu nemôže spať a toto začína pôsobiť aj na jeho vývoj a psychiku. Je z toho všetkého vystrašené. Nevie by som mohla tento stav riešiť. Toto správanie nás veľmi obťažuje a ani dohovor nepomáha.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň, ak nepomáha ani váš dohovor, potom sa môžete obrátiť na obec, nakoľko táto má primárne kompetenciu v zmysle Občianskeho zákonníka riešiť zásahy do pokojného stavu svojich obyvateľov. Obec, resp. starosta môže zásah do pokojné stavu zakázať (môže susedu napomenúť) a teda môže susedu aj on sám vyzvať, aby sa rušenia ostatných obyvateľov, resp. susedov zdržala. 

Pokiaľ by ale ani toto nepomohlo a rušenie by neprestalo, naopak bolo by naďalej neznesiteľné, môžete sa domáhať ochrany na súde tzv. negatórnou žalobou (žalobou na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva).

V zmysle ust. § 127 OZ platí: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, náš sused je v podnájme. Cez deň, aj v noci robí hluk (robí si tam párty - hlasná hudba, TV, vrava a iné). Máme malé dieťa, ktoré to všetko počuje. V noci sa nevyspíme a cez deň nedokážeme fungovať. Upozorňovali sme ho, aj majiteľku bytu. Majiteľka sa vyjadrila, že jej je jedno, čo tam robí. Rozmýšľali sme o petícii, ale sme len dve rodiny. Obytávame byt na kraji domu. Sused pod nami má len troch susedov. Táto situácia prekáža nám, ktorí žijeme nad ním, a susedom pod ním, ktorí tiež majú deti. Susedia vedľa neho sú starší pár, ktorý často nie je doma. Nevie nám sa, ako ešte máme riešiť túto situáciu.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,

 

hluční susedia sú pomerne častý problém. V noci je možné privolať políciu, pretože rušenie nočného kľudu je priestupkom. To však je len čiastočné riešenie.

 

Keďže sa mi to javí tak, že situácia je neznesiteľná, na Vašom mieste by som zvážil podanie žaloby opierajúc sa o § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že by som navrhol zdržať sa rušenia imisiami hluku.

 

Spomenuté ustanovenie pritom určuje, že: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s hlučným susedom, ktorý zvykne hrať hudbu a sledovať filmy na vysokú hlasitosť. Predpokladám, že má reproduktor alebo niečo podobné. Už som ho na to upozorňovala viacerými spôsobmi: klopala som mu, nechala som mu lístok s výzvou na stíšenie a dokonca sme mali aj dve osobné konverzácie na túto tému. Pri prvej sa zdalo, že môj problém pochopil a naďalej bol pokoj. Pri druhej konverzácii však už bol útočný a tvrdil, že si niečo vymýšľam a že na neho doteraz nikto nesťažoval. Hluk pretrváva tak cez deň, ako aj v noci. Bývam v podnájme a svoj problém som už konzultovala aj s majiteľkou bytu. Sused tiež býva v podnájme a jeho majiteľ bol upozornený na túto situáciu. Keďže som však doteraz bola jediná, ktorá sa na to sťažovala, nepohlo sa to nikam. Skúšala som to riešiť aj prostredníctvom jeho susedov, no bez odozvy (nechala som im moje kontaktne informácie). Nechcem sa sťahovať. Existuje nejaké iné riešenie tejto situácie? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,
prenajímateľ je v zmysle občianskeho zákonníka povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. O nerušený výkon práv nejde, ak dochádza zo strany Vášho suseda ku konaniam, ktoré uvádzate. V prípade, že bol už daný sused upozornený, aby s takýmito konaniami prestal, avšak nepomohlo to, tak z Vašej pozície sa môžete domáhať ochrany žalobou na súde, ktorú však zároveň bude musieť podať aj prenajímateľ. 

Možnosťou tiež je zavolať políciu v prípade, že k týmto konaniam dochádza po 22:00. V takom prípade by sa mohlo jednať o priestupok proti verejnému poriadku, kam patrí aj tzv. rušenie nočného pokoja, pričom následne by mohla byť zodpovednej osobe uložená pokuta.

Tiež je to problém s ktorým by ste sa mohli obrátiť na obec, ktorá rieši susedské spory. Robí sa do doporučeným listom. 


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň. Ako mám postupovať, keď sused vedľa nášho domu píli drevo na dvore od 8:00 do 15:00 každý deň a non-stop beží motorová píla? Toto je jeho hlavný pracovný pomer. Nerobí to pre vlastnú potrebu, ale ako živnosť.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
ak má prevádzku oficiálne zriadenú a skontrolovanú aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tak je možné, že jeho prevádzka spĺňa zákonom stanovené limity pre hluk. Ak máte podozrenie, že jeho prevádzka nie je legálna, môžete túto skutočnosť nahlásiť jednak na polícii, ale aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, aby vykonali meranie hluku, či neporušuje zákonom predpísané limity pre hluk (najmä ak sa jedná o oblasť IBV s rodinnými domami a nie priemyselnú časť obce).


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, už 5 rokov nám susedia znepríjemňujú život a nemôžeme zistiť, ako sa volajú. Sú v podnájme a nájomca bytu s touto situáciou nijako nezasahuje. Konkrétne ide o rodinku Rómov. Keď ich moja mama požiadala, aby nám neprášili koberce na náš balkón, susedka sa začala agresívne správať a odvtedy nám robia len problémy. Aké máme možnosti na zistenie ich mena? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 06.02.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenej veci uvádzame, že sused - nájomca Vám nie je povinný povedať svoje meno a priezvisko.

Vzhľadom na okolnosť, že byt je v nájme, môžete kontaktovať vlastníka bytu a to s tým, aby s nájomcami sa porozprával a vytkol im ich počínanie. Ak by ste neodosiahli svoj cieľ a k zmene by nedošlo, odporúčam kontaktovať priamo správcu byt. domu a oznámiť, že dochádza k porušovaniu domov. poriadku resp. občianskeho spolunažívania.


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na následujúcu situáciu. Naši susedia žijúcí nad nami majú 4 až 5 ročného syna. Počas celého dňa od 6 rána až do 22 hodiny večer ho nechávajú topať a robiť hluk. Áno, dodržiavajú nočný pokoj, ale ako máme my, žijúci pod nimi, vydržať? Máme náročné povolania a potrebujeme oddych. Ja som v dôsledku tejto situácie veľmi vyčerpaná a pravidelne musím užívať lieky. Mám syna, ktorý chodí do školy, a verím, že aj naňho tieto podmienky vplývajú negatívne. Kvôli susedom musíme každý deň vstávať už o 6 hodine, bez ohľadu na to, či je týždeň alebo víkend. Máme pocit, že proste nemáme žiadny kľud. Osobne som susedov už skúšala upozorniť, že situáciu nevládzeme zvládať, no povedal mi, že s tým nemôže nič urobiť a že dodržuje nočný kľud. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 03.02.2022)

Dobrý deň,
každý má právo, aby ho susedia neobťažovali hlukom, a to bez ohľadu nato, či je deň alebo noc. Dodržovať nočný. Náš zákon je nastavený tak, že vlastník sa môže v prvom rade domáhať ochrany od obce, ktorá môže uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu, obec však poskytuje iba predbežnú ochranu. Ak by to však nepomohlo, môžete sa obrátiť priamo na súd s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by ste sa domáhali, aby sa Váš sused zdržal takéhoto konania, ktorým Vás obmedzuje pri výkone Vašich práv. Postupuje sa v zmysle ust. § 325 ods. 2 písm. d) Civilného sporového poriadku. Bolo by dobré v návrhu popísať bezodkladnú potrebu upraviť pomery tak ako navrhujete a to najmä s poukazom na to, že to už má negatívny vplyv aj na Vaše zdravie. Že jednoducho tak, ako píšete, že takto sa nedá existovať. Domnievam sa, že toto by bol ten najrýchlejší spôsob riešenia veci. Pokiaľ by hlukom bol porušený aj nočný kľud, môžete privolať políciu a oni susedom môžu udeliť pokutu za rušenie nočného kľudu v rámci priestupkového konania.

To, či ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom posúdi súd. 


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, Ak máte rady ohľadne nesprispôsobivého hlučného suseda, ktorý strašne buchá a dupe nielen cez deň, ale často aj hodiny a hodiny bez ohľadu na to, či je sviatok, nedeľa alebo Vianoce, budem vďačný za vaše návrhy.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka má každý vlastník právo, aby ho sused neobťažoval hlukom, bez ohľadu nato, či je deň alebo noc. Vzhľadom na to, ako prvú možnosť zákon ponúka obrátiť sa priamo na obec, ktorá môže neprispôsobivému susedovi uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu. Zo strany obce sa však jedná len o predbežnú ochranu. Ak by však napriek uvedenému nedošlo k náprave a hluk by stále neprestával, môžete sa svojej ochrany domáhať aj žalobou na súde. V prípade, že by hlukom porušovala Vaša suseda aj nočný kľud, môžete privolať políciu, ktorá jej môže namieste udeliť pokutu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.