Máte
otázku?

Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

Dobry den, chcem sa spytat na riesenie problemu so susedmi ohladom rusenia nocneho kludu. Podavala som staznost na obecny urad. Do akej lehoty mi maju odpovedat? Uz su to 3 mesiace, co som podavala staznost, avsak ziadna odpoved ani ziadne riesenie problemu. Ako mam dalej postupovat, nakolko rusenim nocneho kludu nimi, aj ich psom, nemozme uzivat naplno prenajaty byt? Najom platim pravidelne. Dakujem pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

Dobrý deň, v zmysle znenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, je každý vlastník alebo nájomca povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Sťažnosť, ktorú ste podali na obecný úrad, je osobitný prostriedok ochrany porušených alebo ohrozených práv podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Obec má právomoc predbežne zásah do tohto pokojného stavu zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Vzhľadom na to, že obec tak robí postupom podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní, lehota na rozhodnutie vo veci je 30 dní od začatia konania, pričom je možné túto lehotu predlžiť o 30 dní, o čom Vás však je povinná obec upovedomiť. Ďalším prostriedkom ochrany je podanie žaloby na súd, v danom prípade žaloby na určenie povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom nad mieru primeranú pomerom. V neposlednom rade je možné vec riešiť v priestupkovom konaní, nakoľko rušenie nočného kľudu je priestupkom v zmysle § 47 ods. 1 pís. b) zákona o priestupkoch.

Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať. Susedia odvedľa z vchodového domu si postavili pred domom ihrisko. Dobre, veď deti nech sa hrajú. No žiaľ na lavičkách vysedávajú do neskorej noci. Sú podgurážení alkohol a ich slovník je max. Vulgárny. Aké sú prosím Vás možnosti riešenia problému? Volať mestskú políciu po 22h alebo? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 23.07.2022)

Dobrý deň,
ak rušia nočný kľud po 22-tej hodine, volať mestskú políciu alebo ešte lepšie, priamo 158. Zároveň je možné týmto susedom poslať mimosúdnu výzvu, aby upustili od takéhoto konania a je možné vec riešiť aj na schôdzi vlastníkov bytov a nebytového priestoru. Predpokladám totiž, že sa jedná o priľahlý pozemok k bytovému domu.


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, bývam oproti krčme. Mame malé detičky a víkend je stále hlučný v krčme. Cez týždeň je to ok. Ako postupovať? Viem, že majú otváračky, len keby neboli takí hluční. Pol noc a deti sa budia na hluk, lebo musia byť otvorené vetračky kvôli horúčavám. Ako postupovať.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 30.06.2022)

Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok." Vzhľadom na uvedené, vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať svojho suseda rôznymi imisiami, medzi inými ani hlukom. V prípade, že je to v noci neznesiteľné, najrýchlejšie viete vec vyriešiť privolaním policajnej hliadky, ktoré môže rušiteľom uložiť  sankciu v podobe pokuty. Rušenie nočného kľudu (od 22.00 hod do 06.00 hod) je totiž priestupkom v zmysle zákona o priestupkoch.  Druhou možnosťou je, že sa môžete sťažovať na obci (obecnom/mestskom úrade), nakoľko táto má kompetenciu uložiť rušiteľovi zákaz zasahovania do pokojného stavu. Jedná sa však len o predbežnú ochranu. V prípade, ak by hluk neprestal, môžete sa domáhať ochrany na súde, a to podaním žaloby a neodkladného opatrenia. Zavolajte políciu, keď budú robiť hluk. Nech urobia záznam. 

 

 


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň. Dna 7. 2. 2012. Došlo k rušeniu nočného kľudu od susedov. Musím podotknúť, že majiteľka tu nebýva iba požičiava byt cudzím partiám na rôzne akcie, v daný deň nebola s tou partiou prítomná a ani jej dcéra. Privolaný príslušníci polície si všetkých zapísali s tým, že budú riešený. Vypočuli aj mňa a spísali o tom príslušné tlačivo. Po ich odchode sa situácia opakovala až do 03:30 h. Zavolal som ich spať, o 00:05 h o čom sa aj presvedčili, že sa situácia opakuje avšak povedali, že nemôžu nič robiť ani ich vysťahovať, lebo im to neumožňuje zákon. Podotýkam, že vlastnícka bytu bola už viackrát riešená. Rad by som sa chcel poradiť ako postupovať v danej situácii, pretože obecný úrad ma nerešpektuje doteraz nezjednal nápravu ani sme neboli predvolaný pred komisiu ako mi sľúbili v minulom roku a priestupkové je tiež o ničom. Rad by som vedel, či sa môže dať takýto pretrvávajúci stav na súd.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 10.02.2020)

Dobrý deň, mestský úrad, resp. obec bývajú v takýchto veciach efektívnym riešením, ak k prípadu pristupujú svedomito. Očividne totiž dochádza k zásahu do pokojného stavu veci a v súlade s Občianskym zákonníkom má obec právomoc riešiť tieto spory. Ak však obec zlyháva (ani po opätovnej výzve nekoná) a opakované priestupkové konania sú neúčinné, je možné uvažovať o podaní žaloby v susedských sporoch podľa ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka. Skutočnosť, že hluk nespôsobuje vlastník nehnuteľnosti nie je podstatný, nakoľko vlastník nehnuteľnosti musí zabezpečiť, aby tam nedochádzalo k takýmto incidentom. Pre súdne konanie však bude potrebné posúdiť, či disponujete dostatočnými podkladmi na preukázanie neprimeraného obmedzovania hlukom z predmetného bytu. Ako dôkazy môžu slúžiť aj  písomnosti od polície, výsluchy ostatných susedov... Ak totiž nepreukážete v súdnom konaní hluk z jej bytu, súd nebude môcť Vašej žalobe vyhovieť.


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala ako prosím postupovať v prípade, že sused svoj byt ponúka cez internetovú platformu s maximálnou možnou kapacitou 8 ľudí, čo v praxi znamená, že do bytu každé 3-4 dni chodí početná skupina 6 až 10 ľudí, čím prekračuje mieru primeranú pomerom vo viacerých oblastiach vrátane pravidelného rušenia nočného kľudu. Len pre porovnanie, keď to ponúkal na dlhodobý prenájom bývali tam maximálne 3 ľudia. Naša bytovka je mala s cca 15 bytmi, a takéto konanie je zásahom to vlastníckych práv viacerých vlastníkov bytov ale aj ľudí bývajúcich oproti.
Vopred ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 09.02.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ je dojednávané ubytovanie cez uvedenú internetovú platformu, nejde už o nájom bytu podľa ust. Občianskeho zákonníka ani zákona o krátkodobom nájme bytu, ale o ubytovacie služby v zmysle ust. živnostenského zákona, kde prenajímateľ musí mať príslušné živnostenské oprávnenie podľa zákona o živnostenskom podnikaní.

Či vlastník bytu má príslušné živnostenské oprávnenie, môžete zistiť na stránke www.zrsr.sk.

V uvedenej veci odporúčame kontaktovať  Finančné riaditeľstvo SR.

 


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, dlhodobo mame problém so susedmi, pravidelne rušia nočný kľud hlučnými party, krikom a hlasnou hudbou. Naše byty sú vedľa seba, ale nemôžeme sa k ním nijako dostať a porozprávať, pretože sú v druhej bytovke (naše bytovky sú spojené, ale každý mame vlastný vchod. Polícia nám povedala, že nám nepomôže, keďže sa k ním tiež nedostane, nemáme ako vojsť do budovy a zaklopať im na dvere. Rozmýšľali sme nad podaním sťažnosti na mestský úrad, bohužiaľ nevieme zistiť, kto je vlastník bytu. Aké sú naše možnosti? Je možné podať sťažnosť bez uvedenia mena, stačilo by uviesť, o ktorý byt ide? Môže nám nejako pomôcť polícia?

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, meno vlastníka bytu môžete zistiť na stránke www. katasterportal.sk - podľa parcely a následne čísla bytu /usporiadanie resp. číslovanie bytov v dotknutom vchode bytového domu by malo byť totožné s Vašim vchodom/. 

Pokiaľ sa jedná o rušenie nočného pokoja odporúčame kontaktovať aj správcu bytového domu a oznámiť mu zatiaľ aspoň popisným spôsobom o ktorý byt a v ktorom bytovom dome sa jedná.


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

V budove nášho obecného úradu v spoločenskej miestnosti bývajú počas víkendov akcie typu svadba, rodinné oslavy, tanečné zábavy a pod. Jasne, že hluk je v noci priamo úmerný užitiu alkoholických nápojov, a nad ranom sú všetci hlučnejší ako cca do 22. 00 hod. Otrasy z hudby sú neznesiteľné, nespíme všetci, no hrôza. Raz som to v zúfalstve vzdala a zavolala na políciu, že je to rušenie nočného kľudu. Na podiv mi ale oznámili, že s tým nič nemôžu a ani nebudú robiť, lebo je to ohlásená akcia. Na Slovensku mame nejaký zákon, ktorý dovoľuje rušenie nočného kľudu v prípade ohlásenej akcie? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2018)

Dobrý deň,

podľa môjho právneho názoru absolútne nezáleží na tom, či ide o ohlásenú, alebo neohlásenú akciu. Tak, či tak musia jej účastníci rešpektovať zákon, v tomto prípade zákon o priestupkoch, ktorý ustanovuje, že priestupku sa dopustí aj ten, kto ruší nočný kľud. Nočný kľud je daný od 22:00 do 6:00 a v prípade spáchania tohto priestupku hrozí sankcia v podobe pokuty až do 100 eur. Ak sa bude dané rušenie opakovať, privolajte políciu a trvajte na tom, aby postupovala v zmysle zákona o priestupkoch. 

Rovnako, ak predmetný hluk obťažuje aj iných susedov, môžete sa spoločne pokúsiť so starostom obce túto situáciu vyriešiť tak, že sa v danom mieste nebudú konať takéto akcie.

Ak by uvedené postupy nepomohli, môžete sa obrátiť na súd s podaním žaloby, kde by ste mohli žiadať, aby im súd toto konanie zakázal.


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, my mame taký problém zo susedom, že občas príde dosť opitý, a keď tak to stojí za to, ako napr včera od 22, 30 do 23, 15 nevie čo zo sebou, vykrikuje, húka, háda sa s "manželkou" predtým som mávla nad tým rukov ale teraz, keď mám malé dieťa dosť mi to vadí.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2018)

Dobrý deň,

v takejto situácii máte napr. možnosť privolať políciu, ktorá by ho mohla sankcionovať za rušenie nočného kľudu. Ak by konanie pokračovalo, bolo by možné využiť možnosť riešiť spor na obci alebo v krajnom prípade podať žalobu, v ktorej by ste žiadali, aby od svojho konania upustil. V žalobe by ste museli upísať presné situácie a nejako ich preukázať, čo v prípade týchto sporov nie je vôbec jednoduché. Ako prvý krok odporúčam v prípade opakovania privolať políciu a to v prípade potreby aj opakovane.


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa poradiť ako postupovať. Kúpili sme pozemok a postavili dom v obci vedľa obecného úradu, nevedeli sme, že sa tam organizujú svadby, plesy skoro každú sobotu. Hluk je neúnosný deti sa budia a okná ani nemôžme otvoriť. Radili sme to so starostom, po roku sťažovania sme sa dohodli, že výberu kľučky z okien na sále z našej strany, ale nepomohlo to. Okná otvárajú, mi voláme obecnú políciu pre nočný kľud a oni sa vyhovárajú, že nič nemôžu. Ako máme postupovať ? To ozaj polícia nič nemôže spraviť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Odpoveď resp. kde hľadať pomoc podľa Vami uvedenej otázky možno nájsť postupne vo viacerých právnych predpisoch :

1./ Zrejme budova obecného úradu stále na svojom terajšom mieste už v čase keď ste kupovali pozemok. Je škoda, že ste neskúmali pozornejšie umiestnenie pozemku, keďže obecné úrady zvyčajne takéto priestory majú /pôvodne tzv. kultúrne domy/. 
Bolo by vhodné hľadať riešenie podaním podnetu na obec podľa ust. § 5 a ust. § 127 Obč. zákonníka :

"§ 5 : Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."

"§ 127 : 
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Riešenie je v stavebnej úprave miestností /odhlučnenie/, stavba protihlukového plotu /ľudia si kľučky na okná donesú, toto riešenie nie je /.


2./ Druhá vec je kde sa predmetné svadby a podobné akcie v predmetnej nehnuteľnosti konajú. Podľa ust. stav. poriadku stavbu možno používať len na účel na ktorý bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Priestory obec zrejme prenajíma konkrétnym osobám na stanovený účel. Otázkou je, či tieto priestory boli schválené aj orgánom hygieny na uvedené účely. V týchto súvislostiach odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.


 


Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň, bývame v bytovom dome asi 150 metrov od kynologickej policajnej stanice. Ich psy sú umiestnené v budove s oknami oproti nášmu bytovému domu a neustálym štekaním narušujú nočný kľud. Nakoľko sú psy v budove s otvorenými oknami, štekot sa veľmi ozýva a každý deň od cca 4 hodiny ráno sa už vôbec nedá spať. Začína to byt už neznesiteľné, znášeme to už 6 rokov. Prosím o radu ako postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

v takejto situácii, odporúčam nájsť kompromis s vlastníkom tejto stanice. Ak sa Vám ku kompromisu nepodarí dospieť, potom sa jediným možným a účinným riešením javí byť podanie žaloby na súd. V žalobe by ste mohli žiadať, aby súd vlastníkovi stanice zakázal zasahovať do pokojného výkonu Vášho vlastníckeho práva predmetným konaním. Ak by dotyčný súdny príkaz nerešpektoval, bolo by možné splnenie povinnosti vymáhať aj prostredníctvom exekúcie. 

Svoj nárok by ste museli preukázať, čo v tomto type sporov nie je vôbec jednoduché. Do úvahy prichádzajú najmä svedecké výpovede, či napr. videonahrávka štekotu psov o 4:00 a pod. (vlastníka nahrávať nesmiete).


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi? (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako postupovať, ak v Národnom parku Veľká Fatra, v rekreačnom zariadení sú každú sobotu svadby, hlučná hudba pri otvorených oknách až do 5-6h rána. Nevyspíme sa ani jednu sobotu, nepomáhajú ani zavreté okná, tie otrasy počuť. Sme od strediska vzdialení cca 200-300m a je tu ešte pár chát. V lete sa nedá spať pri zavretom okne, som z toho zúfalá. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, každý prevádzkovateľ zariadenia je povinný sa správať tak, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu. Vždy keď budú rušiť nočný kľud zavolajte políciu, požiadajte políciu aby urobili záznam zo zasahu. Pokiaľ by to neprestával je potrebné sa obrátiť na obec a požiadať ju, aby vám pomohla vyriešiť tento problém rušenia nočného kľudu. 

Ak nepomôže ani toto, potom vám nezostane nič iné len obrátiť sa na súd. 

Využite najskôr všetky vyššie uvedené možnosti. K súdnemu konaniu budete potrebovať všetky predchádzajúce kroky zdokladovať. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať pri rušení nočného kľudu susedmi?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku