POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Susedské spory


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Susedské spory

Dobrý deň, potrebovali by sme poradiť, ako postupovať. Nedávno sme sa presťahovali do poschodového domu, ktorý má spoločnú stenu so susedom. Tento sused chová kačice len pár metrov od našej kuchyne a smrad nám vniká nielen do domu cez deň, ale aj keď sedíme vonku. Sused tiež veľmi často pálí rôzne materiály ako piliny, suchý hnoj či iný odpad. Páli v akomkoľvek čase, niekedy aj viackrát za deň. Moja mama sa pokúšala dohodnúť s nimi, ale neúspešne. Chcela, aby nás aspoň informovali, že idú páliť, aby sme si mohli zavrieť okná. No namiesto toho sa len smiali. Bolo by nám jednoduchšie, keby aspoň pálili v rovnakom čase a iba niektoré dni v týždni, aby sme sa vedeli zariadiť, ale ani tu sme nepochodili. Prosím Vás, ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Susedské spory

Dobrý deň. Vo Vašom prípade ide o typický susedský spor, kde jeden sused obťažuje druhého imisiami. V takýchto prípadoch je kľúčovým ustanovením § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Vzhľadom na to, že s Vašim susedom sa nedá dohodnúť, pokiaľ chcete vec ďalej riešiť, zrejme sa nevyhnete súdnemu konaniu. Na suseda môžete podať žalobu, prostredníctvom ktorej by ste sa domáhali toho, aby súd Vášmu susedovi uložil povinnosť zdržať sa Vami opísaného konania, ktorým neprimerane zasahuje vo Vašich práv.

Trápi vás "Susedské spory" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, moja suseda sa mi neustále sťažuje na to, že moji psi chodia po byte a že občas za noc štekajú. Tvrdí, že kvôli tomu nemôže spať, pretože sa na to neustále budí. Vždy keď ma stretne, vyjadruje svoje nespokojnosti, vyhráža sa mi trestným oznámením a aspoň raz až dvakrát do mesiaca mi zaklope na dvere s ďalším sťažovaním. Toto nám s manželkou spôsobuje veľké nepohodlie. Akým spôsobom by sa dal tento problém riešiť?

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 26.10.2023)

Dobrý deň,

v tomto smere je kľúčové ustanovenie občianskeho zákonníka § 127 ods. 1:

 

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

 

Skúste susedku oboznámiť s daným ustanovením a uveďte, že podľa Vášho názoru, keď raz za noc pes štekne, prípadne, keď počuť jeho cupot nejde o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom a uvidíte ako zareaguje. Podľa môjho názoru však nejde o intenzitu nad mieru primeranú pomerom.

Trestného konania sa neopúšťate. Skúste jej vysvetliť, ze býva v byte a ak chce úplný pokoj, nech sa presťahuje do domu. Niektorí ľudia sa potrebujú stále sťažovať, pretože to jediná interakcia s druhými ľuďmi. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala, či existujú aj iné možnosti v rámci obohatenia (zabratie malej časti môjho pozemku, na ktorý sused zasiahol svojou stavbou), okrem odpredaja tejto časti, prenájmu alebo vecného bremena. Ďakujem veľmi pekne. Š.

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 11.10.2023)

Dobrý deň, riešením je požiadavka na odstránenie stavby. Nepíšete o akú stavbu ide a či vôbec na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, prípadne bola splnená ohlasovacia povinnosť voči stavebnému úradu.

Odpredaj pozemku - tu sa môžete dohodnúť na cene.


Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Mám dvoch susedov na jednej strane môjho pozemku. Kríky jedného suseda prerastajú na môj pozemok a on odmieta zasiahnuť. Môj druhý sused úmyselne nastavil vonkajšie osvetlenie tak, že mi v noci svieti do okien. Tieto problémy sa nevyriešili ani po niekoľkých upozorneniach. Podal som sťažnosť na obecný úrad, ale obec sa od tohto problému dištancovala. Teraz zvažujem podať žalobu na okresnom súde.

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 08.12.2022)

Dobrý deň,
ak ste sa obrátili na obec, no tá žiadnym spôsobom nezasiahla, tak máte možnosť podať žalobu na súd. Tam bude potrebné uviesť akého konania sa susedia dopúšťajú a žiadať, aby im súd uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu, prípadne, aby nariadil povinnosť susedovi odstrániť prerastajúce časti kríkov. 

Podľa § 127 OZ:

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.  

Ak nebudú susedia ochotní upustiť od toho, tak im oznámte, že ak to neurobia, tak sa budete ochrany svojich práv domáhať žalobou na súde a zo záležitosti, ktorú mohli vyriešiť pomerne rýchlo a bez väčších nákladov a starostí sa stane záležitosť časovo aj finančne náročnejšia, pričom, ak budú v konaní neúspešní, tak budú znášať aj trovy konania.

Možnosťou je tiež zaslať susedom písomnú výzvu na upustenie od zásahov do vlastníckeho práva, ktorú by vypracoval advokát. Najprv Vám však odporúčam sa s nimi porozprávať a upozorniť ich na súdne konanie, to by ich mohlo odradiť, a v prípade, že to tak nebude, tak sa môže vypracovať daná výzva a následne žaloba, prípadne rovno žaloba.

Takto sme riešil úspešne prípad, kedy svietil sused na pozemok nášho klienta. 


Trápi vás "Susedské spory" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, pri výreze stromu som neúmyselne spôsobil škodu susedovi. Vyjadril som ľútosť a tiež ochotu vykompenzovať vzniknutú škodu. Sused však odmietol moju pomoc pri odstránení škody a povedal, že to bude riešiť prostredníctvom firmy. Následne ma informoval, že mu mám poslať 507 eur. Požiadal som ho o možnosť nahliadnutia na faktúru, na čo sa vyjadril, že faktúra je jeho a nepošle mi ju. Naviac začal posielanie nepríjemných správ a vyhrážal sa súdnym konaním. Svoju vinu nepopieram a som ochotný uhradiť spôsobenú škodu. Zároveň by som chcel vedieť, aké práce boli na faktúre uvedené. Mám touto sumu zaplatiť bez predloženia faktúry alebo mám právo požiadať o uvedenú faktúru?

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 08.11.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste susedovi spôsobili škodu pri oreze stromov, nepíšete však na čom bola spôsobená škoda. Sused žiada uhradiť sumu 507 € podľa faktúry, ktorá Vám odmieta preukázať.

Podľa ust. § 420 Obč. zákonníka platí :

"(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. (2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá. (3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil."   Ak sused od Vás žiada náhradu škody, pričom Vy sám uznávate svoje zavinenie za jej vznik, sused musí preukázať výšku škody. Samotná úhrada faktúry susedom nepostačuje, lebo vy neviete čo vo faktúre uvedené je. Oznámte susedovi, aby predložil samotnú faktúru a rozpis prác, ktoré predstavujú sumu 507 €. Otázne je, či predmetom sumy 507 € nie sú aj práce resp. odstránenie poškodení, za ktoré Vy nenesiete žiadnu zodpovednosť, keďže podľa ust. § 441 Obč. zákonníka platí, že "ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám."

 


Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som, prosím, radu ohľadom výsadby kvetov a ozdobných kríkov pri susedovom murovanom plote. Ktorú vzdialenosť musím dodržať, aby som mu pravidelným polievaním nezničila plot a aby boli dodržané všetky právne predpisy? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 22.07.2022)

Dobrý deň, položili ste zaujmavú otázku týkajúci sa oblasti susedských vzťahov a položením otázky sa im chcete vyhnúť.
Právny poriadok vami uvedenú problematiku nerieši.  Iba ust. §  127 ods. 1 Obč. zákonníka uvádza :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Podstatné vo vašom prípade je to, aký je predpoklad rozšírenia kvetenstva a kríkov po viacerých rokoch, aby tiet nezasahovali do murovaného oplotenia seseda. Ak by malo dôjsť k tomu, že murový plot suseda bude zarastený vašimi kríkmi, mohol by mať vo veci námietky a žiadať ich odstránenie. Múr ako oplotenie patrí z oboch strán susedovi. Odporúčam poradiť sa s odborníkom a prípadne sa dohodnúť o susedom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právnu radu. Ide o to, že pred približne týždňom nainštaloval susedný bytový dom nové žiarovky na svoje parkovisko, ktoré je orientované smerom ku nášmu domu. Tieto žiarovky vyžarujú extrémne silné oranžové svetlo, ktoré dosahuje až k našej stene a oknám – je vzdialené približne 10 metrov. Intenzita svetla je taká veľká, že aj keď máme stiahnuté žalúzie, svetlo presvitá po bokoch. Keď máme žalúzie nastavené tak, aby ráno bola tma, v noci je v byte svetlo. To je pre nás takmer neznesiteľné a od 18. hodiny musíme zastrieť žalúzie, inak sa v byte nedá fungovať. Poprosil som správcu vedľajšieho domu o pomoc, ale odznelo, že výmena za normálne svetlo by bola príliš drahá. Preto sa chcem opýtať, či existuje možnosť túto situáciu právne riešiť. Dá sa to kvalifikovať ako rušenie nočného kľudu? Môžem zavolať políciu? Alebo existuje nejaká možnosť právnej obrany pre byty, do ktorých to svetlo padá? Veľmi pekne Vám ďakujem. Rastislav

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 1 vyhl. č. .z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostred, ktoré definuje "rušivé svetlo je svetlo zo zdrojov umelého svetla vo vonkajšom prostredí okrem svetla z dopravných prostriedkov a okrem svetla z verejného osvetlenia, ktoré po dopade na vonkajšiu plochu osvetľovacieho otvoru obytnej miestnosti svojím pôsobením subjektívne obťažuje užívateľov obytnej miestnosti."

Možno dôvodne predpokladať, že vo Vašom prípade ide o rušivé svetlo. V otázke uvádzate, že ste sa obrátili na správkyňu susedného bytového domu, pod ktoré spadá uvedené parkovisko. Odporúčame, aby ste vec riešili prostredníctvom Vášho správcu bytového domu, ktorého požiadate, aby oficiálne požiadali správcu sused. bytového domu k zjednaniu nápravy, a teda aby nedošlo k obťažovaniu svetlom. Sme názoru, že vec je možné riešiť aj iným spôsobom ako výmenou žiaroviek/vraj drahé/ a to potrebným odklonením osvetľovacieho telesa, aby nedochádzalo k rušivému osvetľovaniu Vášho bytového domu. Ak by Vám bola známa firma alebo spoločnosť, ktorá dodávku osvetľovania realizovala, správca byt domu by sa mohol obrátiť priamo na uvedenú firmu. Otázkou je či pri výstavbe parkoviska a jeho osvetlenia boli dodržané podmienky zákona a techn. noriem z hľadiska osvetlenia resp. nerušenia osvetlením.

Ak k náprave nedôjde, potom riešením aj keď zdĺhavejším, je obrátiť sa na prísl. úrad verejného zdravotníctva a následne na súd, kde bude potrebné predložiť v konaní svetlotechnický posudok.

Podľa ust. § 127 ods. 1 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


Trápi vás "Susedské spory" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, sused má upravenú prípojku na kanalizáciu, ale nie je na ňu napojený. Využíva septik s trativodom, ktorý však pravidelne nedá vytiahnuť. Na našom dome sa v pivnici objavila veľká mokrá škvrna o rozlohe cca 3 m2 a stále sa zväčšuje. Nepomáha ani dobré slovo. Ako môžem donútiť suseda, aby sa napojil na kanalizáciu, prípadne pravidelne vyčistil septik? Náš dom sa znehodnocuje a bojíme sa, aby stena nepopraskala. Ďakujem za odpoveď. Peter

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 11.10.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade pre vypúšťanie odpadových vôd platia ust. zákona o vodách, okrem iných aj ust. § 36 cit. zákona :

"Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd
(1) Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia spôsobom podľa odsekov 2 a 3 požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja znečistenia.
(2) Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, s musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu,46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.
(3) Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody v súlade s § 5. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu46b), pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.
(4) Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd."
 
Vo veci odporúčame suseda písomne vyzvať, aby vykonal opatrenia na odstránenie možnej škody s poukázaním na to, že jeho septik/žumpa zrejme spôsobuje poškodenie Vašej nehnuteľnosti. Vzhľadom na špecifickosť problematiky a pojmového názvoslovia, ako aj toho, že nie sme odborníci na kontrolu dodržiavania povinností pri čistení septikov resp. žúmp atď., odporúčame v tomto prípade osloviť aj obec a aj okresný úrad. Otázkou tiež je či sused mal povolenie na výstavbu tohto zariadenia septiku a či boli dodržané ako pri výstavbe, tak aj následnej starostlivosti /čistenie a vyprázdňovanie/ dodržané príslušné normy. Preto v tejto časti Vás odkazujeme na odborné orgány okres. úradu.
V každom prípade však suseda písomne vyzvite na odstránenie stavu, ktorý Vám zrejme spôsobuje škody, najlepšie s fotodokumentáciou poškodených častí domu a to s tým upozornením, že ak k náprave nedôjde budete musieť riešiť náhradu škody sa to aj súdnou cestou.

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém so susedom. Bráni mi vymeniť odkvap zo strechy z jeho strany. Môj odkvap je deravý a tečie mi pod základ. Čo mám robiť? Ján.

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 20.07.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že sused je povinný Vám umožniť vstup na jeho pozemok v nevyhnutnej miere za účelom opravy resp. výmeny odkvapu. V prípade, že by na susednom pozemku vznikla škoda, ste povinný ju uhradiť.

Odporúčame v tomto smere upriamiť pozornosť suseda na uvedené  zák. ustanovenie. Ak by toto nepomohlo, odporúčame kontaktovať obec v zmysle ust. § 4 Obč. zákonníka :

"Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd."

Predpokladáme, že prípadný dohovor zo strany starostu obce vo veci pomôže.

 

 


Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Môj sused kúpil starší rodinný dom a sám odstránil starú eternitovú kritinu, častí ktorej pristáli na mojom pozemku, ktorý hraničí s jeho domom. Prácu nevykonala firma, ktorá by zabezpečila správne zvládanie eternitu, ale sám sused. Následne kritinu odviezol, avšak nikto nevie kam. Odvtedy mám problémy s dýchaním. Čo mám robiť?

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade Vám odporúčam vyhľadať lekára. Následne ak sa prostredníctvom odborných vyšetrení preukáže, že tieto problémy Vám spôsobuje prach a nečistoty, ktoré vznikli pri odstraňovaní strechy, budete môcť žiadať od suseda náhradu škody. Príčinná súvislosť medzi Vašimi zdravotnými ťažkosťami a nečistotami však musí byť bez pochyby preukázaný.


Trápi vás "Susedské spory" a chcete pomôcť?

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, môže sused postaviť hnojisko pri mojom oplotení? Mám tam spravené posedenie.

Odpoveď: Susedské spory

(odpoveď odoslaná: 05.04.2021)

Dobrý deň,
je to trochu neetické zo strany suseda, ale možnosťou na vašej strane je zistiť na internetovej stránke obce, či táto otázka umiestnenia hnojiska na pozemku nie je náhodou upravená vo všeobecne záväznom nariadení obce /obvykle VZN týkajúce sa chovu hospodárskych zvierat/ a kontaktovať obec.

Ak obec toto neupravuje, potom treba aplikovať ust. § 127 Obč. zákonníka :

"(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."
 
Aj keď ide vo Vašom prípade o obec, kde sa predpokladá chov zvierat, odporúčame suseda vyzvať, aby hnojisko premiestnil na iné miesto a urobil opatrenia aspoň na obmedzenie zápachu. Ak nedôjde k náprave, budete sa musieť obrátiť na súd.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Susedské spory" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.