Máte
otázku?

Čo robiť s hlučným susedom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Čo robiť s hlučným susedom

Dobrý deň, Prosím o radu ako postupovať pri hlučnej susede. Hluk robí cez deň, púšťa si basovú hudbu, je to dosť vyrušujúce, vibruje mi celý byt, budí mi malé dieťa. Boli sme ju niekoľko krát žiadať aby nepúšťala hudbu tak nahlas, ale podľa nej si môže cez deň robiť čo chce. Ako by som mala ďalej postupovať, na ktorý orgán podať sťažnosť. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom G. Hanzelová

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

Dobrý deň, pri užívaní bytu máte právo, aby Vás sused neobťažoval hlukom, bez ohľadu nato, koľko je hodín. V prvom rade sa môžete obrátiť na obec, ktorá môže uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu, obec však poskytuje iba predbežnú ochranu. Ak by však stav stále pretrvával môžete sa svojej ochrany domáhať aj na súde. V prípade, že by hlukom bol porušený nočný kľud, môžete privolať políciu a oni susede môžu v priestupkovom konaní udeliť aj pokutu.

Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, mám suseda, ktorý púšťa hudbu, keď pracuje dosť nahlas. Sme v stavebnej časti obce, ďakujem za info.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade Vám odporúčam kontaktovať priamo Vášho suseda a skúsiť sa s ním dohodnúť. V danom prípade je ťažké určiť či ide o neprimeraný zásah alebo nie. Záleží od viacerých skutočností ako intenzita hluku, čas, kedy k nemu dochádza a po aký čas alebo napríklad ako pravidelne sa táto situácia opakuje. Podľa ust. § 127 ods. 1 OZ:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Ak by daný hluk dosahoval intezitu v zmysle § 127 OZ, tak sa môžete domáhať ochrany aj na obci, prípadne na súde podanou žalobou. V prvom rade Vám, ale odporúčam, aby ste suseda kontaktovali osobne a zdvorilo ho upozornili a až následne, ak by ste nedospeli k dohode, môžete využiť prostriedky ochrany uvedené vyššie. Intenzitu hluku je možné merať na to určeným zariadením. Súd môže zakázať susedovi rušiť Vás hlukom. 


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, moja suseda každý deň rusi kľud hádkou a plačom búchaním dverí a veľmi kričí. Ja mám doma malé bábätko, ktoré nemôže kvôli jej správaniu spať a začína to pôsobiť aj na vývoj a psychiku. Všetkého sa bojí. Ako by som mohla poriešiť tento stav. Dosť nás to obťažuje. Ani dohovor nepomáha.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň, ak nepomáha ani váš dohovor, potom sa môžete obrátiť na obec, nakoľko táto má primárne kompetenciu v zmysle Občianskeho zákonníka riešiť zásahy do pokojného stavu svojich obyvateľov. Obec, resp. starosta môže zásah do pokojné stavu zakázať (môže susedu napomenúť) a teda môže susedu aj on sám vyzvať, aby sa rušenia ostatných obyvateľov, resp. susedov zdržala. 

Pokiaľ by ale ani toto nepomohlo a rušenie by neprestalo, naopak bolo by naďalej neznesiteľné, môžete sa domáhať ochrany na súde tzv. negatórnou žalobou (žalobou na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva).

V zmysle ust. § 127 OZ platí: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
nás sused je v podnájme. Cez deň aj v noci robí hluk (robí si tam párty - hlasná hudba, TV, vrava, iné). Máme malé dieťa, ktoré to všetko počuje. V noci sa nevyspíme a cez deň nedokážeme fungovať. Upozorňovali sme jeho aj majiteľku bytu. Majiteľka sa vyjadrila, že je jej jedno čo tam robí. Rozmýšľali sme na petíciou, ale sme len dve rodiny. Sme krajný byt. Sused pod nami má len troch susedov. Vadí to nám, čo sme nad ním a susedom pod ním, tiež majú deti. Susedia vedľa neho sú starší pár, ktorý často nie je doma. Nevieme ako už máme riešiť túto situáciu.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,

 

hluční susedia sú pomerne častý problém. V noci je možné privolať políciu, pretože rušenie nočného kľudu je priestupkom. To však je len čiastočné riešenie.

 

Keďže sa mi to javí tak, že situácia je neznesiteľná, na Vašom mieste by som zvážil podanie žaloby opierajúc sa o § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka s tým, že by som navrhol zdržať sa rušenia imisiami hluku.

 

Spomenuté ustanovenie pritom určuje, že: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám problém s hlučným susedom (hudba, filmy….). Pravdepodobne má reprák alebo niečo také). Bola som mu klopať, nechala som mu lístoček, aby sa stíšil, dokonca sme mali 2x komunikáciu medzi sebou, kde pri prvej sa zdalo, že to pochopil a bolo všetko v poriadku. Pri druhej už bol útočný, vraj si vymýšľam a vraj sa naňho doteraz nikto nesťažoval. Hluk je ako cez deň, tak aj v noci. Bývam v podnájme a riešili sme to s majiteľkou. On býva takisto v podnájme a jeho majiteľ bol tiež upozornený, ale keďže som bola jediná, ktorá sa sťažovala nikam sa to nepohlo. Bola som klopať aj susedom pod ním, ale nikto sa neozval (nechala som tam číslo). Sťahovať sa nechcem, ako inak sa dá táto situácia riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,
prenajímateľ je v zmysle občianskeho zákonníka povinný zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. O nerušený výkon práv nejde, ak dochádza zo strany Vášho suseda ku konaniam, ktoré uvádzate. V prípade, že bol už daný sused upozornený, aby s takýmito konaniami prestal, avšak nepomohlo to, tak z Vašej pozície sa môžete domáhať ochrany žalobou na súde, ktorú však zároveň bude musieť podať aj prenajímateľ. 

Možnosťou tiež je zavolať políciu v prípade, že k týmto konaniam dochádza po 22:00. V takom prípade by sa mohlo jednať o priestupok proti verejnému poriadku, kam patrí aj tzv. rušenie nočného pokoja, pričom následne by mohla byť zodpovednej osobe uložená pokuta.

Tiež je to problém s ktorým by ste sa mohli obrátiť na obec, ktorá rieši susedské spory. Robí sa do doporučeným listom. 


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň. Ako mám postupovať, keď vedľa nášho domu sused ma vonku drevo a pili ho v čase od 8. 00 do 15. 00 je to každý deň a vkuse ide motorová píla. Je to jeho hlavný pracovný pomer. Nerobí to pre vlastnú potrebu, ale na živnosť.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 01.04.2022)

Dobrý deň,
ak má prevádzku oficiálne zriadenú a skontrolovanú aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva, tak je možné, že jeho prevádzka spĺňa zákonom stanovené limity pre hluk. Ak máte podozrenie, že jeho prevádzka nie je legálna, môžete túto skutočnosť nahlásiť jednak na polícii, ale aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, aby vykonali meranie hluku, či neporušuje zákonom predpísané limity pre hluk (najmä ak sa jedná o oblasť IBV s rodinnými domami a nie priemyselnú časť obce).


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
Susedia nám už 5 rokov znepríjemňujú život a nevieme sa dopátrať ako sa volajú, pretože sú v podnájme(je to rómka, raz, keď ju išla mama upozrniť nech nám nepráši koberce na nás balkón tak jej začala nadáva, že je kurva a odvtedy nám robí na protiveň) A nájomca bytu s tým nič nerobí. Aké mame možnosti na zistenie ich mena? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 06.02.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenej veci uvádzame, že sused - nájomca Vám nie je povinný povedať svoje meno a priezvisko.

Vzhľadom na okolnosť, že byt je v nájme, môžete kontaktovať vlastníka bytu a to s tým, aby s nájomcami sa porozprával a vytkol im ich počínanie. Ak by ste neodosiahli svoj cieľ a k zmene by nedošlo, odporúčam kontaktovať priamo správcu byt. domu a oznámiť, že dochádza k porušovaniu domov. poriadku resp. občianskeho spolunažívania.


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať tiež, susedia nad nami majú 4, 5 ročného syna, nechajú ho od rána od 6 dupať a robiť bordel do večera do 22 hodiny. Áno dodržujú všetko, ale ako máme my pod nimi žiť ? Máme náročnú prácu a tiež potrebujeme oddych. Ja som tak vyčerpaná, som len na liekoch kvôli nim. Tiež mám syna, chodí do školy, naňho to tiež vplýva. Každý deň musí kvôli nim vstávať o 6, či je týždeň, či víkend, proste nemáme kľudu. Bola som ho upozorniť, že to fakt pod nimi nezvládame povedal mi, že on nemá čo s tým urobiť, a že dodržuje nočný kľud. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 03.02.2022)

Dobrý deň,
každý má právo, aby ho susedia neobťažovali hlukom, a to bez ohľadu nato, či je deň alebo noc. Dodržovať nočný. Náš zákon je nastavený tak, že vlastník sa môže v prvom rade domáhať ochrany od obce, ktorá môže uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu, obec však poskytuje iba predbežnú ochranu. Ak by to však nepomohlo, môžete sa obrátiť priamo na súd s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by ste sa domáhali, aby sa Váš sused zdržal takéhoto konania, ktorým Vás obmedzuje pri výkone Vašich práv. Postupuje sa v zmysle ust. § 325 ods. 2 písm. d) Civilného sporového poriadku. Bolo by dobré v návrhu popísať bezodkladnú potrebu upraviť pomery tak ako navrhujete a to najmä s poukazom na to, že to už má negatívny vplyv aj na Vaše zdravie. Že jednoducho tak, ako píšete, že takto sa nedá existovať. Domnievam sa, že toto by bol ten najrýchlejší spôsob riešenia veci. Pokiaľ by hlukom bol porušený aj nočný kľud, môžete privolať políciu a oni susedom môžu udeliť pokutu za rušenie nočného kľudu v rámci priestupkového konania.

To, či ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom posúdi súd. 


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
Čo robiť s nesprispôsobovou hlučnou susedou, ktorá aj cez deň strašne bucha a dupe aj hodiny a hodiny, či je sviatok, či je nedeľa, či sú Vianoce.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 21.12.2021)

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka má každý vlastník právo, aby ho sused neobťažoval hlukom, bez ohľadu nato, či je deň alebo noc. Vzhľadom na to, ako prvú možnosť zákon ponúka obrátiť sa priamo na obec, ktorá môže neprispôsobivému susedovi uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu. Zo strany obce sa však jedná len o predbežnú ochranu. Ak by však napriek uvedenému nedošlo k náprave a hluk by stále neprestával, môžete sa svojej ochrany domáhať aj žalobou na súde. V prípade, že by hlukom porušovala Vaša suseda aj nočný kľud, môžete privolať políciu, ktorá jej môže namieste udeliť pokutu. 


Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň, čo mám robiť so susedom, ktorý mi dupe nad hlavou o 2 hod., o 3 hod. v noci. Poprípade mi búcha na radiátor. Už mi to robí 2. týždeň. Na dobre slovo nedá, že nás v nočných hodinách nemôže rušiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 18.05.2021)

Dobrý deň,

 

takpovediac "prvou pomocou" pri rušení nočného kľudu je privolanie polície. Ak sa totiž ruší nočný kľud, ide o priestupok, ktorý sa dá riešiť týmto spôsobom. Ak ide o sústavnejšie rušenie, resp. ak privolanie hliadky nepomáha, tak potom je na mieste uvažovať najmä nad žalobu. Išlo by o zdržovaciu žalobu, ktorou by ste sa voči susedovi domáhali uloženia zákazu rušenia imisiami hluku.


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo robiť s hlučným susedom (Občianske právo)

Dobrý deň,
mame hlučných susedov, ktorí robia veľký dupot, až nám plafón rezonuje. Veľakrát sa bojím, že nám spadne luster. Niekedy sa k dupotu pridajú aj hlasné hádky a treskot dvermi. Veľa z týchto veci sa realizuje po 22:00 niekedy až do 1:00 v noci. Keď sa nám aj podarí zaspať, oni nás hlasným dupotom zobudia. Ja konkrétne už začínam mať problémy so spánkom. Už som aj rozmýšľala, že zavolám policajtov, ale čo ak akurát vtedy nebudú dupať ako mame pokračovať? Policajtov asi nemôžem usadiť do spálne? :-( Poraďte mi prosím. Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť s hlučným susedom

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
tieto situácie sú žiaľ veľmi časté a zákon síce poskytuje možnosti, ale veľmi ťažkopádne. Na to, aby ste brániť podaním žaloby na súde podľa § 127 Občianskeho zákonníka, musíte mať dôkazy a tie sa zháňajú veľmi ťažko. Ak to robia po 22:00 privolajte políciu, aby ich upozornila, aj keď prestanú, nech im zaklopú a upozornia ich. Tiež môžete požiadať o pomoc správcu bytového domu, aby zakročil. Ak to nepomôže, tak im poslať mimosúdnu výzvu, aby od svojho konania upustili, inak, že podáte žalobu. Ak by neprestali napriek tomu, podajte žalobu podľa § 127 Občianskeho zákonníka. Ako dôkaz môžete navrhnúť výsluchy svedkov, policajné záznamy, či videonahrávky z ich prejavov (hádky, dupot a pod.). Bude to však náročné. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť s hlučným susedom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku