Susedské spory


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Susedské spory

Dobrý deň, potrebovali by sme poradiť ako postupovať. Nedávno sme sa presťahovali do poschodového domu, ktorý ma spoločnú stenu so susedom. Tento sused chová kačice len pár metrov od našej kuchyne, a všetok smrad nám ide nielen dňu ale, aj keď sedíme vonku. Tento sused tiež veľmi často páli kadejaké piliny, suchý hnoj, či iný bordel. Páli v hocijakom čase, niekedy aj viac krát za deň. Mamina bola za nimi sa dohodnúť no neúspešne. Chcela, aby nás aspoň informovali, že idú páliť, aby sme si zavreli okná, no to ju iba vysmiali. Keby aspoň pálili v rovnakom čase a iba niektoré dni v týždni, aby sme sa aj my vedeli zariadiť, no ani tu sme nepochodili. Prosím Vás ako mame postupovať?

Odpoveď: Susedské spory

Dobrý deň. Vo Vašom prípade ide o typický susedský spor, kde jeden sused obťažuje druhého imisiami. V takýchto prípadoch je kľúčovým ustanovením § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Vzhľadom na to, že s Vašim susedom sa nedá dohodnúť, pokiaľ chcete vec ďalej riešiť, zrejme sa nevyhnete súdnemu konaniu. Na suseda môžete podať žalobu, prostredníctvom ktorej by ste sa domáhali toho, aby súd Vášmu susedovi uložil povinnosť zdržať sa Vami opísaného konania, ktorým neprimerane zasahuje vo Vašich práv.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa opýtať. Postavila som začiatok plota a zasahujem 5 cm do vedľajšieho pozemku, v ktorom som spoluvlastníčka. Sesternica ma kvôli tomu zažalovala na obecný úrad a žiada, aby som odstránila tých 5 cm. Vedľajší pozemok vlastníme 4 vlastníci a každý ma 1/4. Čo mám robiť ? Naozaj musím odstrániť tých 5 cm ?

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.08.2020)

Dobrý deň,
ďakujeme za zaujímavú otázku.

Na úvod však hneď pokladáme otázku : Na základe čoho bolo určených 5 cm, ktorými zasahujete do susedného pozemku, ktorého ste spoluvlastníkom ? Poznamenávame, že nie je podstatné, či ste spoluvlastníkom susedného pozemku, keďže aj keby ste zasahovali do sused. pozemku o 5 cm, išlo by o zásah do podiel. spoluvlastníctva aj ostatných podiel. spoluvlastníkov.

Ak sa Vaša sesternica obrátila na obec /pre zásah 5 m/, nevieme , či sa touto otázkou bude obec zaoberať, keďže o hranici pozemku obec rozhodovať nemôže, ale len súd. Predpokladáme však, že ste vykonali tzv. ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 57 ; stav. poriadku.

Poznamenávame, že podľa ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

Sme názoru, že vzhľadom odklon 5 cm, aj keby bol skutočný, nestojí za to, aby ste vec riešili cestou súdu. Nevieme kedy bol pozemok a hranica pozemku vymerané, ale predpokladáme z otázky, že odchýlka 5 cm nebola nijako preukázaná. Naša odpoveď je tá, že ak sesternica tvrdí, že ste zasiahli do druhého pozemku, musí predložiť doklad - zameranie autorizovaným geodetom, ktorý vie hranicu zamerať veľmi presne /s odchýlkou pár centimetrov/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval ako mám ďalej postupovať ak moja suseda nasadila pred niekoľkými rokmi na nás spoločný plot vrbu spolu s rôznymi stromami, ktoré neustále zasahujú na môj pozemok. Za našim plotom mame záhradu, na ktorej nám nerastie úroda, pretože vrba a stromy nám neustále tienia, (vrba je vysoká približne 15m) a k tomu je záhrada suchá, aj keď prší kvôli tomu, že konáre presahujú cez plot niekedy aj 1. 5m. Snažíme sa to riešiť už dlhšiu dobu. Najprv sme ich poprosili ústne, neskôr listom, potom sme upovedomili obecný úrad a tiež u nás bol aj lesník, ktorý skonštatoval, že tie stromy sú zanedbané a to čo suseda nasadilo okolo nášho plotu nie je živý plot (tak to nazýva ona) lebo sa o to nikto nestará. Suseda stále tvrdí, že ona si na svojom pozemku môže robiť čo ona chce.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
síce si na svojom pozemku môže robiť čo chce, ale nemôže pri výkone jej vlastníckeho práva zasahovať do toho Vášho. V tomto prípade máte právo na súde žiadať, aby upustila od daných zásahov. Odporúčam ju teda napr. písomne posledný krát vyzvať, pod hrozbou podania žaloby na súd. Ak sa stav nenapraví, podľa žalobu a žiadať, aby upustila od svojho konania a výkonom svojho vlastníckeho práva nezasahovala do toho Vášho. Ak by súd prehrala, musela by znášať aj náklady konania. To jej môžete tiež vo výzve napísať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Chcem sa opýtať sused hneď za našim spoločným plotom cca 10 cm od plota ťahal elektriku a osadil sám svojpomocne železné zábradlie, tiež sám si osadil pri zábradlí osvetlenie v celej dĺžke plota vysoké cca 3m, aby mal osvetlený pozemok. Na železnom zábradlí pozváral nejaké držiaky a v celej dĺžke plota visia háčiky elektrika v chráničke visí na držiakoch. Otázka v akej vzdialenosti od plota môže takéto práce robiť ? A nepotrebuje nejaké povolenie alebo náš súhlas ak je to tak blízko nášho plotu. Jedna sa o plot z pletiva a my ho chceme meniť za betónový a všetko sa nám tým pádom skomplikovalo.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že sused v podstate postavil ďalšie oplotenie vysoké 3 metre s el. vedením, kde sú umiestnené lampy na osvetlenie jeho pozemku, v podstate ide teda o dvojité oplotenie.

Podľa ust. § 139b/ stav. poriadku oplotenie patrí medzi drobné stavby, na ktoré v zmysle ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku postačuje ohlásenie stav. úradu.

Problémom resp. otázkou je, kedy je zapnuté samotné osvetlenie pozemku a či toto nenarušuje pokojné bývanie v okolitých domoch, či teda osvetlenie nenarušuje Váš obvyklý komfort bývania a spánku, keďže podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

 

Vo veci odporúčame podať podnet na obec ako stav. úrad, či boli splnené podmienky stav. poriadku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je riešiteľná situácia, keď sused, ktorý býva v byte nadomnou, mi pri polievaní svojej zeleniny, ktorú ma na balkóne, umiestnenú pri balkonovom zábradlí permanentne zašpiní vodou z kvetináčov, v ktorej je aj zemina balkónové sklenené zábradlie a aj balkón, prípadne šaty, ktoré tam suším. Viac krát som za ním bola ho slušne upozorniť ale bezúspešne, a pri poslednej takejto návšteve bol arogantný a odmietal sa už somnou o hocičom baviť, vraj je to len voda a o nič nejde a nech mu ukážem fotku o tom. Podotýkam, že susedovi byt nepatrí je tam v podnájme. Neviem si s ním dať rady. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, 

treba kontaktovať vlastníka bytu ako prenajímateľa s tým, že nájomca Vám spôsobuje škody. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Sused ma po 18 rokoch vyzval na prekládku plynovodu. Zo začiatku som mu chcel vysvetliť, že ten plynovod som tam nedal ja ale nepomohlo. Napísal mi dopis a dal mi ultimátum, že ak do určeného času čo je 29. 3.2019 neurobím prekládku, že ma odpojí a prekládku spraví on na vlastne náklady a bude ich odo mňa vymáhať. Podotýkam ten plynovod som tam nedal ja a po druhé sú na ten plynovod napojený aj iný. Chcel by som len vedieť ako mám postupovať ďalej. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
1./ V otázke neuvádzate akým spôsobom resp. či vôbec zmluvne je riešené umiestnenie plynového potrubia na pozemku suseda, napr. vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľnosti, zmluva o nájme.

2./    Podľa ust. § 72 zákona č 251/2012 z.z. o energetike platí, že "zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické podmienky a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojené, a pri dodržaní podmienok ním určených. 

Preložkou plyn. zariadenia sa rozumie premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia alebo zmena trasy. Náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník plynárenského zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou nemení. 

3./ V prípade, že by došlo k zásahom do plyn. zariadenia zo strany suseda mohol by sa dopustiť aj trestného činu podľa ust. § 286 Trestného zákona  - poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.

4./ Odporúčame zistiť aktuálny stav ohľadom plynového potrubia u SPP, resp. túto situáciou priamo oznámiť SPP  a stav.úrad požiadať o výkon štátneho stavebného dohľadu /stavba na cudzom pozemku/. Suseda upozorniť, že bez príslušného povolenia nie je možno robiť prekládku potrubia.

 

 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, opakovane kladiem otázku, pretože ste mi neodpovedali: Môže suseda fajčiť na pavlačí, ktorá je prístupovou chodbou k môjmu bytu a smerujeme sem okrem vstupných dverí aj okno z môjho bytu? Môže na tejto pavlačí organizovať tkz. chodbovice, keď ma návštevu, fajčia tam a rozprávajú sa aj 3-4 osoby. Vadí mi to ale neviem, či sa môžem ozvať? Ďakujem vopred za Vás odborný názor. Katarína

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 123 Občianskeho zákonníka platí :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Ak vychádzame z textu otázky, chodba resp. prístupový priestor do bytu v bytovom dome predstavuje spoločné priestory, ktoré je oprávnený užívať spoluvlastník bytového domu. Nepíšete v otázke, či predmetná chodba je priestorom na prístup k bytu dotyčnej pani, ktorá tam organizuje chodbovice a fajčiarske posedenia so svojimi návštevami.

Bez ohľadu na to, či toto aj jej prístupová chodba k jej bytu, platí, že nie je oprávnená predmetné priestory pavlače resp. chodby používať na takýto účel chodbovice a fajčiarske besiedky, čo vyplýva zo samotného účelu predmetných spoločných priestorov, ktoré sa majú užívať na účel, na ktoré sú stavebne určené. 

Predpokladáme, že v bytovom dome máte schválený aj nejaký domový poriadok, takže odporúčame kontaktovať aj správcu resp,. predsedu spoločenstva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam na 6. posch. V panelákovom dobe. Sused nado mnou predal byt a nový majiteľ ho kompletne prerába. Je to niečo vyše týždňa čo začala firma pracovať s vŕtačkou a zbíjačkou, ale pracujú od raná do 18, 30 hod. Takmer nepretržite. Včera som zistila, že mi začali praskať steny v tých izbách kde sa vŕta. Bola som ich na to upozorniť. Vzali na vedomie, ale nič sa nezmenilo. Suseda mi dnes hlásila, že zas od rána bez prestávky vŕtajú. Oznámila som to poisťovni a chcela by som vedieť čo mám urobiť, aby som predišla väčším škodám. Ďakujem.  Mgr. H.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
Z ust. Občianskeho zákonníka, ako aj z ustanovení zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. 

Vo veci odporúčame Vám zdokumentovať stav Vášho bytu, zmeny ku ktorým dochádza vykonávaním stav. prác susedom, oznámiť písomne uvedené poškodenia vlastníkovi bytu, ako aj firme, ktorá predmetné práce vykonáva, a upozorniť na vzniklé škody, ktorých náhradu budete požadovať.

Podľa ust. § 442 Obč. zákonníka platí, že "škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu," teda budete môcť požiadať o finančnú náhradu alebo o uvedenie do pôv. stavu.

Odporúčame vo veci zistiť, či bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu bytu, ak teda bolo potrebné, prípadne či bolo realizované tzv. ohlásenie stavebnému úradu podľa stavebného poriadku. Túto otázku je najlepšie riešiť písomne podaním na stavebný úrad, s tým, že dochádza u Vás k poškodeniu Vášho majetku.

Odporúčame tiež preštudovať Váš domový poriadok a informovať správcu bytového domu resp. spoločenstvo, či o vykonávaní rekonštrukčných prác majú nejakú vedomosť.
Tu platí ust. § 11 ods. 8 zákona o vlastníctve bytov (citujeme) :

"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosila by som o radu ohľadom suseda, ktorý robí nadmerný hluk, púšťa nahlas hudbu. Každý deň po práci zhruba od 17. 30 začne nahlas počúvať hudbu, ja bývam nad ním v panelovom byte a je to hrozné počuť. Musíme mať pustený televízor ale to dunenie a celú tu hudbu je hrozné počuť. Cca po 21 hodine začne so všetkým búchať, dverami, akoby stále dačo sťahoval, hrmoce, ozýva sa od neho búchanie, dunenie toto trvá aj do polnoci. Každý deň víkendy sú ešte horšie hudbu počúva od 8 raná spávať chodí po polnoci. Je to hrozné vo vlastnom byte nemáme chvíľu kľudu. Susedia pod ním to počujú tiež ale neozýva sa to ku jim až tak ako ku nám. Písala som mu viac krát sms, aby bol ohľaduplný, dal tu hudbu tichšie ale nedá si povedať. Dcérka sa pritom hluku nevie učiť, večer sa na každé buchnutie budí. Povedal, že si vo svojom byte môže robiť čo chce, neviem čo robiť, sme už z toho zúfalí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na fakt, že hluk trvá aj po 22:00 hod. by jedným z riešení mohlo byť privolanie polície kvôli rušeniu nočného kľudu, ktorý trvá od 22:00 do 6:00 hod.

 

Čo sa týka hluku v ostatnom čase, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Vo Vašom prípade je však na Vás, aby ste preukázali, že dochádza k niečomu, čím by Vás sused nad mieru primeranú pomerom obťažoval. Rovnako polícia, obec aj súd bude skúmať, či naozaj dochádza k obťažovaniu, ktoré je nad mieru primeranú pomerom.

Ďalšie z ustanovení OZ hovorí, že: "Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci." Teda Vašou prvou možnosťou bude domáhať sa Vašich práv na obci. Ak obec Váš problém nevyrieši, môžete podať žalobu na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Sused nasmeroval všetky odkvapové rúry zo svojho domu do nášho dvora (končia sa asi 30 cm od plota). I, keď dažďová voda neohrozuje priamo našu stavbu ani kroviny, po každom väčšom daždi mame rozmočený celý pozemok. Na naše výzvy na odstránenie nereaguje. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

súhlasím s Vašim názorom, že ku škode fakticky nedochádza. Avšak na druhej strane ide stále o konanie, ktoré narušuje pokojný výkon vlastníckeho práva. Podľa ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

V tejto súvislosti odporúčam obrátiť sa na obec (starostu/primátora), aby dotyčnému zakázal takéto ďalšie zásahy. Ak tento postup bude neúspešný, potom Vám ostane jedine možnosť podať žalobu na súd, v ktorej by ste žiadali, aby súd susedovi zakázal obťažovať Vás nad mieru primeranú pomerom tým, že necháva (úmyselne) odtekať vodu na Váš pozemok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, vážený pán advokát, chcem sa opýtať ako mám postupovať pri problémovej susede, ktorá môže všetko a ostatný majitelia svojich bytov nemôžu nič. Donedávna napadla verbálne susedu a teraz mňa. Ona môže úplne všetko a my nič.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň, 

musíte špecifikovať otázku v čom je problém konkrétne. 

Vo veci by ste mohli podať oznámenie o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ale verbálne napadnutie by ste museli v konaní preukázať napr. svedeckými výpoveďami.

 

Podľa § 49 zákona o priestupkoch platí :

"Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 €, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 €, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 € a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur."

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, rad by som sa opýtal, čo môžem urobiť, resp. koho mám kontaktovať ak od susedy v boku neustále vychádza neznesiteľný smrad. Musím mať zatvorený balkón a málokedy na neho môžem vyjsť. Začínajú byt vyššie teploty a bez vetrania to proste nejde. Chcel som ísť za susedou a dohovoriť jej nech sa z času na čas umyje, vyperie si oblečenie a vyčistí byt, ale, keď otvorila svoje vchodové dvere, tak ma s prepáčením natiahlo (od smradu) a nezmohol som sa ani na slovo a musel som odísť. Už roky majú s ňou susedia takýto problém a doteraz neboli schopní to vyriešiť. Tento zápach je neznesiteľný a pripomína zápach mŕtvol. Veľmi rad by som Vás poprosil o radu. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :


1./ Vo veci odporúčame urobiť niekoľko postupných krokov : Predpokladáme, že sa nejedná o problém v bytovom dome, ktorý by obmedzoval iba Vás. 

Odporúčame najprv zistiť kto je vlastníkom predmetného bytu, z ktorého sa šíri smrad.  Ak je vlastníkom bytu dotyčná pani a ak nechcete problém riešiť osobne s dotyčnou paňou, obrátiť sa na správcu bytového domu resp. predsedu spoločenstva bytového domu, prípadne na obec ak sa jedná o nájomný byt.

Pre prípad, že by predmetná pani nemala byt vo svojom vlastníctve, obrátiť sa na vlastníka bytu ako prenajímateľa a problém mu nahlásiť a žiadať nápravu. Ak máte pochybnosti o pôvode zápachu môžete kontaktovať aj políciu. 

2./ Podľa§ 127 OZ  platí :
"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru  primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."


Nemôžeme uviesť, kedy by skončilo prípadné súdne konanie na ochranu Vášho vlastníckeho práva, kedy by súd mohol dotyčnej pani uložiť iba povinnosť zdržať sa konania spôsobujúceho zápach, ale skôr riešiť zápach v súčinnosti s spoločenstvom resp. správcom, obcou a políciou. 

 

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať nasledovné: Máme rodinný dom, ktorý je rôzny, z ľavej strany domu sme postavili oplotenie je to vlastne už ulica. Z pravej strany k nášmu pozemku stal starý dom, ktorý sused zbúral. Dom bol dlhy približne 17-20 metrov. Z tejto strany teraz nemáme žiadne oplotenie. Chcem sa spýtať: 1. Oplotenie ma postaviť on? My? Alebo spoločne! 2. Existuje zákon, nariadenie, ktoré stanovuje dokedy ma byt plot spravený? V lete to bude rok, čo mi vidia do dvora z hlavnej aj bočnej ulice, je nám to už veľmi nepríjemné. Je to otvorene priestranstvo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň, podľa § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť. Citované ustanovenie zákona má zamedziť obťažovaniu zo strany suseda a predísť hroziacim škodám. Pod tejto pojem však podľa môjho názoru nemožno zaradiť obťažovanie, ktoré je vo forme nazerania na Váš pozemok. Nič Vám nebráni, aby ste si plot vybudovali samostatne, v súlade so stavebnými predpismi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť, moja suseda ma neustále bombarduje úplnými nezmyslami. Že jej vypínam radiátor, že ma kôli mne zápal pľúc. Potom zase, že dcéra ma vo vchode pod schodami hračky, teraz ma najnovšie, že hádžem ohorky od cigariet von z okná. A ohovára po celom baráku. A susedom na mňa rozpráva vulgarizmy. Poraďte čo s ňou nech už mám pokoj. Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ nezaberá to, že jej dohovoríte a požiadate, aby prestala, potom máte možnosť obrátiť sa napríklad na obec, ktorá by ju mohla vyzvať, aby upustila od svojho konania. Rovnako môžete podať žalobu na ochranu osobnosti, v ktorej by ste mohli súd požiadať, aby jej uložil zákaz rozširovať o Vás nepravdy a aby sa Vám napríklad verejne ospravedlnila. V krajom prípade je tu samozrejme možnosť podať na Okresný úrad podnet na prešetrenie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Suseda sa môže svojím konaním dopustiť za určitých podmienok až trestného činu ohovárania. Možností máte teda viac a záležia najmä od intenzity. Osobne by som sa pokúsil riešiť do dohodou, ak to nezaberie, tak na obci, resp. súde. Rozhodnutie je však na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, problém spočíva v tom, že sused nadomnou si namotoval klimatizačné zariadenie tesne nad moju vetracku - spálňa. Čo znamená, že v lete nebudeme môcť späť pri otvorenom okne nerušene. Okrem iného pri daždivom počasí voda kvapka na parapetu, čo je počuť i pri zatvorenom okne počas celého roka. Neviem sa dopátrať k informáciám, či takéto zariadenia môžu byť montované kdekoľvek, bez ohľadu na vlastníkov okolitých bytov. S majiteľom bytu sa nedá dohodnúť. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobry deň, podľa usmernenia ministerstva dopravy je klimatizácia, technické zariadenie. Tieto zariadenia nie sú posudzované ako súčasť stavby a nie sú ani stavebným výrobkom, preto nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Dôležité je mať súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nakoľko pri prevádzke klimatizačného zariadenia vzniká hluk a kondenzuje sa voda, môže dôjsť k obmedzeniu práv ostatných obyvateľov.

Zistíte teda u správcu, či získal vlastník súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov. Pokiaľ Vás obmedzuje hlukom a kvapkajúca vodou, môžete sa obrátiť najskôr na obec, aby Vám pomohla riešiť tento susedský spor a pokiaľ zostane táto situácia nevyriešená, môžete sa obrátiť na súd a žiadať, aby súd zabránil susedovi v zasahovaní do Vašich práv.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, mám spoluvlastníctve starší rodinný dom. Môj spoluvlastník mi robí napriek a to takým spôsobom, že na dvor rodinného domu doniesol vraky aut s SPZ kou. Poraďte ako mám postupovať. On mi oznámil, že s tým bude pokračovať a dovedie ďalšie vraky. Zatiaľ mám kde zaparkovať ale ak donesie ešte 2 vraky aut tak už budem musieť parkovať pred bránou rod. domu. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

ako spoluvlastníci máte obaja nárok užívať nehnuteľnosť, pričom Váš podiel vyjadruje mieru, akou sa môžete podieľa právach a povinnostiach vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva. Podľa § 3 ods.1 Občianskeho zákonníka Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Odporúčam ho dôrazne vyzvať, aby upustil od svojho konania. Ak odmietne, môžete sa brániť na súde, kde by ste mohli požadovať, aby mu súd zakázal pokračovať v zásahu do Vášho vlastníckeho práva. Do úvahy prichádza napríklad aj zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, má sused právo osadiť mrežu na okno vedúce z obytnej miestnosti nášho bytu na jeho balkón, respektíve časť pavlače bez nášho súhlasu? Argumentuje tým, že sa snaží zabrániť neoprávnenému vstupu osôb (z nášho bytu) na jeho pavlač, čo sa nám zdá byť neopodstatnené, osadenie mreže by nám výrazne zhoršilo výhľad a znížilo kvalitu života. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné posúdiť, komu patrí tá časť, ktorú zamrežoval. Ak to je spoločná časť bytového domu, tak to môže urobiť iba so súhlasom ostatných vlastníkov. Pavlač je špecifická v tom, že to nie je súčasť bytu ale spoločná časť, ktorá patrí aj ostatným spoluvlastníkom, ale ľudia si ju privlastňujú.

Ak sa Vám to nepáči, môžete podať na súd žalobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku mám jedného suseda, ktorý býva na prízemí a bývam v bytovke a ten sused býva na nule tam kde sú požiarne únikové východy a sú ním zablokované dverami, aby získali ďalšie priestory chodby kam mám podať podnet na aký inšpektorát, aby som docielil, že verejné priestory si nebude nik privlastňovať? Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň,

s Vaším podnetom v danej veci sa môžete obrátiť na príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ktorého vecná príslušnosť v danej veci vyplýva najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v účinnom znení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, viete mi poradiť ako postupovať pri susedských vzťahoch? Sused páli pneumatiky a iné zakázané a smradľavé materíály a navyše vylieva vlastné výkaly na sedské pozemky. Miestny úrad v Bratislavskej Rači sa stavia k riešeniu negatívne. Na akú inštitúciu sa máme v tejto veci obrátiť? Ďakujem

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2016)

Dobrý deň, 

podľa § 127 Občianskeho zákonníka sa vlastník veci musí zdržať toho, čím by nad mieru primeranú miestnym pomerom zasahoval do pokojného výkonu Vášho vlastníckeho, alebo iného práva. V podstate existujú tri možnosti, pričom jedna nevylučuje inú možnosť. Môžete upozorniť suseda samostatne, podať podnet na obecný, resp. mestský úrad alebo podať žalobu na súd. Podnet na obecný úrad, či svojpomoc nie je podmienkou na podanie žaloby. Môžete si vlastne vybrať z týchto troch možností. 

Ak ste mestský úrad informovali o týchto skutočnostiach, úrad by mal konať, pričom môže susedovi uložiť zákaz pokračovať v zásahu do Vášho vlastníckeho práva alebo mu uložiť, aby obnovil predošlý stav.

Ak sa rozhodnete pre podanie žaloby, dovolím si Vám odporučiť, aby ste petit (to, ako chcete, aby súd rozhodol) formulovali negatívne. Teda napríklad, "súd odporcovi ukladá, aby viac nezasahoval do výkonu vlastníckeho práva navrhovateľa pálením pneumatík, vylievaním výkalov....". Podľa súdnej praxe je nevyhnutné formulovať petit práve takto, pričom už závisí od odporcu, akým spôsobom zabezpečí súdom uloženú povinnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Vlastním pozemok mimo mesta. Zbadal som, že si to niekto oplotil a že sú tam umiestnené kone. Neviem kto tie kone vlastní. Koní som sa nepýtal, ale asi aj tak by mi nevedeli povedať, že kto je ich majiteľ. Na koho sa mám obrátiť? Na mestskú políciu, políciu alebo na koho?

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.01.2016)

Dobrý deň

máte možnosť sa obrátiť na mestský úrad (resp. obecný úrad) s tým, že niekto neoprávnene zasahuje do Vášho vlastníctva. Situácia sa môže riešiť zákazom alebo ak by došlo k poškodeniu majetku povinnosťou obnoviť predošlý stav. Ďalšia možnosť tu je podať trestné oznámenie na neznámu osobu, s tým, že opíšete skutkový stav veci na základe čoho preveria Vaše tvrdenie a prípadne začnú vyšetrovanie. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Prajem Vám príjemný deň. Pred 3 rokmi sme si postavili dom a zároveň ho oplotili murovaným plotom (susedný pozemok ešte nebol predaný). Pred 2 rokmi na uvedenom pozemku sused postavil dom, pričom nás oddeľuje plot, ktorý sme my postavili na naše náklady. Má sused právo do plotu vŕtať, resp. si oň uchytávať svoje predmety, resp. realizovať iné zásahy bez nášho súhlasu? Akým spôsobom ho na uvedené konanie oficiálne upozorniť? Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2015)

Dobrý deň, plot je tiež vecou a vlastnícky patrí v tomto prípade Vám. Sused nemá právo do plotu zasahovať a robiť si na ňom, čo chce. Môže to urobiť iba s Vašim súhlasom, aj keď je plot na hranici pozemkov. 

Môžete ho upozorniť, aby to nerobil. Prípadne ho žiadať, aby odstránil všetky veci, ktoré pripevnil na Vaše oplotenie. Upozorniť ho môžete najskôr písomne. Ak to neodstráni, tak potom prostredníctvom obecného úradu. A ak ani to nepomôže, tak sa môžete obrátiť na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Susedské spory (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s fajčiacimi susedmi na balkóne. Dohovor nepomohol, je vôbec nejaké riešenie? Ďakujem.

Odpoveď: Susedské spory

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2015)

Dobrý deň

 

 

existuje zákon o ochrane nefajčiarov, avšak čo sa týka súkromných priestorov, tieto zákon nerieši. Je možné sa ešte obrátiť na správcu bytového domu, poprípade možno takéto prípady rieši vo vašom meste všeobecne záväzné nariadenie. Občiansky zákonník rieši susedské vzťahy v §127 ods. 1: “Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie … nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.” Ak vlastník veci nerešpektuje uvedené obmedzenia, ten kto je ohrozený sa môže domáhať ochrany v sporovom konaní. Musí ísť však o také zásahy, ktoré prekračujú mieru primeranú miestnym pomerom, v inom prípade sa nemožno dovolávať súdnej ochrany.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku